Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 6 - Năm học 2015-2016

Hoạt động của giáo viên

I. Kiểm tra bài cũ

- Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm

 10 8 7 9 0 10 4 6

- Nhận xét, đánh giá

II. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Nối (Theo mẫu)

- HD mẫu

- Cho hs tự làm

- Nhận xét bài

Bài 2: Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn

- HD cách làm

- Cho hs làm bài

Bài 3: Đếm

- Cho hs đếm số hình tam giác và nêu kết quả

- Nhận xét, chữa bài

Bài 4:

a, Cho hs làm bài vào vở

- Gọi 1 hs lên bảng làm

b và c cho làm sách

- Nhận xét, chữa bài

Bài 5: Số?

- HD mẫu

- Cho hs làm bài

III. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét giờ học

- Dặn: viết, đếm trong phạm vi 10

 

doc20 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 23/12/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 6 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đọc cả bài
 - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
 - Nhận xét hs đọc 
 III. Củng cố - dặn dò
 - Nhận xét giờ học: Tinh thần học tập
- Chuẩn bị bài sau
- H đọc bài 
+ H đọc cá nhân
+ H đọc theo bàn
+ H đọc theo dãy, cả lớp
------------------------------------------------
Tiết 7 : Âm nhạc
Giáo viên bộ môn 
------------------------------------------------
Tiết 8 : Kỹ năng sống
(Soạn quyển riêng)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015
Tiết 1+ 2 : Tiếng Việt
ÂM /L/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(l là phụ âm )
- Phân tích tiếng la.
- Viết được chữ l,lê,kì lạ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm kh bằng âm l, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng la 4 mức độ
b. Phân tích tiếng la
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng la
- Biết l là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng la
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ l in thường
- Viết và mô tả chữ l gồm một nét đứng dài
b. Hướng dẫn viết chữ l viết thường
- Giới thiệu chữ l viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ l viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu l
- Đưa âm kh vào mô hình
- Thay âm chính bằng các nguyên âm đã học le,lê,li
- Thêm thanh vào chữ la
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
lí lẽ, kì lạ, chà là
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
lê, la
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
chà!chị hà chả bế bé, để bé lê la.
------------------------------------------------
Tiết 3: Toán 
SỐ 10 (tr.36)
A. Mục tiêu
- Học sinh biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10; đọc, đếm được từ 0 đến 10.
- Biết so sánh các số trong phạm vi 10
- Biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10
- Học sinh khá, giỏi hoàn thành hết bài tập
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hs lên bảng làm bài
1 6 7 7 4 0 9 6
- Nhận xét, đánh giá.
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu số 10
- Lấy 9 HV, sau đó lấy thêm 1 HV nữa
H: Tất cả có bao nhiêu HV?
- Cho hs quan sát tranh sgk
H: Các bạn chơi trò chơi gì?
H: Có bao nhiêu bạn làm rắn?
H: Mấy bạn làm thầy thuốc?
H: Tất cả có mấy bạn?
- Cho hs nhắc lại: chín bạn thêm một bạn là mười bạn
- Cho hs quan sát các hình vẽ còn lại
- > Chín chấm tròn thêm một chấm tròn là mười chấm tròn; chín con tính thêm một con tính là mười con tính
- mười bạn, mười chấm tròn, mười con tính đều có số lượng là mười, ta dùng số 10 để chỉ số lượng đó
- Cho hs tìm và gài số 10
- Số 10 được viết bằng chữ số 1 và chữ số 0
- GV viết bảng số 10
- Cho hs đọc và biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10
3. Thực hành
Bài 1: Viết số 10
- HD cách viết số 10
- Cho hs viết vào vở
- Gọi 1 hs lên bảng viết
- Nhận xét, sửa sai
Bài 2: Số?
- Yêu cầu hs quan sát tranh điền số vào ô trống
- Nhận xét bài
Bài 3: Số? 
