Giáo án môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2019-2020 - Đoàn Lê Phương Vũ

I. MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần đạt được yêu cầu tối thiểu sau đây:

1. Kiến thức:Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy tính cá nhân.

2. Kĩ năng: Thực hiện được việc bật/tắt máy tính.

 Thực hiện được một số thao tác với bàn phím.

 Hiểu và thấy sự cần thiết phải tuân thủ nội quy phòng máy tính.

3. Thái độ: Yêu thích, hứng thú, nghiêm túc khi thao tác trên máy.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, giáo trình, phòng máy tính.

- Học sinh: sách, tập, viết, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Nêu vấn đề để học sinh trao đổi và thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh thực hành các thao tác và quan sát được một số thiết bị.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Tổ chức lớp:

- Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số học sinh

- Phân nhóm thực hành

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu hỏi: Phần mềm là gì ? Có mấy loại phần mềm ?

* Trả lời: - Để phân biệt với phần cứng chính là máy tính và thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi chương trình là phần mềm hay ngắn gọn là phần mềm.

 - Có hai loại phần mềm:

 + Phần mềm hệ thống.

 + Phần mềm ứng dụng.

3. Giảng bài mới:

* Giới thiệu bài mới

Đây là bài thực hành đầu tiên, giúp học sinh tiếp cận, làm quen với máy vi tính và bước đầu tập sử dụng bàn phím và chuột. Trước khi vào thực hành, cô nhắc các em phải chấp hành nội quy của phòng máy, không được sử dụng máy khi chưa dược sự cho phép của giáo viên, sử dụng trang thiết bị (máy tính) cẩn thận, bảo vệ chung.

* Tiến trình bài dạy:

 

