Bài giảng Lớp 5 - Môn Tiếng Việt - Tuần 20 - Tiết 2: Tập đọc ( tiết 39 ) Thái sư Trần Thủ Độ

Việc làm của ông thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa sẵn sàng hiến tặng số tài sản lớn của mình cho cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.

doc43 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp 5 - Môn Tiếng Việt - Tuần 20 - Tiết 2: Tập đọc ( tiết 39 ) Thái sư Trần Thủ Độ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................__________________________________________________________________
Ngày soạn: 3/1/2014
Ngày giảng: Thứ tư ngày 8 thỏng 1 năm 2014
TIẾT 1 : TẬP ĐỌC
( TIẾT 40 ) NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
I. Mục đích- yêu cầu 
- Biết đọc diễn cảm bài văn nhấn giọng khi đọc các con số về sự đóng góp tiền của ông Đỗ Đình Thiện cho cách mạng .
- Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho cách mạng.
- HS yếu đọc được từng đoạn trong bài.
II. Chuẩn bị 
- GV : ND bài .
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Y/c HS đọc và nêu nội dung bài.
3. Bài mới 
a. Giới thiệu bài .
- GV nêu nội dung yêu cầu bài học.
b. Nội dung 
*Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài .
a.Luyện đọc .
- GV đọc toàn bài.
- GV+ HS chia bài thành 5 đoạn nhỏ để HS dễ đọc .( Mỗi lần xuống dòng là một đoạn ).
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc toàn bài
- Cho HS đọc từ khú 
- Đọc cõu dài
- GV gọi hs đọc nối tiếp + giải nghĩa từ
- GV cho HS luyện đọc theo cặp .
- Gọi 1-2 HS khá đọc toàn bài .
* Tìm hiểu bài .
- Gv Hd h/s đọc bài và thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK.
+ Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì?
- GV: Ông Đỗ Đình Thiện đã có những đóng góp to lớn về tiền bạc tài sản cho cách mạng trong nhiều giai đoạn khác nhau , nhất là những giai đoạn quan trọng khi ngân quĩ của đảng gần như không có gì .
+ Việc làm của ông thiện thể hiện điều gì ?
+ Qua câu chuyện này em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của công dân với đất nước? 
* Luyện đọc lại
Gv mời 1-2 HS đọc lại bài văn 
- GV HD h/s đọc diễn cảm bài văn .
- Gv cho HS luyện đọc đoạn 5 .
- Thi đọc
- GV nhận xét tuyên dương .
4. Củng cố 
- Gv yêu cầu HS nêu ý nghĩa bài học.
 - GV nhận xét giờ học .
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
-Hát 
- Hs đọc tiếp nối nhau.
- Luyện đọc từ khó
- Nối tiếp đọc bài
- Giải nghĩa 1 số từ
- 1- 2HS đọc cả bài.
- HS trả lời.
+ Trước cách mạng năm 1943 ông ủng hộ quĩ đảng 3 vạn đồng đông dương.
+ Khi cách mạng thành công năm 1945 trong tuần lễ vàng ông ủng hộ chình phủ 64 lạng vàng ;
+ Ông góp vào quĩ độc lập trung ương 1o vạn đồng đông dương 
+ Trong kháng chiến chống pháp gia đình ông ủng hộ bộ đội quân khu II hàng hàng trăm tấn thóc , sau khi hoà bình lập lại ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước.
- Việc làm của ông thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa sẵn sàng hiến tặng số tài sản lớn của mình cho cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung.
- HS suy nghĩ và liên hệ trả lời.
- Luyện đọc diễn cảm
- HS luyện đọc
- 3 HS thi đọc
- ND: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho cách mạng.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________
TIẾT 2 : TOÁN
( tiết 98 ) Luyện tập( Tr. 100 )
I. Mục tiêu.
 Biết tính diện tích hình tròn khi biết :
- Bán kính của hình tròn
- Chu vi của hình tròn
- HS yếu làm được BT1
- HS yêu thích môn học
II. Chuẩn bị 
GV: ND bài.
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức
2. kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra bài làm ở nhà của HS
3. Bài mới 
a. Giới thiệu bài ,
- GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học.
b. Nội dung
. HD h/s làm bài tập .
* Bài 1.GV HD h/s vận dụng công thức tính diện tích hình tròn và rèn kĩ năng thực hiện phép nhân các số thập phân.
* Bài tập 2.Gv HD hs làm bài tập .
- Muốn tính được S của hình tròn đó trước tiên ta phải tìm được đường kính của nó .
- GV theo dõi nhận xét sửa sai cho HS .
4. Củng cố 
- Nhắc lại nội dung bài
- GV nhận xét giờ học .
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- Hát .
- HS lắng nghe .
- HS làm bài tập.
