Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 50: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Năm học 2015-2016 - Lê Thị Ngọc Đào

1/ Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học :

Là trình bày những cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm về nội dung và hình thức tác phẩm.

2/ Nhiệm vụ ba phần bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học :

- Mở bài :Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh tiếp xúc.

- Thân bài : Những cảm xúc do tác phẩm tạo ra.

- Kết bài : Ấn tượng chung về tác phẩm.

* Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)

Bài 1: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” và “Cảnh khuya”

 Cảnh khuya

- Mở bài : Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm.

- Thân bài:

+ Cảm nghĩ về cảnh.

+ Cảm nghĩ về tác giả.

- Kết bài : Cảm nghĩ chung về bài thơ.

Bài 2: Nêu cảm nghĩ bài thơ “Xa ngắm thác núi lư”.

 

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 50: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - Năm học 2015-2016 - Lê Thị Ngọc Đào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần	13	
Tiết 	50
NS: 09.11.15	
CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
- Yêu cầu của bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 
- Cách làm dạng bài biểu cảm về tác phẩm văn học. 
2. Kỹ năng: 
	- Cảm thụ tác phẩm văn học đã học. 
	- Viết được những đoạn văn, bài biểu cảm về tác phẩm văn học. 
	- Làm được bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 
 3. Thái độ: 
- HS có thái độ đúng đắn khi trình bày cảm nghĩ về một tác phẩm văn học.
II. CHUẨN BỊ:	
- GV: Đọc văn bản, nghiên cứu SGK, soạn giáo án, bảng phụ.
 	- HS: Đọc văn bản và trả lời câu hỏi SGK.
III. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
* Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 
- Giới thiệu bài
- Kiểm diện ... 
- Kiểm tra khâu chuẩn bị bài của học sinh.
- Giới thiệu bài: Dẫn vào bài bằng cách giới thiệu sơ lược về đối tượng trong văn biểu cảm.
- Ghi tựa lên bảng.
- Báo cáo
- Lớp phó học tập.
- Nghe hướng dẫn.
- Ghi tựa vào tập.
* Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (15phút)
1/ Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học :
Là trình bày những cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm về nội dung và hình thức tác phẩm.
2/ Nhiệm vụ ba phần bài văn phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học :
- Mở bài :Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh tiếp xúc.
- Thân bài : Những cảm xúc do tác phẩm tạo ra.
- Kết bài : Ấn tượng chung về tác phẩm.
- Cho học sinh đọc bài văn phát biểu cảm nghĩ trong SGK.
· H: Bài văn viết về bài ca dao nào ?
· YC: Hãy đọc liền mạch bài ca dao đó ?
· H: Tác giả biểu cảm bài ca dao đó bằng cách nào ?
· YC: Hãy chỉ ra các yếu tố liên tưởng, tưởng tượng trong bài văn. 
 =>Hệ thống kiến thức:
· YC: Nêu các yêu cầu cần thiết khi làm một bài văn về tác phẩm văn học ? Và thề nào là phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học ?
+ Nhận xét - Ghi bảng.
· YC: Dựa vào bài văn hãy chỉ ra nhiệm vụ của các phần: MB-TB-KB
+ Nhận xét - Ghi bảng.
- Chuyển ý.
- Đọc
- Cá nhân: Bài ca dao “Đêm qua  trơ trơ”
- Đọc theo thứ tự
- Cá nhân: Tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm về các chi tiết trong bài ca dao.
- Cá nhân : Dựa vào bài văn.
- Cá nhân: Dựa vào ghi nhớ.
 Nghe - Ghi bảng.
- Cá nhân: Dựa vào văn bản.
- Nghe - Ghi bài.
* Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
Bài 1: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” và “Cảnh khuya”
· Cảnh khuya
- Mở bài : Giới thiệu tác giả và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm.
- Thân bài: 
+ Cảm nghĩ về cảnh.
+ Cảm nghĩ về tác giả.
- Kết bài : Cảm nghĩ chung về bài thơ.
Bài 2: Nêu cảm nghĩ bài thơ “Xa ngắm thác núi lư”.
- Cho học sinh đọc bài 1 và nêu yêu cầu
 +Cho học sinh nêu cảm nghĩ bài thơ GVHDHS hình thành dàn ý.
- Cho học sinh trình bày miệng từng phần
+ Nhận xét - Cho điểm.
- Cho học sinh đọc và nêu yêu cầu HDHS làm ở nhà
- Đọc và nêu yêu cầu.
 +Cá nhân: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
 +Trình bày miệng.
 +Nghe.
- Đọc và nêu yêu cầu.
* Hoạt động 4: Củng cố và dặn dò. (5phút)
1. Củng cố: 
2. Dặn dò: 
* Khắc sâu kiến thức: 
· H: Nêu các yêu cầu về cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
· H: Thế nào là nêu cảm nghĩ về tác phẩm văn học ?
 *Nhắc học sinh :
+ Học bài.
+ Chuẩn bị bài viết số 3.
- Cá nhân: Dựa vào bài học.
- Ghi nhận về nhà thực hiện.

File đính kèm:

  • docTiet 50.doc
Giáo án liên quan