Bài giảng Tiết 2: Đạo đức: ( dành cho địa phương) - Tiết 34: Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cúm a/h5n1 (tiết 2)

4.1.1.Hoạt động 1: Đọc

- Đọc bài sgk đã học buổi sáng uênh ,uêch

-Gv giúp đỡ kịp thời.

-Gv giám sát và nhận xét

 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:

- - Viết uênh ,uêch

 và 1 câu trong bài .

 -Gv giúp đỡ kịp thời.

 

doc22 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 936 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết 2: Đạo đức: ( dành cho địa phương) - Tiết 34: Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cúm a/h5n1 (tiết 2), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
GV
HS
4. Luyện tập thực hành
4.1. HS: Làm bài tập 1(b)2, 3, 4 trong sbt
-Gv giao nhiệm vụ.
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét khen ngợi trong từng bài .
Bài 2: Vẽ 3 điểm thành hình tam giác. 
-GV giám sát giúp đỡ. 
-Gv nhận xét khen ngợi.
5.Củng cố dặn dò.
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
HS lấy sách bài tập toán 1.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo nhóm. 
Thi nhóm
Nhận xét bài của nhau
 - Hs lắng nghe.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo cá nhân. 
Hs lắng nghe , thực hiện.
--------------------------------------------------------------
Tiết 6: tăng cường Tiếng Việt
ôn tập phân biệt i/y
I/ Mục tiêu:
Củng cố cho học sinh kiến thức đã học ở buổi 1.
- HS đọc được bài vần phân biệt i/y
HS đọc được bài trang và một số tiếng, từ chứa vần.
II.Đồ dùng dạy học
-BTTV.
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. luyện tập thực hành
4.1. HSĐT:
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng .
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
- Viết oam, oap, oăm, oăp, uym, uyp,… và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
 .
5.Củng cố dặn dò.
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
_______________________________________
Tiết 7 âm nhạc
 Tiết 34: ôn tập và biểu diễn
I. Mục đích, yêu cầu
Ôn lại một số bài hát đã học ở kỳ 2
Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
Nhớ được tên tác giả
Thể hiện tự nhiên, mạnh dạn
II. Lên lớp
1. Ôn tập: 4 bài hát đã học 
Bài: Bầu trời xanh
Hòa bình cho bé
Đi tới trường
Đường và chân
2. Hình thức ôn tập
Biểu diến theo tổ, cá nhân
Nhận xét chọn tổ, cá nhân biểu diến hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học
Hát theo tổ, cả lớp, cá nhân
Mỗi bài thực hiện 3 – 4 lần kết hợp vỗ tay, đệm phách, tiết tấu, nhịp.
Từng tổ lên biểu diễn kết hợp với các động tác phụ họa.
********************************************************
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2013
Tiết 1+2: Tiếng viêt:
 Tiết 332+333: luyện tập chính tả e/ê/i 
________________________________________
Tiết 3 Mỹ thuật
 Tiết 34: Vẽ tự do
(Gv chuyên biệt dạy)
________________________________________
Tiết 4: Toán
 Tiết 133: ôn tập các số đến 100 
I. Mục đích, yêu cầu
-Đếm đọc các số trong phạm vi 100
-Cấu tạo của số có hai chữ số
-Phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ)
II. Các hoạt động dạy và học
1.ổn định tổ chức : Hát
2.Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra.
3.Bài mới
4.Luyện tập
Bài 1: Viết các số
Từ 11 -> 20
Từ 21 ->30
Từ 48-> 54
Từ 69 -> 78
Từ 89-> 96
Từ 91 -> 100
Bài 2: Viết số vào mỗi vạch của tia số
Bài 3: Viết theo mẫu
Bài 4: Tính
5.Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học, tuyên dương những em làm bài tốt
HS làm vào sách rồi đọc lên
Nhiều em đọc
HS làm phần a, b vào sách
Đọc lại các số ứng với mỗi vạch của tia số.
