Giáo án Lớp 1 Tuần 26 đến 32 - Trường tiểu học Hòa Bình

 Toán

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100

A- Mục tiêu:

 - Biết làm tính cộng ( không nhớ) trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính.

 - Biết tính nhẩm.

 - GD ý thức học tốt bộ môn.

B. Đồ dùng dạy học:

 - GV: ND bài tập, bảng phụ ghi ND bài tập.

 - HS: SGK, vở, bcon

B- Các hoạt động dạy học:

 

doc62 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 1 Tuần 26 đến 32 - Trường tiểu học Hòa Bình, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán 
- GV hỏi: + Bài toán thường có những gì?+ Nêu các bước trình bày bài giải bài toán có lời văn.
- Phần b hướng dẫn tương tự
 (Đáp số: 4 con chim)
Bài 2( 152): Nhìn tranh vẽ, nêu tóm tắt bài toán, rồi giải bài toán đó.
- Cho HS quan sát hình vẽ, tự tóm tắt bài. Tóm tắt
 Có : 8 con thỏ
 Chạy đi : 3 con thỏ
 Còn lại : ... con thỏ?
- Cho HS tự làm bài
4.Củng cố - Dặn dò.
- Nêu các bước giải bài toán có lời văn?
- Nhận xét giờ.
- 2 em lên bảng làm
- Lớp theo dõi, nhận xét.
- HS viết số và nêu:
" Trong bến có 5 ô tô, có thêm 2 ô tô vào bến. Hỏi trong bến có tất cả bao nhiêu ô tô? "
- HS trả lời
- HS tự làm bài
- 1 em lên bảng giải bài toán
Bài giải
Số ô tô trong bến có tất cả là:
 5 + 2 = 7 (ô tô) 
 Đáp số: 7 ô tô
 - HS nêu
- HS tự làm bài
- Tóm tắt bài 
- Tự làm bài 
 Bài giải
Số con thỏ còn lại là:
 8 - 3 = 5 (con)
 Đáp số: 5 con thỏ
- Chữa bài: 1 em
- Tìm hiểu bài toán; Giải bài toán.
Rèn toán: HOÀN THÀNH BÀI TẬP
 I. MUÏC TIEÂU:
	- Biết giải toán có lời văn và trình bày bài giải.
 - Biết cộng, trừ các số tròn chục.
	- Laøm ñöôïc caùc baøi taäp VBT.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
	- Baûng con, VBT
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH
* Hoạt động 1: Thực hành.
MT: Giải được bài toán có lời văn/28.
CTH:
Baøi 1/28: Đặt tính rồi tính.
 - Đọc đề và gọi HS đọc.
Hd Hs.
Cho HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.
Nhaän xeùt, chaám ñieåm
Baøi 3/28: Đúng ghi đ, sai ghi s:
- Ñoïc ñeà vaø cho Hs ñoïc laïi.
- Höôùng daãn caùch laøm baøi.
- Yeâu caàu HS vào vở PBT, 1 HS làm bảng phụ.
- Nhaän xeùt.
Baøi 4/28: 
- Ñoïc ñeà vaø cho Hs ñoïc laïi.
- Höôùng daãn HS phân tích bài toán và tóm tắt bài toán.
- Yeâu caàu Hs laøm baøi vào VBT, 1 HS vẽ bảng lớp.
- Nhaän xeùt.
KL: Hs laøm ñöôïc baøi.
Bài 5: + -
- Gọi HSKG đọc bài toán.
- HDHSKG làm bài.
- Nhận xét.
4. Cuûng coá – daën do:ø
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Theo doõi và đọc bài toán.
- Theo dõi và trả lời câu hỏi.
- HS làm bài.
- Nhận xét.
- Nghe vaø ñoïc laïi ñeà baøi.
- Theo doõi.
- Làm vào vở PBT, 1 HS làm bảng phụ.
- Nhận xét.
- Nghe vaø ñoïc laïi ñeà baøi.
- Theo dõi và trả lời.
- Laøm VBT.
- Nhận xét.
- HSKG đọc bài toán.
- Trả lời nhanh trên bảng phụ.
- Nhận xét.
Thứ sáu Ngày soạn 24/3/2015
 Ngày giảng 27/3/2015
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 9, 10 : ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
( Đề, đáp BGH nhà trường ra)
	SINH HOẠT LỚP 
A.Mục tiêu 