doc169 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Tin học Lớp 6 - Năm học 2019-2020 - Đoàn Lê Phương Vũ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ột trống trong cửa sổ thư mục đưa chuột xuống chọn New chọn Folder
B3: Gõ tên thư mục.
B4: Nhấn Enter
GV yêu cầu HS thao tác để tạo thư mục Album của em trong đĩa D:\ (có thể tạo như SGK).
GV Lưu ý cho HS tên thư mục dài đến 255 kí tự nhưng không được chứa các kí tự: \ /: * ? ” |.
GV: Để đổi tên thư mục hay tệp tin thực hiện thao tác nào?
GV nhận xét và yêu cầu HS thao tác đổi tên thư mục Album của em thành Bai hat.
GV hướng dẫn cho HS đổi tên bằng một cách khác bằng cách:
B1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
B2: Nháy chuột vào thư mục một lần nữa.
B3: Gõ tên mới và nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.
GV yêu cầu HS đổi tên Baihat thành Tinhoc như thao tác vừa hướng dẫn.
GV quan sát uốn nắn thao tác cho HS.
GV: Để xóa thư mục ta thực hiện thao tác nào?
GV nhận xét và hướng dẫn cho HS có rất nhiều cách để xóa.
Cách 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa và nhấn phím Delete trên bàn phím.
Cách 2: Nháy phải chuột chon thư mục cần xóa đưa chuột chọn mục Delete.
Cách 3: Nháy chuột chọn thư mục cần xóa. Chọn File \Delete.
Nếu xóa chọn Yes không xóa chọn No.
GV yêu cầu HS thực hiện xoá thư mục Tinhoc.
GV yêu cầu HS 2 thực hiện lại thao tác tạo thư mục, đổi tên, xóa.
GV quan sát uốn nắn cho HS.
GV hướng dẫn HS cách khôi phục đối tượng đã xóa (tệp, thư mục)
GV: Nêu cách kích hoạt File Explorer?
GV nhận xét và yêu cầu HS thao tác trên máy.
GV quan sát thao tác của HS.
GV: Làm thế nào để xem nội dung của ô đĩa hoặc nội dung của một thư mục.?
GV nhận xét và yêu cầu HS thao tác để xem nội dung của ổ đĩa C. Cho biết ổ C chứa gì? Hãy kể tên.
GV quan sát thao tác của HS.
GV: Nêu cách tạo thư muc?
GV nhận xét.
GV yêu cầu HS tạo thư mục NgocHa trong thư mục gốc C.
GV quan sát uốn nắn thao tác của HS.
GV: Hãy nêu các bước đổi tên của một thư mục?
GV nhận xét.
GV yêu cầu HS đổi tên thư mục NgocHa vừa tạo thành Album cua em.
GV quan sát thao tác của HS.
GV: Hãy nêu các bước xóa thư mục?
GV yêu cầu HS xóa thư mục Album cua em.
GV quan sát uốn nắn thao tác của HS.
GV yêu cầu HS2 thực hành lại nội dung HS1 đã thực hành.
GV quan sát uốn nắn thao tác của HS.
HS trả lời.
HS chăm chú lắng nghe.
HS làm theo yêu cầu của GV.
HS chăm chú lắng nghe.
HS trả lời và thao tác theo yêu cầu của GV.
HS chăm chú lắng nghe.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS chăm chú nghe hướng dẫn của GV.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS 2 làm theo yêu cầu của GV
HS lắng nghe.
HS trả lời.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS thao tác theo yêu cầu của GV và trả lời câu hỏi.
HS trả lời.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS 2 thực hành lại các thao tác.
d/ Tạo thư mục:
B1: Mở ổ đĩa, thư mục chứa thư mục cần tạo.
B2: Nháy phải chuột trống trong cửa sổ thư mục đưa chuột xuống chọn New chọn Folder
B3: Gõ tên thư mục.
B4: Nhấn Enter
Lưu ý: Tên thư mục dài đến 255 kí tự, không phân biệt chữ hoa hay chữ thường nhưng không chứa các kí tự: \ /: * ? ” |.
e/ Đổi tên:
B1: Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.
B2: Nháy chuột vào thư mục một lần nữa.
B3: Gõ tên mới và nhấn Enter hoặc nháy chuột tại một vị trí khác.
g/ Xoá thư mục:
Cách 1: Nháy chuột để chọn thư mục cần xóa và nhấn phím Delete trên bàn phím.
