Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 27 - Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay (tiết 2)

2 em đọc bài Dù sao trái đất vẫn quayvà trả lời: Hai nhà bác học đã dũng cảm như thế nào?

Nghe, mở sách

Học sinh nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của bài, đọc theo 2 lượt.

HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh

1 em đọc chú giải

học sinh luyện phát âm, luyện đọc câu dài,đọc theo cặp, 2 em đọc cả bài

Nghe, theo dõi sách.

 

doc8 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 27 - Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27
Tập đọc
Ngày dạy:12/03/2012
Dù sao trái đất vẫn quay
I- Mục đích, yêu cầu
1. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các tên riêng nước ngoài Cô- péc- ních, Ga- li- lê. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rãi.
2. Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài: Ca ngợi 2 nhà khoa học chân chính Cô- péc- ních, Ga- li- lê đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.
II- Đồ dùng dạy- học
Tranh chân dung Cô- péc- ních, Ga- li- lê trong SGK. Mô hình quả địa cầu.
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định 
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: SGV 152
Cho học sinh quan sát tranh chân dung2 nhà khoa học trong bài.
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc
GV gọi học sinh đọc bài
HD phát âm tên nước ngoài
Giúp học sinh hiểu nghĩa từ khó
GV đọc diễn cảm cả bài
b) Tìm hiểu bài
ý kiến của Cô- péc- ních có điểm gì khác với mọi người lúc đó?
GV đưa ra mô hình địa cầu
Ga- li- lê viết sách làm gì?
Vì sao toà án xử phạt ông?
Lòng dũng cảm của 2 nhà bác học thể hiện ở chỗ nào?
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm
GV hướng dẫn học sinh chọn đoạn, giọng đọc phù hợp.
Thi đọc diễn cảm
3. Củng cố, dặn dò
Nêu nội dung chính của bài?
Dặn học sinh tiếp tục đọc kĩ bài.
Hát
4 em đọc truyện Ga- vrốt ngoài chiến luỹ theo cách phân vai và trả lời câu hỏi nội dung bài
Nghe, mở sách
HS quan sát, đọc ghi chú
HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài , đọc 3 lượt.
Rèn phát âm Cô- péc- ních, Ga- li- lê
1 em đọc chú giải trong SGK
HS luyện đọc theo cặp. 1 em đọc cả bài.
HS nghe, theo dõi sách
Ông cho rằng trái đất là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.
Quan sát để hiểu ý kiến này đúng
Ông ủng hộ Cô- péc- ních
Cho rằng ông chống đối quan điểm của giáo hội, ý chúa trời.
2 ông dũng cảm bảo vệ chân lí đúng dù có nguy hại tính mạng.
3 em nối tiếp đọc 3 đoạn, chọn đoạn 2, luyện đọc diễn cảm trong nhóm.
Mỗi tổ cử 1 em thi đọc
Ca ngợi 2 nhà bác học chân chính, dũng cảm Cô- péc- ních, Ga- li- lê
Luyện từ và câu
Ngày dạy:..................
Câu khiến
I- Mục đích, yêu cầu
1. Nắm đựơc cấu tạo và tác dụng của câu khiến.
2. Biết nhận dạng câu khiến, đặt câu khiến.
II- Đồ dùng dạy học
Bảng phụ viết câu khiến ở bài 1( nhận xét)
Bảng lớp viết các đoạn văn ở bài 1 ( luyện tập)
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định 