 - Sơ kết đánh giá toàn bộ những việc đã làm được trong tuần 28 ,triển khai nội dung công việc tuần 29.
- Khen ngợi các em có thành tích cao trong học tập và có ý thức tốt trong các hoạt động của lớp, của trường
- Giáo dục học sinh học tập tốt.
B. Chuẩn bị
 GV: Nội dung sinh hoạt 
C. Nội dung
1.Sinh hoạt theo tổ.
 - Các tổ sinh hoạt
 - Tổ trưởng báo cáo kết quả hoạt động của tổ trong tuần.
 - Lớp trưởng báo cáo hoạt động chung của cả lớp.
2.GV đánh giá công việc tuần 28.
 - Nề nếp: ...........................................................................................................
 - Học tập: ..........................................................................................................
 - Đạo đức: .........................................................................................................
 - HĐTT: ............................................................................................................
 - Bán trú:............................................................................................................ 
 * Tuyên dương: .GV tuyên dương các em HS ngoan và có ý thức học tập tốt. 
 * Nhắc nhở: Một số em chưa ngoan và chưa chăm học
4. Phương hướng tuần 29 :
 - Duy trì làm nhiều việc tốt .
 - Tiếp tục giúp đỡ nhau trong học tập .
 - Thi đua học tập đạt nhiều điểm 9 – 10 chào mừng ngày 26/3
 -Thực hiện ăn ở hợp vệ sinh ở trường cũng như ở nhà.
 II. Hoạt động 2: Sinh hoạt sao nhi đồng 
 - GV tổ chức cho HS vui văn nghệ: Múa, hát, đọc thơ về chủ đề: Mẹ và cô giáo. . 
 - Từng sao lên biểu diễn trước lớp
 - Hát cá nhân , hát tập thể
III. Tổng Kết
GV nhận xét giờ. Nhắc HS thực hiện tốt kế hoạch tuần 29. 
TUẦN 29
Thứ hai Ngày soạn 27/3/2015
 Ngày giảng 30/3/2015
Toán 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
(Cộng không nhớ)
A- Mục tiêu:
 - HS nắm được cách cộng số có hai chữ số 
 - Biết đặt tính và làm tính cộng ( không nhớ ) số có hai chữ số 
 - Vận dụng để giải toán.
B- Đồ dùng dạy học:
- Các bố 1 chục que tính và các que tính rời.
C- Các hoạt động dạy học:
I. Kiểm tra bài cũ:
 - Cho HS lên giải BT2( 152 )- SGK
II. Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài: (Trực tiếp)
- 1 HS lên bảng giải.
2- Giới thiệu cách làm tính cộng (không nhớ)
a- Trường hợp phép cộng có dạng 35 + 24
Bước 1: HD HS thao tác trên que tính.
- HD HS lấy 35 que tính ( Gồm 3 chục và 5 que tính rời), Xếp 3 bó que tính bên trái, các que tính rời bên phải. 
 - GV hỏi: Có mấy bó que tính? 
- GV viết 3 ở cột chục.
- HS lấy 35 que tính theo GV
+ Có 3 bó que tính.
 + Có mấy que tính rời?
- GV viết 5 ở cột đơn vị.
- GV hướng dẫn HS lấy 24 que tính và thực hiện tương tự như trên
+ Có 5 que tính rời
- HS lấy 24 que tính
- HD HS gộp các bó que tính với nhau và các que tính rời với nhau.
- Ta được mấy bó que tính và mấy que tính rời ?
- 5 bó que tính và 9 que tính rời.
- GV nói và viết bảng: Viết 5 ở cột chục và 9 ở cột đơn vị vào các dòng ở cuối bảng.
Bước 2: Hướng dẫn kỹ thuật làm tính cộng
- GV viết bảng và HD cách đặt tính