Cách 2: Nháy phải chuột chon thư mục cần xóa đưa chuột chọn mục Delete.
Cách 3: Nháy chuột chọn thư mục cần xóa. Chọn File\Delete.
Nếu xóa chọn Yes không xóa chọn No.
h) Khôi phục các thư mục hoặc tệp đã bị xóa
B1: Mở Recycle Bin (nháy đúp chuột hoặc click phải chuột chọn Open.
B2: Nháy phải chuột lên tên đối tượng muốn khôi phục.
B3: Chọn lệnh Restore.
h) Tổng hợp
1. Sử dụng File Explorer để xem nội dung của đĩa C.
2. Tạo thư mới tên NgocHa trong thư mục gốc C.
3. Đổi tên thư mục NgocHa thành thư mục Album cua em.
4. Xóa thư mục Album cua em.
4. Củng cố:
GV yêu cầu HS tạo thư mục với tên mình trong ổ D.
GV yêu cầu HS đổi tên thư mục vừa tạo thành tên mình với bạn mà ngồi chung máy với mình.
GV yêu cầu HS thao tác thư mục vừa đổi tên.
GV luôn quan sát, uốn nắn thao tác cho HS.
5. Hướng dẫn tự học:
- Về nhà thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện.
- Xem trước nội dung của bài thực hành 4.
Ngày soạn: 9/12/2018	 	 Tuần: 15
Ngày dạy: 13,14/12/2018	 	 Tiết: 30
Bài thực hành 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (T1)
Tuần: 15
Tiết: 21
Ngày soạn: 29/11/2009
Ngày dạy: 05/12/2009
I. MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần đạt được yêu cầu tối thiểu sau đây:
1. Kiến thức: 
- Thực hiện các thao tác: đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
2. Kỹ năng: 
- Thao tác: đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.
- Thực hiện xem thông tin trên tệp và thư mục bằng cách sử dụng Window Explorer.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc lắng nghe, thảo luận sôi nổi, chép bài đầy đủ.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: giáo án, bảng phụ, phòng thực hành.
- HS: Xem trước bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Hãy tạo thư mục với Toandai trong ổ D. Sau đó đổi tên thành Hình rồi xóa thư mục vừa đổi tên.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài dạy
GV Hãy nêu cách khởi động My Computer?
GV nhận xét.
GV Hãy nêu cách khởi động ổ đĩa D:\?
GV nhận xét.
GV: tạo sẵn tệp tin Baitap.doc trong ổ đĩa D:\
GV yêu cầu HS kích hoạt ổ đĩa D:\
GV: Để đổi tên tệp tin ta thực hiện thao tác nào?
GV nhận xét
GV: Yêu cầu HS đổi Baitap.doc thành Baitapcuaem.doc.
GV: Hướng dẫn HS phục hồi bằng lệnh Edit\Undo Rename để HS2 thực hành lại.
GV yêu cầu HS phục hồi lại tệp tin đã đổi tên để HS2 thực hành.
GV: Nêu thao tác xoá tệp tin?
GV nhận xét.
GV: Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá tệp tin Baitapcuaem.doc
GV: Tương tự như Thư mục, tệp tin sau khi được xoá cũng được đưa vào Recycle Bin → Hướng dẫn HS phục hồi để HS 2 thực hành
GV: Yêu cầu HS 2 thực hành lại việc xoá và phục hồi tệp tin.
GV nêu cách tạo thư mục?
GV: Yêu cầu tạo hai thư mục Albumcuaem va thư mục NgocHa
HS thực hành
GV: → Quan sát, sửa chữa cho HS
GV yêu cầu HS kích hoạt ổ đĩa D:\
GV: Để sao chép tệp tin em thao tác như thế nào?
GV nhận xét.
GV hướng dẫn HS thao tác trên máy sao chép tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Albumcuaem.
GV quan sát uốn nắn thao tác cho HS
GV yêu cầu HS quan sát ổ đĩa D:\ cho biết tệp tin Baitapcuaem còn trong ổ đĩa D:\ không?
GV yêu cầu HS kích hoạt thư mục Albumcuaem và cho biết thư mục chứa gì?
GV yêu cầu HS xoá tệp tin Baitapcuaem.doc trong thư mục Album của em để HS2 thực hiện lại thao tác. 
HS trả lời
HS trả lời
HS lắng nghe.
HS: HS thực hành.
HS: Chọn tên tệp tin và chọn File\Rename → gõ tên mới.
