Giáo án Lớp Mầm - Làm quen với toán - Tên đề tài: Đếm đến 5 - Nhận biết số lượng trong phạm vi 5

1/ Bước 1: ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ hát bài hát Tập đếm

- Sau đó cô dẫn dắt vào bài

2 / Bước 2: Nội dung chính

Phần 1: Ôn đếm đến 4

TC1: Thi xem ai nhanh tìm xung quanh lớp những đồ vật có số lượng là 4

TC2 : Cô vỗ tay trẻ làm vận động tương ứng

Phần 2: Dạy trẻ đếm để nhận biết số lượng nhóm trong phạm vi 5

Cô phát cho trẻ mối bạn một rổ đồ chơi hỏi trẻ trong rổ có gì? (hoa và lá)

 

doc2 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 4060 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Mầm - Làm quen với toán - Tên đề tài: Đếm đến 5 - Nhận biết số lượng trong phạm vi 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN LÀM QUEN VỚI TOÁN
 Tên đề tài: Đếm đến 5 - nhận biết số lượng trong phạm vi 5
 Lứa tuổi: Mẫu giáo bé ( 3 – 4 tuổi )
 Số lượng: 12 – 15 trẻ
 	 Thời gian: 15 – 20 phút
 Người soạn: Nguyễn Thùy Linh
 Người dạy: Nguyễn Thùy Linh
I.Mục đích – Yêu cầu:
1/ Kiến thức : 
- Trẻ nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là từ 1- 5
- Trẻ biết đếm đến 5
2/ Kỹ năng: 
- Cho trẻ tạo nhóm 5 
- Rèn cho trẻ kĩ năng xếp các đối tượng từ trái sang phải thành hàng ngang, 
xếp tương ứng 1 -1
3/ Thái độ: 
Trẻ chú ý tham gia hoạt động 
 + Tích hợp: âm nhạc : hát : “Cho tôi đi làm mưa với; Tập đếm.”
II. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 5 bông hoa và 5 cái lá.
- Thẻ chầm tròn các ngôi nhà có dán chấm tròn từ 2 – 5.
- Một số đồ vật đồ chơi có số lượng 1-5 đặt trong lớp.
III. Tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1/ Bước 1: ổn định tổ chức 
- Cô cho trẻ hát bài hát Tập đếm 
- Sau đó cô dẫn dắt vào bài 
2 / Bước 2: Nội dung chính 
Phần 1: Ôn đếm đến 4 
TC1: Thi xem ai nhanh tìm xung quanh lớp những đồ vật có số lượng là 4
TC2 : Cô vỗ tay trẻ làm vận động tương ứng
Phần 2: Dạy trẻ đếm để nhận biết số lượng nhóm trong phạm vi 5
Cô phát cho trẻ mối bạn một rổ đồ chơi hỏi trẻ trong rổ có gì? (hoa và lá)
- Xếp tât cả số hoa thành hàng ngang từ trái qua phải.
- Cô đếm mẫu 2 lần kết hợp đếm mẫu ở lần 2.
- Cả lớp đếm 2- 3 lần cô cho 4- 5 trẻ đếm.
-Lấy 5 bông hoa và dưới mối bông hoa để 1 chiếc lá.
- Cho cả lớp cá nhân đếm hoa và lá.
- Cho cả lớp cất lần lượt hoa và lá vừa cất vừa đếm.
* Luyện tập:
Cô cho trẻ tìm đồ vật đồ chơi có số lượng là 5 trong lớp
- Trò chơi 1: Tạo nhóm theo yêu cầu của cô.
- Trò chơi 2: Tìm nhà:
Cô phát thẻ số trẻ tìm nhà có số chầm tròn bắng với số chầm tròn trên thẻ của mình.
Cô kiểm tra kết quả chơi, nhận xét cho trẻ đối thẻ cho nhau để chơi tiếp .
3 Bước 3: Kết thúc 
Cô cho trẻ hát bài hát : “Cho tôi đi làm mưa với” và cùng cô thu dọn đồ dùng.
- Trẻ hát.
- Trẻ chơi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ chơi.
- Trẻ hát và cùng cô cất đồ dùng.

File đính kèm:

  • docToan_so_5_tiet_1.doc