Giáo án Các môn học Lớp 1 - Tuần 23 - Năm học 2019-2020

I. Mục tiêu:

- Đọc, viết được các âm, vần, từ, câu.

- Biết nối các tiếng, từ để tạo thành câu đúng;

- Điền đúng: oan/ oăng, khoang/ ngoan.

- Viết đúng 4 câu thơ theo bài viết.

II. Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát

2. Hoạt động cơ bản.( VBT ôn tập theo tuần – tuần 22)

 

docx13 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 27/12/2021 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Các môn học Lớp 1 - Tuần 23 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23C
Thứ hai ngày 17 tháng 02 năm 2020
Luyện toán
ÔN VẼ ĐOẠN THẮNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC
I. Mục tiêu:
 - Biết dùng thước có chia vạch từng cm để vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10 cm.
II. Các hoạt động:
1.Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Nêu tên điểm, đoạn thẳng. 
 A B M N
2. Hoạt động thực hành ( SGK -123 ):
Hoạt động dạy
Hoạt động học
- GV cho HS nêu yêu cầu từng bài và hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài 1, 2, 3 ( cá nhân -> nhóm 2)
- Gọi HS chia sẻ trước lớp
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
Bài 2: Giải toán theo tóm tắt.
 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng có trong bài 2
- GV chia sẻ:
3. Hoạt động ứng dụng:
- Nêu lại cách vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Về nhà ôn bài.
-HS nêu yêu cầu bài và làm bài 1,2,3( cá nhân -> nhóm 2)
- Chia sẻ ( cá nhân)
Làm bảng lớp
-HS nêu
-Lắng nghe
.
Luyện tiếng việt 
ÔN: OAN, OĂN, OANG, OĂNG
Mục tiêu: ( tiết 3 – tuần 22)
Nhận biết, viết được từ có tiếng chứa vần oan, oăn, oang, oăng. Nối được các tiếng cho phù hợp để tạo thành từ có nghĩa.
Đọc được bài: Mặt Trời kết bạn.
Viết được: Hoa xoan thoang thoảng.
Các hoạt động:
 1.Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Thi tìm tiếng , từ có chứa vần oan, oăn, oang, oăng.
	2.Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài VBT hỗ trợ buổi 2 ( tiết 3 - tuần 22).
Hoạt động dạy
Hoạt động học
GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu và làm từng bài
*Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu bài: Điền vần, tiếng có vần oan, oăn, oang, oăng.
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần,tiếng chứa vần oan, oăn, oang, oăng.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Mở rộng: Đọc+ phân tích các từ, tiếng.
* Bài 2: Nối
- Cho HĐN 2, đọc và nối
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Bài 3: Đọc
- Cho HĐN 2, đọc
- Gọi HS đọc.
+ Đọc nối tiếp câu
+ Đọc cả bài
- Nhận xét, tuyên dương
* Bài 4: 
- Cho Hs viết vở: Hoa xoan thoang thoảng 
- Chấm bài, nhận xét
*MR: viết thêm ra vở ô li ( nếu còn thời gian).
- Chấm bài, nhận xét
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài
-Lắng nghe
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần, tiếng chứa vần oan, oăn, oang, oăng.
- Chia sẻ( cá nhân).
Hoa xoan, áo choàng, tóc xoăn, khoang tàu, phiếu bé ngoan, con hoẵng.
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
- HĐN 2, đọc và nối 
-Chia sẻ( cá nhân)
Liên hoan, khoẻ khoắn, hốt hoảng, liến thoắng.
- HĐN 2, đọc 
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
-Viết vở
-Lắng nghe
..
Luyện viết
BÀI 34
Mục tiêu:
Viết đúng nội dung bài 34 vở luyện viết chữ đẹp
Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh.
Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát:
2.Hoạt động cơ bản:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
a.Hoạt động 1: Ôn tập
- GV viết bảng nội dung bài 34
 oan oăn oang oăng ngoan ngoãn
 tóc xoăn áo choàng con hoẵng
- Gọi HS đọc và phân tích tiếng, từ
b.Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con
- GV viết mẫu và nêu cách viết
- Cho HS viết bảng con
- Nhận xét, sửa sai.
3.Hoạt động thực hành.
