Đề kiểm tra cuối học kì I Tin học Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2014-2015 - Trường tiểu học Vượng Lộc (Có đáp án)

Câu 1: (0,5 điểm) Để thuận tiện cho khi sử dụng bàn phím, nên đặt bàn phím như thế nào?

 A. Ở vị trí nào cũng được tuỳ theo ý bạn.

 B. Trên mặt bàn làm việc, ở vị trí tương tự như để viết vào sách, vở.

 C. Ở tầm ngang với khuỷu tay buông xuôi thoải mái

 D. Ở ngang tầm dùi tương tự như khi sử dụng máy xách tay

Câu 2: (0,5 điểm) Thiết bị nào để hiển thị kết quả làm việc của máy tính?

 A. Phần thân

B. Màn hình

C. Chuột

D. Bàn phím.

Câu 3:(0,5 điểm) Các phím Q, W, R, T là các phím ở hàng nào?

 A. Hàng phím trên

B. Hàng phím cơ sở

 C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 07/03/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Tin học Lớp 4 - Đề 1+2 - Năm học 2014-2015 - Trường tiểu học Vượng Lộc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Tin học Lớp 4
Họ tên học sinh:.Lớp: 4
Trường Tiểu học Vượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh.
Điểm:
Lời nhận xét của cô

Đề số 1:
A. Phần lý thuyết: (10phút)
Chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1:(0,5 điểm) Máy tính để bàn (desktop) có mấy bộ phận?
 A. 1 bộ phận B. 2 bộ phận C. 3 bộ phận D. 4 bộ phận.
Câu 2:(0,5 điểm) Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt cho mắt bạn?
 A. Không có ánh sáng chiếu vào. 
 B. Không đối diện với của ra vào, cửa sổ, bóng đèn.
 C. Cả hai điều kiện A và B.
 D. Đối diện với cửa ra vào, cửa sổ, bóng đèn.
Câu 3:(0,5 điểm) Các dạng của thông tin bao gồm:
 A. Văn bản B. Âm thanh C.Hình ảnh D. Cả 3 ý trên.
Câu 4:(0,5 điểm) Các phím A, S, D, F là các phím ở hàng nào?
 A. Hàng cở sở B. Hàng phím trên C. Hàng phím dưới D. Hàng phím số.
Câu 5:(0,5 điểm) Hàng cơ sở có 2 phím có gai là:
 A. S, D; B. J, K; C. F, J; D. G, F.
Câu 6:(0,5 điểm) Đâu là biểu tượng của phần mềm Paint?
 A. B. C. D. 
B. Phần thực hành:(30phút)
Câu 1:(4 điểm) Em hãy sử dụng phần mềm soạn thảo Word để gõ bài thơ sau:
Dam sen
Trong dam gì dep bang sen
La xanh bong trang lai chen nhi vang
Nhi vang bong trang la xanh
Gan bun ma chang hoi tanh mui bun
Câu 2: (3 điểm) Em hãy sử dụng phần mềm vẽ Paint để:
 - Vẽ một hình tam giác.
 - Tô màu cho hình tam giác đó.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Tin học Lớp 4
Đề số 1:
A. Phần lý thuyết: (3 điểm)
Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm.
 Đáp 
	án
Câu
A
B
C
D
1×
2

×


3×
4
×5


×

6

×B. Phần thực hành: (7 điểm)
Câu 1: - Gõ đúng và đầy đủ cả bài được tối đa 4 điểm.
 - Gõ đúng nội dung một câu (1 điểm).
Câu 2: - Vẽ được hình tam giác ( 2 điểm)
 - Tô màu cho tam giác (1 điểm)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Tin học Lớp 4
Họ tên học sinh:.Lớp: 4
Trường Tiểu học Vượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh.
Điểm:
Lời nhận xét của cô

Đề số 2:
A. Phần lý thuyết: (10phút)
Câu 1: (0,5 điểm) Để thuận tiện cho khi sử dụng bàn phím, nên đặt bàn phím như thế nào?
 A. Ở vị trí nào cũng được tuỳ theo ý bạn.
 B. Trên mặt bàn làm việc, ở vị trí tương tự như để viết vào sách, vở.
 C. Ở tầm ngang với khuỷu tay buông xuôi thoải mái
 D. Ở ngang tầm dùi tương tự như khi sử dụng máy xách tay
Câu 2: (0,5 điểm) Thiết bị nào để hiển thị kết quả làm việc của máy tính?
 A. Phần thân B. Màn hình C. Chuột D. Bàn phím.
Câu 3:(0,5 điểm) Các phím Q, W, R, T là các phím ở hàng nào?
 A. Hàng phím trên B. Hàng phím cơ sở 
 C. Hàng phím dưới D. Hàng phím số.
Câu 4 (0,5 điểm): Đâu là biểu tượng của phần mềm soạn thảo Word?
 A. B. C. D. 
Câu 5:(0,5 điểm) Có mấy cách để mở phần mềm paint?
 A. 1 cách B. 2 cách C. 3 cách D. 4 cách.
Câu 6: (0,5 điểm) Hộp công cụ nằm ở vị trí nào trên màn hình của paint?
 A. Phía trên màn hình; B. Phía dưới màn hình;
 C. Bên phải màn hình; D. Bên trái màn hình;
B. Phần thực hành: (30phút)
Câu 1:(4 điểm) Em hãy sử dụng phần mềm soạn thảo Word để gõ bài thơ sau:
Tac dat tac vang
On troi mua nang phai thi
Noi thi bua can, noi thi cay sau.
Cong lenh chang quan bai lau
Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang.
Câu 2: (3 điểm) Em hãy sử dụng phần mềm vẽ Paint để:
 - Vẽ một hình tam giác.
 - Tô màu cho hình tam giác đó.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: Tin học Lớp 4
Đề số 2:
A. Phần lý thuyết: (3 điểm)
Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm.
 Đáp 
	án
Câu
A
B
C
D
1


×

2

×


3
×4×
5

×


6×

B. Phần thực hành: (7 điểm)
Câu 1: - Gõ đúng và đầy đủ cả bài được tối đa 4 điểm.
 - Gõ đúng nội dung một câu (1 điểm).
Câu 2: Vẽ được hình tam giác ( 2 điểm)
 Tô màu cho tam giác (1 điểm)

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_tin_hoc_lop_4_de_12_nam_hoc_2014_2.doc