Giáo án Hóa học 11 - Bài 40+41: Ancol - Phenol (Tiết 3) - Năm học 2015-2016 - Mai Phước Lộc

4. phản ứng oxi hóa

Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV giải thích: CuO đã oxi hóa etanol thành andehit axetic (CH3CHO).

- GV phân tích H của nhóm OH và H của C kế cận hợp với O của CuO sinh ra nước.

Yêu cầu HS viết PTHH.

GV: Khái quát sự oxi hóa ancol có các bậc và cho ví dụ.

 - HS lắng nghe.

-HS lắng nghe.

-HS viết phương trình phản ứng ancol tác dụng với CuO.

 

doc4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 11 - Bài 40+41: Ancol - Phenol (Tiết 3) - Năm học 2015-2016 - Mai Phước Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường: THPT Phạm Hùng Họ và tên Gsh: Mai Phước Lộc
Lớp: 11C14 Mã số SV: B1200600
Môn: Hóa 11 Ngành Học: Sư Phạm hóa học
Tiết thứ: 3 Họ tên GVHD: Nguyễn Ngọc Yên Hà
Ngày: 22 tháng 03 năm 2016
ANCOL-PHENOL(tt)
I. Chuẩn kiến thức và kỹ năng 
1) Kiến thức 
Hs biết được : 
− Tính chất hóa học ancol, phenol. 
− Điều chế ứng dụng của ancol, phenol.
Hs vận dụng:
- Vận dụng nhận biết được sự khác nhau giữa ancol và phenol.
2) Kĩ năng 
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm.
- Viết phương trình phản ứng hóa học.
II. Trọng tâm
- Tính chất hóa học của ancol và phenol.
- Điều chế ancol etylic. 
III. Chuẩn bị
1) Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
- Ancol etilic, phenol, nước cất,dd Br2.
2) Phương pháp dạy học
- Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan.
IV. Tổ chức hoạt động dạy và học 
 1. Ổn định lớp.
 2. Trả bài: -Viết phương trình có thể có khi cho C2H5OH, phenol lần lượt tác dụng với Na, NaOH, C2H5OH với các điều kiện thích hợp.
 3. Tiến trình bài giảng 
 * Hoạt động vào bài: 
Ở tiết trước chúng ta có diệp tìm hiểu và phản ứng thế H, OH ở nhóm OH của ancol và phenol. Hôm nay chúng ta sẽ đi hết phần còn lại của phần tính chất hóa học, cách điều chế và ứng dụng của chúng.(5’).
Hoạt động 1: Tìm hiểu về phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.(10’)
4. phản ứng oxi hóa
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ancol
Phenol
- GV giải thích: CuO đã oxi hóa etanol thành andehit axetic (CH3CHO).
- GV phân tích H của nhóm OH và H của C kế cận hợp với O của CuO sinh ra nước. 
Yêu cầu HS viết PTHH.
GV: Khái quát sự oxi hóa ancol có các bậc và cho ví dụ.
- HS lắng nghe.
-HS lắng nghe.
-HS viết phương trình phản ứng ancol tác dụng với CuO.
a) oxi hóa không không hoàn toàn.
VD
 Ancol bậc I.
Công thức tổng quát:
- Các ancol bậc I tạo thành andehit khi bị oxi hóa không hoàn toàn. 
- Hiện tượng: Màu đen của dây đồng từ từ chuyển sang đỏ do CuO đã oxi hóa etanol thành andehit axetic(CH3CHO) và sinh ra Cu.
 Ancol bậc II.
Công thức tổng quát:
Ancol bậc III.
- Các ancol bậc I tạo thành andehit khi bị oxi hóa không hoàn toàn. 
- Hiện tượng: Màu đen của dây đồng từ từ chuyển sang đỏ do CuO đã oxi hóa etanol thành andehit axetic(CH3CHO) và sinh ra Cu.
Không có phản ứng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về phản ứng oxi hóa hoàn toàn của ancol và phenol.(5’)
b. phản ứng oxi hóa hoàn toàn của ancol và phenol
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ancol
Phenol
GV làm thí nghiệm đốt cháy etanol:
+ Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng.
+Viết PTHH.
+ Học sinh quan sát.
+ C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
Công thức tổng quát:
CnH2n+2O +O2 nCO2 +(n+1)H2O
VD: C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
C6H5OH + 7O2 6CO2+3H2O
Hoạt động 3: tìm hiểu về phản ứng thế H trên vòng.(10’)
5. Phản ứng thế H trên vòng.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ancol
Phenol
- GV giải thích nhóm OH là nhóm đẩy, làm vòng bezen trở nên giàu điện tử ở các vị trí –o, -p nên dể dàng tham gia phản ứng thế H hơn.
- Sau khi hướng dẫn GV yêu cầu HS lên viết PTHH.
+Phenol tác dụng với ddBr2.
+Phenol tác dụng với HNO3.
- HS chú ý lắng nghe.
+ HS lên viết phương trình phenol tác dụng với ddBr2
+ HS lên viết phương trình phenol tác dụng với HNO3.
Không có phản ứng.
a. Phản ứng với Br2.
a. Với dung dịch brom
 + 3Br2 (dd) +3HBr
	Trắng
 (kết tủa trắng)2,4,6-tribromphenol
(phản ứng này dùng để nhận biết phenol) 
b. Phản ứng nitro hóa: 
 2,,4,6-trinitrophenol(vàng)
Hoạt động 4: Điêu chế.(10’)
IV.ĐIỀU CHẾ ETANOL
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ancol
Phenol
- GV yêu cầu HS nhắc lại một số tính chất hóa học của anken, trong các tính chất đó tính chất nào dùng để điều chế ancol.
- GV liên hệ quá trình nấu rượu và giải thích tính chất hóa học cua nó.
- Anken tham gia phản ứng cộng H2, halogen, HX : HBr, H2O
- Phản ứng cộng nước dùng để điều chế etanol.
- HS chú ý lắng nghe.
	1. Phương pháp tổng hợp
- Phản ứng hiđrat hóa etilen:
C2H4 + H2O C2H5OH
	2. Phản ứng sinh hóa
- Quá trình sản xuất từ tinh bột.
- Phương trình:
(1)(C6H10O5)n + nH2O
 nC6H12O6( glucozo)
(2) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2↑
HS về nhà tự tìm hiểu sách giáo khoa.
Hoạt động 5: Tìm hiểu ứng dụng của ancol và etanol.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ancol
Phenol
- GV yêu cầu học sinh kết hợp sgk và liên hệ thực tế để tìm ứng dụng của ancol và phenol.
- HS: Etanol có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, Y tế
- Phenol là nguyên liệu sản suất nhựa phenol-fomanđehit dùng chế tạo các đồ dùng gia dụng, sản xuất thuốc nhuộm, thuốc nổ 
Etanol có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, Y tế
- Phenol là nguyên liệu sản suất nhựa phenol-fomanđehit dùng chế tạo các đồ dùng gia dụng, sản xuất thuốc nhuộm, thuốc nổ
Cũng cố: sửa các bài tập còn lại trong phiếu bài tập.(5’)
Dặn dò: Các em về nhà học bài, chuẩn bị bài cho tiết luyện tập và làm các bài 7,8,9 trang 187 và bài 3 trang 193. 
Ngày duyệt: Người soạn
Chữ ký (kí tên)
Nguyễn Ngọc Yên Hà Mai Phước Lộc

File đính kèm:

  • docancolphenol_tiet_3.doc