- GV cho HS viết vở luyện viết chữ đẹp.
- Chấm bài, nhận xét.
4. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà rèn viết thêm vào ô li.
- Đọc thầm.
- Đọc( cá nhân, nhóm, ĐT).
- Quan sát
- Viết bảng con.
-Viết vở
-Lắng nghe
..
Kĩ năng sống 
CHỦ ĐỀ 5: QUYẾT ĐỊNH CỦA EM ( Tiết 2)
I. Mục tiêu: 
- Biết đưa ra những cách giải quyết phù hợp khi em bị đau bụng ở lớp.
- Biết các thông tin cần nhớ phòng khi em bị lạc.
- Tự đưa ra quyết định của mình khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
*Bài tập cần làm: 2,3.
II. Các hoạt động:
Khởi động: Hát:.
Hoạt động cơ bản:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Bài 2: Những cách giải quyết phù hợp khi em bị đau bụng ở lớp.
- GV nêu yêu cầu và đọc từng ý.
 - Cho HĐN 2 , và nêu những cách giải quyết phù hợp khi em bị đau bụng ở lớp.
- Gọi HS chia sẻ
- GV chia sẻ: 
* Bài 3: Những thông tin em cần nhớ để phòng khi bị lạc.
- GV nêu yêu cầu và đọc từng ý.
 - Cho HĐN 2 , và nêu những thông tin em cần nhớ để phòng khi bị lạc.
- Gọi HS chia sẻ
- GV chia sẻ: 
3.Hoạt động thực hành
- Cho HS làm vở Thực hành KNS
4. Hoạt động ứng dụng:
- Nhắc HS: Khi gặp khó khăn, các em cần tìm những cách giải quyết phù hợp và sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy.
- Lắng nghe 
- HĐN 2 và nêu ý kiến
- Chia sẻ
- Lắng nghe 
- Lắng nghe 
- HĐN 2 và nêu ý kiến
- Chia sẻ
- Lắng nghe 
- HS làm vở
-Lắng nghe
.
Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2020
Luyện toán (2 tiết)
ÔN TẬP TUẦN 22
 I. Mục tiêu: 
- Biết làm tính cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 20.
- Biết giải toán có lời văn.
- Biết đọc, viết xăng – ti - mét. Nhận biết số lượng các hình tam giác, hình vuông, điểm.
- Rèn kĩ năng tính toán cho HS.
 II. Các hoạt động:
Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Nêu kết quả các phép tính.
( Nội dung bài 1)
Hoạt động thực hành.( VBT ôn tập theo tuần – tuần 22)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
-GV hướng dẫn Hs làm từng bài:
+ Đọc yêu cầu
+ Cho HS làm bài ( 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7,8) 
( cá nhân -> nhóm 2).
+ Cho HS chia sẻ.
Bài 1: Đúng ghi Đ, Sai ghi S.
 Bài 2 : Tính 
- Nêu cách cộng/ trừ các số đo độ dài.
Bài 3: Điền x vào ô có kết quả đúng.
Bài 4: Giải toán có lời văn.
- Đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
- Viết tóm tắt và giải.
Bài 5: Giải toán theo tóm tắt.
Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm.
Bài 7: Điền số.
Bài 8: Đếm hình
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài
-Lắng nghe và làm bài
+Chia sẻ ( cá nhân)
Bài 2,4,5: Bảng lớp
Bài 1,3,6,7,8: Miệng
-Lắng nghe
..
Luyện tiếng việt( 2 tiết)
ÔN TẬP TUẦN 22
Mục tiêu: 
Đọc, viết được các âm, vần, từ, câu.
Biết nối các tiếng, từ để tạo thành câu đúng; 
Điền đúng: oan/ oăng, khoang/ ngoan.
Viết đúng 4 câu thơ theo bài viết.
II. Các hoạt động:
Khởi động: Hát 
Hoạt động cơ bản.( VBT ôn tập theo tuần – tuần 22)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
a.Hoạt động 1: Luyện đọc
- Cho HS HĐN 2, đọc
- Gọi HS chia sẻ
+ Đọc
+ Phân tích tiếng, từ.
