Bài giảng Lớp 1 - Môn Toán: Tiết 118: Luyện tập

Lớp 1 B có 35 bạn , trong đó có 20 bạn nữ . Hỏi lớp 1 B có bao nhiêu bạn nam ?

- 1 HS giải :

 Bài giải

 Số bạn nam lớp 1 B có là:

 35-20= 15 ( bạn )

 Đáp số : 15 bạn nam.

 

doc2 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 1 - Môn Toán: Tiết 118: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần 30: Thứ ba, ngày5 tháng 4 năm 2011
 Toán: Tiết 118: Luyện tập
I . Mục tiêu:
 -Biết đặt tính, làm tính trừ tính nhẩm các số trong phạm vi 100( không nhớ).
 - So sánh số có hai chữ số.
II . Đồ dùng dạy học
Bảng phụ, que tính	
III. Các hoạt động dạy v à học
HĐGV
HĐHS
HĐBT
 *Hđộng 1: 5’
- Gọi HS đặt tính rồi tính :
 76-5 57-6 65-60 
- GV nhận xét, ghi điểm 
 *Hđộng 2 : 17’ Tiết: Luyện tập 
- Ghi đề lên bảng
Tiến hành luyện tập :
* Bài 1 : Đặt tính rồi tính
- Gọi 1 HS đọc đề toán :
 - Khi đặt tính theo cột dọc em chú ý điều gì ? 
- GV cùng HS nhận xét kết quả
* Bài 2 :HS nêu yêu cầu Tính nhẩm:
- GV cùng HS nhận xét kết quả HS nêu 
* Bài 3 : HS nêu yêu cầu điền dấu , =
- GV gợi ý : Muốn điền đúng ta cần thực hiện phép tính sau đó so sánh 2 kết quả với nhau . 
*Bài 4 : HS K,G - Gọi HS đọc đề 
- GV tóm tắt , hướng dẫn HS giải 
* Bài 5: Nối (theo mẫu)
- Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài
- Tổ chức theo nhóm và thực hiện
- Các nhóm khác cùng nhận xét
 *Hđộng 3 : 5’ thu chấm điểm 10 vở
*Hđộng nối tiếp: 3’
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- Về xem trước Tiết 119 : Các ngày trong tuần lễ 
-3 HS lên bảng giải , lớp b/c
- Đặt tính rồi tính 
- Đặt hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục . 
- 5 HS lên bảng cùng giải 
- Tính nhẩm 
- HS tự nhẩm và nêu kết quả 
60, 40, 20, 5, 91, 1, 0, 3, 22
- So sánh 
HS tự làm 
- Lớp 1 B có 35 bạn , trong đó có 20 bạn nữ . Hỏi lớp 1 B có bao nhiêu bạn nam ? 
- 1 HS giải : 
 Bài giải
 Số bạn nam lớp 1 B có là:
 35-20= 15 ( bạn ) 
 Đáp số : 15 bạn nam.
-2 nhóm HS thực hiện nối
HS TB,Y
HS TB,K
HS K,G
HS K,G

File đính kèm:

  • doctoan-ltập.doc