- Cho hs làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống
- Cho hs làm bài
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Cho hs nhận xét 2 dãy số và đọc
Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất
- HD mẫu
- Cho hs làm bài
- Nhận xét bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: xem trước bài sau
- 1 hs lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét
- Lắng nghe
- Quan sát
- Tất cả có 10 HV
- Quan sát tranh
- Chơi trò: Rồng rắn lên mây
- Có 9 bạn
- Có 1 bạn
- Tất cả có 10 bạn
- HS nhắc lại
- Quan sát các hình vẽ còn lại
- Lắng nghe, nhắc lại
- Tìm, gài số 10
- Theo dõi
- HS đọc
- Quan sát
- HS viết bài
- 1 hs lên bảng
- Quan sát tranh và điền số thích hợp vào ô trống
Đáp số: thứ tự điền 6 , 8 , 9 , 10
- HS làm bài và nêu kết quả (cấu tạo số)
- HS làm bài
- 1 em lên bảng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
- Nhận xét và đọc 2 dãy số
- Theo dõi
- HS làm bài
b, khoanh 10 c, khoanh 6
- Lắng nghe
------------------------------------------------
Tiết 4 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán
ÔN : SỐ 10
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: viết số trong phạm vi 10; biết được cấu tạo của số 10; viết được các số từ 0 đến 10 và ngược lại.
- Học sinh khá, giỏi sắp xếp các số trong phạm vi 10 theo thứ tự giảm dần.
- Rèn kĩ năng viết số cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
- Toán nâng cao lớp 1 (NXBGD)
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 1: (tr 23)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 2: (tr 24)	
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Chữa bài
- Chốt: cấu tạo của số 10
Bài 3: (tr 24)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển ( Sách nâng cao)
Bài 5: Xếp các số 8 , 4 , 10 , 6 , 0 , 2 theo thứ tự giảm dần
- Đọc y/c bài, phân tích y/c bài
- Cho hs thảo luận cặp đôi làm bài
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: hs viết số 10 vào các ô trống
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: hs vẽ thêm số chấm tròn và điền số vào từng ô trống
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 2 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: a, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 b, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- HS thảo luận cặp đôi, 1 em lên bảng
Đáp số: 10 , 8 , 6 , 4 , 2 , 0
------------------------------------------------
Tiết 6 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 7 : Ôn Tiếng Việt 
ÔN TẬP ÂM /KH/
I- Mục tiêu: 
- Củng cố hs đọc 1 cách chắc chắn bài Âm kh
- HS yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Đọc : kh, khế, khỉ,khe
- Đọc và phân tích
HS nối tiếp đọc và phân tích; cá nhân, nhóm, cả lớp.
GV chỉnh sửa
Đọc câu
Khi bé đi đã khá
Bà chả bế,bà để bé đi.
HS đọc : cá nhân, nhóm, lớp
GV cùng HS chỉnh sửa
3. Đọc cả bài
 - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
 - Nhận xét hs đọc 
 III. Củng cố - dặn dò
 - Nhận xét giờ học: Tinh thần học tập
- Chuẩn bị bài sau
- H đọc bài 
+ H đọc cá nhân
+ H đọc theo bàn
+ H đọc theo dãy, cả lớp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2015
Tiết 1: Toán 
LUYỆN TẬP (tr.38)
A. Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được số lượng trong phạm vi 10
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; biết cấu tạo của số 10
- Học sinh khá, giỏi hoàn thành các bài tập
B. Chuẩn bị: sgk
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Điền dấu , = vào chỗ chấm
 10 8 7 9 0 10 4 6
- Nhận xét, đánh giá
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Nối (Theo mẫu)
- HD mẫu
- Cho hs tự làm
- Nhận xét bài
Bài 2: Vẽ thêm cho đủ 10 chấm tròn
- HD cách làm
- Cho hs làm bài
Bài 3: Đếm
- Cho hs đếm số hình tam giác và nêu kết quả
- Nhận xét, chữa bài
Bài 4: 
a, Cho hs làm bài vào vở
- Gọi 1 hs lên bảng làm
b và c cho làm sách
- Nhận xét, chữa bài