- HS quan sát và lắng nghe
 35 * 5 cộng 4 bằng 9 viết 9
 +
24 * 3 cộng 2 bằng 5 viết 5
59
- Như vậy 35 + 24 = 59
b- Trường hợp phép cộng dạng 35 + 20
- Vài HS nêu lại cách đặt tính và tính
- GV HD cách đặt tính và tính 
35 * 5 cộng 0 bằng 5 viết 5
 +
20 * 3 cộng 2 bằng 5 viết 5
- 1 HS lên bảng thực hiện đặt tính và tính
- HS thực hiện bcon
 55 - Như vậy 35 + 20 = 55
- GV gọi vài học sinh nhắc lại cách cộng
- Vài HS nêu lại cách tính.
c- Trường hợp phép cộng dạng 35 + 2
-GV HD kỹ thuật tính.( Tiến hành tương tự )
35 * 5 cộng 2 bằng 7 viết 7
- 1 HS lên bảng thực hiện.
 + 
 2 * Hạ 3 viết 3
 37 - Như vậy 35 + 2 = 37
- HS thực hiện b.con
* Lưu ý: khi đặt tính ta chú ý đặt cho 2 thẳng với 5 hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.
Vài HS nêu lại cách đặt tính và tính.
3- Thực hành:
 * Bài tập 1 ( 154 ): Tính.
- HS nêu yêu cầu của bài
- Cho HS làm bài vào sách rồi chữa bài
* Gv nhắc nhở HS đặt các số cùng hàng thẳng cột với nhau
- HS làm bài – 3 HS lên thực hiện
52 82 43 63 9
 + + + + +
36 14 15 5 10
88 96 58 68 19
- Gọi HS chữa bài
 * Bài 2 ( 154 ).Đặt tính rồi tính.
- Lớp NX
- HS nêu yêu cầu
 - Cho HS nêu lại cách đặt tính và tính
- 2 HS nêu
 - GV chia 3 nhóm, mỗi nhóm thực hịên 1 cột
- 3 nhóm làm bcon
- Đại diện 3 nhóm lên thực hiện
- GV nhận xét, chữa bài
 *Bài tập 3( 154 ):
- GV cho HS đọc bài toán
- GV ghi tóm tắt lên bảng
 Tóm tắt
- 1 số HS đọc
- HS tóm tắt bằng lời.
 Lớp 1A: 35 cây 
 Lớp 2A: 50 cây
- HS tự giải bài toán vào vở
- 1 HS lên bảng giải
 Cả hai lớp .. cây ?
 Bài giải
Cả hai lớp trồng được cất cả là:
 35 + 50 = 85 (cây)
 Đáp số: 85 cây
- GV thu bài chấm
 - 1 HS lên bảng chữa bài 
 * Bài tập 4( 154 ):
 - Lớp nhận xét
- GV yêu cầu HS dùng thước có vạch cm để đo độ dài đoạn thẳng.
- HS đo độ dài rồi viết số đo.
- HS đọc số đo từng đoạn thẳng. 
AB: 9cm, CD: 13 cm, MN: 12cm
3- Củng cố - dặn dò:
- Cho HS nêu lại cách đặt tính, cách tính
- Nhận xét giờ học, khen những em học t ốt
- Dặn HS về nhà xem lại các bài tập 
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 1, 2 : TỪNG TIẾNG RỜI
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 )
Thứ ba Ngày soạn 28/3/2015
 Ngày giảng 31/3/2015
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 3, 4: TIẾNG KHÁC NHAU
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 )
 Toán 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100
A- Mục tiêu:
 - Biết làm tính cộng ( không nhớ) trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính.
 - Biết tính nhẩm.
 - GD ý thức học tốt bộ môn.
B. Đồ dùng dạy học:
 - GV: ND bài tập, bảng phụ ghi ND bài tập.
 - HS: SGK, vở, bcon 
B- Các hoạt động dạy học:
I- Kiểm tra bài cũ:
Gọi 2 HS lên làm BT 2
- 2 HS lên bảng
- Lớp làm bảng con
 41 + 34 35 + 12
II- Dạy bài mới:
1- Giới thiệu bài: (Trực tiếp)
2- Luyện tập.GV hướng dẫn HS làm bài tập
 * Bài tập 1( 156 ). Đặt tính rồi tính. .
 - Cho HS nêu yêu cầu của bài ?
 -Cho HS nêu lại cách đặt tính, cách tính. - GV chia lớp 2 nhóm, mỗi nhóm thực hiện 1 cột ( không làm cột 3)
- Đặt tính rồi tính
- 2 HS nêu.
