Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Tuần 21 - Tiết 4 - Luyện tập về tính diện tích

MỤC TIÊU

- HS biết ngày 9-1 là ngày hs, sinh viên toàn quốc.

- HS biết được ý nghĩa của ngày 9 - 1

- HS yêu trường, yêu lớp.

 II. CHUẨN BỊ

 GV chuẩn bị các tài liệu về ngày học sinh, sinh viên.

 

doc5 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Tuần 21 - Tiết 4 - Luyện tập về tính diện tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21
 Thứ hai ngày 6 thỏng 1 năm 2014
Tiết 4 Luyện toỏn
Luyện tập về tính diện tích
I. Mục tiêu 
 Giúp HS củng cố về tính diện tích hình đó học.
II/CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt Động Dạy
Hoạt Động Học
1/Thực hành vở bài tập
* Đối tượng HS đại trà, khỏ giỏi.
- Cho HS làm VBT
- Gọi HS lờn bảng làm
- HS nhận xét bài làm 
- GV chốt kết quả đỳng.
- HS làm bài VBT
 - Gọi 1 HS lờn bảng làm
 - HS nhận xột
 - GV nhận xột
- GV chốt kết quả đỳng.
*Đối tượng HSTB : Cho HS làm bài1.
4/Củng cố
- Nhận xột, đỏnh giỏ giờ học
-Hoàn thành bài tập VBT.
*Bài 1 
Bài giải
Diện tớch hỡnh chữ nhật 1 là
40 30 = 1200 (m2)
Diện tớch hỡnh chữ nhật 2 là
60,5 40 = 2420 (m2)
Diện tớch thửa ruộng là
1200 + 2420 = 3620 (m2)
ĐS: 3620 m2
*Bài 2	
Bài giải
Diện tớch hỡnh chữ nhật 1 là
50 20,5 = 1025 (m2)
Diện tớch hỡnh chữ nhật 2 là
10 40,5 = 405 (m2)
Diện tớch thửa ruộng là
1025 + 405 = 1430 (m2)
ĐS: 1430 m2
- HS làm bài 1.
- HS lắng nghe.
 Thứ ba ngày 7 thỏng 1 năm 2014
Tiết 2 Luyện toỏn
 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
Giuựp HS cuỷng coỏ veà tớnh diện tích 1 số hình đã học.
II/ Hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1, Luyện tập
- Yờu cầu HS làm bài 1, 2
- Gọi HS lờn bảng lần lượt sửa cỏc bài 
- GV nhận xột, sửa sai
Bài 1 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 2 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
-HS trung bỡnh làm bài 1
- HS khỏ, giỏi làm bài 1,2.
2, Củng cố dặn dũ
- GV nhận xột tiết học 
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
Bài giải
Chiều cao của hình tam giác là
( 7,5 2 ) : 5 = 3 ( m)
Đáp số : 3 m
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật nhỏ là
11 10 = 110 ( m)
Chiều dài của hình chữ nhật lớn là
7 + 11 + 7 = 25 ( m)
Diện tích hình chữ nhật lớn là
25 10 = 250 ( m)
Diện tích hình mảnh đất đú là
110 + 250 = 360 ( m)
Cả mảnh đất đú thu hoạch được số kg là
360 20 = 7200 ( kg )
Đỏp số: 7200 ( kg
Tiết 3 Luyện đọc
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
TRÍ DŨNG SONG TOÀN
I/ Yêu cầu
- HS đọc đỳng, diễn cảm 2 đoạn văn.
- Chọn được ý trả lời đỳng nhất
- Luyện đọc diễn cảm bài văn và chộp lại cõu ca ngợi khớ phỏch của thỏm hoa Giang Văn Minh trong điếu văn của vua Lờ
II/ĐỒ DÙNG
- Viết sẵn đoạn thơ và đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm vào bảng phụ.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1/Luyện đọc diễn cảm bài văn và chọn ý trả lời đỳng nhất
* Đối tượng HS đại trà 
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Gọi HS đọc bài
- Theo dừi HS đọc bài
- Yờu cầu HS đọc đoạn văn và khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng nhất
- GV nhận xột
3/ Luyện đọc diễn cảm bài văn và chộp lại cõu ca ngợi khớ phỏch của thỏm hoa Giang Văn Minh trong điếu văn của vua Lờ