Bài 5: Số? 
- HD mẫu
- Cho hs làm bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: viết, đếm trong phạm vi 10
- Viết bảng con, 1 hs lên bảng
- Lắng nghe
- Theo dõi
- HS làm bài, nêu kết quả
Đáp số: tranh 1 nối số 10, tranh 2 nối số 8, tranh 3 nối số 9
- Theo dõi
- HS làm bài (vẽ thêm số chấm tròn vào cột bên phải sao cho cho cả 2 cột có đủ 10 chấm tròn)
- HS đếm số hình tam giác và nêu kết quả
 a, 10 b, 10
a, HS làm vào vở, 1 em lên bảng
0 9
8 > 7 7 > 6 6 = 6 4 8
b, Các số bé hơn 10: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
c, Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là 0. Số lớn nhất là 10
- Quan sát mẫu
- HS làm bài, nêu cấu tạo số 10
------------------------------------------------
Tiết 2: Âm nhạc
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt
ÂM /M/
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(m là phụ âm )
- Phân tích tiếng me.
- Viết được chữ m,me,lễ mễ.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm l bằng âm m, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng me 4 mức độ
b. Phân tích tiếng me
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng me
- Biết m là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng me
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ m in thường
- Viết và mô tả chữ m gồm một nét thẳng ngắn, 2 nét móc xuôi
b. Hướng dẫn viết chữ m viết thường
- Giới thiệu chữ m viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ m viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu m
- Đưa âm m vào mô hình
- Thay âm chính a bằng các nguyên âm đã học ma, me, mê, mi
- Thêm thanh vào chữ ma
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
mẹ, má, me, mì
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
mẹ, dì/gì
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
chà! mẹ à, dì hà chả kể gì cả.
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Tiếng Việt
ÔN TẬP ÂM /L/	
I- Mục tiêu: 
- HS viết đúng, đều, đẹp l, la, kì lạ
- HS rèn luyện kĩ năng viết
- GD tính cẩn thận khi ngồi viết.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đọc bài
- Cho H đọc bài trong SGK (tr 40)
- Nhận xét, đánh giá
2. Viết bài
- GV viết mẫu trên bảng lớp kết hợp hướng dẫn quy trình viết 
 l, la, kì lạ
- GV cùng HS nhận xét.
3 - Luyện viết vở ô li. 
Viết l : 2 dòng
 la: 2 dòng
 kì lạ : 2 dòng
- GV hướng dẫn HS yếu
4- Chữa bài.
- GV nhận xét 1 số bài .
5- Củng cố -dặn dò .
- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài sau	
- H đọc bài trong SGK
+ Đọc cá nhân
+ Đọc theo tổ
+ Đọc cả lớp
- HS luyện bảng con 
- H viết bài vào vở
------------------------------------------------
Tiết 6 : Ôn Tiếng Việt 
ÔN TẬP ÂM /M/
I- Mục tiêu: 
- Củng cố hs đọc 1 cách chắc chắn bài Âm m
- HS viết đúng, đều, đẹp m, me, lễ mễ
- HS rèn luyện kĩ năng viết
- GD tính cẩn thận khi ngồi viết.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đọc : m, me, lễ mễ
- Đọc và phân tích
HS nối tiếp đọc và phân tích; cá nhân, nhóm, cả lớp.
GV chỉnh sửa
2.Đọc câu
Mẹ à, dì hà chả kể gì cả.
Dì chỉ để chị Lí kể.
HS đọc : cá nhân, nhóm, lớp
GV cùng HS chỉnh sửa
3. Đọc cả bài
 - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
 - Nhận xét hs đọc 
4. Viết bài
- GV viết mẫu trên bảng lớp kết hợp hướng dẫn quy trình viết 
 m, me, lễ mễ
- GV cùng HS nhận xét.
5 - Luyện viết vở ô li. 
Viết m : 2 dòng
 me: 2 dòng
 lễ mễ: 2 dòng
- GV hướng dẫn HS yếu
6- Chữa bài.
- GV nhận xét 1 số bài .
7- Củng cố -dặn dò .
- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài sau	
- H đọc bài 
+ H đọc cá nhân
+ H đọc theo bàn
+ H đọc theo dãy, cả lớp
- HS luyện bảng con 
- H viết bài vào vở
------------------------------------------------
Tiết 7 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 8 : Ôn Toán
ÔN TẬP
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: số lượng trong phạm vi 10; so sánh các số trong phạm vi 10; sắp xếp các số trong phạm vi 10 (xuôi - ngược).
