Báo giảng môn Thể dục Tuần 30 - Lớp 1 đến 5 - Năm học 2014-2015 - Trương Văn Đạt

 TÂNG CẦU - TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH

YYYY&YYYY

I/ Mục tiêu:

- Ôn trò chơi “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu,chưa

chủ động.

 - Ôn Tâng cầu”. Yêu cầu học sinh biết thực hiện động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục nhiều hơn giờ trước.

II/ Địa điểm,phưong tiện:

- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,

- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, vợt bản gỗ, cầu kẻ sân chơi.

- III/ Nội dung phưong pháp

Nội dung Định lựong Phưong pháp

1/ Phần mở đầu

- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.

2/Phần cơ bản.

 -Trò chơi: “Tung bóng vào đích”

 Gv dùng đội hình hàng dọc để tổ chức chơi.

 + Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức,thay đổi người đóng vai để trò chơi thêm sinh động. Gv có thể sáng tạo cho nhiều đội hình khác nhau.

- Tâng cầu .

Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.

3/Phần kết thúc

- Đứng tại chổ thả lỏng

- GV cùng HS hệ thống lại bài

- GV nhận xét tiết học

- Giải tán 3-5

20-25

3-5

Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo

Chơi trò chơi.

Khỏc

 

 

doc11 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo giảng môn Thể dục Tuần 30 - Lớp 1 đến 5 - Năm học 2014-2015 - Trương Văn Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC TUẦN 30
Thứ
Ngày
Tiết
CT
Tiết
Lớp
Tên bài dạy
Giảm tải
(Thiết bị)
Hai
06/04
59
2
3
4
2A
2B
4A
* Tâng cầu - Trò chơi “Tung bóng vào đích”
* Ôn nhảy dây.
 Thiết bị
Ba
07/04
59
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn đá cầu, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Thiết bị
59
3
4
5
5A
5B
4B
* Môn thể thao tự chọn đá cầu, trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
* Ôn nhảy dây.
Tư
08/04
60
1
2
3
2A
2B
4A
* Tâng cầu - Trò chơi: “Tung vòng vào đích”
* Môn tự chọn đá cầu - Trò chơi “kiệu người”.
59
2
3
3B
3A
* Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung và học tung và bắt bóng cá nhân”
Thiết bị
Năm
09/04
60
1
2
5C
5D
* Môn thể thao tự chọn đá cầu - Trò chơi: “Trao tín gậy”
Thiết bị
60
3
4
5
5A
5B
4B
* Môn thể thao tự chọn đá cầu - Trò chơi: “Trao tín gậy”
* Môn tự chọn đá cầu - Trò chơi “kiệu người”.
Sáu
10/04
30
60
1
2
3
4
1A
3B
1B
3A
* Bài thể dục - Trò chơi.
* Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung và học tung và bắt bóng cá nhân”
Thiết bị
 Soạn ngày: 04/03/2015 TỔ: 1 Tiết: 30
Dạy ngày: 10/04/2015
 TRÒ CHƠI
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu biết tham gia thực hiện ở mức
ban đầu.
- Tiếp tục với trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu thực hiện tham gia chơi được ở
mức cơ bản đúng.
II/ Địa điểm, phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừong dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: còi, và dụng cụ có liên quan.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
-Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người:
Gv nêu tên động tác, và làm mẫu, giải thích và cho HS tập bắt chước. Gv nhận xét, uốn nắn động tác sai. Cho HS tập lần 2 Gv kết hợp nhận xét uốn nắn chọn HS làm mẫu và hô nhịp cho HS tâp lần 
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
Gv nêu tên trò chơi, sau đó tập hợp thành 02 hàng dọc theo tổ hàng nọ cách hàng kia một 1 m. Khi lệnh của GV thì HS nhảy ô tiếp sức.Có phân thắng thua và thưởng phạt.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
 20-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng
Ngang điểm số và báo cáo
Trò chơi “Tâng cầu”
Tập tư thế đứng cơ bản.
 Khỏc
- Soạn ngày : 04/03/2015 TỔ: 2 Tiết: 59
- Dạy ngày: 06/04/2015
TÂNG CẦU - TRÒ CHƠI “TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH”
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Ôn tâng cầu. Yêu cầu nâng, đón cầu đạt cao thành tích hơn tiết trước.
- Ôn trò chơi “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu chưa
chủ động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trùơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, kẻ vạch giới hạn, bóng .
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