- 2 nhóm làm bcon
- Đại diện 2 nhóm lên thực hiện
- GV nhận xét, cho điểm
47 51 40 80 12 8
22 35 20 9 4 31
69 86 60 89 16 39
 * Bài tập 2( 156 ):
- GV đưa phép tính 30 + 6
- HS nêu yêu cầu của bài
- Gọi HS nêu cách cộng nhẩm
- 30+6 gồm 3 chục và 6 đơn vị
- 30 + 6 = 36
- Cho HS làm tiếp bài 
- HS làm bài vào sách
40 + 5 = 45, 52 + 6 = 58, 6+ 52 = 58
- Gọi HS chữa bài
- HS nêu kết kết quả miệng nối tiếp
- Nhìn vào 2 phép tính 52 + 6 và 6 + 52 em có nhận xét gì ?
- Kết quả bằng nhau (vì trong phép cộng vị trí các số thay đổi nhưng kết 
quả không thay đổi)
 * Bài tập 3( 156 ):
- Gọi HS đọc bài toán
- 2 HS đọc
- Yêu cầu HS tự phân tích đề toán, tự tóm tắt và giải vào vở.
- HS tự làm bài 
 Tóm tắt
- Gọi HS lên tóm tắt và 1 em lên trình bày bài giải.
Bạn gái: 21 bạn
Bạn trai: 14 bạn
Tất cả : bạn?
 Bài giải:
Lớp em có tất cả số bạn là: 
 21 + 14 = 35 (bạn)
 Đáp số: 35 bạn
*Bài tập 4 ( 156 ):
- GV yêu cầu HS: + Dùng thước đo
để xác định độ dài là 8cm.Sau đó vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm
- HS xác định và vẽ đoạn thẳn
có độ dài 8cm vào sách. 
III- Củng cố - dặn dò:
- GV nhắc lại ND bài.
- Nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Dặn HS về nhà xem lại bài.
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 5, 6: TIẾNG KHÁC NHAU TỪNG PHẦN
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 )
Thứ Tư Ngày soạn 29/3/2015
 Ngày giảng 1/4 /2015
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 7, 8: TIẾNG THANH NGANG
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 )
Thứ năm Ngày soạn 30/3/2015
 Ngày giảng 2/4 /2015
Toán
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:Giúp HS:
 - Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100
 - Biết tính nhẩm, vận dụng để cộng các số đo độ dài.
 - GD ý thức học tôt bộ môn.
B.Đồ dùng dạy học
 - GV: bảng phụ ghi ND bài tập 3.
 - HS : SGK 
C- Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính.
 46 + 31 20 + 56 97 + 2
2. Dạy bài mới:
 a. Giới thiệu bài.
 b. HD làm bài tập.
 *Bài tập 1( 157 )
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính
- 3 HS lên bảng thực hiện.
- lớp làm bcon
- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS thực hiện SGK
- 3 HS lên bảng thực hiện
53 35 55 44
14 22 23 33 ...
67 57 78 77
- GV nhận xét, chữa bài.
* Bài tập ( 157 ): 
- HS nêu yêu cầu của bài
- Gọi HS nêu cách làm
- Yêu cầu HS làm bài vào sách
- HS nêu cách làm
- HS làm bài
- 2 HS lên bảng thực hiện
20 cm + 10 cm = 30 cm
14 cm + 5 cm = 19 cm
32 cm + 12 cm = 44 cm
30 cm + 40 cm = 70 cm
25 cm + 24 cm = 49 cm
43 cm + 15 cm = 58 cm
- Nhận xét – cho điểm
- Lớp nhận xét, chữa bài
*Bài tập 3( 157 ):
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Nối (theo mẫu)
- GV HD cách làm bài
- GV HD HS thực hiện các phép cộng để tìm ra kết quả và nối phép tính với kết quả đúng.
- HS làm bài vào sách
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “ Nối đúng và nhanh”
- GV HD cách chơi và nêu luật chơi.
- 2 đội chơi thi
- Nhận xét – tìm ra đội thắng cuộc
*Bài tập 4( 157 )
