Giáo án Lớp 1 - Tuần 27 - Năm học 2014-2015

1.On định

2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2Hs lên bảng làm bài.

 Gv nhận xét , cho điểm.

3.Bài mới

a.Giới thiệu bàì

- GV ghi tên: Bảng các số từ 1 đến 100

b. Giới thiệu bước đầu về số 100

- GV ghi bài tập lên bảng cho Hs làm bài

- Nêu: 100 là số liền sau của 99, số 100 là số có 3 chữ số.

c. Giới thiệu các số từ 1 đến 100

- GV cho hs nhẩm đếm và điền số còn thiếu vào bảng, sau đó đọc lên.

d. Giới thiệu đặc điểm của bảng các số từ 1 đến 100

- GV nêu câu hỏi:

+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?

+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

4. Củng cố:

- Cho học sinh thi đua đếm từ 1 đến 100.

5. Dặn dò:

- Xem trước bài luyện tập.

doc9 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 30/12/2020 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 1 - Tuần 27 - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUầN 27
 Ngày soạn: 11/3/2015
 Ngày dạy: Thứ hai, 16/3/2015 
Toán
LUYệN TậP
A.Mục tiêu: 
 Giúp hs 
- Củng cố về đọc viết, so sánh số có hai chữ số.
- Biết tìm số liền sau của một số.
- Bước đầu phân tích các số có hai chữ số thành tổng của số chục và đơn vị.
B.Đồ dùng
- GV: Các bó chục và que tính rời.
- HS: Bộ thực hành Toán
C.Các hoạt động dạy học
1.ổn định
2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 Hs lên bảng làm bài.
 Gv nhận xét, cho điểm.
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài
- GV ghi tên: Luyện tập 
b.Thực hành
Bài 1:
- Cho hs nêu yêu cầu làm bài và chữa bài. 
Bài 2:
- Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
- Nhắc lại cách tìm số liền sau 
VD: muốn tìm số liền sau của 80 ta lấy số 80 thêm vào 1, vậy là số 81
Bài 3: Gv gọi Hs nêu yêu cầu, gọi Hs lên làm bài.
Bài 4:
- Cho HS đọc yêu cầu làm bài và chữa bài.
4.Củng cố- Dặn dò
- Cho hs đếm số từ 70 đến 99.
- Nhận xét, dặn dò.
Hs lên bảng làm: 27...28
54...19 45...54
- HS nhắclại tên bài.
- HS làm vào bảng con
- HS làm miệng và nêu kết quả.
- HS thi đua làm trên bảng lớp.
Hs nêu yêu cầu và làm bài.
- Viết theo mẫu 
Số 87 gồm 8 chục và 7đơn vị ta viết 87= 80 + 7
Ngày soạn: 11/3/2015
Ngày dạy: Thứ ba, 17/3/2015 
Đạo đức
 	 CảM ƠN Và XIN LỗI ( tiết 2 )
A. Mục tiêu
Đã nêu ở tiết 1
B. Đồ dùng
- GV: tranh
- HS: vở bài tập Đạo đức 1
C. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Làm bài tập 3
- GV yêu cầu HS quan sát tranh bài tập 3 và trả lời câu hỏi. 
- GV đính tranh: + Tình huống 1: cần nhặt hộp bút lên và nói lời xin lỗi bạn.
+ Tình huống 2: Cần nói lời cảm ơn khi bạn giúp đỡ mình.
2. Hoạt động 2: Trò chơi sắm vai
- GV giao tình huống cho HS phân công sắm vai.
- GV kết luận: Bạn Thắng cảm ơn Nga về quyển sách và xin lỗi vì đã làm hỏng sách của bạn. Bạn Nga cần tha lỗi cho bạn và nói “ Không có gì- Bạn đừng lo”