- Học sinh khá, giỏi làm được bài tập so sánh các số trong phạm vi 10
- Rèn kĩ năng viết số, so sánh các số trong phạm vi 10 cho học sinh.
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
- Toán nâng cao lớp 1 (NXBGD)
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 4: (tr 24)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- HD mẫu
- Cho hs làm bài, gọi 1 em lên bảng
- Chữa bài	
Bài 5: (tr 25)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 6: (tr 25)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân, gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển ( Sách nâng cao)
Bài toán: Tâm nuôi 8 con gà. Hoa nuôi 5 con gà. Tâm nói: “Mình có nhiều gà hơn Hoa”. Tâm nói có đúng không? Vì sao?
- Đọc y/c bài, phân tích y/c bài
- Cho hs thảo luận cặp đôi làm bài
- Gọi 1 hs trả lời
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- quan sát, lắng nghe
- HS làm bài, 1 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: a, khoanh 10 b, khoanh 7
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: tranh 1 nối 10, tranh 2 nối 6, tranh 3 nối 5, tranh 4 nối 9, tranh 5 nối 3, tranh 6 nối 7, tranh 7 nối 8, tranh 8 nối 4.
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 2 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: a, Theo thứ tự từ bé đến lớn
 0, 2, 5, 8, 10
 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé
 10, 8, 5, 2, 0
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- HS thảo luận cặp đôi, hs trả lời
Đáp số:
Tâm nói đúng, vì 8 > 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2015
Tiết 1 + 2: Tiếng Việt 
ÂM /N/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(n là phụ âm )
- Phân tích tiếng na.
- Viết được chữ n,nẻ,na ná.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Phát âm na
- Phát âm tiếng na 4 mức độ
b. Phân tích tiếng na
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng na
- Biết n là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng na
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ n in thường
- Viết và mô tả chữ n gồm một nét thẳng ngắn và 1 nét móc xuôi
b. Hướng dẫn viết chữ n viết thường
- Giới thiệu chữ n viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ n viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu n
- Đưa tiếng na vào mô hình
- Thay âm chính a bằng các nguyên âm đã học na, ne, nê, ni
- Thêm thanh vào chữ na
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
ná/lá, na/la
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
na la ná lá
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
má là chị dì na, bà là mẹ cả má cả dì na.
------------------------------------------------
Tiết 3: Tự nhiên và xã hội
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 4 : Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (tr.40)
A. Mục tiêu
- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10.
- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 1 đến 10
- Học sinh khá, giỏi hoàn thành hết bài tập
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Điền dấu: 10 8 9 7
 1 . 6 4 4
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn làm bài
Bài 1: Nối
- Hướng dẫn nối
- Cho hs làm bài và nêu kết quả
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2: Viết các số từ 0 đến 10
- Cho hs làm bài
- Gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 3: Số?
- Yêu cầu hs tự làm bài
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 4: 
- Cho hs làm bài
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
Bài 5: Xếp hình theo mẫu sgk
- Cho hs dùng bộ đồ dùng để xếp hình
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: đọc, viết các số trong phạm vi 10
- 1 hs lên bảng làm bài
- HS khác nhận xét
- Lắng nghe
- Theo dõi
- HS làm bài và nêu kết quả
- Lớp làm bài vào vở
- 1 hs lên bảng viết
