Đề cương ôn tập môn Tin học văn phòng

16. Trong trình trình duyệt wed Internet Explorer, ý nghĩa nút Home trên cửa sổ trình duyệt ,bạn sử dụng lựa trọn nào?

A) Đưa bạn về trang chủ của website mà bạn đang xem

B) Đưa bạn về trang trắng không có nội dung

C) Đưa bạn trở về trang wed có địa chỉ

D) Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định

17. Trong các máy vi tính thì các thiết bị lưu trữ dữ liệu dài thường bao gồm ?

a) Đĩa cứng (HDD), CPU (Central Processing Unit)

b) Đĩa cứng (HDD), RAM

c) Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)

d) CD-ROM, HDD, USB

18.Trong soạn thảo Word, để tạo chỉ số dưới như ví dụ H2O ta bấm tổ hợp phím:

 A) Bấm Alt+ Shift + = B) Bấm Ctrl + =

 C) Bấm Ctrl + Shift + = D) Bấm Ctrl + Alt + =

 

docx6 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 22/12/2021 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn Tin học văn phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Trong bảng tính Excel ,hàm VLOOKUP,nếu không tìm thấy giá trị cần tìm thì hàm sẽ trả về gía trị nào ?
A) FALSE	B) #N/A	C) TRUE 	D) Null
2. Trong soạn thảo Word, để thiết lập Font chữ mặt định trong word áp dụng cho mọi tập tin khi tạo mới ?
A) Tổ hợp phím Ctrl+D, Set as default, All documents based on the normal .dotm template
B) Tổ hợp phím Ctrl+P, set as default , this document only
C) Tổ hợp phím Ctrl +F1,set as defauult, All documents based on the normal.dotm templete
D) Tổ hợp phím Ctrl+I, set as defauult, All documents based on the normal.dotm templete
3. Trong soạn thảo Word , khi đặt con trỏ bất kì vào vị trí nào đó đoạn văn bản, sau đó vào home / paragraph/ shading (shanding) và chọn màu xanh thì ...? 
A) Dòng tại vị trí con trỏ sẽ được tô nền xanh 
B) Toàn bộ đọan văn bản tại vị trí con trỏ sẽ được tô nền xanh 
C) Không có tác dụng gì cả 
D) Chỉ có chữ ngay tại con trỏ có màu xanh
4 .Chọn phát biểu đúng .
A) Dữ liệu kiểu công thức sẽ mặt định canh giữa
B) Dữ liệu kiểu số sẽ mặt định canh lề trái 
C) Dữ liệu kiểu chuỗi sẽ mặt đinh canh lề trái
D) Dữ liệu kiểu ngày tháng dẽ mặt định canh lề trái
5.Thiết bị nào sau đây là thiết bị suất (Output)?
A) Printer	B) Mouse	C) Scanner	D) Keyboard
6. Trong bảng tính Excel, khi thực hiện phép toán giữa 2 giá trị kiểu ngày và số sẻ cho kết quả là?
A)Không thực hiện được phép tính giữa ngày và số 	B)Cả ngày và số
C)Ngày	D)Số
7. PowerPoint, hiệu ứng Exit là hiệu ứng gì?
A)Hiệu ứng làm đối tượng biến mất trên màn hình trình chiếu
B)Hiệu ứng làm đối tượng trình diễn trên màn hình trình chiếu
C)Hiệu ứng làm đối tượng xuất hiện trên màn hình trình chiếu 
D)Hiệu ứng làm đối tượng xuất hiện trên màn hình trình chiếu
8. Phím chức năng nào dùng để đổi tên tập tin trong windows?
A)F4	B)F2	C)F3	D)F1
9. Trong soạn thảo Word, loại font chữ nào có thể dùng với bản mã VNI Windows?
A) VN Times, Times new roman	B) Arial, VNArial
c) Tahoma, Time NewRoman	D) VNI-Times,VNI-BookAntiqua
10. Trong hộp Run nhập lệnh nào để khởi động chương trình PowerPoint?
A) PowerPoint2010.exe	B) PowerPnt.exe
C) PowerPoint.cmd	D) PowerPoint.exe
11. Để đọc nhanh dữ liệu trên mỗi mặt hàng thì mỗi siêu thị điều có thiết bị này đặt ở quầy thâu ngân.Thiết bị đó là ?
A) Thiết bị xuất (máy chiếu)	B) thiết bị xuất (máy in)
C) thiết bị nhập (máy quét mã vạch)	D) lưu trữ (ổ cứng) 
12. Đê chuyển tiếp thư, dùng nút lệnh nào?
A) Attach	B) Forward	C) Reply	D) Reply to All
13. Tăng loại bộ nhớ nào sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu xuất máy tính?
A) ROM	B) RAM	C) Cache	D) HDD (hard disk)
14. Có thể đóng cửa sổ soạn thảo văn bản trong Word bằng cách nào?
A) Ctrl + F4	B) Alt + F4	C) Ctrl + X	D) Ctrl+W
15. Trong soạn thảo Word, khi làm việc với văn bản muốn chọn toàn bộ văn bạn bấm tổ hợp phím:
A) Ctrl – Z	B) Ctrl – A	C) Ctrl – X	D) Ctrl – B