- Gọi HS đọc đề toán.
- Cho HS nêu tóm tắt bài toán.
- 2 HS đọc
- 2 HS đọc.
- GV ghi tóm tắt lên bảng
 Tóm tắt.
 Lúc đầu: 15 cm
 Sau đó: 14 cm
 Tất cả: . cm ?
- Cho HS tự giải và trình bày bài giải vào vở
- HS làm bài vào vở
Bài giải
 Con sên bò được tất cả là: 
 15 + 14 = 29 (cm)
 Đáp số: 29cm
- GV thu vở chấm.- Gọi HS chữa bài.
- HS lên bảng chữa bài
- Lớp nhận xét.
III- Củng cố - dặn dò: 
- Giáo viên nhắc lại ND bài luyện tập
- NX giờ học, khen những em học tốt.
- Dặn HS về nhà xem lại các bài tập.
Rèn toán: HOÀN THÀNH BÀI TẬP
I. Mục tiêu: Bước đầu giúp học sinh
- Nắm được cách cộng số có hai chữ số; biết đằt tính và làm tính cộng( không nhớ) số có 2 chữ số; vận dụng để giải toán.
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận, khoa học.
II. Đồ dùng dạy – học:
- G: các bó 1 chục que tính và 1 số que tính rời.
- H: que tính
III. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Tính 15 17 18
 + + +
 4 2 3
H: Lên bảng thực hiện
H+G: nhận xét, đánh giá
b) Thực hành:
Bài 1: Tính
 52 82 43 76
 + + + +
 36 14 15 10 
Bài 2: Đặt tính rồi tính
35 + 12 60 + 38 6 + 43
Bài 3: 
Tóm tắt
 Lớp 1A: 35 cây
 Lớp 2A: 50 cây
 Cả hai lớp... Cây?
* Bài tập dành cho H khá giỏi
Bài 4: Đo độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi viết số đo:
3. Củng cố, dặn dò: 3P
G: Nêu yêu cầu BT
H: làm bảng con
H+G: Nhận xét, chữa bài.
G: nêu yêu cầu
H: Nêu cách thực hiện
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
H+G: Nhận xét, bổ sung
G: Nêu yêu cầu bài tập.
H+G: Phân tích, tóm tắt
H: Nêu miệng cách giải
- Làm bài vào vở ô li
H+G: Nhận xét, bổ sung, chữa bài
G: Nêu yêu cầu bài tập.
- HD học sinh cách đo và viết số đo
- Làm bài nêu kết quả
H+G: Nhận xét, bổ sung, chữa bài
G: Nhận xét giờ học.
G: Chốt lại nội dung bài
H: Ôn lại bài và làm BT1, 2 phần con lại ở nhà
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 9, 10: PHỤ ÂM
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 
)
Toán: PhÐp trõ trong ph¹m vi 100 ( trõ kh«ng nhí)
A. Môc tiªu:
- BiÕt ®Æt tÝnh vµ lµm tÝnh trõ ( kh«ng nhí) sè cã hai ch÷ sè; biÕt gi¶i to¸n cã phÐp trõ sè cã hai ch÷ sè.
- RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng lµm to¸n nhanh, thµnh th¹o.
 - Gi¸o dôc học sinh lßng ham häc to¸n, biÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ.
 b. §å dïng d¹y häc
- Gi¸o viªn: C¸c bã chôc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi.
- Häc sinh: SGK, b¶ng con, C¸c bã chôc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi.
c. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra:
- Nªu c¸c bưíc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n?
3. Bµi míi 
* Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ ( kh«ng nhí) d¹ng 57 - 23 
Bưíc 1: Thao t¸c trªn que tÝnh
- HD HS lÊy 57 que tÝnh ( gåm 5 bã chôc que tÝnh vµ 7 que tÝnh rêi) xÕp 5 bã que tÝnh ë bªn tr¸i vµ 7 que tÝnh rêi bªn ph¶i.- T¸ch ra 2 bã vµ 3 que tÝnh rêi. Khi t¸ch còng xÕp 2 bã que tÝnh vÒ bªn tr¸i vµ 3 que tÝnh rêi bªn ph¶i dưíi c¸c bã vµ que tÝnh ®· xÕp trưíc.Sè que tÝnh cßn l¹i lµ 3 bã vµ 4 que tÝnh rêi .
