Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 đến 23

Hoạt động của thầy

 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?

*Cho HS quan sát xe mẫu

-Nêu các bộ phận của xe cần cẩu ?

để lắp được một chiếc cần cẩu này ta cần bao nhiêu chi tiết ?

Gọi HS đọc bảng chi tiết

*Cho HS sát hình SGK

-Nêu quy trình lắp xe cần cẩu ?

 -Hướng dẫn Hs lắp giá đỡ cần cẩu .-Hướng dẫn lắp giá đỡ .

-Hướng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .

-Lắp ráp các bộ phận với nhau.

-Kiểm tra hoạt động của cần cẩu .

*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn

- GVchốt nội dung bài học .

- Nhận xét giờ học

Chuẩn bị bài sau (TT)

 

doc3 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tuần 22 đến 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUÀN 22: Thứ ngày tháng năm 20.. 
Kỹ thuật
Bài 22:Lắp xe cần cẩu (T1)
I. Mục tiêu: 
 - HS nắm được cách lắp xe cần cẩu.
 Rèn tính cần thận ,khéo léo 
 -Biết chọn chi tiết để lắp xe cần cẩu .
 II: Đồ dùng dạy học:
 - Mẫu xe cần cẩu
 III: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.KTBC:
B-Bài mới:
-Giới thiệu bài: 
*Hoạt động1: Quan sát và nhận xét 
*Hoạt động 2: Thực hành lắp xe cần cẩu 
C.Củng cố - dặn dò:
 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
*Cho HS quan sát xe mẫu 
-Nêu các bộ phận của xe cần cẩu ?
để lắp được một chiếc cần cẩu này ta cần bao nhiêu chi tiết ?
Gọi HS đọc bảng chi tiết 
*Cho HS sát hình SGK
-Nêu quy trình lắp xe cần cẩu ?
 -Hướng dẫn Hs lắp giá đỡ cần cẩu .-Hướng dẫn lắp giá đỡ .
-Hướng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .
-Lắp ráp các bộ phận với nhau. 
-Kiểm tra hoạt động của cần cẩu . 
*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn 
- GVchốt nội dung bài học .
- Nhận xét giờ học 
Chuẩn bị bài sau (TT)
- 1 HS TL
*-HS quan sát mẫu xe cần cẩu .
- Giá đỡ cần cẩu ròng rọc ,day tời trục bánh xe.
- HS chọn các chi tiết theo bảng SGK
-HS quan sát gv thao tác .
-HS quan sát :quay tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra. 
Bổ sung sau tiết dạy ::.....................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 23: Thứ ngày tháng năm 20.. 
Kỹ thuật
Bài 23:Lắp xe cần cẩu (T2)
 I. Mục tiêu: 
 - HS biết được cách lắp xe cần cẩu.
 Rèn tính cần thận ,khéo léo 
 -Biết chọn chi tiết để lắp xe cần cẩu .
 II: Đồ dùng dạy học:
 - Bộ lắp ghép kỹ thuật 5
 III: Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.KTBC:
B-Bài mới:
-Giới thiệu bài: 
*Hoạt động1: Quan sát và nhận xét 
*Hoạt động 2: Thực hành lắp xe cần cẩu 
C.Củng cố - dặn dò:
 -Nêu cách vệ sinh phòng bệnh cho gà ?
*Cho HS quan sát xe mẫu 
-Nêu các bộ phận của xe cần cẩu ?
để lắp được một chiếc cần cẩu này ta cần bao nhiêu chi tiết ?
Gọi HS đọc bảng chi tiết 
*Cho HS sát hình SGK
-Nêu quy trình lắp xe cần cẩu ?
 -Hướng dẫn Hs lắp giá đỡ cần cẩu .-Hướng dẫn lắp giá đỡ .
-Hướng dẫn HS lắp các bộ phận còn lại .
-Lắp ráp các bộ phận với nhau. 
-Kiểm tra hoạt động của cần cẩu . 
*Hd tháo các chi tiết ra xếp gọn 
- GVchốt nội dung bài học .
- Nhận xét giờ học 
Chuẩn bị bài sau (TT)
- 1 HS TL
*-HS quan sát mẫu xe cần cẩu .
- Giá đỡ cần cẩu ròng rọc ,day tời trục bánh xe.
- HS chọn các chi tiết theo bảng SGK
-HS quan sát gv thao tác .
-HS quan sát :quay tay quay , dây tời quấn vào và nhả ra. 
- 
Bổ sung sau tiết dạy ::.....................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_tuan_22_den_23.doc