35 = 30 + 5 27 = 20 + 7
45 = 40 + 5 47 = 40 + 7
96 = 90 + 5 87 = 80 + 7
a. 24 53 45 36
 31 40 33 52
b. 68 74 96 87
 32 11 35 56
_______________________________________
Tiết 5: rèn Toán
ôn các phép tính cộng, trừ đã học
I/ Mục tiêu:
- HS biết nhận về số thực hiện các phép tính bằng cách đặt tính, tính nhẩm, biết đo độ dài, đọc giờ trên đồng hồ…
- Viết được phép tính thích hợp vào ô trống
 II/ đồ dùng:
 SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
GV
HS
4. Luyện tập thực hành
4.1. Làm bài tập 1,2, 3, 4,5 trong sbt
-Gv giao nhiệm vụ.
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét khen ngợi trong từng bài .
Bài 2: 18 +…= 27 19+ …=30 
-GV giám sát giúp đỡ. 
-Gv nhận xét khen ngợi.
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
HS lấy sách bài tập toán 1.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo nhóm. 
Thi nhóm
Nhận xét bài của nhau
HS lấy vở bài tập toán 1.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo cá nhân. 
Thi làm bài tập nhóm,cá nhân.
 - Nhận xét bài của nhau.
Hs lắng nghe , thực hiện.
--------------------------------------------------
Tiết 6: tăng cường Tiếng Việt
ôn tập luyện tập chính tả e/ê/i 
i/ Mục tiêu:
Củng cố cho học sinh kiến thức đã học ở buổi 1.
- HS đọc được bài mẫu tiếng biết được vần có âm cuối oang, oăc…
II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. Luyện tập thực hành
4.1. Thực hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng .
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
 - Viết Iu, ưu,… và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
5.củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
----------------------------------------------------
 Tiết 7: tăng cường Tiếng Việt
 ôn tập chung
I/ Mục tiêu:
Củng cố cho học sinh kiến thức đã học ở buổi 1.
HS đọc được bài mẫu , biết được vần có âm cuối đã học.
II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. luyện tập thực hành
4.1. Thực hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng .
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
 - Viết uâng, uâc…và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
-Gv nhận xét khen ngợi
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
****************************************************************
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2013
tiết1: toán
 tiết 134 : ôn tập các số đến 100 
I. Mục đích, yêu cầu
-Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tronh phạm vi 100
-Viết số liền trước, số liền sau của một số đã cho.
-Cộng trừ các số có hai chữ số: không nhớ.
 Giải toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy và học
 1.ổn định tổ chức : Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra.
 3.Bài mới
4.Luyện tập
Tổ chức học sinh làm bài rồi chữa
Bài 1: Viết các số
GV đọc số
Bài 2: Viết số liền trước, liền sau
HS đọc lại một lần
Bài 3:
a. Khoanh vào số bé nhất
b. Khoanh vào số lớn nhất
Bài 4: Đặt tính rồi tính
HS làm bảng con
Bài 5: Làm vào vở
Đọc bài, phân tích đề
Tóm tắt
Thành: 12 máy bay
Tâm: 14 máy bay
Cả hai bạn: … máy bay?
GV nhận xét, chấm điểm một số bài.
5. Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học
HS viết vào bảng con rồi đọc lại
HS làm vào sách
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
19
55
30
78
44
99
59, 34, 76, 28
66, 39, 54, 48
68 - 31 52 + 37
98 - 51 26 + 63
75 - 42 35 + 42
2 em lên bảng.
Bài giải
Cả hai bạn gấp được số máy bay là:
12 + 14 = 26 (máy bay)
Đ/s: 26 máy bay
_______________________________________
Tiết 2+3: Tiếng viêt:
 Tiết 334+335: luyện tập
__________________________________________
Tiết 4: Thể dục
 Tiết34 : Trò chơi vận động
 (Gv chuyên biệt dạy)
_______________________________________
Tiết 5: rèn Toán
 ôn tập cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100, giải toán.
I/ Mục tiêu:
-Củng cố kỹ năng làm tính cộng, trừ, so sánh hai số trong phạm vi 100. Làm tính cộng, trừ với số đo độ dài. Củng cố về kỹ năng giải toán, nhận dạng hình vẽ đoạn thẳng qua hai điểm.
 II/ đồ dùng:
 SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
GV
HS
4. Luyện tập thực hành
4.1. Làm bài tập 1,2, 3, 4 trong sbt
-Gv giao nhiệm vụ.
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét khen ngợi trong từng bài .
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
HS lấy sách bài tập toán 1.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo nhóm. 
Thi nhóm
Nhận xét bài của nhau
Nghe gv yêu cầu.
________________________________________
 tiết 6: tăng cường Tiếng Việt
 ôn tập luyện tập
I/ Mục tiêu:
- HS ôn tập viết đúng chính tả âm đầu l/n.
- Đọc được vần uênh ,uêch ,tiếng, từ chứa vần
- Viết được: vần, từ trong bài
II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. Luyện tập thực hành
4.1 Thực hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng uênh ,uêch 
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
- - Viết uênh ,uêch 
… và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét 
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
.- HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
 -Gv nhận xét khen ngợi.
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
 ------------------------------------------------------
 tiết 7: tăng cường Tiếng Việt
ôn tập chung
I/ Mục tiêu:
- HS ôn tập viết đúng chính tả âm đầu l/n.
- HS học thuộc lòng bài trang 46
II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. luyện tập thực hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng uynh , uych
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
- Viết uynh , uych…và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
 -Gv nhận xét khen ngợi.
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
 **************************************************************************
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013
Tiết 1+2: Tiếng viêt:
 Tiết 336+337 : viết đúng chính tả âm cuối n/ng
_______________________________________
Tiết 3: Thủ công
 Tiết 34 : ôn tập chương III. kĩ thuật cắt ,dán giấy 
(Gv chuyên biệt dạy)
_______________________________________
Tiết 4: toán 
 Tiết 135: ôn tập các số đến 100
I. Mục đích, yêu cầu
Củng cố về đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100
Thực hiện phép cộng, trừ (không nhớ)
Giải toán có lời văn
Đo độ dài đoạn thẳng
II. Các hoạt động dạy và học
 1.ổn định tổ chức : Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra.
 3.Bài mới
4.luyện tập thực hành
HS tự làm rồi chữa
Bài 1: Viết số
Bài 2: Tính
HS làm vào sách
Bài 3: Điền dấu >, <, =
Nêu các bước tính
Bài 4: Đọc đề: 2 em
Phân tích đề
Tóm tắt
Băng giấy dài: 75 cm
Cắt bớt: 25 cm
Còn lại: …cm?
Bài 5: Đo rồi ghi số đo từng đoạn thẳng.
5. Củng cố, dặn dò
 Nhận xét tiết học
HS viết vào bảng con
Năm, chín mươi, bẩy mươi tư, ba mươi tám 
HS đọc lại
a. 4 + 2 = 10 - 6 =
8 - 5 = 19 + 0 =
3 + 6 = 17 - 6 =
b. Đặt tính rồi tính
51 + 38 96 -24
62 -12 34 + 34
47 + 30 79 - 27
Nhận xét, chữa bài
35 … 42 90 … 100
87 … 85 46 …40 + 5
63 …36 94… 90 + 5
HS giải bài vào vở
Bài giải
Băng giấy còn lại dài là:
75 - 25 = 50 (cm)
Đ/s: 50 cm
A B
 5 cm
C D
 8 cm
_______________________________________
Tiết 5: rèn Toán
ôn trừ trong phạm vi đã học
