Giáo án Số học 6 - THCS Đạ Long - Tiết 84: Phép nhân phân số

I. Mục Tiêu:

 1.Kiến thức : HS hiểu quy tắc nhân phân số.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng nhân và rút gọn phân số khi cần thiết.

 3.Thái độ : Vận dụng làm bài tập.

II. Chuẩn Bị:

 - GV: VD, phấn màu.

- HS: Xem lại phép trừ hai số nguyên.

III. Phương Pháp Dạy Học :

 - Đặt và giải quyết vấn đề, tái hiện, vấn đáp, gợi mở, thảo luận.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 - THCS Đạ Long - Tiết 84: Phép nhân phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 08/03/2015
Ngày dạy : 10/03/2015
Tuần: 27
Tiết: 84
§10. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. Mục Tiêu:
	1.Kiến thức : HS hiểu quy tắc nhân phân số.
	2. Kĩ năng : Có kĩ năng nhân và rút gọn phân số khi cần thiết.
	3.Thái độ : Vận dụng làm bài tập.
II. Chuẩn Bị:
	- GV: VD, phấn màu.
- HS: Xem lại phép trừ hai số nguyên.
III. Phương Pháp Dạy Học : 
	- Đặt và giải quyết vấn đề, tái hiện, vấn đáp, gợi mở, thảo luận.
IV. Tiến Trình Bài Dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1 : 	
 6A2 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
 	Hãy nhắc lại quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (16’)
 GV cho HS làm ?1.	
 HS làm ?1 xong, GV cho HS phát biểu thành quy tắc nhân hai phân số.
 GV cho VD.
 GV cho HS làm ?2.
 GV chia lớp thành 6 nhóm và cho HS thảo luận làm bài 
 HS làm ?1.
 HS phát biểu quy tắc nhân hai phân số.
 HS chú ý theo dõi.
 HS làm ?2.
 HS thảo luận.
1. Quy tắc: 
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:
VD:	A = 
?2: 	a) 
	b) 
?3: 	a) 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
GHI BẢNG
tập ?3. Mỗi bài sẽ có hai nhóm thảo luận.
à Nhận xét.
Hoạt động 2: (12’)
 Ta đã biết, một số nguyên có thể viết dưới dạng một phân số có mẫu là 1.
 GV lấy VD một số nguyên nhân với một phân số và thực hiện phép tính cho HS theo dõi.
 GV cho HS lên bảng làm bài tập ?4.
à Nhận xét, chốt ý.
 Các nhóm nhận xét chéo.
 HS chú ý theo dõi.
 HS lên bảng làm, các em khác làm vào trong vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
 b) 
	c) 
2. Nhận xét: 
Ta có:	
Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu số.
?4: a) 
	b) 
	c) 
 	4. Củng Cố ( 8’)
 	- GV cho HS nhắc lại quy tắc nhân hai phân số.
	- Cho HS làm bài tập 69 (SGK/36).
	à HS và GV nhận xét.
 	5. Dặn Dò Và Hướng Dẫn Về Nhà: ( 3’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- GV hướng dẫn HS về nhà làm bài70, 71 (SGK/37).
	- Xem trước bài 11.
 6. Rút Kinh Nghiệm : 	

File đính kèm:

  • docTUAN_27_T842014_2015.doc
Giáo án liên quan