+ Giải nghĩa tiếng, từ
b. Hoạt động 2: Bài tập
GV HD HS nêu yêu cầu và làm bài tập:
- Cho HS làm bài 1->4(cá nhân- nhóm 2)
- Gọi HS chia sẻ:
Bài 1: Nối để tạo thành câu đúng.
Bài 2: Điền:
oan/ oăng. 
khoang/ ngoan.
Bài 3: Tìm 3 tiếng chứa vần oang, oe, oa.
Bài 4: Gạch chân tiếng viết sai và viết lại cho đúng .
3.Hoạt động thực hành:
- Cho HS viết vở: 
*Mở rộng: cho viết thêm ra ô li ( nếu còn thời gian)
- Chấm bài, nhận xét
4. HĐ ứng dụng:
- Về nhà đọc + viết bài.
- HĐN 2, đọc
- Chia sẻ ( cá nhân, nhóm, ĐT)
-Lắng nghe
- Làm bài 1->4(cá nhân- nhóm 2).
- Chia sẻ ( cá nhân)
Bài 1,3: Miệng.
Bài 2,4: Bảng lớp 
- Viết bài
Hoa gì màu đỏ
Lông mượt như nhung
Chú gà thoáng trông
Tưởng mào mình đấy.
- Lắng nghe
.
Thứ tư ngày 19 tháng 02 năm 2020
Luyện toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:( Tiết 1- tuần 23)
- Thực hiện được cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20.
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Biết giải bài toán có nội dung hình học.
II. Các hoạt động:
1.Khởi động: Trò chơi: Gọi bạn: Nêu bài giải bài toán có lời văn gồm mấy phần. 
Hoạt động thực hành: ( Tiết 1- tuần 23)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
- GV cho HS nêu yêu cầu từng bài và hướng dẫn HS làm lần lượt từng bài 1,2,3,4 ( cá nhân -> nhóm 2)
- Gọi HS chia sẻ trước lớp
Bài 1: a) Viết số vào ô trống
 b) Số? 
 - Nêu cách điền
Bài 2: Số?
(Số sau = số trước + số trên mũi tên)
Bài 3: Giải toán có lời văn
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm.
- GV chia sẻ:
3. Hoạt động ứng dụng:
- Nêu lại bố cục bài giải toán có lời văn.
- Về nhà ôn bài.
-HS nêu yêu cầu bài và làm bài 1,2,3,4( cá nhân -> nhóm 2)
- Chia sẻ ( cá nhân)
Bài 1, 2: Đọc nt kq
Bài 3, 4: Bảng lớp
Hoặc bài 1b: Trò chơi.
-Lắng nghe
-HS nêu
-Lắng nghe
.
Luyện tiếng việt 
ÔN: OANH, OACH
Mục tiêu: ( tiết 1 – tuần 23)
Nhận biết, viết được từ có tiếng chứa vần oanh, oach. Nối được các tiếng cho phù hợp để tạo thành từ có nghĩa.
Đọc được bài: Chúa tể Ếch.
Viết được: Ếch loanh quanh đáy giếng.
Các hoạt động:
 1.Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Thi tìm tiếng , từ có chứa vần oanh, oach.
2.Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài VBT hỗ trợ buổi 2 ( tiết 1 - tuần 23).
Hoạt động dạy
Hoạt động học
GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu và làm từng bài
*Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu bài: Điền vần, tiếng có vần oanh, oach.
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần,tiếng chứa vần oanh, oach.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Mở rộng: Đọc+ phân tích các từ, tiếng.
* Bài 2: Nối
- Cho HĐN 2, đọc và nối
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Bài 3: Đọc
- Cho HĐN 2, đọc
- Gọi HS đọc.
+ Đọc nối tiếp câu
+ Đọc cả bài
- Nhận xét, tuyên dương
* Bài 4: 
- Cho Hs viết vở: Ếch loanh quanh đáy giếng. - Chấm bài, nhận xét
*MR: viết thêm ra vở ô li ( nếu còn thời gian).
- Chấm bài, nhận xét
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài
-Lắng nghe
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần, tiếng chứa vần oanh, oach.
- Chia sẻ( cá nhân).
Doanh trại, bản kế hoạch, chim oanh, khoanh tay.
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
- HĐN 2, đọc và nối 
-Chia sẻ( cá nhân)
Mới toanh, thu hoạch, xoành xoạch, loanh quanh.
