Giáo án môn Toán lớp 4 - Nhân một số với một tổng

.Ổn định:

- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2.Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu HS làm bài tập sau vào bảng con :

 51m2 = ? dm2 ; 6dm2 = ? cm2

 281 800cm2 = ? m2 ? dm2

- GV nhận xét chung.

3.Bài mới:

a.Giới thiệu bài:

- GV : Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết cách thực hiện nhân một số với một tổng theo nhiều cách khác nhau .

 

docx3 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 4 - Nhân một số với một tổng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I.MỤC TIÊU: 
 Giúp học sinh :
 - Biết cách thực hiện nhân một số với một tổng , nhân một tổng với một số .
 - Áp dụng nhân một số với một tổng , nhân một tổng với một số để tính nhẩm , tính nhanh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1 SGK/66
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS làm bài tập sau vào bảng con :
 51m2 = ? dm2 ; 6dm2 = ? cm2 
 281 800cm2 = ? m2 ? dm2
- GV nhận xét chung.
3.Bài mới: 
a.Giới thiệu bài: 
- GV : Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết cách thực hiện nhân một số với một tổng theo nhiều cách khác nhau .
 b. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
- GV viết lên bảng 2 biểu thức :
4 x ( 3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
- Yêu cầu HS tính giá trị của 2 biểu thức trên .
- Vậy giá trị của 2 biểu thức trên như thế nào so với nhau ?
- Vậy ta có : 4 x ( 3+ 5) = 4 x 3 + 4 x 5
c. Quy tắc nhân một số với một tổng 
- GV chỉ vào biểu thức 4 x (3 + 5) và nêu : 4 là một số , (3 + 5) là một tổng . Vậy biểu thức có dạng tích của một số nhân với một tổng .
-Yêu cầu HS đọc biểu thức phía bên phải dấu bằng : 4 x 3 + 4 x 5 
- Như vậy, tích 4 x 3 chính là tích của số thứ nhất trong biểu thức 4 x (3 + 5)nhân với một số hạng của tổng (3 + 5). Tích thứ hai 4 x 5 cũng là tích của số thứ nhất trong biểu thức 4 x (3 + 5) nhân với một số hạng còn lại của tổng (3 + 5).
- GV hỏi : Vậy khi thực hiện nhân một số với một tổng , chúng ta có thể làm thế nào ?
- GV: Gọi số đó là a, tổng là (b+c) , hãy viết biểu thức a nhân với tổng ( b + c)?
- Biểu thức a x ( b + c) có dạng là một số nhân với một tổng, khi thực hiện tính giá trị của biểu thức này ta còn có cách nào khác? Hãy viết biểu thức thể hiện điều đó?
- Khái quát biểu thức thành chữ :
 a x ( b + c) = a x b + a x c
- Yêu cầu HS nêu lại quy tắc một số nhân với một tổng .
d. Luyện tập , thực hành
* Bài 1: SGK/64: Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS đọc đề
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV treo bảng phụ có viết sẵn nội dung của bài tập và yêu cầu HS đọc các cột trong bảng .
- Hướng dẫn HS tính nhẩm giá trị các biểu thức rồi tính vào phiếu học tập.
- GV nhận xét chung.
* Bài 2: SGK/66 : Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn : Để tính giá trị của biểu thức theo 2 cách ta phải áp dụng quy tắc một số nhân với một tổng .
- GV yêu cầu HS tự làm bài .
- GV hỏi : Trong 2 cách tính trên , em thấy cách nào thuận tiện hơn ?
- Nhận xét chung.
* Bài 3: SGK/66 : Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS đọc yêu cầu
-Yêu cầu HS tính giá trị của biểu thức bằng 2 cách.
- Vậy khi thực hiện nhân một tổng với một số , ta có thể làm thế nào ?
- Yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc nhân một tổng với một số .
* Bài 4: SGK/67 : Hoạt động nhóm đôi
- Yêu cầu HS nêu đề bài toán .
- Yêu cầu thảo luận cách tính rồi làm bài vào vở.
Hỏi : Để làm được dạng toán này em hãy giải thích cách làm.
- Nhận xét chung.
4.Củng cố: 
- Muốn nhân một số với một tổng, ta làm sao ?
5. Dặn dò:
 - Về nhà hoàn thành các bài tập và chuẩn bị bài: Một số nhân với một hiệu
- GV nhận xét tiết học
- Cả lớp thực hiện.
- 2 HS lên bảng làm bài , HS dưới lớp làm bài vào bảng con.
- HS nghe .
- HS quan sát.
- 1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào nháp .
- Bằng nhau . 
- HS quan sát và lắng nghe.
- HS nêu: 
- 1 HS nêu: chúng ta có thể lấy số đó nhân với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau.
- HS viết: a x ( b + c)
- HS viết: a x b + a x c
- 1 HS viết và đọc lại công thức trên.
- HS nêu như phần bài học trong SGK.
-Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu .
- HS đọc thầm .
-1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào phiếu học tập.
- HS nêu miệng bài toán.
- 1 HS đọc.
- HS nghe 
-1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở .
- Cách 1 thuận tiện hơn vì tính tổng đơn giản , sau đó khi thực hiện phép nhân có thể nhẩm được .
- 1 HS nêu.
-1 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở.
- HS nêu.
- HS lần lượt nhắc lại.
- 1 HS nêu.
- Nhóm đôi thảo luận theo yêu cầu đề bài. HS cả lớp làm bài vào vở .
- HS lên bảng chữa bài.
- 2 HS nêu trước lớp , HS cả lớp theo dõi và nhận xét .
- HS cả lớp lắng nghe về nhà thực hiện.

File đính kèm:

  • docxNhan_mot_so_voi_mot_tong.docx
Giáo án liên quan