Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 7 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: (1,5 điểm)

 Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?. Việt Nam gia nhập ASEAN có thời cơ và thách thức gì ?

Câu 2: (1.5 điểm)

 Em hãy nêu sự phát triển “Thần kỳ” của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của đầu thế kỉ XX ? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó ?Việt Nam rút ra bài học gì từ nhật Bản ?

Câu 3: (3 điểm)

Trình bày tóm tắt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1930 ? Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất ? Vì sao?

Câu 4: (4 điểm) Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX?

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 7 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 1
Năm học 2015 - 2016
Môn thi: Lịch sử. Lớp 9
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giaođề)
Câu 1: (1,5 điểm)
 	Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?. Việt Nam gia nhập ASEAN có thời cơ và thách thức gì ?
Câu 2: (1.5 điểm)
 Em hãy nêu sự phát triển “Thần kỳ” của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của đầu thế kỉ XX ? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó ?Việt Nam rút ra bài học gì từ nhật Bản ?
Câu 3: (3 điểm)
Trình bày tóm tắt những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1930 ? Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất ? Vì sao?
Câu 4: (4 điểm) Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỉ XX?
---------- HẾT ---------- 
(Đề thi gồm có  trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:.....................................................; Số báo danh................................ 
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi: Lịch sử - Lớp 9
Câu 1: (1,5 điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
* Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động:
- Sau khi giành độc lập nhiều nước Đông Nam Á nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
0,25
- Ngày 8 tháng 8 năm 1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự có mặt của 5 nước: Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a
0,25
- Mục tiêu: Phát triển kinh tế văn hóa trên tinh thần nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
0,5
* Việt Nam gia nhập ASEAN thời cơ và thách thức:
- Thời cơ:
+ Có điều kiện hội nhập với nền kinh tế, văn hóa, khoa học kỉ thuật tiên tiến. Mở rộng thị trường.
+ Tạo cơ hội phát triển nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới.
0,25
- Thách thức:
 + Nếu không nắm bắt thời cơ để phát triển thì sẽ bị tụt hậu.
 + Trong quá trình hội nhập dễ bị hòa tan đánh mất bản sắc văn hóa. vì vậy chúng hòa nhập chứ không được hòa tan.
0,25
Câu 2: (1.5 điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
*Sự phát triển "Thần kỳ" của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của đầu thế kỉ XX : 
- Nền kinh tế Nhật khôi phục và phát triển mạnh khi Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên (6/1950) nhờ đơn đặt hàng của Mĩ, đây được coi là ngọn gió thần đối với nền kinh tế Nhật.
- Sang những năm 60 của thế kỉ XX khi Mĩ xâm lược Việt Nam Nhật Bản lại có cơ hội đạt sự phát triển “thần kỳ’’ vượt Tây Âu đứng thứ 2 sau Mĩ.
+ Tổng sản phẩm quốc dân 1950 Nhật đạt 20 tỷ USD bằng 1/7 Mĩ đến 1968 đạt 183 tỉ USD đứng thứ 2 sau Mĩ (830 tỷ USD)
+ Năm 1990 thu nhập bình quân đầu người 23796 USD vượt Mĩ đứng thứ 2 sau Thụy Sĩ (29850 USD).
+ Công nghiệp 1967 - 1969 nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại đã cung cấp đủ 80% nhu cầu 2/3 nhu cầu thịt sữa, đánh cá đứng thứ 2 sau Pêru.
- Từ những năm 70 của thế kỷ XX cùng với Mĩ và Tây Âu Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Nhật đó được coi là “thần kỳ Nhật Bản’’...
0,5 
* Nguyên nhân của sự phát triển đó: 
- Nhật Bản có truyền thống văn hóa lâu đời, sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ bản sắc giân tộc.
- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty
- Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ, có sự điều tiết cần thiết của nhà nước đưa nền kinh tế phát triển.
- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chi vươn lên, cần cù lao động, kỷ luật cao, tiết kiệm. Biết xâm nhập thị trường khác...
0,5 
* Bài học rút ra từ Nhật Bản : 
- Việc tổ chức và quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty, vai trò điều hành năng động của nhà nước trong việc đề ra chiến lược kinh tế, nắm bắt đúng thời cơ, điều chỉnh hợp lý, xâm nhập thị trường khác.
- Con người Nhật cần cù, yêu thiên nhiên, ham học hỏi, vận dụng, tính kỷ luật cao, trung thành , biết chịu đựng và lịch sự, tiết kiệm và biết lo xa...
0,5 
Bài 3: (3 điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
* Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 :
- Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.
0,25
- Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba.
