Bài kiểm tra giữa kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Câu 1. Kết quả của 7 gấp 5 lần là:

A. 34

 B. 35

 C. 36

D. 37

Câu 2. 32 : x = 4 vậy x= .......

 A. 3

B. 7

 C. 5

D. 8

Câu 3. 6 giờ 45 phút chiều còn được gọi là:

 A. 19 giờ 45 phút

B. 18 giờ rưỡi

C. 17 giờ

D. 19 giờ kém 15 phút

Câu 4. 6m3cm = .......cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 306

B. 603

C. 36

D. 306

 

doc4 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 07/03/2024 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra giữa kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – LỚP 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)
 Họ và tên học sinh:.........................................................................Lớp 3........
 Trường Tiểu học................................................................................................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước kết quả đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Kết quả của 7 gấp 5 lần là:
 A. 34 B. 35 C. 36 D. 37
Câu 2. 32 : x = 4 vậy x=
 A. 3 B. 7 C. 5 D. 8
Câu 3. 6 giờ 45 phút chiều còn được gọi là:
 A. 19 giờ 45 phút B. 18 giờ rưỡi C. 17 giờ D. 19 giờ kém 15 phút
Câu 4. 6m3cm = ..........cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 306 B. 603 C. 36 D. 306
Câu 5. Một hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau, mỗi cạnh bằng 200cm. Chu vi hình tam giác ABC là.......mét.
 A. 6 B. 60 m C. 6 m D. 200m
Câu 6. Mẹ có 6 chục quả táo. Một phần 6 số táo của mẹ là: 
 A. 4     B. 7         C. 10        D. 5 
PHẦN II: PHẦN TỰ LUẬN
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
a . 458 – 164 b. 35 x 5	 c. 45 : 5 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bàì 3: Tính.
a.7 x 9 + 359 = ................... b. 60 : 6 + 437 = ....................... 
 =.....................	 = .....................
c. 174kg – 9kg x 6kg =.................
 	=.................
Bài 4: Một cửa hàng có 70 mét vải trắng, sau khi đã bán thì số vải giảm đi 7 lần. Hỏi cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu mét vải trắng? 
	Giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 5: Bao gạo thứ nhất có 235 kg , bao gạo thứ hai có 346kg . Hỏi bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam?
	Giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Bµi 6: Tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được kết quả là 9 x 7.
	Giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN – LỚP 3
Bài 1. (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đúng
B
D
D
B
C
C
Bài 2. (1,5 điểm). Đặt tính đúng và tính đúng: 0,5 điểm/câu
Kết quả: a. 294 b. 175 c. 9
 - Đặt tính không đúng (đặt hàng ngang) và tính đúng: cho ½ số điểm.
 - Các trường hợp khác: không tính điểm.
Bài 3. (1,5 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 đ.
 a.7 x 9 + 359 = 63 + 359 b. 60 : 6 + 437 = 10 +437 
 = 422	 = 447
 c. 174 kg – 9kg x 6kg = 174kg – 54kg
 = 120 kg 
Bài 4. (1,5 điểm): 
 Cửa hàng còn lại tất cả số mét vải trắng là: 0,25 đ
 70: 7= 10 (m) 1 đ
 Đáp số: 10 (m) 0,25 đ
Bài 5. (1,5 điểm): 
 Bao gạo thứ hai nhiều hơn bao gạo thứ nhất số ki-lô-gam là: 0,25 đ
 346 – 235 = 111 (kg ) 1 đ 
 Đáp số: 111 (kg ) 0,25 đ
Bài 6. (1điểm): 
 Gọi số đó là x : 0,25 đ) 
	x : 7 = 9x7
 x :7 = 49
	 x = 49 x 7
 x = 343 (0,5 đ)
 Đáp số: 343 kg (0,25 đ)
MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA KÌ I MÔN TOÁN LỚP 3 NĂM HỌC 2020-2021
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số và phép tính: cộng, trừ, nhân chia trong phạm vi 1000.
Số câu
2
 1
1
 
1
 1
 

4
2
Số điểm
1,0
 1,5
0,5
 
0,5
 1,5
 

2,0
3,0
Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-mét ; ki-lô-gam; lít.

Số câu
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Số điểm
0,5
 
 
 
 
 
 
 
0,5
 
Yếu tố hình học: hình tam giác, hình tứ giác.
Số câu
 
 

 
 
 
 1
 
1
 
Số điểm
 
 

 
 
 
 0,5
 
0,5
 
Giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn, giảm số lần, số chưa biết.
Số câu
 
 1
 
 1
 
1
 
 
 
3
Số điểm
 
 1,5
 
 1,5
 
1,0
 
 
 
4,0
Tổng
Số câu
3
 2
1
 1
1
2
 1

6
5
Số điểm
1,5
 3,0
0,5
 1,5
0,5
2,5
 0,5

3,0
7,0

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2020_2021.doc