Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tiết 3: Đính khuy hai lỗ

1. Khởi động : Hát .

2. Bài cũ : Đính khuy hai lỗ (tt) .

 - Nêu lại ghi nhớ bài học trước .

 3. Bài mới : Đính khuy hai lỗ (tt) .

 a) Giới thiệu bài :

 b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : HS thực hành .

MT : Giúp HS đính được khuy hai lỗ .

- Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ .

- Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy hai lỗ .

- Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và việc chuẩn bị dụng cụ , vật liệu thực hành của HS

- Nêu yêu cầu và thời gian thực hành : Mỗi em đính 2 khuy trong thời gian khoảng 50 phút .

- Quan sát , uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hoặc những em còn lúng túng .

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Tiết 3: Đính khuy hai lỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kĩ thuật 
Tiết 3: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (tt)
I. MỤC TIÊU :
	- Biết cách đính khuy hai lỗ .
	- Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình , kĩ thuật .
	- Giáo dục tính cẩn thận .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Mẫu đính khuy hai lỗ .
	- Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .
	- Vật liệu và dụng cụ cần thiết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
PHƯƠNG PHÁP
1. Khởi động : Hát . 
2. Bài cũ : Đính khuy hai lỗ (tt) .
	- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : Đính khuy hai lỗ (tt) .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động : Hoạt động 1 : HS thực hành .
MT : Giúp HS đính được khuy hai lỗ .
- Nhắc lại cách đính khuy hai lỗ .
- Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy hai lỗ .
- Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và việc chuẩn bị dụng cụ , vật liệu thực hành của HS 
- Nêu yêu cầu và thời gian thực hành : Mỗi em đính 2 khuy trong thời gian khoảng 50 phút .
- Quan sát , uốn nắn cho những HS thực hiện chưa đúng thao tác kĩ thuật hoặc những em còn lúng túng .
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Hs đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài để theo đó thực hiện cho đúng .
- Thực hành đính khuy hai lỗ .
Thực hành 
Giảng giải 
Hoạt động 2 : Đánh giá sản phẩm .
MT : Giúp HS đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn .
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm .
- Nêu các yêu cầu của sản phẩm .
- Cử 2 , 3 em đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu đã nêu .
- Đánh giá , nhận xét kết quả thực hành của HS 
 4. Củng cố :
	- Nêu lại ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS tính cẩn thận .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Xem trước bài sau .
Hoạt động lớp .
- Dựa vào đó đánh giá sản phẩm .
Giảng giải 
Trực quan 
 Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_tiet_3_dinh_khuy_hai_lo.doc