0,25
- Tháng 12 - 1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước: đó là con đường CM vô sản, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
0,25
- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp Thuộc địa. 
- Năm 1922, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ, viết bài cho các báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp. 
0,25
- Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa học tập nghiên cứu vừa làm việc (viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín Quốc tế). 
0,25
- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về Nhiệm vụ cách mạng ở các nước thuộc địa và mối quan hệ giữa cách mạng ở các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước đế quốc.
0,25
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6 - 1925)
0,25
* Những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1919 – 1930 : 
- Tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản...
- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, làm cho chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân có sự kết hợp sâu sắc...
- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. 
- Hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo và thông qua cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo...
1đ
* Công lao to lớn nhất là: 
 Tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam 
* Vì: Con đường cứu nước này phù hợp với xu thế của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam...Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
0,25đ
Câu 4: (4điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
1
* Chủ nghĩa Mác – lê nin được truyền bá vào Vn trở thành nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chủ nghĩa Mác LêNin được truyền bá vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó con đường hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là quan trọng nhất.
+ Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lê Nin, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Từ năm 1921 đến năm 1930, người đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin về nước. nhờ những đóng góp thiết thực của Người: xuất bản báo chí, viết bài, báo cáo tham luận. đặc biệt là hai tác phẩm: “bản án chế độ thực dân Pháp, và đường Kách mệnh” những tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê Nin được truyền bá ngày càng sau rộng vào Việt Nam.
+ Thông qua việc sáng lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên và hoạt động của hội, Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá và giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin cho quần chúng lao động và côngn hân.
+ Qua đó vai trò của chủ nghĩa Mác – Lê Nin đã thể hiện được những tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh những người yêu nước Việt Nam hướng theo con đường cách mạng đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản, Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, xác định đúng vấn đền động lực cách mạng, liên minh giai cấp, vị trí cách mạng thuộc địa, phương pháp cách mạng bạo lực. đó là cơ sở của cương lĩnh cách mạng Đảng sau này. Nhờ chủ nghĩa Mác Lê Nin làm cho phong trào công nhân cos bước phát triển chuyển từ tự phát sang tự giác.
0,5
0, 5
0,5
0,5
* Phong trào công nhân là điều kiện cơ bản quyết định dẫn đến sự ra đời của Đảng 
- Trước chiến tranh thế giới thứ nhất công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống áp bức, bóc lột. tuy nhiên phong trào công nhân còn hòa lẫn với phong trào dân tộc
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến 1925 phong trào công nhân đã tăng về chất lượng số lượng,phong trào công nhân phát triển xuất hiện nhiều cuộc bãi công lớn đòi quyền lợi về kinh tế, chính trị, trở thành một lực lượng chuyên biệt tổ chức sơ khai.
- 1926 -1929 do tiếp thu CN mác lê nin phong trào công nhân chuyển sang tự giác với sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản. Việc xuất hiện 3 tổ chức cộng sản dẫn đến yêu cầu phải thống nhất 3 tổ chức . đồng thời đánh dấu bước trưởng thành phong trào công nhân. Làm cơ sở cho sự ra đời chính Đảng vô sản duy nhất.
1đ
* Phong trào yêu nước là cơ sở cho sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Từ 1919 -1930 phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sẩn và vô sản
+ Khuynh hướng tư sản : gc tư sản, tiểu tư sản lãnh đạo, chấn hưng nội hóa bài trừ ngoại hóa.TTS như tiếng bom Phạm Hồng Thái, Phân Bội Châu.
PTYN theo khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại không còn phù hợp.
+ Khuynh hướng vô sản ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê Nin dẫn đến phong trào chuyển sang khuynh hướng vô sản.
->Như vậy sự kết hợp của chủ nghĩa Mác Lê Nin phong trào yêu nước phong trào công nhân đã dẫn đến sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
1đ

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_dot_1_mon_lich_su_lop_9.doc
Giáo án liên quan