Chương trình giảng dạy môn Tin học Khối 4 - Năm học 2015 – 2016

Tuần 10

 19 Chương 3: Em tập gõ 10 ngón

Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?

 20 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (tiếp)

Tuần 11

 21 Bài 2: Gõ từ đơn giản

 22 Bài 3: Sử dụng phím Shift

Tuần 12

 23 Thực hành: Gõ từ đơn giản

 24 Thực hành: Sử dụng phím Shift

Tuần 13

 25 Bài 4: Ôn luyện gõ

 26 Bài 4: Ôn luyện gõ (tiếp)

 

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình giảng dạy môn Tin học Khối 4 - Năm học 2015 – 2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC - KHỐI 4 
NĂM HỌC 2015 – 2016
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI GIẢNG
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Tuần 1
1
Chương 1: Khám phá máy tính
Bài 1: Những gì em đã biết
Lý thuyết
2
Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tuần 2
3
Bài 2: Khám phá máy tính
Lý thuyết
4
Bài 2: Khám phá máy tính (tiếp)
Tuần 3
5
Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu?
Lý thuyết
6
Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu? (tiếp)
Tuần 4
7
Chương 2: Em tập vẽ
Bài 1: Những gì em đã biết
Lý thuyết
8
Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tuần 5
9
Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Lý thuyết
10
Bài 3: Sao chép hình
Tuần 6
11
Thực hành: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
Thực hành
12
Thực hành: Sao chép hình 
Tuần 7
13
Bài 4: Vẽ hình e-líp, hình tròn
Lý thuyết
14
Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
Tuần 8
15
Thực hành: Vẽ hình e-líp, hình tròn
Thực hành
16
Thực hành: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 
Tuần 9
17
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Thực hành
18
Bài 6: Thực hành tổng hợp (tiếp)
Tuần 10
19
Chương 3: Em tập gõ 10 ngón
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón?
Lý thuyết
20
Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón? (tiếp)
Tuần 11
21
Bài 2: Gõ từ đơn giản
Lý thuyết
22
Bài 3: Sử dụng phím Shift
Tuần 12
23
Thực hành: Gõ từ đơn giản
Thực hành
24
Thực hành: Sử dụng phím Shift
Tuần 13
25
Bài 4: Ôn luyện gõ
Lý thuyết
26
Bài 4: Ôn luyện gõ (tiếp)
Tuần 14
27
Chương 4: Học và chơi cùng máy tính
Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4
Lý thuyết
28
Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 (tiếp)
Tuần 15
29
Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới
Lý thuyết
30
Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đới (tiếp)
Tuần 16
31
Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf
Lý thuyết
32
Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf (tiếp)
Tuần 17
33
Ôn tập học kỳ I
Lý thuyết
34
Ôn tập học kỳ I (tiếp)
Tuần 18
35
Kiểm tra học kỳ I
Kiểm tra
36
Tuần 19
37
Chương 5: Em tập soạn thảo
Bài 1: Những gì em đã biết
Lý thuyết
38
Bài 1: Những gì em đã biết (tiếp)
Tuần 20
39
Bài 2: Căn lề
Lý thuyết
40
Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
Tuần 21
41
Thực hành: Căn lề
Thực hành
42
Thực hành: Cỡ chữ và phông chữ 
Tuần 22
43
Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Lý thuyết
44
Bài 5: Sao chép văn bản
Tuần 23
45
Thực hành: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
Thực hành
46
Thực hành: Sao chép văn bản 
Tuần 24
47
Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
Lý thuyết
48
Ôn tập chương 5
Tuần 25
49
Bài 7: Thực hành tổng hợp
Thực hành
50
Bài 7: Thực hành tổng hợp (tiếp)
Tuần 26
51
Chương 6: Thế giới logo của em
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Lý thuyết
52
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo (tiếp)
Tuần 27
53
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
Lý thuyết
54
Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo (tiếp)
Tuần 28
55
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
Lý thuyết
56
Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp (tiếp)
Tuần 29
57
Bài 4: Ôn tập
Lý thuyết
58
Bài 4: Ôn tập (tiếp)
Tuần 30
59
Thực hành chương 6
Thực hành
60
Thực hành chương 6 (Tiếp)
Tuần 31
61
Chương 7: Em học nhạc
Bài 1: Làm quen với Encore
Lý thuyết
62
Bài 2: Em học nhạc với Encore
Tuần 32
63
Bài 3: Em học nhạc với Encore (tiếp)
Lý thuyết
64
Bài 4: Sinh hoạt tập thể với Encore.
Tuần 33
65
Thực hành chương 7
Thực hành
66
Thực hành chương 7 (tiếp)
Tuần 34
67
Ôn tập cuối năm
Lý thuyết
68
Ôn tập cuối năm (tiếp)
Tuần 35
69
Kiểm tra cuối năm
Kiểm tra
70
Tuần 36
71
Ôn tập chương 2: Em tập vẽ
Lý thuyết
72
Ôn tập chương 3: Em tập gõ 10 ngón
Tuần 37
73
Ôn tập chương 5: Em tập soạn thảo
Lý thuyết
74
Ôn tập chương 6: Thế giới logo của em
Minh Tân, Ngày 10 tháng 8 năm 2015
 Hiệu Trưởng

File đính kèm:

  • docChuong_trinh_giang_day_mon_tin_hoc_khoi_4.doc