Giáo án môn học lớp 1 - Tuần dạy 7 năm 2014

Môn : Thủ công

 Bài soạn : XÉ , DÁN HÌNH QUẢ CAM ( T 2)

I. Mục tiêu

 _ Hs biết cách xé, dán hình quả cam

 _ Hs xé, dán được hình quả cam theo hướng dẫn.

II. Chuẩn bị

 _ Gv: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy mầu lớn

 _ Hs: giấy màu, hồ dán, vở thủ công.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 10/02/2020 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn học lớp 1 - Tuần dạy 7 năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh hoạ, bìa ghi vần
	_ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
1’
5’
3’
5’
5’
2’
7’
5’
3’
4’
5-7’
2’
5-7’
5’
_ Ổn định tổ chức lớp
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng bài Chữ thường – chữ hoa
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Cho hs quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
_ Gv giới thiệu, ghi bảng
_ Cho hs đọc theo gv
* Nhận diện vần
_ Vần “ia” được tạo nên từ những âm nào?
_ Yêu cầu hs so sánh i - ia
* Đánh vần và đọc trơn
_ Gv hướng dẫn hs đánh vần
_ Cho hs đánh vần
_ Yêu cầu hs tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “tía”.
_ Cho hs đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
_ Gv chỉnh sửa.
* Tổ chức cho hs thi tìm vần
* Viết
_ Gv viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
_ Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa.
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gọi 2-3 hs đọc
_ Gv giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
_ Cho hs đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_ Yêu cầu hs đọc từ khoá, từ ứng dụng.
_ Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn hs nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho hs đọc
+ Gv sửa sai, đọc mẫu
+ Cho hs đọc
* Luyện viết
_ Cho hs viết vở tập viết, gv quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
_ Yêu cầu hs đọc tên bài luyện nói
_ Đặt câu hỏi hướng dẫn hs luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
* Trò chơi: thi tìm tiếng có vần vừa học.
_ Cho hs đọc lại bài
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định
_ Đọc từ và câu ứng dụng: cá nhân, đồng thanh
_ Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: ia
_ Nhắc lại tên bài
_ Đọc theo gv
_ Am i và a , âm i đứng trước âm a đứng sau.
_ Giống i khác âm a
_ Chú ý: i - a -ia
_ Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
_Am t đứng trước vần ia đứng sau, dấu sắc trên đầu âm i
_ Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
* Thi tìm vần
_ Chú ý
_Thực hành viết bảng con
_ Đọc cá nhân
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Thi đọc giữa các nhóm
_ Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
_ 2- 3 hs
_ Thực hành viết vở
* Hát
_ Đọc : chia quà
_ Luyện nói theo hướng dẫn
+ Hs tự luyện nói
.
* Thi tìm tiếng có vần vừa học.
 _ Cá nhân, đồng thanh
Môn : Thủ công
 Bài soạn : XÉ , DÁN HÌNH QUẢ CAM ( T 2)
I. Mục tiêu
	_ Hs biết cách xé, dán hình quả cam
	_ Hs xé, dán được hình quả cam theo hướng dẫn.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: bài mẫu, quy trình hướng dẫn, giấy mầu lớn
	_ Hs: giấy màu, hồ dán, vở thủ công..
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Time
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng 
3.Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Hoàn thành sản phẩm
Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Hướng dẫn nhận xét sản phẩm
4.Củng cố, dặn dò
1’
2’
 1’
10’- 15’
2’
12’
3’
_ Ổn định lớp
_ Kiểm tra đồ dùng học tập
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
_ Yêu cầu hs hoàn thành sản phẩm : xé ,dán quả cam
* Hát tự do: Chú thỏ
_ Trưng bày sản phẩm đã hoàn thành của hs
_ Yêu cầu hs nhận xét từng sản phẩm
_ Gv kết luận 
_ Tuyên dương những bài đẹp.
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định
_ Lấy đồ dùng học tập
_ Nhắc lại tên bài
_ Hs hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu
* Hát , múa tập thể
_ Quan sát
_ Nhận xét sản phẩm
_ Chú ý
 Môn :Toán
 Bài soạn : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
I. Mục tiêu 
Giúp hs
	_ Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
	_ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
	_ Biết làm tính cộng trong phạm vi 3
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Bìa ghi các số, vật thật
	_ Hs: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Hđ1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 3
* Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành
Bài 1
Bài 2
4. Củng cố, dặn dò
*Trò chơi: Bài 3- thi nối nhanh
_ Ổn định lớp
_ Nhận xét bài kiểm tra
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn hs phép cộng: 1 + 1 = 2
_ Hướng dẫn hs quan sát tranh nêu bài toán: có 1 con chim, thêm 1 con chim nữa. Hỏi tất cả có mấy con chim?
_ Hướng dẫn hs trả lời: 1 thêm 1 bằng 2
_ Giới thiệu : 1 + 1 = 2
_ Cho hs đọc, viết phép tính
* Hướng dẫn : 1 +2 = 3, 2 + 1 = 3 tương tự
_ Giúp hs nhận xét 1 + 2 = 3 giống như 
2 + 1 = 3
_ Hướng dẫn hs ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
* Nghỉ giữa tiết
_ Hướng dẫn hs cách làm
_ Cho hs làm và đọc kết quả, gv sửa 
_ Hướng dẫn hs cách thực hiện phép tính theo cột dọc.
_ Cho hs làm bài, đọc kết quả
_ Gv sửa bài
_Hướng dẫn hs cách chơi, luật chơi 
_ Tổ chức cho hs thi đua làm theo nhóm.
_ Gv nhận xét, sửa sai.
_ Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Hs chú ý
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát tranh, nêu bài toán.
_ 1 thêm 1 bằng 2
_ Đọc, viết : 1 +1= 2
_ Nhận xét
_ Đọc cá nhân, đồng thanh.
* Nghỉ giữa tiết
_ Chú ý
_ Làm bài, đọc kết quả:
1 + 1 = 2
_ Làm bài, đọc kết quả
_ Thi đua chơi theo nhóm lớn
_ Cá nhân, đồng thanh
Thứ tư ngày tháng năm 2005
Môn : Học vần
Bài soạn : ua - ưa
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc và viết được : ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.
	_ Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	_ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Giữa trưa
II. Chuẩn bị
	_ Gv: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	_ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
1’
5’
1’
5’
5’
2’
7’
5’
3’
4’
5-7’
2’
5-7’
5’
_ Ổn định tổ chức lớp
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng bài ia
_ Yêu cầu hs tìm từ có vần ia
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Gv giới thiệu, ghi bảng
_ Cho hs đọc theo gv
ua
_ Gv giới thiệu vần “ua” và ghi bảng
_ Cho hs đánh vần, đọc trơn.
_ Yêu cầu hs phân tích vần “ua”.
_ Cho hs thêm âm để tạo thành tiếng “cua”
_ Yêu cầu hs đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “cua”.
_ Giới thiệu từ “cua bể”
_ Cho hs đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
_ Gv chỉnh sửa.
 ưa( tương tự)
_ Lưu ý: so sánh ua - ưa
* Tổ chức cho hs thi tìm tiếng có vần mới 
* Viết
_ Gv viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
_ Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa.
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gọi hs tìm từ, gv ghi bảng
_ Yêu cầu hs tô vần mới học
_ Gọi hs đọc trơn tiếng và từ.
_ Gv giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
_ Cho hs đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_Yêu cầu hs đọc từ khóa,từ ứng dụng
_ Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn hs nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho hs đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu hs đọc trơn đoạn thơ
+ Gv sửa sai, đọc mẫu
+ Cho hs đọc toàn bài.
* Luyện viết
_ Cho hs viết vở tập viết, gv quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
_ Yêu cầu hs đọc tên bài luyện nói
_ Đặt câu hỏi hướng dẫn hs luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì
+ Yêu cầu hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ Gv và hs nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
_ Cho hs đọc lại bài
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định
_ Đọc từ và câu ứng dụng
_ Hs tìm từ có vần ia
_ Nhắc lại tên bài
_ Đọc theo gv: ua, ưa
_ Đánh vần và đọc trơn vần “ua”
_ Am u và a , âm u đứng trước âm a đứng sau.
_Thêm âm “c” trước vần“ua” 
_ Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
_Am c đứng trước vần ua đứng sau 
_ Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ưa( tương tự)
 *Thi tìm tiếng có vần mới học
_ Chú ý
_Thực hành viết bảng con
_ Hs tìm từ 
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lớp, nhóm, cá nhân
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Thi đọc giữa các nhóm
_ Nhận xét tranh
+ Hs đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Thực hành viết vở
* Hát
_ Đọc : Giữa trưa
_ Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ con trâu đang nằm
+ Hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
_ Cá nhân, đồng thanh
Môn : Mĩ thuật
 Bài soạn : VẼ MÀU VÀO QUẢ ( TRÁI ) CÂY
I. Mục tiêu
Giúp hs :
	_ Nhận biết được màu sắc một số loại quả quen thuộc.
	_ Biết cách vẽ màu vào một số loại quả theo ý thích.
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Một số bài vẽ mẫu
	_ Hs : Vở Tập vẽ, chì, màu
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra đồ dùng học tập
3.Bài mới
Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
* Trò chơi giữa tiết
c. Hđ2: Hướng dẫn hs vẽ 
d.Hđ3: Thực hành
4.Củng cố, dặn dò
1’
2’
1’
5-6’
3’
3-5’
11-12’
5’
_ Ổn định lớp
_ Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
Giới thiệu bài, ghi bảng
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài, ghi bảng
b.Hđ1: Giới thiệu đặc điểm các loại quả
* Giới thiệu quả 
 Gv hướng dẫn hs quan sát tranh, yêu cầu hs trả lời :
+ Đây là quả gì ?
+ Quả có màu gì ?
.
Gv kết luận
* Trò chơi giữa tiết
* Hát
 c. Hđ2: Hướng dẫn hs vẽ 
d.Hđ3: Thực hành
Gv hướng dẫn hs vẽ màu theo ý thích
 Nêu yêu cầu thực hành
 Cho hs vẽ màu theo ý thích, lưu ý cách vẽ màu
Gv quan sát, giúp đỡ hs
Củng cố, dặn dò
 nhận xét một số bài.
_ Tuyên dương một số bài đẹp
_ Dặn dò quan sát mọi vật xung quanh.
_ Nhận xét tiết học.
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Lấy đồ dùng học tập
Nhắc lại tên bài
Quan sát- nhận biết :, trả lời câu hỏi :
+ Đây là quả cam
+ Quả cam có màu xanh
 Chú ý
* Hát
Chú ý
- Chú ý 
Thực hành vẽ theo ý thích 
Chú ý
Quan sát, lắng nghe
Môn : Toán
 Bài soạn : LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu 
Giúp hs củng cố về :
	_ Phép cộng và bảng cộng trong phạm vi 3
	_ Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính.
II. Chuẩn bị
 Gv: Bìa ghi các số, vật thật, bộ thực hành toán
	_ Hs: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Time
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
1’
3’
1’
10-12’
3’
10-12’
3’
_ Ổn định lớp
_Yêu cầu hs đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
_ Gọi hs làm bài tập.
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
 _ Gv nêu yêu cầu bài tập 
_ Hướng dẫn hs cách quan sát tranh, nêu bài toán và viết phép cộng tương ứng với tranh.
_ Cho hs nêu bài toán, phép tính
_ Gv sửa sai, nhận xét.
_ Cho hs làm cá nhân.
_ Gv sửa sai
* Nghỉ giữa tiết
_ Hướng dẫn hs điền số thích hợp 
_ Cho hs làm bài, đọc kết quả
_ Gv sửa bài.
_ Gv hướng dẫn cách nêu bài toán, viết phép tính.
_ Cho hs viết, đọc kết quả.
_ Gv sửa sai.
_ Hướng dẫn hs cách nêu bài toán hình thành phép cộng
_ Cho hs điền phép tính
_ Gv sửa bài
_ Yêu cầu hs đọc bảng cộng trong phạm vi 3
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Hs đọc: cá nhân, đồng thanh
_ Làm trên bảng con : 
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát tranh, chú ý 
_ Nêu bài toán và viết phép tính vào bảng con
_ Chú ý 
_ Hs tự làm bài
* Nghỉ giữa tiết 
_ Hs viết số thích hợp
_ Làm bài , đọc kết quả
_ Hs tự làm bài
1 + 1 = 2
2 + 1= 3
1 + 2 = 3
_ Chú ý 
_ Hs điền phép tính
_ Cá nhân, đồng thanh
Thứ năm ngày tháng năm 2005
Môn : Học vần
Bài soạn : ÔN TẬP 
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc, viết chắc chắn các vần đã học.	
_ Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụng
_ Nghe, hiểu và kể lại một số chi tiết quan trọng trong truyện kể: Khỉ và Rùa
II. Chuẩn bị
	_ Gv: bảng ôn, tranh minh hoạ
	_ Hs: SGK, vở bt Tiếng Việt
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: On tập
Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập 
* Trò chơi giữa tiết
4. Củng cố, dặn dò
1’
4’
3’
7’
7’
2’
5’
7’
5’
5’
5-7’
3’
5’
5’
_ Ổn định lớp
_ Gọi hs đọc, viết : ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng
_ Nhận xét, ghi điểm
_ Gv cho hs thảo luận tìm những vần đã học 
_ Treo bảng ôn cho hs quan sát, bổ sung.
* Ôn các vần
_ Cho hs tự chỉ bảng ôn và đọc
* Ghép chữ và vần thành tiếng
_ Cho hs ghép chữ thành tiếng , cho hs luyện đọc.
_ Gv hướng dẫn, sửa sai.
* Hát
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gv giới thiệu từ, giải thích nghĩa 
_ Cho hs đọc
_ Gv chỉnh sửa, đọc mẫu
_ Gọi 2-3 hs đọc lại
* Tập viết từ ngữ ứng dụng
_ Gv nêu yêu cầu hs viết các chữ đã học.
_ Gv viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết.
_Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_ Cho hs đọc lại bảng ôn, từ ngữ ứng dụng 
_ Gv chỉnh sửa
* Đọc câu ứng dụng
_ GV giới thiệu câu ứng dụng
_ Cho hs đọc câu ứng dụng, gv chỉnh sửa.
_ Gv đọc mẫu
_ Cho 2-3 hs đọc lại
* Luyện viết 
_ Cho hs viết vở tập viết
* Tổ chức cho hs tìm vần
* Kể chuyện
_ Gv giới thiệu câu chuyện : Khỉ và Rùa
_ Gv kể lần 1, lần 2 có tranh minh hoạ
_ Cho hs thi kể theo nhóm
_ Gv tổng kết, nêu ý nghĩa của câu truyện.
_ Gv cho hs đọc lại toàn bài
_ Trò chơi: tìm các tiếng có chứa các vần vừa ôn
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Đọc và viết : cá nhân, đồng thanh
_ Hs tìm vần : ia, ua, ưa
_ Quan sát, bổ sung
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
_ Ghép chữ và vần thành tiếng 
_ Cá nhân:10 em
 Nhóm:4 nhóm
 Lớp: 2 lần
* Hát 
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lắng nghe
_ 2 -3 hs đọc
_ Chú ý
_ Thực hành viết bảng con:
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Cá nhân, nhóm, lớp
_ Chú ý
_ Đọc câu ứng dụng
_ Lắng nghe
_ Viết trong vở tập viết.
