Bài giảng Lớp 4 - Môn Mỹ thuật - Bài 9: Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa, lá

Bước 1: Vẽ khung hình chung của hoa, lá.

Bước 2: Vẽ phác nét chính của hoa, lá.

Bước 3: Vẽ chi tiết, lược bỏ những đường nét rườm rà không cần thiết.

Bước 4: Chỉnh sửa, xoá khung hình ban đầu.

Bước 5: Vẽ màu theo ý thích.

 

doc4 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Mỹ thuật - Bài 9: Vẽ trang trí: Vẽ đơn giản hoa, lá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9:
VẼ TRANG TRÍ: VẼ ĐƠN GIẢN HOA, LÁ
Môc tiªu
NhËn biÕt h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i hoa, l¸ ®¬n gi¶n.
BiÕt c¸ch vÏ ®¬n gi¶n mét sè b«ng hoa, chiÕc l¸.
VÏ ®¬n gi¶n ®­îc mét sè b«ng hoa, chiÕc l¸.
 VËn dông kiÕn thøc ®· häc trang trÝ gãc häc tËp b»ng häa tiÕt hoa l¸
 Hoạt động cơ bản
Quan sát, nhận xét
Quan sát các loài hoa, lá ở dưới và nêu nhận xét:
1) Tên các loại hoa, lá?
2) Hình dáng và màu sắc của từng loại hoa, lá?
3) Hãy kể thêm vài loại hoa, lá mà em biết.
 - Hoa, lá trong thiên nhiên rất phong phú và đẹp, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho con người . Hoa, lá đã đi vào nghệ thuật, nhất là nghệ thuật trang trí.
 Mỗi loại hoa, lá đều có cấu trúc khác nhau về hình dáng, đường nét và màu sắc .
Hoa, lá thật và họa tiết hoa lá có gì giống nhau, có gì khác nhau?
Hoa, lá thật
Họa tiết hoa, lá
 Trong trang trí, khi vẽ hoa, lá người ta thường lược bớt những chi tiết rườm rà (gân lá hoặc răng cưa quá nhỏ,) nhưng vẫn giữ được đặc điểm hình dáng chung, gọi là vẽ đơn giản hoa, lá.
Cách vẽ đơn giản hoa, lá
Quan sát hình gợi ý cách vẽ, trình bày các bước thực hiện vẽ. 
 Mẫu
 a
 b
 c d e
Bước 1: Vẽ khung hình chung của hoa, lá.
Bước 2: Vẽ phác nét chính của hoa, lá.
Bước 3: Vẽ chi tiết, lược bỏ những đường nét rườm rà không cần thiết.
Bước 4: Chỉnh sửa, xoá khung hình ban đầu.
Bước 5: Vẽ màu theo ý thích.
 Hoạt động thực hành
Thực hành
Một số hoa lá mẫu
Một số bài vẽ của học sinh
Chọn một bông hoa hoặc một chiếc lá rồi vẽ đơn giả
 Hoạt động ứng dụng
Cho người thân xem bức tranh hoa, lá em đã vẽ ở lớp.
Cùng người thân vẽ thêm bức tranh hoa, lá khác.

File đính kèm:

  • docMĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 9.doc
Giáo án liên quan