- HĐN 2, đọc 
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
-Viết vở
-Lắng nghe
Luyện viết
BÀI 35
Mục tiêu:
Viết đúng nội dung bài 35 vở luyện viết chữ đẹp
Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh.
Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát:
2.Hoạt động cơ bản:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
a.Hoạt động 1: Ôn tập
- GV viết bảng nội dung bài 35
 oanh oach oat oăt khoanh tay
 thu hoạch hoạt bát nhọn hoắt
-Gọi HS đọc và phân tích tiếng, từ
b.Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con
- GV viết mẫu và nêu cách viết
- Cho HS viết bảng con
- Nhận xét, sửa sai.
3.Hoạt động thực hành.
- GV cho HS viết vở luyện viết chữ đẹp.
- Chấm bài, nhận xét.
4. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà rèn viết thêm vào ô li.
- Đọc thầm.
- Đọc( cá nhân, nhóm, ĐT).
- Quan sát
- Viết bảng con.
-Viết vở
-Lắng nghe
.
Tự chọn
ÔN: OANH, OACH
Mục tiêu: ( tiết 2 – tuần 23)
Nhận biết, viết được từ có tiếng chứa vần oat, oăt. Nối được các tiếng cho phù hợp để tạo thành từ có nghĩa.
Đọc được bài: Chú bé liên lạc.
Viết được: Chú bé đi thoăn thoắt.
Các hoạt động:
 1.Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Thi tìm tiếng , từ có chứa vần oat, oăt.
2.Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài VBT hỗ trợ buổi 2 ( tiết 2 - tuần 23).
Hoạt động dạy
Hoạt động học
GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu và làm từng bài
*Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu bài: Điền vần, tiếng có vần oat, oăt.
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần,tiếng chứa vần oat, oăt.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Mở rộng: Đọc+ phân tích các từ, tiếng.
* Bài 2: Nối
- Cho HĐN 2, đọc và nối
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Bài 3: Đọc
- Cho HĐN 2, đọc
- Gọi HS đọc.
+ Đọc nối tiếp câu
+ Đọc cả bài
- Nhận xét, tuyên dương
* Bài 4: 
- Cho Hs viết vở: Chú bé đi thoăn thoắt. 
- Chấm bài, nhận xét
*MR: viết thêm ra vở ô li ( nếu còn thời gian).
- Chấm bài, nhận xét
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài
-Lắng nghe
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần, tiếng chứa vần oat, oăt.
- Chia sẻ( cá nhân).
Phim hoạt hình, chỗ ngoặt, đoạt giải.
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
- HĐN 2, đọc và nối 
-Chia sẻ( cá nhân)
Hoạt bát, nhọn hoắt, loạt xoạt, thoăn thoắt.
- HĐN 2, đọc 
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
-Viết vở
-Lắng nghe
.
Thứ sáu ngày 21 tháng 02 năm 2020
Luyện toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:( Tiết 2- tuần 23)
- Nhận biết các số tròn chục.Biết đọc viết, so sánh các số tròn chục.
- Biết thực hiện cộng, trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 20.
- Biết giải bài toán có yếu tố hình học.
II. Các hoạt động:
 1. Khởi động: Trò chơi: Gọi bạn: Thế nào là các số tròn chục?
2. Hoạt động thực hành: ( Tiết 2- tuần 23)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
- GV cho HS nêu yêu cầu bài
- Cho HS làm lần lượt từng bài 1-> 5( cá nhân -> nhóm 2)
- Gọi HS chia sẻ trước lớp
Bài 1: Đặt tính và tính
-Nêu cách đặt tính và tính.
Bài 2: Số?
( Số sau = số trước +/ - số trên mũi tên)
Bài 3: Số tròn chục
Bài 4: Khoanh vào số bé nhất, lớn nhất.
Bài 5: Giải toán có lời văn
- GV chia sẻ
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài.
- HS nêu yêu cầu bài
- HS làm lần lượt từng bài 1->5 (cá nhân -> nhóm 2)
- Chia sẻ ( cá nhân)
Bài 1, 5 : Bảng lớp
Bài 2, 3,4: Đọc nối tiếp kết quả.
-Lắng nghe
-Lắng nghe
.