 B2: Hưíng dÉn kÜ thuËt lµm tÝnh trõ.
- Hưíng dÉn HS c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc hiÖn 
 57 7 trõ 3 b»ng 4, viÕt 4
 - 5 trõ 2 b»ng 3, viÕt 3
 23 VËy : 57 - 23 = 34
 34
- GV chèt l¹i c¸ch trõ: Thùc hiÖn tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i.
4. LuyÖn tËp
Bµi 1(158): a. TÝnh
- Gäi HS nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh
- Cho HS lµm bµi
- Cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh cét däc.
b. §Æt tÝnh råi tÝnh
- Cho hs lµm b¶ng con
67 -22 56 - 16 94 - 92 42 - 42 99- 66
 67 56 94 42 99
- - - - -
 22 16 92 42 66
 45 40 02 00 33
- NhËn xÐt bµi lµm cña HS
Bµi 2 (158): §óng ghi ®, sai ghi s
a, 87 68 95 43
 - - - -
 35 21 24 12
 52 46 61 55 
b, Hưíng dÉn HS lµm tư¬ng tù phÇn a. 
- GV theo dâi, nhËn xÐt, cho ®iÓm
Bµi 3(158): Gv ®äc bµi to¸n
- Cho HS tù tãm t¾t bµi to¸n vµ gi¶i.
 Tãm t¾t
 QuyÓn s¸ch: 64 trang
 §· ®äc: 24 trang
 Cßn: trang?
- Hưíng dÉn HS lµm bµi vµo vë
5. Cñng cè- DÆn dß:
- Nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh vµ c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh
- NhËn xÐt giê
- H¸t
- 2 em tr¶ lêi
- HS lÊy vµ thao t¸c trªn que tÝnh
- HS theo dâi
- HS nh¾c l¹i c¸ch ®Æt tÝnh 
- Vµi em thùc hiÖn l¹i c¸ch trõ.
- Nªu yªu cÇu bµi
- 1 em HS giái nªu
- HS tù lµm bµi
- Ch÷a bµi : 3 em
- Líp nhËn xÐt
- HS lµm b¶ng con, 3 em HS kh¸ thùc hiÖn trªn b¶ng líp.
- Líp theo dâi, nhËn xÐt
-
 Nªu yªu cÇu bµi
- HS tù lµm bµi
- Ch÷a bµi: 2 em (Mçi phÇn 1 em)
HS gi¶i thÝch v× sao ghi sai
- HS ®äc bµi to¸n
- HS tù tãm t¾t bµi
- HS lµm bµi vµo vë
 Bµi gi¶i
Sè trang s¸ch Lan cßn ph¶i ®äc lµ:
 64 - 24 = 40 (trang ) 
 §¸p sè : 40 trang
- 1 em HS giái ch÷a bµi.
Rèn toán: HOÀN THÀNH BÀI TẬP
 1Mục tiêu:
 -Làm thành thạo phép trừ trong phạm vi 100.
-Làm bài tập trong vở bài tập toán. 
 2Bài học:
Thầy
-Cho học sinh làm miệng nối tiếp trên bảng lớp.Chủ yếu gọi các em còn yếu làm để bổ xung kiến thức cho các em.
-Cho học sinh nhận xét – GV nhận xét.
-Cho học sinh làm bài vào vở bài tập toán. Chủ yếu kèm các em còn yếu làm từng bài.Sai chỗ nào thì giảng lại cho học sinh hiểu.
-Làm xong đổi vở chữa bài.
-chữa lỗi sai chủ yếu . Nhận xét tiết học.
Trò
-làm miệng nối tiếp trên bảng lớp.
-Đặt tính rồi tính.
 68 97 66 58 49 38
 - - - - - -
 24 82 46 22 15 17
 44 15 20 36 34 21
-Làm xong đổi vở chữa bài.
Thứ sáu Ngày soạn 1/4/2015
 Ngày giảng 3/4 /2015
Tiếng Việt (2 tiết)
TIẾT 9, 10: PHỤ ÂM
(Tài liệu Sách TK Tiếng Việt CGD Lớp 1 tập 3 )
 SINH HOẠT LỚP
A.Mục tiêu 
 - Sơ kết đánh giá toàn bộ những việc đã làm được trong tuần 29 ,triển khai nội dung công việc tuần 30.
- Khen ngợi các em có thành tích cao trong học tập và có ý thức tốt trong các hoạt động của lớp, của trường
- Giáo dục học sinh học tập theo gương anh bộ đội cụ Hồ.
B. Chuẩn bị
 GV: Nội dung sinh hoạt 
C. Nội dung
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
 I. Hoat đông 1. Sinh hoạt lớp
 1. Lớp trưởng điều khiển lớp hoạt động:
 2. GV đánh giá công việc thực hiện trong tuần 23
 * Ưu điểm
