Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

Ngoài ra, người ta còn chọn giống vật nuôi dựa vào một số tiêu chí khác như:

- Ngoại hình: là hình dáng bên ngoài của vật nuôi, mang đặc điểm đặc trưng của giống.

- Thể chất: là chất lượng bên trong, mặt sinh lí của cơ thể vật nuôi.

 

ppt43 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? 
Câu 2: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi? 
Kiểm tra bài cũ 
BÀI 33: 
 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI 
MỤC TIÊU: 
- Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. 
Biết được một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. 
TRỌNG TÂM 
Một số phương pháp chọn giống vật nuôi. 
Lấy một số ví dụ về giống vật nuôi mà em biết? 
22/11/2023 
5 
I. KHÁI NIỆM VỀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI 
 Khi chọn gà để nuôi thì em thường chọn gà con như thế nào? 
Chọn những con gà con long bông, nhanh nhẹn, to khỏe, mắt sáng, chân khép kín, lông mượt có màu đặc trưng của giống, loại bỏ những con vẹo mỏ, khoèo chân, hỏng mắt, bụng sệ, lông bết 
22/11/2023 
6 
I. KHÁI NIỆM VỀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI 
Vậy mục đích của việc chọn những con gà đó để làm gì? 
Đáp ứng mục đích của người chăn nuôi 
như: lấy trứng, lấy thịt cho năng suất cao. 
I. KHÁI NIỆM VỀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI .  
L ợn đẻ 10-16 con / l ứa , nuôi con khéo. 
L ợn cai sữa 6-8 kg 
Nuôi 12 th áng tuổi 95-100 kg 
Tỉ lệ nạc 38,6% 
Lợn đẻ : 7-9 con /l ứa khó sinh, nuôi con dỡ. 
Lợn cai s ữ a: 10-12 kg 
Nu ô i 7-8 th á ng: 80-100 kg 
Tỉ lệ nạc 50-55% 
Lợn Duroc 
Lợn Móng Cái 
Nuôi lợn lấy thịt, người chăn nuôi sẽ chọn giống lợn nào? Vì sao? 
Nuôi lợn nái, người chăn nuôi sẽ chọn giống lợn nào? Vì sao? 
Mục đích nuôi 
Giống lợn gì? 
Năng suất 
Giống lợn để nái 
Giống lợn để lấy thịt 
Lợn Móng Cái 
Lứa đẻ 10-16 con/ lứa, nuôi con khéo. 
Lợn Duroc 
7- 8 tháng tuổi đạt 80 – 100Kg, tỉ lệ nạc 50-55% 
Muốn chọn giống vật nuôi, người chăn nuôi căn cứ vào đâu? 
Chọn giống vật nuôi là gì? 
Bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 
 CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI. 
I. KHÁI NIỆM VỀ CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI. 
	Chọn giống vật nuôi là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn con đực và con cái tốt giữ lại làm giống. 
BÒ SỮA HÀ LAN 
B ò nặng 650 -700 Kg 
S ản lượng sữa bình quân 5500 – 6000 kg / chu k ỳ 305 ng ày 
S ản lượng sữa trung bình 50 – 60 lít/ ng à y. 
Lợn Lan-đơ-rat 
-l ợn truởng thành nặng 300 – 320 Kg 
- l ợn nuôi 6 tháng 100kg, t ỉ lệ nạc 56 %. 
Gà Ai Cập : 
Số lượng trứng/mái/năm : 170 quả. 
Tiêu tốn thức ăn/10 trứng : 2,3kg. 
Chất lượng trứng thơm ngon, tỷ lệ lòng đỏ cao, 
 vỏ trứng màu trắng giống như gà Ri. 
Gà Lương Phượng  : 
Số lượng trứng/mái/năm : 175 quả - Nuôi thịt 
Tiêu tốn thức ăn : 2,6 - 2,7kg/kg tăng trọng. 
Khối lượng cơ thể lúc 10 tuần tuổi : 1,8 - 1,9 kg/con . 
	 Ngoài ra, người ta còn chọn giống vật nuôi dựa vào một số tiêu chí khác như: 