* Thi tìm vần
_ Lắng nghe
_ Thảo luận, thi kể 
_ Lắng nghe
_ Đọc lại cả bài
_ Thi tìm tiếng có chứa các âm vừa học
_ Chú ý
Môn : Thể dục
Bài soạn : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI 
I. Mục tiêu 
	_Ôn tập một số kĩ năng đội hình, đội ngũ đã học. Biết thực hiện ở mức cơ bản động tác đi thường
	_ Biết tham gia chủ động vào trò chơi : Qua đường lội
II. Chuẩn bị
_ Vệ sinh sân tập, Gv chuẩn bị còi, kẻ sân
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần chuẩn bị
 _ Gv tập hợp hs ,phổ biến yêu cầu, nội dung bài học
_ Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
_ Giậm chân tại chỗ
II. Phần cơ bản
1.Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải
_ Cho hs luyện tập theo tổ , lớp , gv sửa sai
_ Yêu cầu các nhóm lên biểu diễn
_ Gv nhận xét, tuyên dương
2. Hướng dẫn hs động tác đi thường
_ Gv giải thích , làm mẫu
_ Cho hs luyện tập. Gv quan sát, hướng dẫn, sửa sai
3.Trò chơi: Qua đường lội
_ Tổ chức cho hs chơi 
_ Tổng kết sau khi kết thúc trò chơi
III. Kết thúc
_ Đứng- vỗ tay và hát
_ Gv cùng hs hệ thống lại bài học
_ Giao bài tập về nhà.
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
1’
2’
1-2’
1-2’
5-7’
5- 7’
8- 10’
1- 2’
1-2’
1-2’
1-2’
 ·
*************
*************
*************
*************
*************
************* 
************* ·
*************
*************
************* 
************* ·
*************
Môn :Toán
 Bài soạn : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
I. Mục tiêu 
Giúp hs
	_ Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
	_ Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
	_ Biết làm tính cộng trong phạm vi 4
II. Chuẩn bị
	_ Gv: Bìa ghi các số, vật thật
	_ Hs: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4
* Trò chơi giữa tiết
Hđ2: Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
_ Ổn định lớp
_ Gọi hs làm bài tập, đọc bảng cộng trong phạm vi 3
_ Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn hs phép cộng: 3 + 1 = 4
_ Hướng dẫn hs quan sát tranh nêu bài toán: có 3 con chim, thêm 1 con chim nữa. Hỏi tất cả có mấy con chim?
_ Hướng dẫn hs trả lời: 3 thêm 1 bằng 4
_ Giới thiệu : 3 + 1 = 4
_ Cho hs đọc, viết phép tính
* Hướng dẫn : 1 +3 = 4, 2 + 2 = 4 tương tự
_ Giúp hs nhận xét 1 + 3 = 4 giống như 
3 + 1 = 4
_ Hướng dẫn hs ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4
* Nghỉ giữa tiết
_ Hướng dẫn hs cách làm
_ Cho hs làm và đọc kết quả, gv sửa 
_ Hướng dẫn hs cách thực hiện phép tính theo cột dọc.
_ Cho hs làm bài, đọc kết quả
_ Gv sửa bài
_ Yêu cầu hs quan sát tranh, nêu phép tính
_ Gv sửa sai
_ Đọc bảng cộng trong phạm vi 3
_ Dặn dò, nhận xét tiết học
_ Ổn định chỗ ngồi
_ Hs làm bài trên bảng con, đọc bảng cộng trong phạm vi 3
_ Nhắc lại tên bài
_ Quan sát tranh, nêu bài toán.
_ 3 thêm 1 bằng 4
_ Đọc, viết : 3 +1= 4
_ Nhận xét
_ Đọc cá nhân, đồng thanh.
* Nghỉ giữa tiết
_ Chú ý
_ Làm bài, đọc kết quả:
3 + 1 = 4
_ Làm bài, đọc kết quả
_ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
- Nhìn tranh nêu bài toán và điền phép tính
_ Cá nhân, đồng thanh
 Thứ sáu ngày tháng năm 200
Môn : Học vần
Bài soạn : oi - ai
I. Mục tiêu
	_ Hs đọc và viết được : oi, ai, nhà ngói, bé gái.
	_ Đọc được từ ngữ ứng dụng câu ứng dụng
	_ Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Sẻ, ri , bói cá, le le
II. Chuẩn bị
	_ Gv: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	_ Hs: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIẾT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
NGHỈ GIỮA TIẾT
TIẾT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
1’
5’
1’
5’
5’
2’
7’
5’
3’
4’
5-7’
2’
5-7’
5’
_ Ổn định tổ chức lớp
_ Gọi hs đọc từ và câu ứng dụng bài ua, ưa
_ Yêu cầu hs tìm từ có vần ua, ưa
_ Nhận xét, ghi điểm.
_ Gv giới thiệu, ghi bảng
_ Cho hs đọc theo gv
oi
_ Gv giới thiệu vần “oi” và ghi bảng
_ Cho hs đánh vần, đọc trơn.
_ Yêu cầu hs phân tích vần “oi”.
_ Cho hs thêm âm để tạo thành tiếng “ngói”
_ Yêu cầu hs đánh vần, đọc trơn và phân tích tiếng “ngói”.
_ Giới thiệu từ “nhà ngói”
_ Cho hs đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
_ Gv chỉnh sửa.
 ai( tương tự)
_ Lưu ý: so sánh oi - ai
* Tổ chức cho hs thi tìm tiếng có vần mới 
* Viết
_ Gv viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
_ Cho hs viết bảng con, gv chỉnh sửa.
* Đọc từ ngữ ứng dụng
_ Gọi hs tìm từ, gv ghi bảng
_ Yêu cầu hs tô vần mới học
_ Gọi hs đọc trơn tiếng và từ.
_ Gv giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
_ Cho hs đọc
NGHỈ GIỮA TIẾT
* Luyện đọc
_Yêu cầu hs đọc từ khóa,từ ứng dụng
_ Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn hs nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho hs đọc thầm đoạn thơ và tìm tiếng có vần mới học.
+ Yêu cầu hs đọc trơn đoạn thơ
+ Gv sửa sai, đọc mẫu
+ Cho hs đọc toàn bài.
* Luyện viết
_ Cho hs viết vở tập viết, gv quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
_ Yêu cầu hs đọc tên bài luyện nói
_ Đặt câu hỏi hướng dẫn hs luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì
+ Yêu cầu hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Gọi một số nhóm trình bày
+ Gv và hs nhận xét
* Trò chơi: Chỉ nhanh từ
_ Cho hs đọc lại bài
_ Dặn dò, nhận xét tiết học.
_ Ổn định
_ Đọc từ và câu ứng dụng
_ Hs tìm từ có vần ua, ưa
_ Nhắc lại tên bài
_ Đọc theo gv: oi, ai
_ Đánh vần và đọc trơn vần “oi”
_ Am o và i , âm o đứng trước âm I đứng sau.
_Thêm âm “ng” trước vần“oi” , dấu sắc trên đầu âm o
_ Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
_Am “ng” trước vần“oi” , dấu sắc trên đầu âm o
_ Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ai ( tương tự)
 *Thi tìm tiếng có vần mới học
_ Chú ý
_Thực hành viết bảng con
_ Hs tìm từ 
_ Chú ý
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Lớp, nhóm, cá nhân
NGHỈ GIỮA TIẾT
_ Thi đọc giữa các nhóm
_ Nhận xét tranh
+ Hs đọc thầm và tìm tiếng mới.
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
_ Lớp, nhóm, cá nhân
_ Thực hành viết vở
* Hát
_ Đọc : Sẻ, ri, bói cá, le le
_ Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ sẻ, chim ri, con bói cá
+ Hs luyện nói theo nhóm đôi
+ Một số nhóm trình bày
 * Thi chỉ nhanh từ
_ Cá nhân, đồng thanh
 Môn : Tập viết
 Bài soạn :TẬP VIẾT TUẦN 7
I.Mục tiêu
 _ Hs tô đúng và đẹp : xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái.
_ Rèn luyện tính cẩn thận, giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị
 _ Gv: chữ mẫu
	_ Hs: vở Tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy học 

File đính kèm:

  • docTUAN_7.doc