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài: Nêu MĐ-YC tiết học
2. Phần nhận xét
Bài tập 1-2 
Gọi học sinh đọc bài
GV nhận xét chốt lời giải đúngđã ghi bảng
Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!
(Dùng để nhờ mẹ mời sứ giả vào. Dấu chấm than ở cuối câu).
Bài tập 3
GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm nhỏ( theo bàn)
GV nhận xét từng cặp lên bảng thể hiện 
GV nêu kết luận SGV 157
3. Phần ghi nhớ
4. Phần luyện tập
Bài tập 1
GV mở bảng lớp
Gọi 4 học sinh lên bảng
Bài tập 2
GV nêu yêu cầu
Tổ chức cho học sinh thi tiếp sức
Gọi các nhóm làm trên bảng
Bài tập 3
GV nhận xét, gọi học sinh đọc câu đúng.
5. Củng cố, dặn dò
Tác dụng của câu khiến, cuối câu khiến có dấu gì?
Dặn học sinh học thuộc ghi nhớ.
Hát
2 em đọc lại bài tập 4-5 trong bài mở rộng vốn từ dũng cảm.
Nghe, mở sách
1 em đọc yêu cầu bài 1-2
HS suy nghĩ, nêu ý kiến
Chỉ bảng nêu câu khiến, tác dụng của câu khiến, dấu hiệu cuối câu.
HS đọc yêu cầu bài 3
Chia nhóm theo cặp, thảo luận, lần lượt nói câu khiến để mượn vở
Từng cặp lên bảng thể hiện
3 học sinh đọc ghi nhớ
1 em lấy ví dụ minh hoạ.
4 em nối tiếp đọc yêu cầu bài 1
HS làm bài cá nhân,gạch dưới câu khiến
Chữa trên bảng lớp, đọc câu đúng
Đọc thầm yêu cầu
Mỗi tổ cử 4 em thi tiếp sức
Viết thật nhanh các câu khiến lên bảng.
HS đọc yêu cầu, làm bài cá nhân 
Lần lượt đọc câu vừa đặt.
Dùng để yêu cầu, đề nghị, nhờ vảcuối câu khiến có dấu chấm than. 
Kể chuyện
Ngày dạy:..................
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
I- Mục đích, yêu cầu
1.Rèn kĩ năng nói:
HS chọn được 1 câu chuyện về lòng dũng cảm được chứng kiến hoặc tham gia.
Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
Lời kể tự nhiên, chân thực, có thể kết hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ.
2. Rèn kĩ năng nghe:
Lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II- Đồ dùng dạy- học
Tranh minh hoạ trong SGK. 
Bảng lớp viết đề bài, dàn ý của bài kể chuyện.
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: SGV 159
GV kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh 
2. Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề bài
GV mở bảng lớp, gạch dưới từ ngữ quan trọng( Kể một câu chuyện về lòng dũng cảmmà em được chứng kiến hoặc tham gia)
Yêu cầu học sinh xem tranh minh hoạ
Gọi học sinh đọc gợi ý
Gọi học sinh nêu câu chuyện định kể
3. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
a) Kể theo cặp
b) Thi kể chuyện
4. Củng cố, dặn dò
GV nêu nhận xét về các nội dung học sinh vừa kể, biểu dương HS chuẩn bị bài tốt.
Dặn xem trước bài Đôi cánh của Ngựa Trắng. 
Hát 
2 học sinh lần lượt kể câu chuyện về lòng dũng cảm đã được nghe hoặc đọc, nêu ý nghĩa của chuyện.
Nghe, mở sách
Đưa ra các chuyện đã chuẩn bị 
1 em đọc yêu cầu đề bài
2 em đọc bảng lớp
Xem tranh minh hoạ 
4 em đọc gợi ý
Nhiều học sinh nêu
Các bàn tập kể theo cặp cho nhau nghe, trao đổi về ý nghĩa của chuyện.
Các nhóm cử đại diện lên thi kể, nêu ý nghĩa của chuyện .
Lớp nhận xét, chọn bạn kể hay nhất
Nghe, rút kinh nghiệm
Thực hiện.