Luyện tiếng việt 
ÔN: UY, UÊ, UƠ, UYA
Mục tiêu: ( tiết 3 – tuần 23)
Nhận biết, viết được từ có tiếng chứa vần uê, uơ,uy, uya. Nối được các tiếng cho phù hợp để tạo thành từ có nghĩa.
Đọc được bài: Anh em Tre.
Viết được: Làng quê có luỹ tre xanh.
Các hoạt động:
 1.Khởi động: Trò chơi: Ai nhanh ai đúng: Thi tìm tiếng , từ có chứa vần uê, uơ,uy, uya.
2.Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài VBT hỗ trợ buổi 2 ( tiết 3 - tuần 23).
Hoạt động dạy
Hoạt động học
GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu và làm từng bài
*Bài 1: 
- GV nêu yêu cầu bài: Điền vần, tiếng có vần uê, uơ,uy, uya.
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần,tiếng chứa vần uê, uơ,uy, uya.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Mở rộng: Đọc+ phân tích các từ, tiếng.
* Bài 2: Nối
- Cho HĐN 2, đọc và nối
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương
*Bài 3: Đọc
- Cho HĐN 2, đọc
- Gọi HS đọc.
+ Đọc nối tiếp câu
+ Đọc cả bài
- Nhận xét, tuyên dương
* Bài 4: 
- Cho Hs viết vở: Làng quê có luỹ tre xanh. 
- Chấm bài, nhận xét
*MR: viết thêm ra vở ô li ( nếu còn thời gian).
- Chấm bài, nhận xét
3. Hoạt động ứng dụng:
- Về nhà ôn bài
-Lắng nghe
- HĐN 2, quan sát tranh, viết vần, tiếng chứa vần uê, uơ,uy, uya.
- Chia sẻ( cá nhân).
Cây vạn tuế, tàu thuỷ, huơ vòi, trăng khuya, bông huệ, luỹ tre
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
- HĐN 2, đọc và nối 
-Chia sẻ( cá nhân)
Thuở xưa, khuy áo, đêm khuya, xum xuê.
- HĐN 2, đọc 
- Đọc ( cá nhân, nhóm, ĐT)
-Viết vở
-Lắng nghe
Thư viện
ĐỌC CẶP ĐÔI
I. Mục tiêu:
- Thu hút và khuyến khích học sinh tham gia vào việc đọc;
- Khuyến khích học sinh cùng đọc với các bạn;
- Tạo cơ hội để học sinh chọn sách đọc theo ý thích;
- HS được khuyến khích chia sẻ về cuốn sách các em đọc, từ đó giúp phát triển sự tự tin của các em.
- HS thêm cơ hội tương tác trực tiếp với sách, phát triển kỹ năng đọc hiểu, Giúp HS phát triển thói quen đọc sách.
 II./Chuẩn bị: 30 cuốn sách mã màu xanh lá, đỏ, cam; chỗ ngồi ghế.
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động 1: Chào đón HS và ổn định chỗ ngồi.
- Ôn lại nội quy thư viện và cách tìm sách theo mã màu.
- Giới thiệu: Giờ trước các em đã được tự mình đọc 1 cuốn sách, hôm nay các em sẽ đọc chung với bạn.
2. Hoạt động 2: Đọc cặp đôi.
a. Trước khi đọc
- Ở hoạt động Đọc cặp đôi này, các em sẽ đọc sách cùng với bạn của mình. Các cặp đôi có thể chọn một quyển sách mà các em thích để đọc cùng nhau. Các em trong cùng 1 cặp ngồi cùng 1 phía, gần nhau, cùng đọc ở mức độ vừa phải đủ nghe. 
- Trong khi đọc nếu có từ hoặc câu nào các em không hiểu, hãy giơ tay lên để thầy đến giúp.
- Y/C HS đứng lên và chọn bạn để tạo thành cặp đôi. 
H: Ở lớp 3, các em thường chọn sách mã màu nào?
- Y/C các cặp đôi lên chọn 1 cuốn sách mà các em muốn đọc cùng nhau. Sau khi chọn sách xong, các em hãy chọn 1 một vị trí thoải mái trong phòng để ngồi đọc. 
b. Trong khi đọc.