Tính diện tích hình tròn có bàn kính r là:
a. r = 6 cm.
S = 6 x 6 x 3,14 =113,04(cm2)
b. r = 0,35 dm.
S = 0,35 x 0,35 x3,14 = 0,384 ( dm2).
HS làm bài 2 theo nhóm
Bài giải :
Đường kính hình tròn là:
6,28 : 2 : 3,14 = 1 (cm)
S hình tròn là :
S = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( cm2 )
Đáp số : 3,14 cm2.
- Lắng nghe
- Thực hiện
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tiết 3: Kể chuyện 
 ( tiết 20 ) Kể chuyện đã nghe, đã đọc
I. Mục đích- yêu cầu 
 - HS kể được câu chuyện đã nghe , đã đọc về một tấm gương sống , làm việc theo pháp luật , theo nếp sống văn minh .
- Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung ý nghĩa câu chuyện .
- HS nghe bạn kể , nhận xét đúng lời kể của bạn .
II. Chuẩn bị 
- GV :Một số tấm gương sống, làm việc theo pháp luật và nếp sống văn minh.
- Bảng lớp viết sẵn đề bài.
- HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Nhắc lại nội dung bài.
3. Bài mới
a Giới thiệu bài .
- GV nêu nội dung yêu cầu bài học ,
b. Nội dung
 Hướng dẫn HS kể chuyện.
 Giúp học HS hiểu ý nghĩa của đề bài.
- GV cho HS đọc đề bài . GV gạch chân những từ ngữ quan trọng ,
* Kể một câu chuyện đã nghe đã đọc về những tấm gương sống , làm việc theo pháp luật , theo nếp sống văn minh 
GV lưu ý HS tránh kể chuyện lạc đề .
- GV cho HS đọc các gợi ý trong SGK.
Cả lớp theo dõi trong SGK.
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
* GV cho HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
- GV mời 1 HS đọc lại gợi ý 2 .
- Cho HS lập nhanh dàn ý câu chuyện mình sẽ kể .
- GV nhắc HS. Cố gắng kể thật tự nhiên 
có thể kết hợp động tác , điệu bộ ,
GV cho HS thi kể trước lớp .
- Gv yêu cầu HS kể song phải nêu được nội dung ý nghĩa câu chuyện .
- Cả lớp và GV nhận xét tính điểm .
+ Nội dung câu chuyện có mới không ?
+ Cách kể giọng điệu .
+ Khả năng hiểu chuyện của người kể 
- Cho cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất , tự nhiên nhất ,bạn kể tự nhiên nhất .
4. Củng cố 
- GV nhận xét tiết học . Khen gợi những H/S thực hiện tốt .
5. Dặn dò
- Dặn HS đọc trước đề bài và gợi ý của tiết kể chuyện tuần sau.
- Hát.
- HS đọc đề bài 
- HS đọc các gợi trong SGK.
- HS báo cáo sự chuẩn bị ở nhà trước lớp.
- 1 HS đọc gợi ý .
- HS lập nhanh dàn ý câu chuyện mình định kể .
- HS kể chuyện theo cặp , trao đổi về ý nghĩa câu chuyện .
- HS thi kể chuyện trước lớp .
- HS nhận xét .
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BuổI CHIềU: TIếT 1: ÔN TIếNG VIệT
LUYệN VIếT: THáI SƯ TRầN THủ Độ
I/ Mục đích -yêu cầu 
- HS nghe viết được đoạn 1,2 của bài: Thỏi sư Trần Thủ Độ.
- Viết đỳng được cỏc từ ngữ khú : Trần Thủ Độ, trăm quan, Linh Từ Quốc Mẫu, cõu đương, 
II/ CHUẨN BỊ:
- GV : SGK
- HS : Vở luyện viết
III/ Các hoạt động dạy học	
- GV đọc mẫu đoạn chớnh tả
- 2 HS đọc
- Xỏc định cỏc từ khú viết trong đoạn
- Cho HS viết bảng con
- GV nhận xột
- GV đọc bài cho HS viết
- GV đọc cho HS soỏt lỗi
- GV chấm một số bài
- HS lắng nghe
- Trần Thủ Độ, trăm quan, Linh Từ Quốc Mẫu, cõu đương, 
- Viết bảng con
- HS viết
- HS soỏt lỗi
VI. GIAO NHIỆM VỤ Ở NHÀ
-Về nhà cỏc em đọc lại bài viết nhiều lần, luyện viết lại ở nhà.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
TIẾT 2: ễN TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC: NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG
I. Mục đích- yêu cầu 
- Biết đọc diễn cảm bài văn nhấn giọng khi đọc các con số về sự đóng góp tiền của ông Đỗ Đình Thiện cho cách mạng .
II. Chuẩn bị 
- GV : ND bài .
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
a. Giới thiệu bài .
