Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 29, Bài 37+38: Thức ăn vật nuôi. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Năm học 2020-2021

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 _ Hiểu được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào.

 _ Hiểu được vai trị cc chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.

 2. Kỹ năng:

 _ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích .

 _ Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm nhỏ.

 3. Thái độ:

 Có ý thức trong việc lựa chọn thức ăn cho vật nuôi.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 _ Bảng 5, 6 SGK phóng to.

 _ Bảng phụ, phiếu học tập.

 2. Học sinh:

 Xem trước bài 38.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

docx6 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 29, Bài 37+38: Thức ăn vật nuôi. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 24 	 Ngày soạn: 21/2/2021
Tiết: 29	 Ngày dạy: 26/2/2021
BÀI 37: THỨC ĂN VẬT NUÔI
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	_ Biết được nguồn gốc của thức ăn vật nuôi.
	_ Biết được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.
	2	. Kỹ năng:
	_ Phát triển kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhóm.
	_ Có kỹ năng phân biệt các loại thức ăn của vật nuôi.
	3. Thái độ:
	 	Có ý thức tiết kiệm thức ăn của vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Giáo viên:
	_ Hình 63, 64, 65 SGK phóng to.
	_ Bảng 4, phiếu học tập.
	2. Học sinh:
	Xem trước bài 37.
III. TIẾN TRÌNH LN LỚP:
	1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)
	2. Kiểm tra bài cũ: ( không có)
	3. Bài mới:
	a. Giới thiệu bài mới: (2 phút)
	Thức ăn là nguồn cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi hoạt động sống của vật nuôi như sinh trưởng, phát triển, sản xuất. Vậy thức ăn vật nuôi là gì? Nguồn gốc và thành phần dinh dưỡng như thế nào?.
	b. Vào bài mới:
	* Hoạt động 1: Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.
	Yêu cầu: Nắm được khái niệm và nguồn gốc thức ăn vật nuôi.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung HS Ghi Bài
20 phút
_ Giáo viên treo hình 63, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi:
+ Cho biết các vật nuôi trâu, lợn, gà đang ăn thức ăn gì?
+ Kể tên các loại thức ăn trâu, bị, lợn, g m em biết?
+ Tại sao tru , bị ăn được rơm, rạ? Lợn, gà có ăn được thức ăn rơm khô không? Tại sao?
+ Dựa vào căn cứ nào mà người ta chọn thức ăn cho vật nuôi?
_ Giáo viên tổng kết, ghi bảng.
_ Giáo viên treo hình 64, chia nhóm, yêu cầu Học sinh quan sát, thảo luận để trả lời các câu hỏi:
+ Nhìn vào hình cho biết nguồn gốc của từng loại thức ăn, rồi xếp chúng vào một trong ba loại sau: nguồn gốc thực vật, động vật hay chất khoáng?
+ Vậy thức ăn của vật nuôi có mấy nguồn gốc?
_ Giáo viên giảng thêm về nguồn gốc thức ăn từ chất khoáng: là được tổng hợp từ việc nuôi cấy vi sinh vật và xử lí hóa học.
_ Giáo viên tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi:
à Thức ăn các vật nuôi đang ăn là:
+ Trâu: ăn rơm.
+ Lợn: ăn cám.
+ Gà: thóc, gạo..
à Học sinh suy nghĩ, liên hệ thực tế trả lời.
à Vì trong dạ dày của trâu, bò có hệ vi sinh vật cộng sinh. Con lợn, gà không ăn được là vì thức ăn rơm, rạ, cỏ không phù hợp với sinh lí tiêu hoá của chúng.
à Khi chọn thức ăn cho phù hợp với vật nuôi ta dụa vào chức năng sinh lí tiêu hoá của chúng.
_ Học sinh ghi bài.
_ Học sinh chia nhóm, quan sát, thảo lụân và cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung.
à Phải nu cc ý:
+ Nguồn gốc từ thực vật: cám, gạo, bột sắn, khô dầu đậu tương.
+ Nguồn gốc động vật: bột cá.
+ Nguồn gốc từ chất khoáng: premic khoáng, premic vitamin.
à Thức ăn có nguồn gốc từ: thực vật, động vật và chất khoáng.
_ Học sinh lắng nghe.
_ Học sinh ghi bài.
I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi:
1. Thức ăn vật nuôi:
 Là những loại thức ăn mà vật nuôi có thể ăn được và phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của vật nuôi.
2. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi:
 Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ: thực vật, động vật và từ chất khoáng.
	* Hoạt động 2: Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.
	Yêu cầu: Hiểu được thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
13 phút
_ Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục II SGK và cho biết:
+ Thức ăn vật nuôi có mấy thành phần?
+ Trong chất khô của thức ăn có các thành phần nào?
_ Giáo viên treo bảng 4, yêu cầu nhóm cũ thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Cho biết những loại thức ăn nào có chứa nhiều nước, protein, lipit, gluxit, khoáng, vitamin?
_ Giáo viên treo hình 65, yêu cầu nhóm thảo luận và cho biết những loại thức ăn ứng với kí hiệu của từng hình trên (a, b,c,d)
_ Giáo viên sữa, bổ sung, tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:
à Thức ăn vật nuôi có 2 thành phần: nước và chất khô.
à Trong chất khô của thức ăn có các thành phần: protein, lipit, gluxit, vitamin, chất khoáng.
_ Nhóm quan sát, thảo luận và trả lời:
à Những loại thức ăn có chứa nhiều:
+ Nước: rau muống, khoai lang củ.
+ Prôtêin: Bột cá.
+ Lipit: ngô hạt, bột cá.
+ Gluxit: rơm lúa và ngô hạt.
+ Khoáng, vitamin: bột cá, rơm lúa.
_ Nhóm thảo luận, cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung:
à Các thức ăn ứng với các hình trên:
+ Hình a: Rau muống.
+ Hình b: Rơm lúa.
+ Hình c: Khoai lang củ.
+ Hình d: Ngô hạt.
+ Hình e: Bột c.
_ Học sinh lắng nghe, ghi bài.
II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi:
 Trong thức ăn vật nuôi có nước và chất khô.Phần chất khô của thức ăn có: protein, lipit, gluxit, kháng, vitamin.
 Tùy loại thức ăn mà thành phần và tỉ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau.
	Học sinh đọc phần ghi nhớ.
	4. Củng cố: (3 phút)
	Nêu câu hỏi từng phần để nhấn mạnh ý chính của bài.
	5. Kiểm tra- đánh giá: (5 phút)
	1. Hãy chọn các từ, cụm từ: thóc, rơm, cỏ, cám gạo, premic khoáng, thực vật, động vật để điền vào bảng sau:
Vật nuôi
Loại thức ăn cho vật nuôi
Nguồn gốc thức ăn
Trâu
Lợn
Gà
.
.
.
	2. Thành phần các chất có trong chất khô của thức ăn:
	 a) Gluxit, vitamin. 	c) Prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, chất khoáng.
	 b) Chất khoáng, lipit, gluxit. 	d) Gluxit, lipit, protein.
	Đáp án:
	Câu 1: Trâu: rơm, cỏ
	Lợn: Cám gạo, premic khoáng
	Gà: thóc, thực vật, động vật.
	Câu 2: c
	6. Nhận xét_ dặn dò: (2 phút)
	_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.
	_ Dặn dò: về nhà học bài, trả lời các cậu hỏi cuối bài, đọc em có thể chưa biết và xem trước bài 38.
Tuần: 24 	 Ngày soạn: 21/2/2021
Tiết: 29	 Ngày dạy: 26/2/2021
 BÀI 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	_ Hiểu được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào.
	_ Hiểu được vai trị cc chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
	2. Kỹ năng:
	_ Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích .
	_ Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm nhỏ.
	3. Thái độ:
	Có ý thức trong việc lựa chọn thức ăn cho vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ:
	1. Giáo viên:
	_ Bảng 5, 6 SGK phóng to.
	_ Bảng phụ, phiếu học tập.
	2. Học sinh:
 	Xem trước bài 38.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
	1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)
	2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
	_ Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi.
	_ Thức ăn của vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?
	3. Bài mới:
	a. Giới thiệu bài mới: (2 phút) 
	Sau khi thức ăn được vật nuôi tiêu hóa, có thể vật nuôi sẽ hấp thụ để tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc Vậy thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ra sao? Đó là nội dung của bài học hôm nay.
	b. Vào bài mới:
	* Hoạt động 1: Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
	Yêu cầu: Hiểu được thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ theo cách nào.
Thời gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
Nội dung HS Ghi Bài
12 phút
_ Giáo viên treo bảng 5, chia nhóm, yêu cầu nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi:
+ Từng thành phần dinh dưỡng của thức ăn sau khi tiêu hóa được cơ thể hấp thụ ở dạng nào?
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I.2, thảo luận nhóm để điền vào chổ trống dựa vào bảng trên.
+ Loại thành phần dinh dưỡng của thức ăn nào sau khi tiêu hóa không biến đổi? Vì sao?
+ Tại sao khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi các thành phần dinh dưỡng của thức ăn lại biến đổi?