3. Hoạt động 3: chơi ghép cánh hoa và nhị hoa
- GV cho HS ghép nhị hoa và cánh hoa cho phù hợp với tình huống .
4. Củng cố- Dặn dò
- Cho HS đọc câu ghi nhớ.
- Dặn HS thực hành nói cảm ơn , xin lỗi đúng lúc, đúng quy định.
- HS quan sát tranh trong VBT
- HS trình bày kết quả trước lớp.
- HS sắm vai và diễn trước lớp.
- Lớp nhận xét.
- H s thi đua ghép theo nhóm.
- HS thi đua đọc
Toán
 BảNG CáC Số Từ 1 ĐếN 100
A. Mục tiêu: Bước đầu giúp hs 
- 100 là số liền sau của 99
- Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100
- Nhận biết đặc điểm của các số trong bảng từ 1 đến 100
B. Các hoạt động dạy và học
1.On định
2.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2Hs lên bảng làm bài.
 Gv nhận xét , cho điểm.
3.Bài mới
a.Giới thiệu bàì
- GV ghi tên: Bảng các số từ 1 đến 100
b. Giới thiệu bước đầu về số 100
- GV ghi bài tập lên bảng cho Hs làm bài
- Nêu: 100 là số liền sau của 99, số 100 là số có 3 chữ số.
c. Giới thiệu các số từ 1 đến 100
- GV cho hs nhẩm đếm và điền số còn thiếu vào bảng, sau đó đọc lên.
d. Giới thiệu đặc điểm của bảng các số từ 1 đến 100
- GV nêu câu hỏi:
+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?
4. Củng cố:
- Cho học sinh thi đua đếm từ 1 đến 100.
5. Dặn dò:
- Xem trước bài luyện tập.
2 Hs lên bảng làm: 
64 gồm ...chục và ...đơn vị.
53 gồm ...chục và ...đơn vị.
98 gồm ...chục và ...đơn vị.
- HS nhắc lại tên bài.
- HS tìm số liền sau của 97, 98, 99
- HS làm bài và đọc các số từ 1 đến 100
- HS tìm số trong bảng vào trả lời.
Hát nhạc: Hỏt Bài: HềA BèNH CHO Bẫ (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 
- Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời ca. 
- Biết hỏt kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
	- Giỏo dục cỏc em yờu hũa bỡnh, yờu quờ hương đất nước
II. Đồ dùng
	- Đàn, mỏy nghe băng nhạc.
	- Nhạc cụ gừ (thanh phỏch để gừ đệm theo tiết tấu lời ca).
	- Một vài động tỏc vận động phụ hoạ.
III. Các hoạt động dạy và học
	1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quỏ trỡnh ụn hỏt.
	2. Bài mới:
Hoạt động 1: ễn bài hỏt Hoà bỡnh cho bộ.
- Cho HS xem tranh minh họa chim bồ cõu, lỏ cờ hoà bỡnh Hỏi HS nhõn biết bức tranh núi về bài hỏt nào đó học, tờn tỏc giả sỏng tỏc bài hỏt.
- Đỏnh đàn cho HS luyện giọng
- Hướng dẫn HS ụn lại bài hỏt để giỳp HS hỏt thuộc lời ca đỳng giai điệu, bằng nhiều hỡnh thức.
- Cho HS hỏt và vỗ tay đệm theo phỏch, theo tiết tấu lời ca (sử dụng thờm nhạc cụ gừ).
Hoạt động 2: Hỏt kết hợp vận động phụ hoạ và biểu diễn.
- Hướng dẫn HS hỏt kết hợp vận động phụ hoạ:
Chõn nhỳn nhịp nhàng bờn trỏi, bờn phải theo nhịp cho đến hết bài hỏt. Cõu 1 và 3 vỗ tay theo nhịp bờn trỏi, phải cựng bờn với chõn. Cõu 2 đưa tay lờn hỡnh chữ V, nghiờng sang trỏi phải. Cõu 4 hai tay đan thành vũng trũn trờn đầu, nghiờng sang trỏi phải.
