Đề kiểm tra giữa kì I Lịch sử Khối 8 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm)

Câu 2

(4,5 điểm)

 Cách mạng Tân Hợi 1911:

- Nguyên nhân: Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”.

- Diễn biến:

+ 10/10/1911, khởi nghĩa bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.

+ 29/12/1911, nước Trung Hoa dân quốc được thành lập ở Nam Kinh.

+ 2/1912, cách mạng chấm dứt.

- Tính chất: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

- Ý nghĩa:

+ Tạo điều kiện cho CNTB phát triển ở Trung Quốc.

+ Ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Châu Á.

- Nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến: thực chất là nước thuộc địa nhưng chế độ phong kiến vẫn duy trì làm tay sai cho thực dân.

 

docx7 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì I Lịch sử Khối 8 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên:...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử – Khối 8
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ:...
Lời phê
........
Giám khảo
ĐỀ 1:
Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. Em có nhận xét gì về chính sách cai trị đó?
Câu 2 (4,5 điểm): Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Thế nào là nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?
Câu 3 (2,0 điểm): Vì sao Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây?
Nêu những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao nói Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? 
Hết.
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên: 
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử – Khối 8
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ:...
Lời phê
Giám khảo
ĐỀ 2:
Câu 1 (4,0 điểm): Trình bày và phân tích ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp.	
	..
Câu 2 (3,0 điểm): Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XX.
Câu 3 (2,0 điểm): Trình bày sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 	
Câu 4 (1,0 điểm): Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em giai đoạn cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX?
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 8
ĐỀ 1
Câu 
Nội dung
Điểm
Câu 1
 (2,5 điểm)
- Sự xâm lược: 
+ Đến giữa thế kỷ XIX Anh hoàn thành xâm lược Ấn Độ.
- Chính sách cai trị: 
+ Chính trị: dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.
+ Kinh tế: Bóc lột thậm tệ, kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ.
- Hậu quả: Đất nước ngày càng lạc hậu, nhân dân bần cùng, mâu thuẫn dân tộc sâu sắc.
- Nhận xét chính sách cai trị của Anh ở Ấn Độ: thâm độc, tàn bạo, gây hậu quả nghiêm trọng.
0,25
0,5
0,25
0,5
1,0
Câu 2
(4,5 điểm)
Cách mạng Tân Hợi 1911:
- Nguyên nhân: Ngày 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”. 
- Diễn biến:
+ 10/10/1911, khởi nghĩa bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.
+ 29/12/1911, nước Trung Hoa dân quốc được thành lập ở Nam Kinh.
+ 2/1912, cách mạng chấm dứt.
- Tính chất: Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
- Ý nghĩa:
+ Tạo điều kiện cho CNTB phát triển ở Trung Quốc.
+ Ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Châu Á.
- Nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến: thực chất là nước thuộc địa nhưng chế độ phong kiến vẫn duy trì làm tay sai cho thực dân.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
Câu 3
(2,0 điểm)
- Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây vì: Nhật đã tiến hành cuộc cải cách lớn, lịch sử gọi là Duy tân Minh trị.
- Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX:
- Thời gian: cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Biểu hiện:
+ Xuất hiện nhiều công ty độc quyền.
+ Phát triển công thương nghiệp và ngân hàng.
+ Xâm lược thuộc địa.
=> Là đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
Câu 4
(1,0 điểm)
Nói duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản: 
 + Xóa bỏ những tàn dư phong kiến.
 + Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
0,5
0,5
 Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 8
ĐỀ 2
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(4,0 điểm)
- Lật đổ tận gốc chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
- Xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh .
- Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
 - Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi của nhân dân, chưa xoá bỏ được chế độ phong kiến, chỉ giai cấp tư sản được hưởng quyền lợi.
- Là cuộc Đại cách mạng tư sản.
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
Câu 2
(3,0 điểm)
Công nghiệp:
 + Kĩ thuật luyện kim, sản xuất gang, sắt thép tiến bộ vượt bậc. 
+ Máy hơi nước được ứng dụng rộng rãi 
GTVT: Đóng tàu, chế tạo xe lửa chạy bằng máy hơi nước.
Thông tin liên lạc: Giữa thế kỉ XIX phát minh ra máy điện tín.
Nông nghiệp: Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày
Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất: chiến hạm, ngư lôi, súng trường, khí cầu
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3
(2,0 điểm)
- Sự xâm lược: Đến giữa thế kỷ XIX Anh hoàn thành xâm lược Ấn Độ.
- Chính sách cai trị: 
+ Chính trị: dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc... 
+ Kinh tế: Bóc lột thậm tệ, kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ.
- Hậu quả: Đất nước ngày càng lạc hậu, nhân dân bần cùng, mâu thuẫn dân tộc sâu sắc.
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4
(1,0 điểm)
+ Trẻ em chưa có ý thức đấu tranh.
+ Dễ dàng bị đàn áp và bóc lột.
0,5
0,5
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
 TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
 Môn: Lịch sử - Khối 8
ĐỀ 1
Chủ đề
(Nội dung/chương)
Mức độ cần đạt
Tổng số
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
Ấn Độ thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX
Câu 1
Trình bày sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị đó?
1
Trung Quốc giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
Câu 2
Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. 
Thế nào là nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến?
1
Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX
Câu 3
- Vì sao Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lược của tư bản phương Tây?
- Nêu những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
1
Câu 4
Vì sao nói Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản? 
1
Tổng
Số câu
1
1,5
0,5 
1
4
Số điểm
5
3
1
1
10
Tỉ lệ
50%
30%
10%
10%
100%

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_i_lich_su_khoi_8_de_12_nam_hoc_2020_2021.docx
Giáo án liên quan