HS thực hành theo yêu cầu của GV.
HS chăm chú lắng nghe.
HS: Phục hồi → HS2 thực hành lại.
HS: HS đứng tại chổ trả lời → HS khác nhận xét.
HS thực hiện xoá: Nháy chọn tệp tin Baitapcuaem.doc → Chọn File\Delete → Nháy chọn Yes.
HS nghe hướng dẫn của GV phục hồi tệp tin: Chọn File\Restore
HS2 thực hành lại.
HS trả lời.
HS làm theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS dựa vào SGK để trả lời.
HS nghe theo hướng dẫn của GV sao chép tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Album cua em.
HS quan sát và trả lời câu hỏi.
HS kích hoạt thư mục và trả lời câu hỏi.
HS xoá tệp tin. HS2 thực hành lại thao tác.
*/ Mở cửa sổ My Computer hoặc File Explorer
a/ Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin
* Đổi tên:
- Nháy chuột vào tên của tệp.
- Nháy chuột vào tên một lần nữa.
- Gõ tên mới nhấn Enter.
* Phục hồi về thao tác trước đó: Chọn lệnh Edit\Undo Rename.
*Xoá tệp tin 
Chọn File\Delete → Nháy chọn Yes.
* Phục hồi tệp tin từ Recycle Bin: Nháy chọn Recycle Bin trong khung Folder → Nháy chọn tệp tin cần phục hồi
Chọn File\Restore
b. Sao chép tệp tin vào thư mục khác:
B1. Chọn tệp tin cần sao chép, nháy nút phải chuột.
B2. Xuất hiện bảng chọn tắt, nháy vào lệnh Copy.
B3. Nháy phải chuột lên vùng trống ở khung bên phải
B4. Xuất hiện bảng chọn tắt, chọn lệnh Paste
4. Củng cố:
? Nêu cách đổi tên tệp tin (thư mục)?
? Để phục hồi lại tên tệp tin (thư mục) đã đổi tên thao tác như thế nào?
GV nhận xét và yêu cầu HS thực hiện trên máy.
? Nêu cách xoá tệp tin (thư mục)?
? Để phục hồi lại tệp tin thư mục đã xoá thao tác như thế nào?
GV nhận xét và yêu cầu HS thực hiện trên máy.
5. Hướng dẫn tự học:
- Về nhà học bài và thao tác lại nếu có điều kiện.
- Xem tiếp phần d, e, g, h của bài thực hành 4 để hôm sau thực hành tiếp theo. 
Ngày soạn: 16/12/2018	 	 Tuần: 16
Ngày dạy: 17, 18/12/2018	 	 Tiết: 31
Bài thực hành 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN (tt)
I. MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần đạt được yêu cầu tối thiểu sau đây:
1. Kiến thức: 
- Thực hiện các thao tác: sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình.
2. Kỹ năng: 
- Thao tác: sao chép và di chuyển tệp tin.
- Thực hiện xem thông tin trên tệp và thư mục bằng cách sử dụng Window Explorer.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc lắng nghe, thảo luận sôi nổi, chép bài đầy đủ.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: giáo án, bảng phụ, phòng thực hành.
- HS: Xem trước bài thực hành.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu cách đổi tên tệp tin, xoá tệp tin (thao tác trên máy).
3. Gợi ý bài dạy:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung bài dạy
GV: Để di chuyển tệp tin em thao tác như thế nào?
GV nhận xét.
GV hướng dẫn HS thao tác trên máy di chuyển tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Albumcuaem.
GV quan sát uốn nắn thao tác cho HS
GV yêu cầu HS quan sát ổ đĩa D:\ cho biết tệp tin Baitapcuaem còn trong ổ đĩa D:\ không?
GV yêu cầu HS kích hoạt thư mục Albumcuaem và cho biết thư mục chứa gì?
GV yêu cầu HS di chuyển tệp tin Baitapcuaem.doc trong thư mục Albumcuaem ra ổ đĩa D để HS2 thực hiện lại thao tác.
GV lưu ý cho HS khi sao chép, di chuyển thư mục cũng tương tự như sao chép, di chuyển tệp tin.
GV: Để xem nội dung của tệp em thao tác như thế nào?
GV nhận xét.
Ngoài sao chép, di chuyển tệp tin vào thư mục khác bằng lệnh, thì ta có thể thực hiện bằng cách kéo thả chuột.