- Sau khi tập xong, GV cho HS hỏt kết hợp vận động vài lần để HS nhớ và thực hiện động tỏc đều đặn, nhịp nhàng hơn.
- Mời HS lờn biểu diễn trước lớp (hỏt kết hợp vận động phụ hoạ hoặc hỏt kết hợp gừ đệm bằng nhạc cụ gừ).
- GV nhận xột.
Hoạt Đụ̣ng 3: Cũng cụ́, dặn dò:
- Cho HS đứng lờn ụn lại bài hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm đỳng theo phỏch và tiết tấu lời ca trước khi kết thỳc tiết học.
- HS nhắc lại tờn bài hỏt, tỏc giả bài hỏt.
- Ngồi ngay ngắn, xem tranh.
Trả lời:+ Bài hỏt: Hoà bỡnh cho bộ.
 + Tỏc giả: Huy Trõn
- HS luyện giọng
- Hỏt theo hướng dẫn của GV:
 + Hỏt đồng thanh, dóy, nhúm, cỏ nhõn
 + HS hỏt nối tiếp từng cõu (dóy 1 hỏt cõu 1, tiếp đến dóy 2 hỏt cõu 2,)
 - Hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo phỏch, tiết tấu lời ca.
- Hỏt kết hợp với vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. HS xem GV làm mẫu động tỏc, sau đú tập từng động tỏc theo hướng dẫn.
- HS thực hiện theo hướng dẫn.
- HS lờn biểu diễn. Cỏc em cú thể chọn hỡnh thức hỏt kết hợp vận động phụ hoạ hoặc hỏt kết hợp gừ đệm 
- HS ụn hỏt lời 1 và 2 theo hướng dẫn.
Ngày soạn: 11/3/2015
Ngày dạy: Thứ tư, 18/3/2015 
Toán
LUYệN TậP
A.Mục tiêu: Giúp hs :
 - Củng cố về đọc viết, so sánh số có hai chữ số; viết được số liền trước, liến sau của một số, so sánh các số, thứ tự các số.
B.Đồ dùng:
 - GV: Các bó chục và que tính rời.
 - HS: Bộ thực hành Toán
C.Các hoạt động dạy học
1.ổn định tổ chức.
2.Kiểm tra bài cũ
? Các số có 1 chữ số là số nào?
? Các số tròn chục là những số nào?
? Các số có 2 chữ số giống nhau là những số nào?
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1:
- Cho hs nêu yêu cầu làm bài và chữa bài. 
Bài 2:
- Cho hs nhắc lại cách tìm số liền trước, liền sau. 
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS tự làm bài
Bài 4:
- Cho HS đọc yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS làm bài
- GV nhận xét
4.Củng cố- Dặn dò:
- Cho hs đếm số từ 70 đến 99
- 2 HS lên bảng
- HS làm vào vở
- HS làm miệng và nêu kết quả.
- 3 HS thi đua làm trên bảng lớp.
- 1 HS lên bảng chữa bài
- HS làm bài rồi chữa
Thể dục
BàI THể DụC - TRò CHƠI VậN ĐộNG
A. Mục tiêu:
 - Ôn 4 động tác thể dục đã học. Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, riêng động tác bụng chỉ yêu cầu ở mức cơ bản đúng.
 - Làm quen với trò chơi: “ Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu bước đầu biết cách nhảy.
B. Địa điểm và phương tiện:
- GV : Chuẩn bị 1 còi.
- HS: Dọn vệ sinh nơi tập.
C. Nội dung và phương pháp:
1. Phần mở đầu: 
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
 2. Phần cơ bản:
- Ôn 4động tác thể dục đã học: 1 lần, mỗi động tác 2 x 4 nhịp.
 Xen kẽ, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai.
