Giáo án Tập làm văn Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2015-2016

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết chuyển một phần trong dàn ý chi tiết của bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn hoàn chỉnh một cách chân thực, tự nhiên.

2. Kĩ năng:

- Biết hoàn chỉnh các đoạn văn dựa theo nội dung chính của mỗi đoạn .

3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1. KN ra quyết định :

- HS tự đưa ra nội dung chính từng đoạn văn .

2. KN giao tiếp – tự nhận thức :

- Từ ý kiến các nhân , lớp biết hoàn chỉnh đoạn văn theo nội dung chính .

III. CHUẨN BỊ:

· GV : Bảng phụ viết nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa (bài 1)

· HS : Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của từng học sinh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập làm văn Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập làm văn
Tiết 5 : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Trên cơ sở phân tích nghệ thuật quan sát, chọn học chi tiết của nhà văn Tô Hoài qua bài văn mẫu "Mưa rào", hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn tả cảnh mưa. 
2. Kĩ năng: Biết chuyển những điều mình quan sát được về một cơn mưa thành dàn ý chi tiết, với các phần cụ thể. Biết trình bày dàn ý rõ ràng, tự nhiên. 
3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. 
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN ra quyết định :Tự đưa ra những từ ngữ miêu tả về cơn mưa và sau cơn mưa .
2. KN kiên định : Từ nhận xét của lớp tự chuyển một phần dàn ý thành một đoạn văn hay .
3. KN giao tiếp : Qua bài biết yêu quý cảnh vật thiên nhiên . 
III. CHUẨN BỊ:
GV : Giấy khổ to
HS : Những ghi chép của học sinh khi quan sát cơn mưa. 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập làm báo cáo thống kê.
- Yêu cầu HS nêu tác dụng của số liệu thống kê. GV nhận xét – đánh giá
- HS nêu lại tác dụng của số liệu thống kê. Lớp nhận xét
Kiểm tra
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát và chọn lọc chi tiết tả cảnh về một hiện tượng thiên nhiên 
Mục tiêu: HS biết cách quan sát và chọn lọc chi tiết.
Hoạt động cá nhân - cả lớp.
Bài 1:
HCM
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ nội dung bài 1.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1, bài "Mưa rào". Cả lớp theo dõi trong SGK.
Trực quan
Thực hành
- Hướng dẫn học sinh phân tích theo các câu hỏi gợi ý như sau:
Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn sắp đến ? 
- HS trao đổi theo nhóm đôi, viết ý vào nháp 
+
Động não
- Tìm những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cơn mưa ?
+
+
+
Thảo luận
Trình bày
- Tìm những từ ngữ tả cây cối, con vật và bầu trời trong và sau trận mưa ?
+
Luyện tập
- Tác giả quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào?
+ 
Hỏi đáp
- GV chốt ý :. 
- Cả lớp lắng nghe 
Giảng giải
Hoạt động 2: Hướng dẫn lập dàn ý
Mục tiêu: HS viết được dàn ý bài văn tả cơn mưa.
Hoạt động cá nhân
KNS
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài 2.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2 – Lớp đọc thầm 
Trực quan
- Từ những điều em đã quan sát, học sinh chuyển kết quả quan sát thành dàn ý chi tiết miêu tả cơn mưa
- HS làm việc cá nhân
- 1 HS nêu dàn ý (dán giấy lên bảng)
Hỏi đáp
- GV nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 
- Cả lớp theo dõi hoàn chỉnh dàn ý 
Hoạt động 3: Củng cố
Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức vừa học.
Hoạt động lớp
- Yêu cầu HS bình chọn dàn bài hay nhất. - GV đánh giá 
- HS bình chọn dàn bài hợp lí, hay ® phát triển cái hay
Củng cố
5. Tổng kết - dặn dò: 
- Về nhà hoàn chỉnh dàn ý tả cơn mưa 
- Hs lắng nghe
- Chuẩn bị: Luyện tập tả cảnh (tt)
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm : 
Thứ sáu, ngày 09 tháng 09 năm 2016
Tập làm văn
 Tiết 6 : LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( t.t ) 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Biết chuyển một phần trong dàn ý chi tiết của bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn hoàn chỉnh một cách chân thực, tự nhiên. 
2. Kĩ năng: 	
- Biết hoàn chỉnh các đoạn văn dựa theo nội dung chính của mỗi đoạn . 
3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo. 
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1. KN ra quyết định : 
- HS tự đưa ra nội dung chính từng đoạn văn .
2. KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Từ ý kiến các nhân , lớp biết hoàn chỉnh đoạn văn theo nội dung chính .
III. CHUẨN BỊ: 
GV : Bảng phụ viết nội dung chính của 4 đoạn văn tả cơn mưa (bài 1)
HS : Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của từng học sinh. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động: 
- Hát 
2. Bài cũ: Luyện tập tả cảnh
Kiểm tra
- GV yêu cầu 
- HS lần lượt đọc dàn ý miêu tả một cơn mưa. 
- GV nhận xét. 
- Lớp nhận xét .
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS
luyện tập.
Mục tiêu: Biết chuyển một phần trong dàn ý chi tiết của bài văn tả cơn mưa thành một đoạn văn hoàn chỉnh một cách chân thực, tự nhiên. 
Hoạt động nhóm đôi - cá nhân.
KNS, HCM
Bài 1: 
- Gọi 1 HS đọc nội dung bài 1 (không đọc các đoạn văn chưa hoàn chỉnh).
- GVnhắc HS chu ý yêu cầu của đề bài “tả quang cảnh sau cơn mưa”.
- 1 HS đọc nội dung yêu cầu bài 1 - Cả lớp theo dõi trong SGK.
Trực quan
- Cả lớp đọc thầm lại 4 đoạn văn để xác định lại nội dung chính mỗi đoạn.
Thực hành
- HS nối tiếp nhau đọc nội dung chính từng đoạn. 
+ Đoạn 1: Giới thiệu cơn mưa rào - ào ạt rồi tạnh ngay. 
Hỏi đáp
+ Đoạn 2: Cảnh tượng muôn vật sau cơn mưa. 
+ Đoạn 3: Cây cối sau cơn mưa. 
- GVchốt lại bằng cách treo bảng phụ đã viết nội dung chính của 4 đoạn văn.
+ Đoạn 4: Đường phố và con người sau cơn mưa. 
- HS làm việc cá nhân. 
- HS hoàn chỉnh từng đoạn văn trên nháp, sau đó viết vào vở BT. 
- Lần lượt HS đọc bài làm. 
Trình bày
- GV nhận xét - tuyên dương bài hay.
- Cả lớp nhận xét 
Bài 2 
- Yêu cầu HS đọc bài 2.
- Yêu cầu HS hãy chọn một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa em vừa trình bày trong tiết trước, viết thành một đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên.
- GVnhận xét , đánh giá
- HS đọc yêu cầu bài 2.
- HS cả lớp viết bài.
- Một số HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn đã viết. 
- Lớp nhận xét.
Trực quan
Thực hành
Trình bày
Đánh giá
Hoạt động 2: Củng cố 
Mục tiêu: Ôn lại các kiến thức vừa học	
Hoạt động lớp
- Yêu cầu HS chọn ra người viết đoạn văn hay nhất trong giờ học.
- Giáo dục tư tưởng.
- HS bình chọn đoạn văn hay.
- Lớp nhận xét – bổ sung . 
Củng cố
5. Tổng kết – dặn dò: 
- Tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả cơn mưa.
- Hs lắng nghe
- CBị: “LT tả cảnh trường học”. 
- Nhận xét tiết học.
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_tap_lam_van_lop_5_tuan_3_nam_hoc_2015_2016.doc
Giáo án liên quan