Giáo án Lịch sử lớp 9 - Tiết 16 - Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

II. CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC:

- Chính trị: Pháp thực hiện c/s “chia để trị”, Văn hóa, giáo dục:

+ Thi hành chính sách nô dịch.

+ Hạn chế mở trường.

+ Tuyên truyền chính sách “Khai hóa”.

+ Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn XH.

III- XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA:

1- Giai cấp địa chủ phong kiến:

- Cấu kết chặt với Pháp,làm tay sai cho Pháp

- Bóc lột kinh tế, đàn áp về chính trị.

- Môt bộ phận vừa và nhỏ có TT yêu nước

2- Giai cấp tư sản: ra đời sau c/tranh, ngày càng đông, phân hoá thành 2 bộ phận

+ Mại bản (làm tay sai cho Pháp).

+Dân tộc : ít nhiều có tinh thần DT, DC chống ĐQ và PK.

 

docx3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 740 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 9 - Tiết 16 - Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
 Chương I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
Tiết 16: Bài 14 : VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
I- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh nắm được:
1/ Kiến thức :
 Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của TD Pháp trong các lĩnh vực.
2/Tư tưởng, tình cảm, thái độ :
 Giáo dục cho học sinh lòng căm thù đối với Thực dân Pháp đồng cảm với những cực nhọc của người lao động dưới chế độ Thực dân phong kiến.
3/ Kĩ năng : Quan sát L Đ , phân tích đánh giá sự kiện lịch sử
II. Phương tiện dạy học: 
 Lược đồ về nguồn lợi của Thực dân Pháp trong cuộc khai thác lần 2.
III. Tiến trình dạy học: 
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra: Em hãy cho biết những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại (1945 đến nay)
3 Bài mới: Sau cttg thứ I thực dân pháp đã tiến hành chương trình khai thác ở VN tấn công quy mô và toàn diện vào nước ta biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng ế thừa và thị trường đầu tư tư bản có lợi cho chúng , với sự khai thác lần này kt,xh, vh, gd VN có những biến đổi sâu sắ	
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cân đạt
HĐ1:
? Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất tình hình nước Pháp như thế nào ? Tư bản Pháp đã làm gì để bù vào những thiệt hại đó ?
? Pháp khai thác lần 2 ở Đông Dương và ở Việt Nam nhằm mục đích gì ?
? Để tiến hành khai thác ở Việt Nam Pháp đã đầu tư vào ngành kinh tế nào ?
? Tại sao Pháp lại đầu tư nhiều vào nông nghiệp ?
? Ngoài than Pháp còn khai thác những kim loại nào ?
? Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp ? Tại sao Pháp lại mở rộng các cơ sở sản xuất này ? Sao Pháp ko PT Cn nặng?
? Thương nghiệp Pháp đã làm gì ?
? Tại sao Pháp lại đánh thuế nặng như vậy ?
? Pháp còn bóc lột ta ở mặt nào ?
Giáo viên: HS quan sát hình 27-SGK, xác định nguồn lợi của TB Pháp trong cuộc khai thác lần thứ 2 trên lược đồ
? Em có nhận xét gì về kinh tế VN trong thời gian này ? Đời sống của nhân dân ta ra sao ?
HĐ2:
? Về chính trị - thi hành chính sách gì ?
? Mục đích của những việc làm này ?
? Tại sao Pháp lợi dụng triệt để bộ máy thống trị ở nông thôn ? 
 ? Về văn hóa, giáo dục - Pháp đã làm gì ? Mục đích ?
? Tất cả những chính sách và thủ đoạn của TDP nhằm mục đích gì ?
? Em có nhận xét gì về các chính sách về chính trị và văn hóa, giáo dục ở Việt Nam trong thời gian này ? (Thâm độc).
? Xã hội Việt Nam phân hóa thành mấy giai cấp, là những giai cấp nào ?
? Giai cấp địa chủ phong kiến có thái độ chính trị ra sao? 
? Giai cấp TS có đặc điểm gì ?
? Được phân hóa ra sao ?
? Tại sao họ lại dễ bị phá sản ? 
(Tại sao Pháp chèn ép ?)? Trong thời gian này giai cấp nào là đông hơn ?
? Cuộc sống của họ ra sao ?
?Giai cấp công nhân trong thời gian này ra sao 
?Tại sao họ lại tăng .. họ làm việc như thế nào 
? Em có nhận xét gì về cuộc sống của giai cấp này ?
? Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào ? Thái độ chính trị của mỗi giai cấp ra sao ?
I- CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN PHÁP:
- Nguyên nhân: 
-Chính sách khai thác của pháp:
+ Nông nghiệp: Pháp tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao su,cà phê.
+ Công nghiệp:
. Pháp chú trọng khai thác mỏ ( than ), số vốn đầu tư tăng ; nhiều công ti mới ra đời.
. Pháp còn mở thêm 1 số cơ sở chế biến: diêm, rươu.....
+ Thương nghiệp: Pháp nằm độc quyền, đánh thuế nặng các hàng hóa các nước nhập vào VN.
+ Giao thông vận tải: Đầu tư và phát triển thêm đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn.
+ Ngân hàng: ngân hàng ĐD nắm độc quyền chỉ huy các ngành kinh tế ĐD.
+ Chính sách thuế: Đánh nặng.
II. CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC:
- Chính trị: Pháp thực hiện c/s “chia để trị”, Văn hóa, giáo dục: 
+ Thi hành chính sách nô dịch.
+ Hạn chế mở trường.
+ Tuyên truyền chính sách “Khai hóa”.
+ Khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn XH.
III- XÃ HỘI VIỆT NAM PHÂN HÓA:
1- Giai cấp địa chủ phong kiến:
- Cấu kết chặt với Pháp,làm tay sai cho Pháp
- Bóc lột kinh tế, đàn áp về chính trị.
- Môt bộ phận vừa và nhỏ có TT yêu nước
2- Giai cấp tư sản: ra đời sau c/tranh, ngày càng đông, phân hoá thành 2 bộ phận
+ Mại bản (làm tay sai cho Pháp).
+Dân tộc : ít nhiều có tinh thần DT, DC chống ĐQ và PK.
3- Tiểu tư sản:
-Tăng nhanh về số lượng, nhưng bị chèn ép, bạc đãi, đ/sống bấp bênh.
-Bộ phận tri thức, SV, HS có tinh thần hăng hái CM và là 1 lực lượng của CM.
4- Giai cấp nông dân: (chiếm trên 90%) bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề Họ bị bần cùng hoá. Là lực lượng đông đảo, hăng háicủa CM
5- Giai cấp công nhân:
- Tăng cả số lượng, chất lượng.
- Bị áp bức bóc lột có quan hệ gắn bó với nông dân, có truyền thống yêu nướcvươn lên thành giai ãnh đạo CM.
4. Củng cố: 
- Giáo viên khái quát nội dung chính của bài.
- Em có nhấn xét gì về chính sách về chính trị và văn hóa giáo dục của nước ta khi chúng thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai?
5. Hướng dẫn về nhà :
- Học bài cũ, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.

File đính kèm:

  • docxBai_12_Nhung_thanh_tuu_chu_yeu_va_y_nghia_lich_su_cua_cach_mang_khoa_hoc_ki_thuat.docx