 - Học động tác bụng: 5 lần.
 - Ôn 5 động tác vừa học: 2 lần.
Gv cho các tổ thi đua tập đúng, tập đẹp.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ: 3 phút.
-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”5 phút.
Gv nêu tên trò chơi, làm mẫu và giải thích cách chơi. Tiếp theo cho Hs chơi thử và chơi chính thức.
 3. Phần kết thúc: 
 Gv cùng Hs hệ thống lại bài.
 Gv nhận xét giờ học.
 - Về tập lại các động tác vừa học. 
- Hs đứng vỗ tay và hát.
- Hs đếm to nhịp 1 - 2;... và giậm chân.
-Hs chạy theo hàng dọc 50 m.
-Hs đi theo vòng tròn ngược kim đồng hồ và hít thở sâu.
HS ôn cả lớp 1 lần.
Hs tập động tác bụng.
HS ôn cả lớp 2 lần
Hs điểm số theo tổ.
Hs chơi trò chơi.
Hs chơi trò chơi: “ Diệt các con vật có hại”
Hs hệ thống lại bài
Ngày soạn: 11/3/2015
Ngày dạy: Thứ năm, 19/3/2015 
Toán
LUYệN TậP CHUNG
A.Mục tiêu: Giúp hs 
- Củng cố về đọc viết, so sánh số có hai chữ số
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
B.Các hoạt động dạy học
1Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới
a.Giới thiệu bàì
- GV ghi bảng: Luyện tập chung
b.Thực hành
Bài1:
- Cho hs nêu yêu cầu làm bài và chữa bài. 
Bài 2:
- Cho hs nêu yêu cầu của bài và làm bài
Bài 3:
- GV ghi bài tập lên bảng.
Bài 4:
- Cho HS đọc đề toán và nêu tóm tắt, GV ghi bảng:
Có : 10 cây cam
Có : 8 cây chanh
Có tất cả bao nhiêu cây?
Bài 5:
- Cho hs nêu yêu cầu.
4. Nhận xét - Dặn dò
- Nhận xét, dặn dò.
- HS nhắc lại tên bài.
- HS làm vào bảng con
- HS làm vào bảng con.
-HS thi đua làm trên bảng lớp.
-HS làm bài:
 Bài giải
Số cây có tất cả:
10 + 8 = 18 ( cây )
 Đáp số : 18 cây 
- HS nêu yêu cầu rồi làm bài.
Tự nhiên và xã hội
Bài 27: Con mèo
I- Mục tiêu:
- Nêu ích lợi của việc nuuôi mèo.
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con mèo trên hình vẽ hay vật thật.
II- Đồ dùng dạy học: SGK, tranh minh hoạ..
III- Các hoạt động dạy học:
 1. Kieồm tra baứi cuừ: 
 - Hoõm trửụực caực em hoùc baứi gỡ? (Con Gaứ)
 - Gaứ coự nhửừng boọ phaọn chớnh naứo? (ẹaàu, mỡnh, 2 chaõn, 2 caựnh)
 - Gaứ ủi baống gỡ?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc baứi cuừ
2. Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi mụựi: Con Meứo
Hoạt động 1: Quan saựt con meứo
GV hoỷi:
- Nhaứ baùn naứo nuoõi Meứo?
- Noựi vụựi caỷ lụựp nghe veà con Meứo cuỷa nhaứ em
- Cho HS quan saựt con Meứo trong tranh veừ
- Moõ taỷ loõng, chổ, noựi roừ caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con Meứo, loõng maứu? 
- Con Meứo di chuyeồn nhử theỏ naứo?
- GV theo doừi sửỷa sai cho nhửừng baùn chửa bieỏt
- GV cho 1 soỏ em leõn 1 em hoỷi, 1 em traỷ lụứi vụựi noọi dung nhử ủaừ yeõu caàu?
- GV cuứng lụựp nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
Keỏt luaọn: Toaứn thaõn Meứo ủửụùc bao phuỷ 1 lụựp loõng meàm