 *Tồn tại:
 - Tuyên dương những em có thành tích cao trong học tập, động viên các em cố gắng, phấn đấu vươn lên để cùng nhau tiến bộ hơn.
 3. Phương hướng tuần 24 : 
- Tiếp tục thực hiện và duy trì tốt mọi nền nếp
- Phát huy những thành tích đạt được ở tuần qua. Mỗi học sinh cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập để đạt kết quả cao trong học tập.
- Tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường, lớp đề ra. 
- Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập.
 II. Hoat đông 2 Sinh hoạt sao nhi đồng
 - GV tổ chức cho các sao vui văn nghệ : 
III. Tổng Kết
GV nhận xét giờ. Nhắc HS thực hiện tốt kế hoạch tuần 24. 
 - Tổ trưởng báo cáo kết quả hoạt động của tổ mình.
 - Lớp trưởng báo cáo hoạt động của lớp trong tuần.
Múa, hát, đọc thơ... mừng Đảng, mừng xuân 
- Từng sao lên biểu diễn trước lớp 
TUẦN 30
Thứ hai Ngày soạn 3/4/2015
 Ngày giảng 6/4 /2015
Toán 
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100( TRỪ KHÔNG NHỚ )
A- Mục tiêu:
 -Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số( không nhớ ) dạng 65 – 30, 36 – 4
 - Rèn kỹ năng tính nhanh và chính xác.
 - GD ý thức học tập tốt
B- Đồ dùng dạy học:
 - GV:- Các bó mỗi bó 1 chục que tính và các que tính rời.
 - HS: SGK
C- Các hoạt động dạy học:
I. ổn định tổ chức:
- Hát
II. Kiểm tra: Đặt tính rồi tính.
 65 – 23, 57 – 34, 95 – 55
III. Dạy bài mới
1- Giới thiệu bài: (trực tiếp)
2. Giới thiệu cách làm tính trừ dạng
 65 - 30:
- 3 HS lên bảng thực hiện.
- Lớp làm bcon
 *Bước 1: HD HS thao tác tên que tính.
- Y/c HS lấy 65 que tính
(Gồm 6 bó và 5 que tính rời)
- HS lấy 65 que tính và làm theo thao tác của GV.
- 65 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- GV nói đồng thời viết vào bảng
- 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị
- Tách ra 3 bó (gồm 30 que tính)
- 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- HS tách lấy 3 bó 
- 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị.
- GV nói đồng thời viết vào bảng.
- Còn lại: 3 bó và 5 que rời thì viết 3
- ở cột chục và 5 ở cột đơn vị vào dòng cuối bảng.
 chục
đơn vị
 6
5
 3
0
 3
5
- HS quan sát và lắng nghe
*Bước 2: GT kỹ thuật làm tính 65 - 30 
a- Đặt tính:
- Viết 65 rồi viết 30 sao cho chục thẳng cột chục, đơn vị thẳng cột đơn vị.
- Viết dấu -
- Kẻ vạch ngang - 
b- Tính: (Từ phải sang trái)
 65 * 5 trừ 0 bằng 5, viết 5
 -
 30 * 6 trừ 3 bằng 3, viết 3
 35
- 1 số HS nêu lại cách đặt tính và cách tính
- Phép tính này thuộc dạng ?
- Trừ số có hai chữ số cho số tròn chục.
b. Giới thiệu phép trừ dạng 36-4
- GV HD làm tính trừ.
 36 * 6 trừ 4 bằng 2, viết 2
- 4 * Hạ 3, viết 3
 32 
- Vài HS nhắc lại cách đặt tính và tính
 - Phép tính này thuộc dạng ?
- Trừ số có hai chữ số cho số có một 
3- Thực hành:
chữ số.
 * Bài tập 1( 159 ): 
- Yêu cầu HS nêu lại cách tính
- 2 HS nêu.- HS làm bài 
- 3 HS lên thực hiện phần a
- 3 HS lên thực hiện phần b.
a- 82 75 48 69 98
 - - - - -
 50 40 20 50 80
 32 35 28 19 18 
b- 68 37 88 33 79
 - - - - - 
 4 2 7 3

File đính kèm:

  • docgiao_an_l.doc