+ Khi cơ thể vật nuôi cần glyxerin và axit béo thì cần thức ăn nào? Vì sao?
+ Hy cho một số ví dụ về thức ăn mà khi cơ thể hấp thu sẽ biến đổi thành đường đơn.
_ Giáo viên hoàn thiện kiến thức cho học sinh.
_ Tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh chia nhóm, quan sát, thảo luận và trả lời:
à Các thành phần dinh dưỡng sau khi tiêu hoá biến đổi thành các dạng:
+ Nước => Nước.
+ Prôtêin => Axít amin.
+ Lipit => Glyxerin và axit béo.
+ Gluxit => Đường đơn.
+ Muối khoáng => Ion khoáng.
+ Vitamin => Vitamin.
_ Học sinh đọc thông tin mục I.2, nhóm thảo luận và cử đại dịên trả lời, nhóm khác bổ sung:
à Axit amin– glyxêrin và axit amin – gluxit – ion khoáng.
à Nước và vitamin. Vì được cơ thể hấp thu thẳng qua vách ruột vào máu.
à Vì nếu khơng biến đổi thì cơ thể vật nuôi sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng đó.
à Cần ăn thức ăn chứa nhiều lípit. Vì khi lipit vo cơ thể sẽ biến đổi thành glyxerin và axit béo.
à Ví dụ như: ngô, gạo, sắn có chứa nhiều gluxit.
_ Học sinh lắng nghe.
_ Học sinh ghi bài.
I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
Sau khi được vật nuôi tiêu hóa, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được cơ thể hấp thụ để tạo ra sản phẩm cho chăn nuôi như thịt, sữa, trứng, lông và cung cấp năng lượng làm việc,
	* Hoạt động 2: Vai trị của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
Yêu cầu: Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi.
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
15 phút
_ Giáo viên treo bảng 6, nhóm cũ quan sát, thảo luận để trả lời các câu hỏi:
+ Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể được sử dụng để làm gì?
+ Trong các chất dinh dưỡng chất nào cung cấp năng lượng , chất nào cung cấp chất dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm chăn nuôi?
+ Hãy cho biết nước, axit amin, glyxêrin và axit béo, đường các loại, vitamin, khoáng có vai trò gì đối với cơ thể và đối với sản xuất tiêu dùng.
_ Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung phần II.
_ Nhóm cũ thảo luận trả lời bằng cách điền vào chổ trống.
+ Hãy cho biết vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
_ Giáo viên tổug kết, ghi bảng.
_ Nhóm cũ thảo luận, cử đại diện trả lời, nhóm khác bổ sung:
à Các loại thức ăn sau khi hấp thụ vào cơ thể đựơc sử dụng tạo năng lượng và các sản phẩm chăn nuôi.
à Các chất cung cấp:
+ Năng lượng: đường các loại, lipit (glyxêrin và axít béo).
+ Để tạo sản phẩm chăn nuôi: vitamin, khoáng, axit amin, nước.
à Có vai trò:
_ Đối với cơ thể:
+ Cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.
+ Tăng sức đề kháng cho cơ thể vật nuôi.
_ Đối với sản xuất và tiêu dùng:
+ Lipit, gluxit: thồ hang, cày kéo.
+ Các chất còn lại: thịt, sữa, trứng, lông, da, sừng, móng, sinh sản.
_ Học sinh đọc thông tin mục II.
_ Nhóm thảo luận và điền vào chổ trống:
+ Năng lượng.
+ Chất dinh dưỡng.
+ Gia cầm.
à Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:
+ Cung cấp năng lượng.
+ Cung cấp chất dinh dưỡng.
_ Học sinh ghi bài.
II. Vai trị của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi:
_ Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.
_ Thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa. Thức ăn cung cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng móng.
	Học sinh đọc phần ghi nhớ.
	4. Củng cố: (3 phút)
	Tĩm tắt ý chính của bi.
	5. Kiểm tra- đánh giá: (5 phút)
1. Chọn câu trả lời đúng:
	 	 Sau khi được tiêu hóa và hấp thụ, thức ăn cung cấp năng lượng, chất dinh dưỡng giúp vật nuôi:
	a) Sinh trưởng và tạo ra sản phẩm chăn nuôi.
	b) Tạo ra sừng, lông, móng.
	c) Hoạt động cơ thể.
	d) Cả 3 câu trên đều đúng.
	2. Hy chọn cc từ, cụm từ thích hợp để điền vào bảng:
Thành phần dinh dưỡng của thức ăn
Chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ 
(sau khi tiêu hóa)
1. Nước
2. Muối khoáng
3. Vitamin
4. Lipit
5. Gluxit
6. Prôtêin
(1)........
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
	Đáp án: 
	Câu 1: d
	Câu 2: (1) Nước
	(2) Ion khoáng
	(3) Vitamin
	(4) Glyxêrin và axit béo
	(5) Đường đơn
	(6) Axit amin
	6. Nhận xét - dặn dò: (2 phút)
	_ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh.
	_ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài, xem trước bài 39.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_29_bai_3738_thuc_an_vat_nuoi_va.docx