Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 4 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (tiết 2)

HOẠT ĐỘNG 1 . Tìm hiểu về cách biểu diễn thông tin trong máy tính.

?Hãy cho biết máy tính hoạt động được là nhờ vào gì?

?Vậy điện có mấy trạng thái? Đó là những trạng thái nào?

?Vậy thông tin cần biến đổi như thế nào để máy tính xử lý được?.

*GV: Máy tính điện tử xử lí được là nhờ vào nguồn điện, mở điện gọi là đèn đỏ kí hiệu là (1), ngắt điện giọ là đèn tắt kí hiệu là (0). Kí hiệu 0 và 1 được biến đổi thành 1 dãy bit trong đó mỗi kí tự được biểu diễn bằng một nhóm 8 chữ số nhị phân 0 và 1. Đối với máy tính thông dụng hiện nay được biểu diễn với dạng dãy bít và dùng dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản.

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 6 - Tiết 4 - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 27/08/2014 
	 Ngày dạy: 30/08/2014
Tiết 4 - Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (t2)
A. MỤC TIÊU: HS cần nắm.
Kiến thức: - Bước đầu hiểu được tại sao thông tin lưu trữ trong máy tính được quy ước biểu diễn dưới dạng dãy bít chỉ gồm kí hiệu 0 và 1.
Kỹ năng: Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
 Giáo án, SGK tin THCS quyển 1, một số hình ảnh minh hoạ về các dạng thông tin.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
 1. Kiểm tra bài cũ:
 - Em hãy cho biết các dạng thông tin cơ bản? cho ví dụ.
 - Hãy cho biết vai trò của biểu diễn thông tin? Cho ví dụ về biểu diễn thông tin.
 2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG 1 . Tìm hiểu về cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
?Hãy cho biết máy tính hoạt động được là nhờ vào gì?
?Vậy điện có mấy trạng thái? Đó là những trạng thái nào?
?Vậy thông tin cần biến đổi như thế nào để máy tính xử lý được?.
*GV: Máy tính điện tử xử lí được là nhờ vào nguồn điện, mở điện gọi là đèn đỏ kí hiệu là (1), ngắt điện giọ là đèn tắt kí hiệu là (0). Kí hiệu 0 và 1 được biến đổi thành 1 dãy bit trong đó mỗi kí tự được biểu diễn bằng một nhóm 8 chữ số nhị phân 0 và 1. Đối với máy tính thông dụng hiện nay được biểu diễn với dạng dãy bít và dùng dãy bit ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản.
- Thuật ngữ dãy bit có thể hiểu nôm na rằng bit là đơn vị (vật lí) tương ứng với hai trạng thái có hay không có tín hiệu hoặc đóng hay ngắt mạch điện .
* Ví dụ : chữ cái Dãy nhị phân
 A 01000001 = 65
 B 01000011 = 66
 C 01000111 = 67
 * 00101010 = 42
* Tất cả thông tin được lưu trữ trong máy tính gọi là “dữ liệu”.
- Dữ liệu là dạng biểu diễn thông tin và được lưu giữ trong máy tính.
- GV: Giới thiệu thêm một số hệ đếm thường dùng trên máy tính.
-GV: Cách chuyển đổi giữa các hệ đếm như thế nào? ta hãy dựa theo nguyên tắc sau:( nêu nguyên tắc)
VD: biến đổi số 11 sang hệ nhi phân ta làm như sau:
3. CÁCH BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 
*HS: Nhờ nguồn điện 
*HS: Điện có 2 trang thái, đóng và mở
* HS: Thông tin cần biểu diễn dưới dạng phù hợp với hoạt động của máy tính.
- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm 2 kí hiệu 0 và 1.
- Thông tin được lưu trữ trong máy tính gọi là “Dữ liệu”.
a. Các hệ đếm thường dùng trên máy tính: 
Nhị phân: gồm các số: 0 , 1
Thập phân: gồm: 1 à 9
Thập lục phân: 1 9 A B C D E F
b. Cách chuyển đổi số thập phân sang nhị phân:
* Nguyên tắc: Muốn chuyển 1 số từ thập phân sang nhị phân ta lấy số đó chia liên tiếp cho 2, sau đó lấy phần dư theo chiều ngược từ dưới lên.
3. CỦNG CỐ: Cần nắm vững.
 - Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử bằng dãy bit là hai kí hiệu 0 và 1.
 - Một số khả năng của máy tính.
4. DẶN DÒ: 
 - Làm bài tập 3 SGK trang 9, bài tập 2 SGK trang 13
 - Chuẩn bị bài mới bài 3 (tt) phần 2 và 3.
 Ngày tháng năm 2014
 Ký duyệt của TTCM
 Nguyễn Văn Đông

File đính kèm:

  • docBai_2_Thong_tin_va_bieu_dien_thong_tin.doc