- Ngoại hình: là hình dáng bên ngoài của vật nuôi, mang đặc điểm đặc trưng của giống. 
- Thể chất: là chất lượng bên trong, mặt sinh lí của cơ thể vật nuôi. 
22/11/2023 
15 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI 
Muốn đàn vật nuôi có những 
 đặc điểm tốt của giống thì bố mẹ 
 chúng phải như thế nào? 
Bố mẹ phải là giống tốt 
Vậy, em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn giống? 
Có nhiều PP trong đó có: phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG 
 VẬT NUÔI 
	 1. Chọn lọc hàng loạt 
Kể tên một số phương pháp chọn giống vật nuôi. 
Chọn giống 
vật nuôi 
Chọn lọc hàng loạt 
Kiểm tra năng suất 
(Kiểm tra cá thể) 
Chọn lọc hàng loạt là phương pháp chọn giống phổ biến và thông dụng ở nước ta 
ĐÀN VẬT NUÔI 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
CHỌN VẬT NUÔI LÀM GIỐNG 
Cân nặng 
Sản lượng 
Chọn giống lợn 
Thời gian nuôi, tỉ lệ nạc, khả năng tăng trọng 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG 
 VẬT NUÔI 
	 1. Chọn lọc hàng loạt 
	 Từ đàn vật nuôi, lựa chọn được những cá thể tốt nhất để làm con giống. 
Thế nào là chọn lọc hàng loạt ? 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG 
 VẬT NUÔI 
	 1. Chọn lọc hàng loạt 
	 2. Kiểm tra năng suất 
	 (Kiểm tra cá thể) 
Đây là phương pháp tiến bộ hơn so với phương pháp chọn lọc hàng loạt. 
ĐÀN VẬT NUÔI 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
CHỌN VẬT NUÔI TỐT NHẤT ĐỂ LÀM GIỐNG 
Cân nặng 
Sản lượng 
9 
8 
6 
3 
1 
So với 
tiêu chuẩn 
Nuôi trong 
điều kiện chuẩn 
Số 
thứ tự 
Khối lượng 
(kg) 
Vòng ngực (cm) 
Dài thân (cm) 
1 
18 
65 
59 
3 
23 
71 
65 
6 
19 
66 
56 
8 
20 
68 
60 
9 
21 
69 
62 
Tiêu chuẩn chọn lợn giống (6 tháng tuổi): 
Khối lượng 21 kg trở lên; Dài thân 61 cm trở lên; Vòng ngực 69 cm trở lên. 
 Dựa vào tiêu chuẩn, em hãy chọn những con tiếp tục giữ lại làm giống từ trong bảng sau. 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG 
 VẬT NUÔI 
	 1. Chọn lọc hàng loạt 
	 2. Kiểm tra năng suất 
	 (Kiểm tra cá thể) 
	Từ những con của các cặp bố mẹ tốt được nuôi dưỡng trong cùng thời gian, cùng điều kiện “chuẩn”, chọn ra những cá thể tốt nhất để làm giống. 
Thế nào là phương pháp kiểm tra năng suất ? 
 Bản chất của hai phương pháp chọn giống trên là gì ? 
- Chọn lọc hàng loạt: chỉ quan tâm đến các cá thể trong đàn đạt tiêu chuẩn. 
- Kiểm tra cá thể: các cá thể được chọn là con của các cặp bố mẹ tốt (đạt tiêu chuẩn). 
 Ngoài 2 phương pháp chọn giống trên, người ta còn dùng nhiều phương pháp khác như: Kiểm tra đời sau, Chọn lọc gia đình, Chọn lọc kết hợp v.v 
Heo được nuôi trong đàn 
Lợn Móng Cái 
Đàn vật nuôi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Chọn vật nuôi 
 làm giống. 
Đàn vật nuôi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Vật nuôi chọn nuôi trong điều kiện chuẩn 
Vật nuôi tốt nhất được chọn làm giống. 
1 
3 
6 
8 
9 
PPchọn lọc hàng loạt 
Kiểm tra năng suất 
Ngoại hình, 
trọng lượng 
Ngoại hình 
trọng lượng 
So tiêu chuẩn 
định trước 
 Thảo luận nhóm trong 1 phút 30 giây: 
Ưu và nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất vật nuôi. 
PP CHỌN LỌC HÀNG LOẠT 
PP KIