Bài giảng Môn Toán lớp 1 - Tuần 3 - Luyện tập 1

HS luyện viết 2 dòng dấu <

- HS nhìn tranh so sánh các nhóm đồ vật ở hai bên rồi viết vào ô trống : 2 < 4 , 4 < 5

- HS lên bảng làm

- HS làm bảng con

 

doc4 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Toán lớp 1 - Tuần 3 - Luyện tập 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu : 
 - Nhận biết các số trong phạm vi 5
 - Biết đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5
II/ Đồ dùng dạy học 
 - Một số mẫu vật từ 1 đến 5( bông hoa, hình tròn...)
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ : - Xếp các số 3,5,1,2,4 theo thứ tự từ 1 đến 5
 - Viết bảng con: 1,2,3,4,5
 2. Bài mới
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ : 
- Xếp các số 3,5,1,2,4 theo thứ tự từ 1 đến 5
 - Viết : 1,2,3,4,5
2.Bài mới
Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1: Thực hành nhận biết số lượng , đọc số, viết số 
Bài 2: Đếm số que diêm , điền số vào ô
Bài 3: Điền số còn thiếu vào ô
+ Em điền số gì? Vì sao?
3.Củng cố,đặn đò:
 - Đếm xuôi các số từ 1 đến 5, và từ 5 đến 1
 - Trò chơi: HS chọn nhóm có số đồ vật đính vào số tương ứng 
HS lên bảng thực hiện 
- HS viết bảng con 
Điền số vào ô trống 
+ có 4 cái ghế , viết số 4...
+ có 5 ngôi sao, viết số 5
HS đếm số que diêm trong bài tập rồi điền số vào ô
HS tự làm bài
Điền số 3 , vì liền sau số 2 là số 3
Toán BÉ HƠN . DẤU <
I/ Mục tiêu : 
 - Bước đầu biết so sánh số lượng , biết sử dụng từ bé hơn và dấu < để so sánh các số 
II/ Đồ dùng dạy học 
- Tranh ô tô, con chim SGK
- Nhóm 3 bông hoa và nhóm 4 bông hoa , nhóm 5 hình tròn và nhóm 4 hình tròn
III/ Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
 - Đếm các số từ 1 đến 5, đọc các số từ 5 đến 1
 - Viết các số từ 1 đến 5
2. Bài mới
Hoạt động 1: Nhận biết quan hệ bé hơn
a. Giới thiệu 1 < 2
- GV đính tranh SGK
+ Bên trái có mấy ô tô ?
+ Bên phải có mấy ô tô ?
+ Bên nào có số ô tô ít hơn ?
- GV đính tranh tiếp
+ Bên trái có mấy hình vuông ?
+ Bên phải có mấy hình vuông ?
+ So sánh số hình vuông hai bên ?
- GV nói : 1 ít hơn 2 . Viết là 1 < 2
 dấu < gọi là dấu bé hơn
b. Giới thiệu 2 < 3
( quy trình tương tự )
- Treo tranh 2 
- So sánh tiếp số hình tam giác
- GV viết : 2 < 3 
c. Giới thệu : 3 < 4 , 4 < 5
 ( quy trình tương tự )
Hoạt đông 2: Luyện tập, thực hành 
Bài 1 : Viết dấu
Bài 2 : Viết theo mẫu
Bài 3 : Tương tự bài 2
Bài 4 : Viết dấu < vào chỗ chấm
1... 2 , 2... 3 , 4... 5 , 2... 4
Bài 5 : Nối ô vuông với sốhợphợp
3.Củng cố,đặn đò:
 - HS đọc : 1< 2 , 3 < 5 , 2 < 4 , 1 < 5
 , 2 < 4 , 1 < 5
- có 1 ô tô
- có 2 ô tô
- bên trái có ô tô ít hơn
- có 1 hình vuông 
- có 2 hình vuông 
- 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông
- HS nhắc lại : 1 bé hơn 2
- HS thảo luận để so sánh số chim ở hai bên 
+ 2 con chim ít hơn 3 con chim 
+ 2 tam giác ít hơn 3 tam giác
- HS đọc lại 
- HS luyện viết 2 dòng dấu <