GV: Để chạy chương trình MARIO em thực hiện như thế nào?
GV nhận xét: Để xem nội dung của tệp hay chạy chương trình ta thực hiện nháy đúp vào tệp hay chương trình đó.
GV yêu cầu HS xem nội dung của tệp tin Baitapcuaem.doc
GV yêu cầu HS kích hoạt My Documents.
GV: Nêu cách tạo thư mục?
GV yêu cầu HS tạo hai thư mục Album cua em và Ngocha vao thư mục My Documents.
GV yêu cầu HS kích hoạt ổ đĩa 
GV: Nêu cách sao chép tệp tin hoặc thư mục?
GV yêu cầu HS sao chép một tệp tin trong ổ D bỏ vào thư mục Album cua em.
GV: Nêu cách di chuyển tệp tin hoặc thư mục?
GV: Yêu cầu HS tệp tin tư thư mục Album của em sang thư mục Ngoc Ha.
GV luôn quan sát uốn nắn thao tác cho HS.
GV: Nêu cách đổi tên tệp tin hoặc thư mục?
GV yêu cầu đổi tên thư mục vừa di chuyển vào thư mục NgocHa thành tên Moi.
GV: Hãy nêu cách xoá một tệp tin hoặc một thư mục?
GV yêu cầu xoá tệp tin Moi và hai thư mục Album cua em và thư mục NgocHa.
GV yêu cầu HS đổi vị trí để HS2 thực hành.
GV luôn sát uốn nắn thao tác cho từng HS.
HS dựa vào SGK để trả lời.
HS nghe theo hướng dẫn của GV di chuyển tệp tin Baitapcuaem.doc vào thư mục Albumcuaem.
HS quan sát và trả lời câu hỏi.
HS kích hoạt thư mục và trả lời câu hỏi.
HS di chuyển tệp tin ra ổ đĩa D. HS2 thực hành lại thao tác.
HS trả lời.
HS lắng nghe
HS trả lời.
HS lắng nghe.
HS thao tác theo yêu cầu của GV.
HS kích hoạt My Documents.
HS trả lời.
HS làm theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS làm theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS làm theo yêu cầu của GV.
HS trả lời.
HS đổi tên tệp tin theo yêu cầu của GV.
HS trả lời
HS xoá tệp tin và thư mục theo yêu cầu của GV.
HS2 thực hành lại các thao tác.
HS chăm chú thao tác.
c. Di chuyển tệp tin sang thư mục khác:
B1. Chọn tệp tin cần di chuyển
B2. Nháy phải chuột xuất hiện bảng chọn tắt và chọn lệnh Cut.
B3. Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp được di chuyển.(chọn thư mục)
B4. Nháy phải chuột xuất hiện bảng chọn tắt và chọn lệnh chọn Paste
d) Sao chép, di chuyển tệp tin bằng cách kéo thả chuột.
B1: Chọn tệp tin cần sao chép (di chuyển)
B2: Dùng chuột kéo thả tệp tin cần sao chép (di chuyển) đến thư mục đích.
*Lưu ý : SGK trang 94
e. Xem nội dung tệp và chạy chương trình: Xem SKG trang 94.
g. Bài thực hành tổng hợp:
4. Củng cố:
Hãy nêu cách sao chép, di chuyển tệp tin?
GV nhận xét.
GV yêu cầu HS thao tác thử trên máy.
5. Hướng dẫn tự học:
-Về nhà học bài và thao tác lại nếu có điều kiện.
- Xem tiếp phần g của bài thực hành 4 và thực hành trước nếu có điều kiện để hôm sau tiếp tục thực hành. 
Ngày soạn: 10/12/2018	 	 Tuần: 16
Ngày dạy: 20, 21/12/2018	 	 Tiết: 32
KIỂM TRA 1 TIẾT - THỰC HÀNH
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian 45 phút
ĐỀ: Tạo cây thư mục sau: 
 D:\ 
TÊN+LỚP
GIAI TRI
TRO CHOI
CA NHAC
MON HOC
TIN 
TOÁN
TIN 6.DOC
1. Tạo cây thư mục như hình trên 
2. Đổi tên tệp tin "TIN 6.DOC” thành “LOP EM.DOC “
3. Sao chép tệp tin “LOP EM.DOC” đưa vào thư mục “GIAI TRI”
4. Xóa thư mục “TRO CHOI” trong thư mục “GIAI TRI”
5. Đóng cửa sổ ứng dụng (thoát khỏi ổ D).
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
1. Tạo được cây thư mục như hình trên (3 điểm).
2. Đổi tên tệp "TIN 6.DOC” thành “LOP EM.DOC”: (2 điểm).
3. Sao chép tệp tin “LOP EM.DOC” đưa vào thư mục “GIAI TRI”: (2điểm)
4. Xóa thư mục “TRO CHOI” trong thư mục “GIAI TRI” (2 điểm)
5. Đóng cửa sổ ứng dụng (thoát khỏi ổ D) (1điểm)
La Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018
 	TỔ TRƯỞNG DUYỆT	 GVBM
Đặng Thị Thanh Hoa	Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày soạn: 20/12/2018	 	 Tuần: 17
Ngày dạy: 24, 25/12/2018	 	 Tiết: 34
ÔN TẬP HỌC KỲ 1
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp cho HS nắm lại bài tập thông qua các câu hỏi.
- Giúp cho HS hiểu sâu hơn các phần cơ bản cần nhớ.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm bài với các dạng bài tập.
3. Thái độ: Tập trung, nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy
- Học sinh: sách, tập, viết.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Hướng dẫn giải một số bài tập, giúp học sinh ôn tập lại kiến thức của chương 1 và 3.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
1. Dãy Bit là gì?
2. Hãy phân biệt các thiết bị sau: bàn phím, chuột. máy in, máy quét, màng hình, máy scan, loa. Thiết bị nào là vào? Thiết bị nào là ra?
3. Hệ điều hành được cài khi nào trên máy tính? Nếu không có hệ điều hành thì điều gì xảy ra?
4. Các nút sau có chức năng gì?
5. Trong tin học có mấy dạng thông tin cơ bản. Hãy kể tên. 
6. Nêu một vài ví dụ minh hoạ việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách đa dạng khác nhau.
7. Nêu một số khả năng của máy tính.Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?
8. Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
9. Hãy kể tên một vài thiết bị vào ra mà em biết?
10a.Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?
b. Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.
11. Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình gì?Thế nào là tệp tin? Thư mục mẹ? Thư mục con? Thư mục gốc?
12.Cho cây thư mục như hình vẽ:
Tuần: 15
Tiết: 21
Ngày soạn: 29/11/2009
Ngày dạy: 05/12/2009
a. Tìm điểm không phù hợp trên cây thư mục. vì sao không phù hơp? Sửa lại.
b. Cho thư mục HOA là thư mục con của KHTN.Cho thư mục TOAN chứa hai tệp tin là Dai.doc và Hinh.exe. Vẽ lại cây thư mục.
c. Từ cây thư mục câu c. Hãy viết đường dẫn tới Hinh.exe.
13.Cho cây thư mục sau:
a. Hãy kể tên các thư mục con của MONHOC?
b.Thư mục mẹ TOAN chứa gì? 
c.Hãy viết đường dẫn tới Hinh.exe và BAIHAT
- HS nhớ lại kiến thức cũ để trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời
- HS trả lời.
 HS tìm hiểu và giải bài tập
- HS tìm hiểu và giải bài tập
- HS tìm hiểu và giải bài tập
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
HS suy nghĩ để làm các câu.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
1. Dãy Bit còn gọi là dãy nhị phân gồm hai kí 0 và 1.
2. Thiết bị vào: Bàn phím, chuột, máy quét, máy scan
Thiết bị ra: còn lại.
3. Hệ điều hành được cài đầu tiên trong máy tính nếu không có hệ điều hành thì máy tính không hoạt động được.
4.Nút thu nhỏ dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc 
- Nút phóng to dùng để phóng to cửa sổ trên màn hình nền
- Nút đóng dùng để đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.
5. Có 3 dạng: hình ảnh, văn bản, âm thanh.
6. Thông tin cảnh hoàng hôn
+ Nhà văn biểu diễn
+ Hoạ sĩ biểu diễn 
7.Máy tinh có khả năng tính toán nhanh. Tính toán với tốc độ chính xác cao và khả năng làm việc không mệt mỏi.
Chưa phân biệt được mùi vị, cảm giác và năng lực tư duy.
8.(Sgk)
9.Chuột, bàn phím, máy in
10a.Hệ điều hành là phần mềm.
b. Hệ điều điều hành được cài đầu tiên trong máy. Phần mềm ứng dụng chỉ hoạt động được sau khi cài đặt hệ điều hành.