- GV di chuyển đến hỗ trợ học sinh, kiểm tra xem các cặp đôi có thực sự đang đọc cùng nhau không. Nhắc nhở HS cách cầm sách, khoảng cách giữa mắt vả sách.
- Lắng nghe, động viên HS đọc.
- Sử dụng quy tắc 5 ngón tay để theo dõi những học sinh gặp khó khăn khi đọc. Nếu thấy học sinh gặp khó khăn, hướng dẫn học sinh chọn một quyển sách có trình độ đọc thấp hơn.
- Quan sát cách học sinh lật sách và hướng dẫn lại cho học sinh cách lật sách đúng nếu cần
c. Sau khi đọc:
- Thời gian đọc cặp đôi đến đây là hết. Nếu các em vẫn chưa đọc xong sách, sau tiết đọc này chúng ta có thể đến thư viện mượn sách về nhà để tiếp tục đọc.
- Y/C các cặp đôi hãy mang theo sách và đến ngồi gần GV.
H: Em vừa đọc cuốn sách gì? Các em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Tại sao? Đoạn nào trong câu chuyện làm em thích nhất? Các em đọc cho cô và các bạn nghe? Các em có định giới thiệu quyển truyện này cho các bạn khác cùng đọc không? Mời HS lên giới thiệu sách.
- Bây giờ các em hãy mang sách lên trả lại vào đúng vị trí.
3. Hoạt động 3: Hoạt động mở rộng: Viết và vẽ
- Chia nhóm 
- Em hãy vẽ nhân vật, chi tiết, hình ảnh em yêu thích trong cuốn sách em vừa đọc và viết 3-4 câu cảm nhận về nhân vật, hình ảnh đó. 
- Y/C nhóm trưởng lên lấy vật phẩm về phát cho các bạn trong nhóm.
- GV vừa quan sát, hướng dẫn HS vừa có thể hỏi: Em vẽ nhân vật nào? Tại sao em lại thích nhân vật đó? Có bạn nào muốn chia sẻ với bạn về cuốn sách bạn vừa đọc không?
- Cho HS trưng bày sản phẩm, chia sẻ.
4. Nhận xét, đánh giá: Trong thư viện còn rất nhiều cuốn sách hay nếu các em muốn đọc có thể gặp cô thư viện để mượn
- GV nhận xét tiết học.
- HS ngồi vào vị trí
- HS nhắc lại nội quy thư viện và cách tìm sách theo mã màu.
- HS lắng nghe.
- Lắng nghe
- Chọn cặp 
- Sách mã màu cam,xanh dương và màu trắng.
- Lên chọn sách.
- Đọc cặp đôi
- HS thảo luận cặp đôi.
- HS chia sẻ.
- HS lần lượt lên trả sách một cách trật tự.
- Chia nhóm.
- Lắng nghe.
- Nhóm trưởng lên nhận vật phẩm.
- HS vẽ tranh và viết cảm nhận.
- Trình bày sản phẩm và chia sẻ.
.
Hoạt động ngoài giờ
CHỦ ĐIỂM: EM YÊU TỔ QUỐC VỆT NAM
VẼ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
I.Mục tiêu:
- Vẽ được bức tranh về quê hương đất nước, tô màu hợp lí vào bức tranh.
 - Thể hiện tình cảm yêu quê hương đất nước 
 II. Các hoạt động:
Khởi động: Hát : Quê hương tươi đẹp.
Hoạt động thực hành:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
a. Hoạt động 1: Chuẩn bị:
- Thông báo cho cả lớp về nội dung và hình thức của hoạt động.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ tranh. 
a. Quan sát tranh quê hương.
- Treo tranh lên bảng cho hs quan sát, nhận xét về cảnh vật trong tranh, màu vẽ,nội dung của tranh.
c. Hoạt động 3: Thực hành vẽ tranh.
- Gv theo dõi giúp đỡ hs.
d. Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Gv cho hs chọn những bài tiêu biểu triển lãm lên bảng.
3. Hoạt động ứng dụng:
- Liên hệ: GD HS yêu quê hương, đất nước, giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của quê hương.
-Lắng nghe
-Quan sát, nhận xét
-Vẽ tranh
- Trưng bày, đánh giá sản phẩm
-Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cac_mon_hoc_lop_1_tuan_23_nam_hoc_2019_2020.docx
Giáo án liên quan