I/ Mục tiêu:
- HS biết thực hiện phép tính ôn trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ).
- HS biết điền dấu, số thích hợp vào ô trống
- Viết được phép tính thích hợp vào ô trống
 II/ đồ dùng:
 SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
GV
HS
4. Luyện tập thực hành
4.1. HSĐT: Làm bài tập trong sbt
-Gv giao nhiệm vụ.
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét khen ngợi trong từng bài .
5.củng cố dặn dò	
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
HS lấy sách bài tập toán 1.
Nghe gv yêu cầu.
Làm bài tập theo nhóm. 
Thi nhóm
Nhận xét bài của nhau
Hs lắng nghe , thực hiện.
tiết 6: tăng cường Tiếng Việt
ôn viết đúng chính tả âm cuối n/ng
I/ Mục tiêu:
- HS ôn luật chính tả viết đúng chính tả âm cuối n/ng
- Viết được: vần, từ trong bài
 -Viết được vần và từ trong bài.
- HS học thuộc lòng bài Nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên trang 60
- Viết được bài Nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên trang 60
iI/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. luyện tập thực hành
 4.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng .
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.Hoạt động 2: Viết:
- - Viết oao,oeo và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
5.Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
Nghe gv yêu cầu.
 ---------------------------------------------------------
Tiết 7: hoạt động ngoài giờ lên lớp
 Tiết 34: học cách chào hỏi khi về nhà gặp khách . chơI trò chơI (tiết 4)
I. Mục tiêu:
 -HS ôn học cách chào hỏi khi về nhà gặp khách .
-Tập hát lại tất cả các bài hát đã được học, ôn tập các trò chơi đã học.
II/ đồ dùng:
-Trong lớp .- Lời nhạc một số bài hát đã học , thanh phách.
II/ Các hoạt động dạy học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
3.2.Hoạt động 1.Học cách chào hỏi khi về nhà 
-Gv HD trước 1, 2 lần.
-Hướng dẫn lại
Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá phần học.
Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt
3.2.Hoạt động 1.ôn các trò chơi đã học.
-Gv hướng dẫn trước một lần.
-Hướng dẫn chơi lại
 Tổ chức chơi 1 -2 lần.
Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá phần học.
4.Củng cố ,dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
-Đánh giá tiết học.
-HS lắng nghe.
- HS học lại
Cả lớp hát theo nhóm 
-thi giữa các nhóm.
-thi cá nhân
-Cả lớp chơi theo TT ( mèo đuổi chuột)
-HS hưởng ứng.
****************************************************************
Thứ sáu , ngày 10 tháng 5 năm 2013
Tiết 1+2: Tiếng viêt: 
 Tiết 338+339: luyện tập về nguyên âm đôi
_______________________________________
Tiết 3: Toán:
 Tiết 136: Luyện tập chung
I. Mục đích, yêu cầu
Giúp học sinh củng cố về: Đọc, viết số, xác định thứ tự của mỗi số trong một dãy các số.
Cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ
Giải toán có lời văn
Đặc điểm của 0 trong phép cộng, phép trừ.
II. Các hoạt động dạy và học
 1.ổn định tổ chức : Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra.
 3.Bài mới
4. luyện tập
HS tự làm rồi chữa
Bài 1: Viết số thích hợp
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Bảng con
Bài 3: Viết các số 28, 76, 54, 74
Theo thứ tự từ bé đến lớn
Từ lớn đến bé
Bài 4: HS làm vào vở
Tóm tắt
Có: 34 con gà
Bán đi: 12 con gà
Con lại:… con gà?
Bài 5: Số ?
5. Củng cố, dặn dò
 Nhận xét giờ học
25 27
33 36
Đọc lại các số trên
36 + 12 63 - 33
97 - 45 46 + 23
84 + 11 65 - 65
28, 54, 74, 76
76, 74, 54, 28
2 em đọc đề
Bài giải
Số gà còn lại là:
34 - 12 = 22 (con)
Đ/s: 22 con gà
25 + … = 25
25 - … = 25