16. Trong trình trình duyệt wed Internet Explorer, ý nghĩa nút Home trên cửa sổ trình duyệt ,bạn sử dụng lựa trọn nào?
A) Đưa bạn về trang chủ của website mà bạn đang xem
B) Đưa bạn về trang trắng không có nội dung 
C) Đưa bạn trở về trang wed có địa chỉ 
D) Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định
17. Trong các máy vi tính thì các thiết bị lưu trữ dữ liệu dài thường bao gồm?
a) Đĩa cứng (HDD), CPU (Central Processing Unit)
b) Đĩa cứng (HDD), RAM
c) Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)
d) CD-ROM, HDD, USB
18.Trong soạn thảo Word, để tạo chỉ số dưới như ví dụ H2O ta bấm tổ hợp phím:
 A) Bấm Alt+ Shift + =	 B) Bấm Ctrl + =
 C) Bấm Ctrl + Shift + =	 D) Bấm Ctrl + Alt + =
19. Chức năng nào dưới đây có thể nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ?
A) My Computer	B) My Documents	
C) Control Panel 	D) My Network
20. Trong email cho đính kèm tập tin (tệp) khi gửi dung lượng tối là bao nhiêu?
A) Tối đa là 100M (Mega byte)	 	B) Bao nhiêu cũng được (vô hạn)
C) Tối đa là 10M (Mega byte)	D) Tối đa là 25M (Mega byte)
21. Trong bảng tính Excel , để giữ cố định dòng hoặc cột trong bảng tính, thực hiện thế nào?
A) Thẻ View/Freeze Panes	B) Thẻ review/freeze Panes mited
C) Thẻ page layout/Freeze Panes	D) Thẻ home/freeze Panes
22. Để trình chiếu một slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào?
A) Ctrl+shift+F5	B) Ctrl+f5	C) Shift+f5	D) F5
23. Máy tính có độ phân giải 1024 x 768 có nghĩa là?
A) Long x height	B) Mã màu nào đó
C) width x height	D) Pixel x Pixel
24. Bạn mở chương trình tiếng việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode,
a) Time new roman, Tahoma	b) VNTimes new roman
c) VNI-Times	d) .VNTime
25. Trong bản tính Excel, công thức =Mod(26,7) cho kết quả: 
A) 4	B) 3	C) 5	D) 6
26. Trang Web Youtube là gì? 
A) Thư điện tử	B) Đọc tin tức	
C) Mạng xã hội	D) Trang Web chia sẻ video trực tuyến 
27. Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ: Chế độ gõ chèn và chế độ thây thế; ta nhấn phím nào trên bàn phím:
A) Insert	B) Delete	C) CapsLock	D) Tab
28. Trong bảng tin Excel, khi nhập giá trị 3+4 vào trông ô A3 của Sheetl và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là:
A) 3+4	B) không hiển thị gì cả	C) #name?	D) 7
29. Trong bảng tin Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa một điều kiện cho trước:
A) SUM	B) COUNT	C) SUMIF	D) COUTIF
30. Trong Powerpoint cho biết phím tắt để chạy phiên trình chiếu?
A) Phím F5 	B) Phím F9	C) Phím F7	D) Phím F3
31. Trong Powerpoint muốn xóa một Slide, ta dùng lệnh nào sau đây?
A) ý b và c đều đúng	B) File\Delete Slide
C) Edit\ Delete Slide	D) Cả b,c đều sai
32. Trong soạn thảo Word, hội thoại Page Setup có mục Gutter dùng để?
a) Quy định lề của văn Bản	b) Chia văn bản thành số đoạn theo ý muốn
c) Chừa phần gáy sách (bấm gim) 	d) Quy định khoảng cách từ mép đến trang in 
33. Phần mềm nào sau đây dùng để diệt virus?
a) Media	b) Photoshop	c) BKAV	d) Microssoft Office
34. Trong soạn thảo Word, để hiển thị thanh thước bạn thực hiện?
a) View àNavigation Pane	b) View à Ruler
c) Insert à Ruler	d) View à Gridlines 
35. Trong bảng tinh Excel, để lưu một số bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lênh:
A) Save 	B) Open	C) Save as	D) Send To 
36. Để tạo một Slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài trình diễn, ta chọn:
A) View -> Slide Master 	B) Insert -> Master Slide
C) View -> Master Slede 	D) Insert -> Slide Master
37. Ứng dụng nào sau đây là trình duyệt Web ?
A) Firefox 	B) Firewall	C) Firehouse	D) Firefire
38. Cho biết Bit là gì ?
A) Là đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính
B) Là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trị 0 hoặc 1
C) Là một đợn vị đo thông tin.
D) Tất cả đều đúng 
39. Trong bảng tinh Excel, kết quả của công thức sau: =INT (-4.5) là:
A) Tất cả đều sai 	B) 2	C) -4 	D) -5 
40. Trong soạn thảo Word, phát biểu nào sau đây sai:
A) Bấm Ctrl + X tương với nút cut trên Home
B) Bấm Ctrl + P tương đương với nút Print trên Home
C) Bấm Ctrl + C tương đương với nút Copy trên Home
D) Bấm Ctrl + V tương đương với nút Paste trên Home
41. Trong soạn thảo Word, khi chừa lề trang giấy là 1Inches tức là bào nhiêu centimet:
A) 1cm	B) 1.27cm	C) 2cm	D) 2.54cm
42. Bạn hiểu B- Virus là gì?
A) Là một loại virus chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:
B) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động ( Boot record)
C) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan các bộ chữ điện 
D) Là virus tin học chủ yếu lây lan vào các tiệp của WinWord và Excel
43. Chương trình nào của Windows dùng để quản lí các tập tin và thư mục:
A) Accessories 	B) Control Panel	C) Microsoft Office	D) Windows Explorer
44. Bạn hiểu virus tin học lây lan bằng cách nào:
A) Thông qua hệ thống điện- khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
B) Thông qua môi trường không khí- khi đặt những máy tính quá gần nhau
C) Thông qua người sử dụng, khi dùng tay ẩm ướt sử dụng máy tính
D) Các câu trên đều sai 
45. Muốn lấy một tệp từ internet và lưu trữ trên máy tính cục bộ, sử dụng dịch vụ:
A) Tải tiệp tin	B) Hội thoại	C) Tìm kiếm 	D) Thư điện tử 
46. Chọn lựa nào được gọi là thương mại điện tử?
A. Hình thức giao dịch mua bán thông qua các phương tiện điện tử giữa khách hàng và đơn vị cung cấp.
B. Hình thức trao đổi thông tin giữa hai nhà cung cấp dịch vụ mạng.
C. Hình thức giao dịch mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng và đơn vị cung cấp điện
D. Hình thức giao dịch mua bán các công cụ phương tiện điện tử
47. Để phóng lớn cửa sổ windows hết màn hình?
A. Nhấp vào biểu tượng trên thanh Title Bar	B. Nhấp vào biểu tượng trên thanh Title Bar
C. Nhấp đúp vào thanh tiêu đề	D. Bấm Alt + F4
48. Trong bảng tính Excel, để xóa dữ liệu trong một ô, ta chọn ô cần xóa và thực hiện thao tác?
A. Edit/Clear/All	B. Nhấn phím Delete
C. Edit/Clear/Contents Del	D. Nhấn phím Insert
49. Chương trình nào của Windows dùng để quản lý cấu hình, cài đặt hệ thống máy tính?
A. Microsoft Office	B. Windows Explorer
C. Accessories	D. Control Panel
50. Để nhìn thấy các máy tính trong mạng nội bộ, click chọn biểu tượng nào?
A. Network	B. My Documents	C. Computer	D. OneDrive
51. Trong bảng tính Excel, tại ô A1 chứa chuỗi “TINHOC”. Ta gõ công thức tại ô B1 là =Right(A1,3) thì nhận được kết quả là:
A. INH	B. HOC	C. TIN	D. NHO
52. Trong soạn thảo word, muốn di chuyển từ ô này sang ô kế tiếp trong Table ta dùng phím:
A. Tab	B. Ctrl	C. Enter	D. ESC
53. Kí hiệu MB là viết tắt của từ nào sau đây:
A. Megabit	B. Gigabite	C. MegaByte	D. GigaByte
54. Trong soạn thảo word, khi làm việc với văn bản, muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện ta bấm tổ hợp phím:
A. Ctrl+X	B. Ctrl+Z	C. Ctrl+A	D. Ctrl+B
55. Trong soạn thảo word, để tăng độ lớn cho chữ sau khi chọn khối ta dùng lệnh (phím tắt):
A. Ctr+[	B. Click chọn biểu tượng (Increase Font Size) trên nhóm Font
C. Ctrl+Shift+
56. Trong excel, để tìm kiếm dữ liệu từ bảng tham chiếu cho theo dạng cột thì ta dung hàm nào?
A) VLOOKUP	B) HLOOKUP	C) FIND	D)FOUND
57. Để chèn các đối tượng như hình, video, chữ nghệ thuật,trong word ta dùng đến bảng chọn nào?
A). File	B)Home	C) Insert	D) Page Layout
58. Trong excel. Khi gõ một công thức và thực hiện bị trả về lỗi #NAME?, có nghĩa là:
A) Sai tên hàm	B) Chia cho 0	C) Không tìm thấy kết quả	D) Sai công thức
59. Trong Excel, một Công thức được bắt đầu bởi dấu
A) dấu =	B) dấu -	C) dấu +	D) dấu *
60. Muốn tắt chế độ gõ tiếng việt của phần mềm Unikey ta bấm tổ hợp phím:
A) Ctrl+Shift	B) Alt+Shift	C) Ctrl+Alt	D) Shift+Enter

File đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_mon_tin_hoc_van_phong.docx