- Meứo coự ủaàu, mỡnh, ủuoõi vaứ 4 chaõn, maột Meứo to, troứn vaứ saựng, trong boựng toỏi con ngửụi daừn ra. Meứo coự muừi vaứ tai raỏt thớnh.
- Raờng Meứo saộc ủeồ xeỷ thửực aờn. Meứo ủi baống 4 chaõn, bửụực ủi nheù nhaứng, leo treứo gioỷi.
Hoạt động 2: Thaỷo luaọn chung
GV neõu caõu hoỷi
- Ngửụứi ta nuoõi Meứo ủeồ laứm gỡ?
- Meứo duứng gỡ ủeồ saờn moài?
- GV cho HS quan saựt 1 soỏ tranh vaứ chổ ra ủaõu laứ tranh con Meứo ủang saờn moài?
- Em cho Meứo aờn baống gỡ? Chaờm soực noự nhử theỏ naứo?
Keỏt luaọn: Nuoõi Meứo ủeồ baột chuoọt, laứm caỷnh.
- Moựng chaõn Meứo coự vuoỏt saộc, bỡnh thửụứng noự thu moựng laùi, khi voà moài noự mụựi giửụng ra.
- Em khoõng neõn treõu choùc Meứo laứm cho Meứo tửực giaọn, neỏu bũ Meứo caộn phaỷi ủi chớch ngửứa ngay.
Hoạt động 3: Hẹ noỏi tieỏp 
- Cuỷng coỏ: Vửứa roài caực em hoùc baứi gỡ?
- Meứo coự nhửừng boọ phaọn chớnh naứo? 
- Loõng Meứo nhử theỏ naứo?
- Daởn doứ:Veà nhaứ xem laùi noọi dung baứi vửứa hoùc. 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS noựi veà con Meứo cuỷa mỡnh.
- HS quan saựt Meứo trong tranh. HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi.
- HS theo doừi
- Thaỷo luaọn chung
- Baột chuoọt.
- Moựng vuoỏt chaõn, raờng.
- Meứo aờn cụm, rau, caự.
- HS traỷ lụứi 
 Kí duyệt ngày:
Ngày soạn: 11/3/2015
Ngày dạy: Thứ sỏu, 20/3/2015 
Thủ công
CắT, DáN HìNH VUÔNG ( Tiết 2)
A.Mục tiêu:
 Đã nêu ở tiết 1
B. Chuẩn bị
- GV: Hình mẫu.
- HS: Kéo, hồ dán, một tờ giấy màu hình vuông và một tờ giấy vở
C. Các hoạt động dạy - học
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
Gv nhận xét , nhắc nhở.
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn HS thực hành :
- Yêu cầu nhắc lại cách vẽ hình vuông theo 2 cách.
- Cho hs tiến hành kẻ dán theo trình tự và cắt hình vuông rời khỏi tờ giấy màu dán vào vở thủ công.
- GV theo dõi, giúp HS còn lúng túng.
- Cho HS trưng bày sản phẩm, GV nhận xét, 
4. Nhận xét- Dặn dò
- Chuẩn bị cắt dán hình tam giác.
- HS nhắc lại cách vẽ hình vuông.
- HS tiến hành cắt dán vuông.
- HS trưng bày và nhận xét.
- HS dọn vệ sinh lớp học.
sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu
- Học sinh nắm được ưu nhược điểm của mình trong tuần
- Nắm được phương hướng tuần tới
II. Chuẩn bị:
- Nội dung sinh hoạt
III. Hoạt động
I. Giáo viên nhận xét ưu nhược điểm trong tuần
a. ưu điểm: 
- Nêu một số những ưu điểm của các em trong tuần, động viên khuyến khích các em để các tuần sau phát huy.
b) Nhược điểm: 
- Một Số HS còn chưa tập trung trong giờ học.
- Xếp hàng thể dục giữa giờ :
II. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm
- Luôn có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch chữ đẹp
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
- Chuẩn bị thi chữ đẹp của tháng 3.

File đính kèm:

  • docLuyen_tap_Trang_163.doc
Giáo án liên quan