Tập đọc
Ngày dạy:..................
Con sẻ
I- Mục đích, yêu cầu
1. Đọc lưu loát, trôi chảy cả bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng.Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp diễn biến câu chuyện.
2. Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài: Ca ngợi hành động dũng cảm xả thân vì con của sẻ mẹ.
II- Đồ dùng dạy học
Tranh minh hoạ bài đọc SGK. Bảng phụ chép câu, từ cần luyện đọc
III- Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định 
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: SGV 161
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc
HD học sinh quan sát tranh
Giúp học sinh hiểu nghĩa từ mới
Treo bảng phụ HD đọc câu dài
GV đọc diễn cảm cả bài
b) Tìm hiểu bài
Trên đường đi con chó thấy gì, nó định làm gì?
Việc gì xảy ra khiến con chó phải lùi lại?
Hình ảnh dũng cảm của sẻ mẹ được miêu tả như thế nào?
“ một sức mạnh vô hình” được nói đến trong câu là sức mạnh gì?
Vì sao tác giả lại tỏ lòng kính phục con sẻ mẹ nhỏ bé?
c) Hướng dẫn đọc diễn cảm
GV hướng dẫn HS chọn đoạn, chọn giọng đọc phù hợp
Thi đọc diễn cảm
3. Củng cố, dặn dò
Nêu nội dung chính của bài?
Dặn học sinh luyện đọc nhiều lần.
Hát
2 em đọc bài Dù sao trái đất vẫn quayvà trả lời: Hai nhà bác học đã dũng cảm như thế nào?
Nghe, mở sách
Học sinh nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của bài, đọc theo 2 lượt.
HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh
1 em đọc chú giải
học sinh luyện phát âm, luyện đọc câu dài,đọc theo cặp, 2 em đọc cả bài
Nghe, theo dõi sách.
Con chó đánh hơi thấy một con sẻ non rơi từ tổ xuống đất.Nó tiến đến gần con sẻ 
Con sẻ mẹ lao xuống với vẻ hung dữ.
Nó lao xuống như hòn đá rơi,lông dựng ngược, miệng rít lên,lấy thân mình phủ kín sẻ con. 
Đó là sức mạnh của tình mẹ con khiến sẻ mẹ bất chấp nguy hiểm
Vì hành động dũng cảm cứu con của sẻ mẹ.
Học sinh nối tiếp nhau đọc 5 đoạn
Chọn đoạn 2-3, luyện đọc diễn cảm theo cặp
Mỗi tổ cử 1 em thi đọc diễn cảm
Lớp nhận xét
Ca ngợi hành động dũng cảm xả thân vì con của sẻ mẹ. 
Tập làm văn
Ngày dạy:..................
Miêu tả cây cối (kiểm tra viết)
I- Mục đích, yêu cầu
Học sinh thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả cây cối sau giai đoạn học về văn miêu tả cây cối. Bài viết đúng yêu cầu của đề bài, có đủ 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời tả sinh động, tự nhiên.
II- Đồ dùng dạy- học
ảnh cây cối SGK, 1 Số tranh ảnh cây cối trong bộ tranh tập làm văn 4
Bảnh lớp viết đề bài và dàn ý bài văn miêu tả cây cối.
Học sinh chẩn bị bút, giấy kiểm tra.
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định
A. Kiểm tra
GV kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh 
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC tiết học
2. Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra
GV đọc, chép đề bài lên bảng lớp
Ghi dàn ý bài văn tả cây cối
GV gắn một số tranh ảnh cây cối đã chuẩn bị( cây hoa, cây bóng mát, cây ăn quả)
Yêu cầu học sinh viết bài
GV quan sát, nhắc nhở ý thức làm bài của học sinh 
