Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 25 đến 26

Hoạt động dạy

KT sự chuẩn bị của HS

GV giới thiệu bài

GV cho HS quan sát xe mẫu

Gọi HS nhận xét

-Xe chở hàng có mấy bộ phận ?

*Yêu cầu HS chọn các chi tiết để lắp xe đẩy hàng

-Nêu quy trình lắp xe đẩy hàng ?

Cho HS lắp từng bộ phận GV quan sát giúp đỡ

Yêu cầu HS lắp ráp các bộ phận với nhau

Tổ chức trưng bày sản phẩm

GV cùng HS nhận xét đánh giá

SP theo tiêu chuẩn ghi sẵn

Khen những HS lắp đẹp ,đúng

-Cho HS tháo các chi tiết

 

doc3 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 25 đến 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ thuật
Bài 25 :Lắp xe chở hàng (T1)
I Mục tiêu:
HS cần phải chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe đẩy hàng .
Lắp được xe đẩy hàng đúng kỹ thuật ,đúng quy trình .
Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành ,
II Đồ dùng dạy học:
Xe mẫu đã lắp sẵn 
Bộ lắp ghép kỹ thuật 5
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A.KTBC:
KT sự chuẩn bị của HS
B.Dạy bài mới :
Hoạt động 1: Quan sát mẫu 
Hoạt động 2: Thực hành a,chọn chi tiết 
GV giới thiệu bài 
GV cho HS quan sát xe mẫu 
Gọi HS nhận xét 
-Xe chở hàng có mấy bộ phận ?
*Yêu cầu HS chọn các chi tiết để lắp xe đẩy hàng 
-Nêu quy trình lắp xe đẩy hàng ?
HS chọn chi tiết 
HSTL
*HS chọn chi tiết 
B,Lắp từng bộ phận 
Cho HS lắp từng bộ phận GV quan sát giúp đỡ 
HS thực hành lắp 
C,Lắp ráp các bộ phận 
Yêu cầu HS lắp ráp các bộ phận với nhau 
HS lắp ráp 
Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm 
Tổ chức trưng bày sản phẩm 
GV cùng HS nhận xét đánh giá 
SP theo tiêu chuẩn ghi sẵn 
-Cho HS tháo các chi tiết 
HS trưng bày sản phẩm 
NX
HS thaó các chi tiết 
C.Củng cố dặn dò :
Nhận xét tiết học 
Kỹ thuật
Bài 26 :Lắp xe chở hàng (T2)
I Mục tiêu:
HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe đẩy hàng .
Lắp được xe đẩy hàng đúng kỹ thuật ,đúng quy trình .
Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành ,
II Đồ dùng dạy học:
Bộ lắp ghép kỹ thuật 5
III Các hoạt động dạy học 
Nội dung 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
A.KTBC:3’
KT sự chuẩn bị của HS
B.Dạy bài mới :35’
Hoạt động 1: Quan sát mẫu 
Hoạt động 2: Thực hành a,chọn chi tiết 
GV giới thiệu bài 
GV cho HS quan sát xe mẫu 
Gọi HS nhận xét 
-Xe chở hàng có mấy bộ phận ?
*Yêu cầu HS chọn các chi tiết để lắp xe đẩy hàng 
-Nêu quy trình lắp xe đẩy hàng ?
HS chọn chi tiết 
HSTL
*HS chọn chi tiết 
B,Lắp từng bộ phận 
Cho HS lắp từng bộ phận GV quan sát giúp đỡ 
HS thực hành lắp 
C,Lắp ráp các bộ phận 
Yêu cầu HS lắp ráp các bộ phận với nhau 
HS lắp ráp 
Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm 
Tổ chức trưng bày sản phẩm 
GV cùng HS nhận xét đánh giá 
SP theo tiêu chuẩn ghi sẵn 
Khen những HS lắp đẹp ,đúng 
-Cho HS tháo các chi tiết 
HS trưng bày sản phẩm 
NX
HS thaó các chi tiết 
C.Củng cố dặn dò :2’
Nhận xét tiết học ,dặn dò VN

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_bai_25_den_26.doc
Giáo án liên quan