- HS tự làm bài
- 2 em lên bảng
a, 10 , 9 , 8, 7, 6, 5, 4, 3 , 2 , 1
b, 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
- 2 hs lên bảng làm bài
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 6, 7, 10
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 6, 3, 1
- HS dùng bộ đồ dùng xếp như sgk
- Lắng nghe
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán
ÔN TẬP CHUNG
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: so sánh các số trong phạm vi 10; đọc, đếm các số trong phạm vi 10.
- Học sinh khá, giỏi làm được bài tập so sánh các số trong phạm vi 10
- Rèn kĩ năng viết số, so sánh các số trong phạm vi 10 cho học sinh.
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
- Toán nâng cao lớp 1 (NXBGD)
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 7: (tr 26)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài, gọi 1 em lên bảng
- Chữa bài
Bài 8: (tr 26)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 9: (tr 26)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài cá nhân, gọi 1 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
Bài 10: (tr 26)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển ( Sách nâng cao)
Bài toán: Mẹ chia bánh cho hai anh em.Bé được 2 cái bánh. Anh được ít hơn bé. Vậy anh được mấy cái bánh?
- Đọc y/c bài, phân tích y/c bài
- Cho hs thảo luận cặp đôi làm bài
- Gọi 1 hs trả lời
- Nhận xét, chữa bài
II. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 1 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: 
1 9
3 > 2 5 = 5 7 6
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: 0 < 1 < 2 ; 0 < 1
 4 9 ; 2 = 2 
 4 > 3 > 2 ; 8 = 8 ; 6 < 7 < 8
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, 2 em lên bảng, chữa bài
Đáp số: a, Khoanh 0 b, Khoanh 6
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: Có 5 hình vuông
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- HS thảo luận cặp đôi, hs trả lời
Đáp số: Anh được 1 cái, vì 1 < 2
------------------------------------------------
Tiết 6 : Sinh hoạt Sao
Phụ trách Đội
------------------------------------------------
Tiết 7 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2015
Tiết 1 + 2: Tiếng Việt
ÂM /NG/ 
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(ng là phụ âm )
- Phân tích tiếng nga.
- Viết được chữ ng,ngh,ngã ba.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm n bằng âm ng.
- Phát âm nga
- Phát âm tiếng nga 4 mức độ
b. Phân tích tiếng nga
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng na
- Biết ng là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng nga
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ ng in thường
- Viết và mô tả chữ ng gồm 1 nét giống chữ n, 1 nét giống chữ g
b. Hướng dẫn viết chữ ng viết thường
- Giới thiệu chữ ng viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ ng viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu ng
- Đưa tiếng nga vào mô hình
d. Giới thiệu luật chính tả
- Phát âm nghe 4 mức độ
- phân tích nghe
- Nêu luật chính tả
- hướng dẫn viết âm ngh
- Đưa tiếng nghe vào mô hình
- Thêm thanh vào tiếng nghe
e. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
nga, ngả, ngã, nghỉ, nghé, nghệ...
b. Đọc SGK (44, 45)
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
bé nghĩ, bà nghỉ
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
bé nga nghĩ : bà đã già mà chả hề nghỉ
------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
 LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 42)
A. Mục tiêu
- So sánh được các số trong phạm vi 10. Biết cấu tạo của số 10
- Biết sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10
- Học sinh khá, giỏi làm hết các bài tập
B. Chuẩn bị: sgk, vở
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động củ

File đính kèm:

 • docgiao_an_cac_mon_lop_1_tuan_6_nam_hoc_2015_2016.doc
Giáo án liên quan