Bài tập ôn tập môn Hóa học Khối 9

Câu 1: Cho các chất sau: CuO, Fe3O4 , CaO , P2O5 , NO, Al2O3, SO3 , SiO2

a) Phân loại các oxit trên?

b) Chất nào tác dụng với H2O?

c) Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?

d) Chất nào tác dụng dung dịch NaOH?

Viết các PTHH xảy ra trong các trường hợp b,c,d

Câu 2 : Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Cho một vài viên kẽm vào dd HCl

b) Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4

c) Cho nước vào mẩu vôi sống sau đó thả mẩu quỳ tím vào

d) Nhỏ vài giọt dung dịch HCl lên mẩu đá vôi

e) Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4

 

doc2 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 08/03/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập ôn tập môn Hóa học Khối 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN HÓA 9 TRONG GIAI ĐOẠN NGHĨ DỊCH CORONA
Câu 1: Cho các chất sau: CuO, Fe3O4 , CaO , P2O5 , NO, Al2O3, SO3 , SiO2
a) Phân loại các oxit trên? 
b) Chất nào tác dụng với H2O?
c) Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?
d) Chất nào tác dụng dung dịch NaOH?
Viết các PTHH xảy ra trong các trường hợp b,c,d
Câu 2 : Nêu hiện tượng, viết PTHH xảy ra trong các trường hợp sau:
Cho một vài viên kẽm vào dd HCl
Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4 
Cho nước vào mẩu vôi sống sau đó thả mẩu quỳ tím vào
Nhỏ vài giọt dung dịch HCl lên mẩu đá vôi
Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4
Câu 3: Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa sau: 
a. Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(NO3)2 .
b. Cu CuO CuCl2 Cu(OH)2 CuSO4 Cu CuS .
c. S SO2 SO3 H2SO4 MgSO4 MgCl2 Mg(OH)2.
Câu 4: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất riêng biệt bị mất nhãn
Các kim loại: Na, Fe, Cu
Các chất rắn: CuO, BaO, ZnO, CaCO3
Các chất lỏng: HCl, NaCl, NaOH, Na2SO4
Các chất lỏng: H2SO4 , Na2SO4 , NaOH, Ba(OH)2
Câu 5: Hòa tan 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg vào 109,5 gam dung dịch HCl (vừa đủ).
Viết các PTHH xảy ra
Tính nồng độ % dung dịch HCl đã dùng.
Câu 6: Cho 4,48 lít khí CO2(đktc) sục qua 200 ml dung dịch NaOH, phản ứng vừa đủ tạo muối trung hòa.
Viết PTHH xảy ra
Tính nồng độ mol dung dịch NaOH đã dùng
Tính nồng độ mol dung dịch thu được sau phản ứng (Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi)
Câu 7: Cho hỗn hợp gồm Fe, Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl thu được 4,48 lit khí (đktc) và một dung dịch có chứa 57,9 gam hỗn hợp hai muối. Tính khối lượng mỗi muối.
Câu 8: Trung hòa 40ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.
Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng
Nếu trung hòa dung dịch axit trên bằng dung dịch KOH 5,6% (D=1,045g/ml) thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH?
Câu 9: Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ:
0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH
2 mol HCl và 1 mol KOH
Câu 10: Cho 200 gam dung dịch BaCl2 10,4% tác dụng vừa đủ với 400 gam dung dịch Na2SO4. 
 	a) Viết PTHH xảy ra. 
 b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành 
 c) Tính nồng độ phần trăm của chất còn lại trong dung dịch thu được sau khi đã lọc bỏ kết tủa. 

File đính kèm:

  • docbai_tap_on_tap_mon_hoa_hoc_khoi_9.doc
Giáo án liên quan