* Đối tượng HS khỏ giỏi
- Cho HS luyện đọc diễn cảm
- Gọi HS nhận xột
4/Củng cố nội dung
- Hướng dẫn HS củng cố lại nội dung cỏc bài tập
- Đọc cả đoạn văn.
- HS lắng nghe
- HS đọc bài
- HS nhận xột
HS đọc đoạn văn và khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng nhất
* ý trả lơỡ đỳng nhất: b
- HS luyện đọc diễn cảm
- HS nhận xột bầu bạn đọc hay.
- HS đọc đoạn văn và chộp lại cõu ca ngợi khớ phỏch của thỏm hoa Giang Văn Minh trong điếu văn của vua Lờ
Ai cũng sống, sống như ụng, thật đỏng sống. Ai cũng chết, chết như ụng, chết như sống.
- HS lắng nghe.
Thứ tư ngày 8 thỏng 1 năm 2017.
Tiết 4 Hoạt động tập thể
Tìm hiểu về ngày học sinh, sinh viên toàn quốc 9/1
I. Mục tiêu
- HS biết ngày 9-1 là ngày hs, sinh viên toàn quốc.
- HS biết được ý nghĩa của ngày 9 - 1 
- HS yêu trường, yêu lớp. 
 II. Chuẩn bị
 GV chuẩn bị các tài liệu về ngày học sinh, sinh viên.
III. Cách tổ chức
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
- GV giới thiệu để hs hiểu về ngày 
9 - 1là ngày học sinh, sinh viên toàn quốc ( Sự ra đời, ý nghĩa của ngày 9- 1).
- GV cho hs nhắc lại.
- GV tổ chức cho hs xung phong đọc các bài thơ, hát các bài hát về ngày học sinh, sinh viên Việt Nam.
- GV nhận xét tiết học
- HS lắng nghe.
- HS tập hát, đọc thơ
- HS lắng nghe
 Thứ năm ngày 9 thỏng 1 năm 2014
Tiết 3 Luyện toỏn
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
Giuựp HS cuỷng coỏ veà tớnh diện tớch xung quanh và toàn phần của hỡnh chữ nhật.
II/ Hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1, Luyện tập
- Yờu cầu HS làm bài 1, 2, 3
- Gọi HS lờn bảng lần lượt sửa cỏc bài 
- GV nhận xột, sửa sai
Bài 1 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- Gọi HS nờu miệng
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 2 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 3 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
-HS trung bỡnh làm bài 1,2
- HS khỏ, giỏi làm bài 1,2,3.
2, Củng cố dặn dũ
- GV nhận xột tiết học 
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yờu cầu bài
- HS nờu miệng
D . Hỡnh 4
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
 a, Diện tớch xung quanh của hỡnh chữ nhật đú là: 232 cm
 b, Diện tớch toàn phần của hỡnh chữ nhật đú là: 290 cm
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
- Hỡnh hộp chữ nhật A cú 12 cạnh
- Hỡnh lập phương B cú 6 mặt và 8 đỉnh
Tiết 4 Luyện viết
I. Yêu cầu
- Lập bảng phõn cụng cỏc bạn trong tổ để chuẩn bị cuộc họp cuối năm học tại lớp.
- Sắp xếp cỏc hoạt động cho dưới đõy thành 1 chương trỡnh của buổi quyờn gúp ủng hộ thiếu nhi và nhõn dõn vựng bị bóo lụt.
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1, Lập bảng phõn cụng cỏc bạn trong tổ để chuẩn bị cuộc họp cuối năm học tại lớp.
- Yờu cầu HS đọc đề bài
- Yờu cầu HS làm bài
- Gọi HS nờu miệng
- GV nhận xột
2, Sắp xếp cỏc hoạt động cho dưới đõy thành 1 chương trỡnh của buổi quyờn gúp ủng hộ thiếu nhi và nhõn dõn vựng bị bóo lụt.
- Yờu cầu HS đọc đề bài
- Gọi HS nờu miệng
- GV nhận xột
3.Củng cố dặn dũ
- Nhận xột giờ học
- HS đọc đề bài
- HS làm bài
- HS nờu miệng 
- HS đọc đề bài
- HS nờu miệng 
Sắp xếp thứ tự đỳng: b - d - c - a
- HS lắng nghe
Nhận xột

File đính kèm:

  • docTUẦN 21chieu.doc