Giáo án Lớp 5 (Buổi chiều) - Tuần 11 - Năm học 2015-2016 - Hoàng Thị Tố Uyên

Luyện Tiếng việt(LT&C)

ĐẠI TỪ XƯNG HÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

1. ổn định tổ chức.

2.Kiểm tra

- Thế nào là đại từ xưng hô? Lấy ví dụ minh họa?

3. Luyện tập

Bài 1: ( M1 )

 Đại từ nào trong các đại từ dưới đây người nói dùng để tự chỉ mình?

- Yêu cầu HS tự làm vào vở.

-

- Chữa bài

Bài 2 : ( M2)

 Chọn đại từ xưng hô hoặc danh từ được dùng như đại từ xưng hô trong ngoặc đơn thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

- GV cho HS thảo luận nhóm .

 - Đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng:

4. Củng cố:

- GV nhận xét tiết học.

5. Dặn dò:

- HD luyện tập ở nhà.

-1 HS nêu .

- HS đọc.

- Học sinh tự làm bài, nêu đáp án.

 Đáp án: tôi

- HS đọc.

- HS thảo luận nhóm bàn và làm bài tập.

 - Đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng:

- Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:

- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!

- Cụ bán rồi?

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

- HS nghe.

 

doc6 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 (Buổi chiều) - Tuần 11 - Năm học 2015-2016 - Hoàng Thị Tố Uyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11
Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2015
Luyện toán
 LUYỆN TẬP 
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. Ổn định tổ chức
2. Luyện tập
* Bài 1: (M1)
- GV gọi 1 HS đọc đề.
- GọiHS lên bảng.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.
Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và tính?
* Bài 2:(M2)
- GV gọi 1 HS đọc đề.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.
* Bài 3,(M3)
- GV gọi 1 HS đọc đề.
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
? Làm thế nào để biết được ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được quãng đường dài bao nhiêu mét? 
? Y/C HS lên bảng chữa bài, lớp làm vở TH.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt bài giải đúng.
4. Củng cố
? Yêu cầu HS nêu cách cộng hai hay nhiều số thập phân?
- GV nhận xét, tuyên dương các em có ý thức học tập tốt
5. Dặn dò
- Chuẩn bị tiết sau
- Cả lớp hát
- HS Đặt tính rồi tính.
- 3HS lên bảng. Cả lớp làm vở.
- Đáp án:
 7,5 27,46 8,05
+ 4,13 + 3,32 + 0,76
 3,5 12,6 21,85
 15,13 43,38 30,66
- HS nêu: Điền dấu >, <, =
- HS thảo luận.
Đáp án:
a. 12,27 + 65,09 < 65,09 + 13,27
b.( 8,5 + 62,17)+0,83 = 8,5 +(62,17+0,83)
c.35,26 + 8,47 > 33,82 + 5,61
- HS nêu.
...
...
-  làm phép tính cộng lấy quãng đường của hai ngày đầu cộng với phần nhiều hơn.
- 1HS chữa bài, lớp làm vở TH
Bài giải
Hai ngày đầu đội công nhân đó sửa được số mét đường là:
15,7 + 13,5 = 29,2 ( m)
Ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được số mét đường là:
29,2 + 1,5 = 30,7 (m)
 Đáp số : 30,7 m đường
- HS nêu.
- HS nghe.
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015
Luyện Tiếng việt(LT&C)
ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. ổn định tổ chức.
2.Kiểm tra
- Thế nào là đại từ xng hô? Lấy ví dụ minh họa?
3. Luyện tập
Bài 1: ( M1 )
 Đại từ nào trong các đại từ dưới đây người nói dùng để tự chỉ mình?
Yêu cầu HS tự làm vào vở.
 Chữa bài
Bài 2 : ( M2)
 Chọn đại từ xưng hô hoặc danh từ được dùng như đại từ xưng hô trong ngoặc đơn thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: 
- GV cho HS thảo luận nhóm .
 - Đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng:
4. Củng cố: 
- GV nhận xét tiết học.
5. Dặn dò:
- HD luyện tập ở nhà.
-1 HS nêu .
- HS đọc.
- Học sinh tự làm bài, nêu đáp án.
 Đáp án: tôi
- HS đọc.
- HS thảo luận nhóm bàn và làm bài tập.
 - Đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng:
- Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
- Cụ bán rồi?
- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.
- HS nghe.
Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015
Luyện toán
	 LUYỆN TẬP CHUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm thế nào?
3.Thực hành
* Bài 1:( M1 )
Đặt tính rồi tính:
-3 HS làm bảng con
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng
 * Bài 2: ( M2 ) 
Tìm x
-	GV cho HS thảo luận theo cặp
- GV và HS nhận xét.
* Bài 3:
Gọi HS đọc đề bài, HD HS cách giải.
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
? Để biết xe thứ ba chở ít hơn xe thứ nhất bao nhiêu tấn hàng, ta phải biết gì?
? Làm như thế nào?
- Gọi HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng
4. Củng cố:
- GV nhận xét, tuyên dương các em có ý thức học tập tốt
5. Dặn dò:
- Chuẩn bị tiết sau
- Cả lớp hát
- HS trả lời
-HS đọc đề bài.
- Cả lớp làm vở thực hành.
Đáp án: 
 20,12	 45,3 5,58
- 7,06 - 9,47 + 35,9
 13,06 35,83	 7,36
 48,84
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận. 
- Đại diện báo cáo.
Đáp án:
a).x + 5,34 = 14,7 – 4,56
 x + 5,34 = 10,14
 x 	= 10,14 – 5,34
 x = 4,8
b). X + 53,8 = 64,7 – 3,6
 X + 53,8 = 61,1
 X = 61,1 – 53,8
 X = 7,3
- HS đọc đề bài.
....
... 
- HS ta phải biết tổ thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng.
...
- HS lên bảng làm, HS dới lớp làm vào vở.
Giải
	Xe thứ nhất và xe thứ hai chở được số tấn hàng là:
3,3 + 2,8 = 6,1 ( tấn )
Xe thứ ba chở được số tấn hàng là:
 8,7 – 6,1 = 2,6 ( tấn)
Xe thứ ba chở được ít hơn xe thứ nhất số tấn hàng là:
 3,3 – 2,6 = 0,7 ( tấn )
	Đáp số: 0,7 tấn hàng
- HS nghe.
Thø s¸u, ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2015
Luyện Tiếng việt( TLV)
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
1.ổn định tổ chức: KT sĩ số:
2.KT bài cũ: 
Đọc đoạn văn về nhà viết lại tiết trước.
- Nhận xét.
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài.
b.Nội dung.
*/ Tìm hiểu đề bài.
+ Gọi HS đọc đề bài.
Cho HS làm nhóm 4
GV kết luận.
*/Xây dựng mẫu đơn.
- GV mở bảng phụ đã trình bày mẫu đơn.
- GV cùng HS trao đổi về một số nội dung cần lưu ý trong đơn.
- Nhắc HS trình bày lí do viết đơn(tình hình thực tế, 
*/Yêu cầu HS viết đơn
- HS trình bày trớc lớp
- GV nhận xét, đánh giá về nội dung và cách trình bày đơn.
4.Củng cố: 
- Cho HS nhắc lại cách trình bày khi viết đơn.
5.Dặn dò: Về nhà làm bài trong VBT.Chuẩn bị bài sau: Cấu tạo của bài văn tả người.
- 2học sinh đọc.
- 5 HS đọc đề bài.
- HS thảo luận cặp và nêu yêu cầu của đề bài.
Đề 1: Đơn xin tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao.
Đề 2: Đơn xin tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ.
2 HS đọc mẫu đơn:
+ Quốc hiệu tiêu ngữ
+ Nơi viết, ngày tháng năm.
+ Tên đơn.
+ Nơi nhận đơn.
+ Giới thiệu bản thân. 
+ Lí do mục đích viết đơn.
+ Lời hứa.
+ Lời cảm ơn.
+ Kí tên
- Các em nói đề bài các em đã chọn.
- HS viết đơn vào vở.
- Cho HS trình bày trớc lớp đơn đã viết 
- Cả lớp nhận xét.
- 2 HS nêu.

File đính kèm:

  • docGIAO AN .L5 CHIỀU- TUAN 11 2015-2016 -.doc