Thu bài, nhận xét
3. Đề bài
Chọn 1 trong 4 đề SGK trang 92 như sau:
Đề 1: Tả một cây có bóng mát.
Đề 2: Tả một cây hoa mà em thích.
Đề 3: Tả một luống rau hoặc vườn rau.
Đề 4: Tả một cây ăn quả.
4. Củng cố, dặn dò
GV nhận xét ý thức làm bài của học sinh 
Dặn về nhà làm lại bài.
Hát
Nghe, mở sách
2-3 em lần lượt đọc đề bài
1 em đọc dàn ý
học sinh quan sát tranh, nêu tên cây, loại cây.
Học sinh nêu đề bài chọn
Học sinh viết bài vào giấy kiểm tra
Nộp bài
Nghe
Chính tả ( nhớ- viết)
Ngày dạy:..................
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
I- Mục đích, yêu cầu
1. Nhớ và viết lại đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Biết cách trình bày các dòng thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ.
2. Tiếp tục luyện viết đúng các tiếng có âm, vần dễ viết sai chính tả: s/x; dấu hỏi/dấu ngã
II- đồ dùng dạy- học
Bảng lớp viết nội dung bài 2a
Bảng phụ viết nội dung bài 3b
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC
2. Hướng dẫn học sinh nhớ- viết
ý chính của 3 khổ thơ này là gì?
Bài thơ thuộc thể loại thơ gì?
Cách trình bày như thế nào?
HS viết từ khó
Yêu cầu học sinh viết bài
GV chấm 10 bài, nhận xét
3.Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả
Bài tập 2( lựa chọn)
GV chọn cho học sinh làm bài 2a
Gợi ý cho học sinh hiểu đúng yêu cầu
a) Chỉ viết với s không viết với x
b) Chỉ viết với x không viết với s
Bài tập 3(lựa chọn) 
GV chọn cho học sinh làm phần b
GV treo bảng phụ,
Gọi học sinh chữa bài
Lời giải đúng: Đáy biển- thung lũng
4.Củng cố, dặn dò
Đoạn văn gợi cho em cảm xúc gì?
Hát
1 em đọc, 2 em viết bảng lớp, cả lớp viết vào nháp các từ ngữ bắt đầu bằng l/n hoặc có vần in/inh
Nghe
1 em đọc yêu cầu
2-3 em đọc thuộc 3 khổ thơ cuối bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
Tình động đội, đồng chí giữa những người lính lái xe thật cảm động, chân tình.
Thơ tự do
Đầu dòng viết sát lề, viết hoa.
Giữa 2 khổ thơ viết cách 1 dòng
HS viết: xoa mắt đắng, đột ngột, ùa vào, sa, ướt
HS gấp sách tự viết bài vào vở
Đổi vở, soát lỗi
1 em nêu yêu cầu, lớp đọc thầm
HS làm bài cá nhân vào nháp
Sản, sàn, sáu
Xác, xẵng, xem
HS đọc thầm đoạn văn, xem tranh, làm phần b vào vở
HS làm bảng
1 em đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh
Thế giới dưới nước thật đẹp và kì diệu.
Luyện từ và câu
Ngày dạy:..................
Cách đặt câu khiến
I- Mục đích, yêu cầu
HS nắm được cách đặt câu khiến. Biết đặt câu khiến trong các tình huống khác nhau.
II- Đồ dùng dạy- học
Bảng lớp ghi sẵn câu: Nhà vua trả lại gươm cho Long Vương.
4 băng giấy viết 4 câu văn ở bài tập 1
III- Các hoạt động day- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định
A. Kiểm tra bài cũ
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: nêu MĐ- YC
2. Phần nhận xét
GV hướng dẫn HS biết cách chuyển câu kể thành câu khiến 
GV mở bảng lớp
+ Xin nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!
+ Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi!
+ Xin nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi!