_________________________________________
 Tiết 4: Tự nhiên xã hội:
 Tiết 34:	 Thời tiết
I. Mục đích, yêu cầu
HS biết thời tiết luôn thay đổi: HS nói được sự thay đổi của thời tiết.
Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe.
II. Đồ dùng dạy học
Tranh sách giá khoa
III. Các hoạt động dạy và học
 1.ổn định tổ chức : Hát
 2.Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra.
 3.Bài mới
3.1. Giới thiệu bài: Trực tiếp: 
3.2. Hoạt động 1:
MT: HS sắp xếp các tranh, ảnh mô tả các hiện tượng của thời tiết một cách sáng tạo làm nổi bật nội dung của thời tiết luôn luôn thay đổi. HS nói lại những hiểu biết của mình về thời tiết.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Sắp xếp các tranh, ảnh mô tả các hiện tượng của thời tiết một cách sáng tạo.
Bước 2: Các nhóm trình bầy kết quả.
3.3. Hoạt động 2: Thảo luận cả lớp
MT: Biết lợi ích của dự báo thời tiết. Mặc phù hợp với thời tiết.
Vì sao em biết trời ngày mai sẽ nắng, mưa, trời rét ?
Em phải mặc như thế nào khi trời nóng?
Em phải mặc như thế nào khi trời rét?
4. Trò chơi: Dự báo thời tiết
5. Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học
HS thực hành theo nhóm 4
Bàn nhau về cách sắp xếp tranh, ảnh dán vào giấy khổ to.
VD: Lúc trời nắng, lúc mưa, trời lặng gió, có gió .
Lớp Nhận xét, bổ xung
Vì nghe bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên ti vi.
Mặc áo mỏng, mát
Mặc ấm, đi tất, có mũ.
HS thực hiện chơi: 3 - 4 lần
__________________________________
tiết 5: tăng cường Tiếng Việt
ôn tập nguyên âm đôi
I/ Mục tiêu:HS ôn lại vần đã học
 -ôn tập phân biệt nguyên âm đôi.
 Viết được vần và tiếng đơn giản.
 II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. Luyện tập thực hành
4.1. Thưc hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học 
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
- HS viết: các vần đã học.
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
-Gv nhận xét khen ngợi.
5.củng cố, dặn dò
-Gv nhận xét khen ngợi hs làm tốt.
Nghe gv yêu cầu.
-Đánh giá tiết học.
---------------------------------------------
tiết 6: tăng cường Tiếng Việt
 ôn tập chung. 
I/ Mục tiêu:
- HS đọc biết được vần có âm cuối oao,oeo…
- Đọc được vần oao,oeo…
- Viết được: vần, từ trong bài
* HSY: Đọc được vần oao,oeo.
 Viết được vần và tiếng
II/ đồ dùng:
SBT –SGK
III/các hoạt động dạy – học:
1.ổn định tổ chức: hát
2. Kiểm tra bài cũ:Không kiểm tra.
3. Dạy học bài mới:
3.1. Giới thiệu bài (linh hoạt)
gv
hs
 4. Luyện tập thực hành
4.1. Thưc hành
 4.1.1.Hoạt động 1: Đọc
- Đọc bài sgk đã học buổi sáng .
-Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét
 4.1.2.Hoạt động 2: Viết:
- - Viết oao,oeo,và 1 câu trong bài .
 -Gv giúp đỡ kịp thời.
-Gv giám sát và nhận xét .
HS lấy sách Tiếng Việt 1công nghệ.
Nghe gv yêu cầu.
Đọc bài theo nhóm 4. 
Thi giữa các nhóm.
Nhận xét việc đọc của nhau.
 - HS trao đổi bài ,soát lỗi cho nhau.
--------------------------------------------------------
Tiết 7: Sinh hoạt lớp:
 Tiết 34: Nhận xét tuần 34
I.mục tiêu:
- Học sinh nhận ra các ưu khuyết điểm như: Việc đi học muộn, cha chuẩn bị bài, lao động vệ sinh chưa sạch...
-Bàn luận rút ra biện pháp khắc phục khuyết điểm của mình.
II.các bước lên lớp
1. GV đánh giá về các mặt hoạt động giáo dục trong tuần vừa qua.
 Ưu điểm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Tồn tại. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.ý kiến của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Khen thưởng , kỉ luật:
+Khen thưởng:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docTuÇn 34 - cong nghe -tuan.doc
Giáo án liên quan