- Tâng cầu bằng tay hoặc bảng nhỏ.
+ Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.
-Trò chơi: “Tung bóng vào đích. 
 Gv dùng đội hình hàng dọc để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức,thay đổi người đóng vai để trò chơi thêm sinh động. Gv có thể sáng tạo cho nhiều đội hình khác nhau.
 3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
 3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
- Ôn các chơi trò chơi..
Khỏc
- Soạn ngày : 04/03/2015 TỔ: 2 Tiết: 60
- Dạy ngày: 08/04/2015
 TÂNG CẦU - TUNG BÓNG VÀO ĐÍCH 
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
- Ôn trò chơi “Tung bóng vào đích”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu,chưa
chủ động.
 - Ôn Tâng cầu”. Yêu cầu học sinh biết thực hiện động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục nhiều hơn giờ trước.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, vợt bản gỗ, cầu kẻ sân chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
 -Trò chơi: “Tung bóng vào đích” 
 Gv dùng đội hình hàng dọc để tổ chức chơi.
 + Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức,thay đổi người đóng vai để trò chơi thêm sinh động. Gv có thể sáng tạo cho nhiều đội hình khác nhau.
- Tâng cầu .
Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
Chơi trò chơi..
Khỏc
- Soạn ngày : 04/03/2015 TỔ: 3 Tiết: 59
- Dạy ngày: 08/04/2015
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung 8 động tác với hoa hoặc cờ. Yêu cầu
thực hiện ở mức tương đối chính xác.
Học tung và bắt bóng cá nhân. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khỏc”.Yêu cầu biết cách chơi ở mức ban đầu chưa chủ
động.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
 - Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. 
- Học tung và bắt bóng bằng hai tay.
Gv nêu tên động tác, hướng dẫn cách cầm bóng, tư đứng chuẩn bị tung bóng, bắt bóng. 
+ GV cho HS dàn đội hình HS đeo hoa hoặc cầm cờ để thực hiện bài thể dục phát triển chung. Cho HS tập 8 động tác GV hô nhịp lần 1 các lần sau cán sự hô nhịp GV đi quan đi sửa sai nhịp cho HS.
- Trò chơi: “Ai kéo khỏe” 
 Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức. 
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
 3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
 €
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€ 
- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc
- Soạn ngày : 04/03/2015 TỔ: 3 Tiết: 60
- Dạy ngày: 10/04/2015
HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
 - Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thự hiện động tác ở mức độ tương đối đúng.
Chơi trò chơi “Ai kéo khoẻ”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi ở mức bắt đầu có
sự chủ động. 
II/ Địa điểm,phưong tiện:
Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, và trò chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. 
+ GV cho HS dàn đội hình HS đeo hoa hoặc cầm cờ để thực hiện bài thể dục phát triển chung. Cho HS tập 8 động tác GV hô nhịp lần 1 các lần sau cán sự hô nhịp GV đi quan đi sửa sai nhịp cho HS.
- Trò chơi: “Ai kéo khoẻ” 
 Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi giải thích cách chơi và hướng dẫn cách chơi và cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
 €
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€ 
- Ôn bài thể dục và trò chơi.
Khỏc
 Soạn ngày: 04/03/2015 TỔ: 4 Tiết: 59
Dạy ngày: 06/04/2015
 MÔN TỰ CHỌN ĐÁ CẦU - NHẢY DÂY
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức tương
đối chính xác nhanh nhẹn.
Ôn và học mới một số nội dung tự chọn. Yêu cầu biết thực hiện cơ bản những
nội dung ôn tập.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừong dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, dây nhảy, kẻ sân chơi.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay,cổ chân,khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
A / Đội hình đội hình đội ngũ bài tập RLTTCB.
- Đá cầu. Tập một động tác hỗ trợ 
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ GV nêu tên và làm mẫu, kết hợp giải thích từng cử động một để HS nắm được.
b/ Nhảy dây 
 Ôn nhảy kiểu chân trước chân sau, tập cá nhân theo đội hình hàng ngang.
