Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học 1 Khánh Hải

* Lịch sử:

Câu 1. Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong trường hợp:

 A. Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly

 B. Chu Văn An truất ngôi vua Trần.

 C. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần.

Câu 2. Nhà hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?

 A. Vẽ bản đồ đất nước.

 B. Quản lí đất nước không cần định ra pháp luật.

 C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

Câu 3. UNESCO công nhận phố cổ Hội An là di sản Văn Hoá thế giới vào thời gian nào?

 A. 5 – 9 – 1999 B. 12 – 5 – 1999 C. 5 – 12 – 1999

* Địa lí:

Câu 1. Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của:

A. Sông Hồng.

B. Sông Thái Bình.

C. Cả hai sông trên.

Câu 2. Đồng bằng lớn nhất nước ta là:

A. Đồng bằng Bắc bộ.

B. Đồng bằng Nam bộ.

C. Đồng bằng duyên hải miềm Trung.

 

doc4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm môn Lịch sử và Địa lý Lớp 4 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học 1 Khánh Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, lớp 4
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Nhà Hồ
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
2. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
3. Nước Đại Việt thế kỷ XIV - XVIII
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
4. Nhà Tây Sơn
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
5. Buổi đầu thời Nguyễn (1820 - 1858)
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
6. Đồng bằng Bắc Bộ
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
7. Đồng bằng Nam Bộ
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1,0
1,0
1,0
1,0
8. Đồng bằng duyên hải miền Trung
Số câu
1
0
1
Số điểm
1,0
0
1,0
Vùng biển Việt Nam
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Tổng
Số câu
3
3
2
2
6
4
Số điểm
3,0
3,0
2,0
2,0
6,0
4,0
TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 KHÁNH HẢI
Họ và tên: ........................................
Lớp 4A....
Thứ .......ngày ......tháng...... năm 2016
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học 2015 – 2016
Môn: Lịch sử và Địa lí lớp 4 
(Thời gian: 40 phút)
 TRẮC NGHIỆM: (6 Điểm)
 Khoanh vào trước câu trả lời đúng 
* Lịch sử:
Câu 1. Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong trường hợp:
 A. Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly
 B. Chu Văn An truất ngôi vua Trần.
 C. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần. 
Câu 2. Nhà hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?
 A. Vẽ bản đồ đất nước.
 B. Quản lí đất nước không cần định ra pháp luật.
 C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.	
Câu 3. UNESCO công nhận phố cổ Hội An là di sản Văn Hoá thế giới vào thời gian nào? 
 A. 5 – 9 – 1999	 B. 12 – 5 – 1999	 C. 5 – 12 – 1999
* Địa lí:
Câu 1. Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của:
A. Sông Hồng.
B. Sông Thái Bình.
C. Cả hai sông trên.
Câu 2. Đồng bằng lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng Bắc bộ. 
B. Đồng bằng Nam bộ. 
C. Đồng bằng duyên hải miềm Trung. 
Câu 3. Hoạt động kinh tế nào dưới đây diễn ra ở vùng biển Việt Nam?
A. Hoạt động du lịch.
B. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản.
C. Tất cả các hoạt động trên.
TỰ LUẬN: (4 Điểm)
* Lịch sử:
Câu 1. Việc Tây Sơn lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh có ý nghĩa gì?
Câu 2. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
* Địa lí
Câu 1. ĐB Nam bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
Câu 2. Vì sao các đồng bằng Duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp?
ĐÁP ÁN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 4
TRẮC NGHIỆM: (6 Điểm)
* Lich sử 
Câu1.(1 điểm)
- Ý đúng: C - Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần. 
Câu 2. (1 điểm)
- Ý đúng: C - Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.
Câu 3. (1 điểm)	
- Ý đúng: C. 05-12-1999
* Địa lí:
Câu 1. (1 điểm)
- Ý đúng : C - Cả hai sông trên
Câu 2. (1 điểm)
- Ý đúng : B Đồng bằng Nam bộ 
Câu 3.(1điểm)
- Ý đúng: C Tất cả các hoạt động trên.
TỰ LUẬN: (4 Điểm)
* Lich sử: 
Câu 1. (1điểm)
* Việc tiêu diệt họ Trịnh, tạo tiền đề quan trọng cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt là công lao vô cùng to lớn của nhà Tây Sơn.
Câu 2. (1 điểm)
+ Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng bối cảnh triều đình đang suy yếu, Nguyễn Ánh đã đem quân tấn công, lật đổ nhà Tây Sơn, Năm 1802.
* Địa lí:
Câu 1: .(1 điểm)
+ Nhờ có đất đai màu mỡ ,khí hậu nắng nóng quanh năm, người dân cần cù lao động nên ĐB Nam Bộ đã trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.
Câu 2: (1 điểm)
+ Do núi lan ra sát biển, sông ngắn, ít phù sa bồi đắp đồng bằng.

File đính kèm:

  • docDe_thi_LSDL_4_cuoi_nam_Tho.doc