- HS nhìn tranh so sánh các nhóm đồ vật ở hai bên rồi viết vào ô trống : 2 < 4 , 4 < 5
- HS lên bảng làm 
- HS làm bảng con
- HS trả lời miệng
 Toán LỚN HƠN . DẤU >
I/ Mục tiêu :
Bước đầu biết so sánh số lượng 
Biết sử sụng từ lớn hơn và dấu > để so sánh các số 
II/ Đồ dùng dạy học 
- Tranh vẽ con bướm , con thỏ , hình vuông như SGK
III/ Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
 - Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 4 < ... 2 < ... < ... ... < 2
 - Điền dấu :
 1 ... 5 3 ... 4
2.Bài mới
Hoạt động 1: Nhận biết quan hệ lớn hơn
a. Giới thiệu 2 > 1
- GV đính tranh SGK
+ Bên trái có mấy con bướm ?
+ Bên phải có mấy con bướm ?
+ So sánh số bướm ở hai bên ?
- GV đính tiếp số chấm tròn để HS so sánh 
- GV nói : Hai lớn hơn một . Viết là 2 > 1
b. Giới thiệu 3 > 2
( quy trình tương tự )
- Treo tranh 2 
c. Tương tự giới thiệu 4 > 3 , 5 > 4
+ Dấu có gì khác nhau ?
Hoạt đông 2: Luyện tập, thực hành 
Bài 1 : Viết dấu
Bài 2 : H. dẫn HS so sánh số đồ vật bên trái và bên phải trong một hình với nhau rồi viết kết quả vào ô trông 
Bài 3 : Tương tự bài 2
Bài 4 : Viết dấu >
 3 ... 1 5... 3 4 ... 1
 4 ... 2 3 ... 2 4 ... 3
Bài 5 : Nối số vào ô trống ( HS khá giỏi )
3.Củng cố,đặn đò:
 - HS đọc : 5 > 2 4 > 3 3 > 1
- HS lên bảng thực hiện 
- có 2 con bướm
- có 1 con bướm
- bên trái có ô tô nhiều hơn
- 2 hình tròn nhiều hơn 1 hình tròn
- HS nhắc lại : hai lớn hơn một
- HS thảo luận để so sánh số đồ vật ở hai bên và viết được 3 > 2
- khác tên gọi, cách viết , cách sử dụng . Khi viết hai dấu này đầu nhọn luôn hướng về số nhỏ hơn
- HS luyện viết 2 dòng dấu >
- HS nhìn tranh so sánh các nhóm đồ vật ở hai bên rồi viết vào ô trống 
- HS làm vào phiếu
- HS thực hiện bảng con
- HS thực hiện bảng lớp 
Toán LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu : 
 - Biết sử dụng các dấu và các từ bé hơn, lớn hơn khi so sánh hai số 
 - Bước đầu biết diễn đạt sự so sánh theo hai quan hệ bé hơn và lớn hơn ( có 22 )
II/ Đồ dùng dạy học 
- Tranh vẽ như SGK
III/ Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
 - Điền dấu :
 4 ... 5 3 ... 1 3 ... 4
 5 ... 2 2 ... 3 5 ... 3
2. Bài mới
Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1 : Điền dấu vào chỗ chấm
Bài 2 :- GV đính hình mẫu 
 - Cho HS nêu cách làm 
- GV chỉ vào hình và nêu :
+ có 4 đầu thỏ và 3 củ cà rốt 
Ta viết : 4 > 3 và 3 < 4
- GV đính tranh hình 2, hình 3, hình 4 
Bài 3 :Nối ô vuông với số thích hợp 
GV h. dẫn cách làm 
Phát phiếu giao việc 
.
3.Củng cố,đặn đò:
 - Trong các số đã học , số nào bé nhất ?
 - Số 5 lớn hơn những số nào ? 
- HS lên bảng thực hiện 
- HS nêu yêu cầu 
- 1 em lên bảng làm , cả lớp làm bảng con
- HS nêu cách làm : so sánh số lượng ở hàng trên với số lượng ở hàng dưới rồi viết kết quả vào ô trống ở dưới
- HS làm vào phiếu
- HS nêu yêu cầu
- thực hiện nhóm , thảo luận làm bài 
- đính bài lên bảng , các nhóm nhận xét 

File đính kèm:

  • doctuan 3 Luyện tập 1.doc