Thi nhảy dây của lớp chọn vô địch lớp.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
 20-25
 3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
.
Ôn ném bóng và nhảy dây 
Khoẻ
 Soạn ngày: 04/03/2015 TỔ: 4 Tiết: 60
Dạy ngày: 08/04/2015
 MÔN TỰ CHỌN ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “KIỆU NGƯỜI”
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Ôn một số nội dung của môn tự chọn đá cầu và một số động tác hỗ trợ.
Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức tương đối chính xác.
 - Trò chơi “kiệu người” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi, nhưng bảo đảm an toàn.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, bóng, kẻ sân chơi, bóng.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
A / Bài tập RLTTCB.
- Đá cầu. Tập một động tác hỗ trợ, ôn tâng cầu bằng đùi, thi tâng cầu bằng đùi, ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ Cả lớp cùng thực hiện cán sự diều khiển lớp tập
b/ Trò chơi vận động.
Trò chơi “kiệu người”
Gv nêu tên trò chơi, học sinh nhắc lại cách chơi, rời hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức, Gv chú ý nhắc hs bảo đảm kỷ luật để đảm bảo an toàn.
 3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
Ôn ném bóng và trò chơi. 
Khoẻ
Soạn ngày: 04/03/2015 TỔ: 5 Tiết: 59
Dạy ngày: 07/04/2015
 MÔN TỰ CHỌN ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” 
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân .Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức
tương đối chính xác và nâng cao thành tích.
Ôn trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu bíết cách chơi và tham gia chơi chủ
động tích cực.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi, kẻ sân chơi , bóng.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp 
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông, chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
Ôn phát cầu nằng mu bàn chân.
Thi phát cầu bằng mu bàn chân.
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
+ GV cho hs nhảy dây theo khu vực qui định.
- Trò chơi: “Trò chơi lò cò tiếp sức” 
 Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi và giới thiệu cách chơi và qui định chơi và chọn một số em ra làm mẫu, cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức.Gv điều khiển chung cả lớp và làm tổng trọng tài cuộc chơi. 
 3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
Ôn ném bóng và trò chơi 
Khỏc
 Soạn ngày: 04/03/2015 TỔ: 5 Tiết: 60
Dạy ngày: 09/04/2015
 MÔN TỰ CHỌN ĐÁ CẦU - TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY” 
YYYY&YYYY
I/ Mục tiêu:
Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện đựơc ở mức 
tương đối chính xác.
Ôn trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu bíết cách chơi và tham gia chơi chủ động 
tích cực.
II/ Địa điểm,phưong tiện:
- Địa điểm: sân trừơng dọn vệ sinh an toàn nơi tập,
- Phưong tiện: Chuẩn bị còi và bóng, bảng rổ.
III/ Nội dung phưong pháp
Nội dung
Định lựong
Phưong pháp
1/ Phần mở đầu
- Giáo viên(GV) nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, khốp vai, hông ,chạy tại chổ nâng cao đùi.
2/Phần cơ bản.
Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân.
 Ôn phát cầu bằng mu bàn chân.
+ GV chia tổ cho hs tập luyện theo khu vực đã qui định, tổ trưởng điều khiển. (1-3 lần) .Chú ý Gv bao quát lớp và nhắc nhở đảm bảo an toàn trong khi tập.
- Trò chơi: “Trao tín gậy” chơi theo tổ 
Gv dùng đội hình hàng ngang để tổ chức chơi.
+ Gv nêu tên trò chơi và giới thiệu cách chơi và qui định khu vực chơi. Cho HS tập trước động tác vừa di chuyển vừa bắt bóng cách chơi và chọn một số em ra làm mẫu, cho hs chơi thử sau đó cho hs chơi chính thức. Gv điều khiển chung cả lớp và làm tổng trọng tài cuộc chơi.
3/Phần kết thúc
- Đứng tại chổ tập 1 số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét tiết học
- Giải tán 
 3-5
20-25
 3-5
Cán sự tập hợp lớp(HS) 3 hàng ngang điểm số và báo cáo
Ôn ném bóng và trò chơi 
Khỏc
Tổ Trưởng Duyệt
Ban Giám Hiệu Duyệt
Ngày 06 tháng 04 năm 2015
Trần Thị Lan
Ngày .tháng  năm 2015

File đính kèm:

  • docGiao_an_the_duc_tuan_30_lop_12345.doc