3. Phần ghi nhớ
4. Phần luyện tập
Bài tập 1
Bài tập yêu cầu gì?
Câu kể
Nam đi học.
Thanh đi lao động.
Bài tập 2
GV gợi ý cho HS hiểu yêu cầu đặt câu đúng tình huống, đúng đối tượng.
Bài tập 3-4
GV treo bảng kẻ sẵn như SGV 167
Nêu cách thêm 
5. Củng cố, dặn dò
Gọi học sinh đọc ghi nhớ
Dặn tìm và đọc trước tin trên báo.
Hát
1 em nêu tác dụng của câu khiến,dấu hiệu khi viết câu khiến.1 em đọc câu khiến .
Nghe, mở sách
HS đọc yêu cầu
HS thực hành 4 cách chuyển câu kể thành câu khiến như SGK yêu cầu
3 học sinh ghi bảng 3 câu khiến tương ứng.
1 em đọc câu thứ 4 theo cách đọc câu khiến.
HS tự nêu 4 cách đặt câu khiến
2 em đọc ghi nhớ.
1 em đọc nội dung bài
Chuyển câu kể đã cho thành câu khiến
Câu khiến
Nam hãy đi học đi!
Thanh phải đi lao động!
HS đọc yêu cầu
Với bạn: Cho tớ mượn bút với nào!
Với bố của bạn: Bác cho cháu nói chuyện với bạn Giang ạ!
Với 1 chú:Nhờ chú chỉ giúp cháu nhà bạn Oanh với ạ!
HS đọc yêu cầu đề bài, lần lượt điền đúng các nội dung vào các ô trống.
Thêm hãy vào trước động từ,thêm đi,nào sau động từ, thêm mong,xin trước CN.
2 em đọc ghi nhớ
Tập làm văn
Ngày dạy:..................
Trả bài văn miêu tả cây cối
I- Mục đích, yêu cầu
1. Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả cây cối của bạn và của mình khi đã được thầy giáo, cô giáo chỉ rõ.
2. Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả, biết tự chữa những lỗi GV yêu cầu chữa trong bài viết .
3. Nhận thức được cái hay của bài được khen.
II- Đồ dùng dạy- học
Bảng lớp và phấn màu để chữa lỗi chung
HS chuẩn bị phiếu học tập GV hướng dẫn kẻ sẵn theo mẫu SGV 168
III- Các hoạt động dạy- học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ôn định
1. GV nhận xét chung về kết quả bài viết của cả lớp
GV chép đề bài lên bảng. Nhận xét bài làm của HS
+ Ưu điểm : Về bố cục, ý, diễn đạt, cách xác định đề bài, kiểu bài
+ Nhược điểm: Cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả
GV trả bài cho từng em
2. Hướng dẫn HS chữa bài
GV yêu cầu học sinh sử dụng phiếu học tập chuẩn bị sẵn theo mẫu
GV theo dõi, kiểm tra học sinh làm việc.
GV chép các lỗi định chữa lên bảng
GV dùng phấn màu xác định đúng, sai
3.Hướng dẫn học tập đoạn văn, bài văn hay
Gv chọn sẵn 1-2 bài văn hay và 3 đoạn văn ( mở bài hay, thân bài hay, kết bài hay).
Lần lượt đọc trước lớp
GV gợi ý để học sinh thảo luận tìm ra ưu điểm của từng đoạn, bài hay
Mở bài này có gì đặc biệt?
Trong thân bài của bài viết này có sử dụng hình ảnh nào đặc sắc?
Qua kết bài của bạn em có suy nghĩ gì?
4. Củng cố, dặn dò
GV khen ngợi những học sinh làm bài tốt, thái độ học tập nghiêm túc.
Dặn học sinh chuẩn bị tốt bài KT giữa kì.
Hát
1-2 em đọc đề bài
Nghe GV nhận xét
Nhận bài 
Mỗi học sinh tự đọc lời GV phê, đọc những chỗ GV ghi lỗi trong bài tự sửa lỗi vào phiếu đã chuẩn bị 
1-2 học sinh lên bảng chữa lỗi
Lớp trao đổi, nhận xét
Nghe, trao đổi chung trước lớp
Mở bài gián tiếp
Dùng các từ gợi tả,từ so sánh, từ láyhình ảnh sinh động, hấp dẫn
Lời bình luận sâu sắc, tình cảm chân thật...

File đính kèm:

  • docTUAN 27.doc