- GV nêu nội dung yêu cầu bài học.
b. Nội dung 
*Hướng dẫn HS luyện đọc
 a.Luyện đọc .
- GV đọc toàn bài.
- GV+ HS chia bài thành 5 đoạn nhỏ để HS dễ đọc .( Mỗi lần xuống dòng là một đoạn ).
- GV cho HS tiếp nối nhau đọc toàn bài
- Cho HS đọc từ khú 
- Đọc cõu dài
- GV gọi hs đọc nối tiếp + giải nghĩa từ
- GV cho HS luyện đọc theo cặp .
- Gọi 1-2 HS khá đọc toàn bài .
 * Luyện đọc lại
Gv mời 1-2 HS đọc lại bài văn 
- GV HD h/s đọc diễn cảm bài văn .
- Gv cho HS luyện đọc đoạn 5 .
- Thi đọc
- GV nhận xét tuyên dương .
4. Củng cố 
- Gv yêu cầu HS nêu ý nghĩa bài học.
 - GV nhận xét giờ học .
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
-Hát 
- Hs đọc tiếp nối nhau.
- Luyện đọc từ khó
- Nối tiếp đọc bài
- Giải nghĩa 1 số từ
- 1- 2HS đọc cả bài.
- Luyện đọc diễn cảm
- HS luyện đọc
- 3 HS thi đọc
- ND: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho cách mạng.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
__________________________________________
TIẾT 3: ễN TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.
 Biết tính diện tích hình tròn khi biết :
- Bán kính của hình tròn
- Chu vi của hình tròn
- HSTB yếu làm được BT1, HS Khỏ giỏi làm được BT 2.
- HS yêu thích môn học
II. Chuẩn bị 
GV: ND bài
HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức
2. kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra bài làm ở nhà của HS
3. Bài mới 
a. Giới thiệu bài ,
- GV nêu nội dung yêu cầu của tiết học.
b. Nội dung
. HD h/s làm bài tập .
* Bài 1.GV HD h/s vận dụng công thức tính diện tích hình tròn và rèn kĩ năng thực hiện phép nhân các số thập phân.
* Bài tập 2.Gv HD hs làm bài tập .
- Gọi HS lên bảng làm bài
- GVNX - TD chốt lại bài
* Bài 3:
- Gọi HS đọc y/c bài
- HDHS làm bài
- Gọi HS báo cáo kết quả
- GV+ HS Nhận xét chốt lại bài
4. Củng cố 
- Nhắc lại nội dung bài
- GV nhận xét giờ học .
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- Hát .
- HS lắng nghe .
- HS làm bài tập.
Tính diện tích hình tròn có bàn kính r là:
Hỡnh trũn
(1 )
( 2 )
Bỏn kớnh
20 cm
0,25 m
Chu vi
63,428 cm
1,57 m
Diện tích
1256 cm2
0,19625 m2
- HS làm bài .
Hình tròn
(1)
(2)
Chu vi
31,4 cm
9,42 m
Diện tích
78,5 cm2
7,065 m2
- Đọc y/c bài
- Làm bài vào nháp
- Lên bảng thực hiện:
Đáp án đúng là: C. 5,215 cm2
- Lắng nghe
- Thực hiện
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________
Sin Súi Hồ, ngày tháng 1 năm 2014
HIệU TRƯởNG
Ngày soạn: 6/1/2014
Ngày giảng: Thứ năm ngày 9 thỏng 1 năm 2014
BUỔI SÁNG: TIẾT 1: TOÁN
( TIẾT 99 ) LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr.100)
I. Mục tiêu .
- Biết tính chu vi, diện tích hình tròn. Vận dụng để giải toán có liên quan đến chu vi , diện tích hình tròn.
- HS làm được bài tập 1,2 trong SGK.
- HS yếu nhớ công thức tính chu vi, diện tích hình tròn.
- HS yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị 
- GV : ND bài
- HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài .
- GV nêu nội dung yêu cầu bài học.
b. Nội dung
* HD h/s làm bài tập.
Bài 1: - GV HD h/s làm bài tập .
- GV cho h/s làm bài và trình bày kết quả.
- GV nhận xét: Độ dài của sợi dây thép chính là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7 cm và 10 cm . 
Bài tập 2.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV HD h/s làm bài tập 
- Gọi HS lên bảng làm bài
- Nhận xét - chốt lại bài.
Bài 3: 
– Gv h/d HS làm bài tập.
+ Diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn.
- Cho hS làm bài theo nhóm và trình bày kết quả.
- GV nhận xét , chốt lại bài.
4. Củng cố 
- GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
- Hát .
- HS lắng nghe .
- HS làm bài tập .
Độ dài của sợi dây thép là:
7x2 x3,14 + 10 x2 x 3,14 =106,76(cm) 
Bán kính của hính tròn là.