11. Thông tin trong máy tính tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp tin và thư mục.
+ Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
+Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ (hay còn gọi là thư mục gốc) thư mục bên trong là thư mục con.
12a. Không phù KHXH chứa hai thư mục con cùng tên là VAN.
b.
c.C:\MONHOC\KHTN\TOAN\Hinh.exe
13a.MONHOC có các thư mục con là: TOAN, LI, HOA.
b. Thư mục TOAN chứa hai tệp tin là Dai.doc và Hinh.exe
c. C:\MONHOC\TOAN\Hinh.exe
C:\BAIHAT
4. Hướng dẫn tự học:
- Về nhà học bài, xem lại các nội dung đã thực hành để hôm sau Kiểm tra học kì 1
Ngày soạn: 15/12/2018	 	Tuần: 17
Ngày KT: 27,28/12/2018	 	 Tiết: 35
KIỂM TRA HỌC KỲ I (LÝ THUYẾT)
MÔN: TIN HỌC- LỚP 6
I . MỤC TIÊU:
Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học trong chương I, chương II và chương III.
Kĩ năng: HS có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học để làm bài. 
Thái độ: HS nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
II . CHUẨN BỊ:
GV: Bài kiểm tra 
HS: Học bài kĩ ở nhà
III. PHƯƠNG PHÁP;
Làm bài cá nhân
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định lớp 
Kiểm tra
V. MA TRẬN ĐỀ 
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Thông tin và biểu diễn thông tin
Câu 1,2
(1đ)
Câu 3
(0.5đ)
3 câu
1.5đ
Máy tính và phần mềm máy tính
Câu 4
(1đ)
Câu 5,6,7
(1.5đ)
4 câu
2.5đ
Hệ điều hành làm những việc gì?
Câu 8
(0.5đ)
1 câu
0.5đ
Tổ chức thông tin trong máy tính
Câu 9,10
(1,5đ)
Câu 11
(0.5đ)
Câu 14
(2đ)
4 câu 
4đ
Hệ điều hành windows 
Câu 12
(0.5đ)
1 câu
0.5đ
Thông tin và tin học 
Câu 13
(1đ)
1 câu
1đ
Tổng
7 câu
5đ
6
3đ
1
2đ
14 câu
10đ
ĐỀ:
I. Trắc nghiệm: (7điểm)
Câu 1: Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
 A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1	 B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit 
 C. Câu A, B sai	 D. Câu A, B đúng
Câu 2: Mô hình quá trình xử lí thông tin
 A. Thông tin vàoà Xử líà Thông tin ra B. Thông tin raàXử lí à Thông tin vào
 C. Xử líàThông tin vàoàThông tin ra	 D. Xử líàThông tin raàThông tin vào
Câu 3: Xem chương trình thời sự trên tivi cho em biết thông tin dạng nào:
 A. Văn bản	 B. Âm thanh C. Hình ảnh	 D. Cả A, B, C
Câu 4. Ghép một câu ở cột A với nội dung ở cột B và điền kết quả đúng vào cột C
A
B
C
1. Chương trình 
a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu
1 - 
2. Bộ nhớ
b. Là các chương trình chạy trên máy tính
2 - 
3. Phần mềm
c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong
3 - 
4. RAM
d. Là tập hợp các câu lệnh
4 - 
Câu 5: Trong các đơn vị đo dung lượng dưới đây, đơn vị nào lớn nhất:
 A. Byte.	 B. Kilôbyte. C. Mêgabyte	 D. Gigabyte
Câu 6: Đĩa CD/VCD còn được gọi là ?
 A. Bộ nhớ ngoài	 B. Bộ nhớ flash	 C. Bộ nhớ trong D. Bộ nhớ USB
Câu 7: Để đo dung lượng nhớ người ta dùng đơn vị:
 A. Km 	 B. Kg	 C. KB	 D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8: Để có thể hoạt động, máy tính cần được:
A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản; 	
B. Cài đặt hệ điều hành; 	 
C. Nối với một máy in; 
D. Cài đặt một chương trình quét và diệt vi-rút.
Câu 9. Hãy điền Đ vào ô nếu đáp án đúng và điền S vào ô nếu đáp án sai. 
Nội dung
Đúng
Sai
A. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ
B. Trong một thư mục có thể tồn tại hai thư mục có tên giống nhau
C. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa
D. Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2019_2020_doan_le_phuong_v.doc