60 + 15 = 75 ( cm )
Chu vi của hình tròn lớn là.
75 x 2 x 3,14 = 471(cm)
Chu vi của hình tròn bé là.
60 x 2 x 3,14 = 376,8(cm).
Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là.
471 – 376,8 = 94,2 (cm)
Đáp số : 94,2 cm.
- HS làm bài tập 3.
Chiều dài HCN là:
7 x 2 = 14 (cm).
Diện tích HCN là :
14 x 10 = 140 ( cm2)
Diện tích của hai nửa hình tròn là:
7x 7 x3,14 = 153, 86(cm2).
Diện tích hình đã cho là:
140 + 153,86 = 293,86 (cm2)
Đáp số: 293,86 cm2
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 tiết 2. Luyện từ và câu
( TIẾT 40 ) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I. Mục đích- yêu cầu 
- Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ ( QHT).
- Nhận biết các QHT – cặp QHT được sử dụng trong câu ghép ; biết cách dùng QHT nối các vế câu ghép .
- HS khá ,giỏi giải thích rõ được lí do vì sao lược bớt quan hệ từ trong BT2
- HS yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị 
- GV :Phô tô nội dung đoạn văn ở bài tập 1.phần nhận xét.
- HS : VBT, SGK
III. Các hoạt động dạy học .
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài,
- GV nêu nội dung yêu cầu bài học.
b. Nội dung
 Phần nhận xét.
- Bài tập 1. Gv cho HS đọc yêu cầu bài tập 1.cả lớp theo dõi trong SGK.
- Yêu cầu HS tìm câu ghép trong đoạn văn.và nêu câu ghép vừa tìm được.
- GV nhận xét bổ sung.
Bài tập 2.
- Gv yêu cầu h/s đọc bài tập 2 .
- HD h/s làm bài và yêu cầu h/s xác định các vế câu trong từng câu ghép .
- Cả lớp và GV nhận xét bổ sung , chốt lại ý đúng. 
Bài tập 3.- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV HD gợi ý h/s làm bài 
- Mời HS phát biểu ý kiến cả lớp và GV nhận xét bổ xung.
 Phần ghi nhớ .
- GV mời HS đọc ghi nhớ trong SGK .
 Phần luyện tập .
Bài tập 1: 
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 
- Bài này có 3 yêu cầu nhỏ .
+ Tìm câu ghép .
+ Xác định vế câu .
+ Tìm cặp QHT.
- Cho hS đọc lại đoạn văn suy nghĩ phát biểu ý kiến .
- Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời gải đúng.
Bài tập 2.
- Gọi HS đọc nội dung bài tập cả lớp theo dõi .
Gv nhắc HS chú ý hai yêu càu của bài tập
+ Khôi phục lại từ bị lược trong các câu ghép .
+ Giải thích vì sao tác giả có thể lược bớt từ đó.
- Cho HS phát biểu ý kiến , Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV gợi ý dựa vào nội dung các vế câu cho sẵn , các em xác định mối quan hệ giữa các vế câu , từ đó tìm quan hệ thích hợp để điền vào chỗ chống.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả , cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng .
4. Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài
- GV nhận xét giờ học.
5. Dặn dò
- Dặn HS về nhà học bài và làm bài.
- Hát .
- HS lắng nghe.
- 2 h/s đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm bài và trình bầy kết quả .
+ Câu 1: ....anh công nhân I-va –nốp,đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở , một người nữa tiến vào..
+ Câu 2: ...Tuy đ/c không muốn làm mất trật tự , nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đ/c .
+ Câu 3:.. Lê - nin không tiện từ chối , Đ/c cảm ơn I – va nốp và ngồi vào nghé cắt tóc.
- HS đọc yêu cầu của bài và làm bài.
* HS làm bài
+ Câu 1 có 3 vế câu.
Anh công nhân...lượt mình/ thì .....lại mở/ một người ...tiến vào.
+Câu 2 có hai vế câu: Tuy...trật tự/ nhưng....đồng chí.
+ Câu 3 có 2 vế câu: Lê- nin...từ chối/ Đ/c... cắt tóc.
- HS đọc yêu cầu của bài và làm bài.
Trình bày kết quả bài làm .
- 2 HS đọc ghi nhớ trong SGK.
- HS làm bài .
Câu 1 là câu có hai vế câu.
Cặp QHT trong câu là (nếu , thì.)
- HS đọc yêu cầu và làm bài.
- ( Nếu ) ..giúp nước (thì)...hiểu đúng.
- HS làm bài và trình bày kết quả .
a. Tấm chăm ..Còn ......, độc ác.
b. Ông .......nhưng.........nghe.
c. Mình .......hay.......nhà mình.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTUẦN 20.doc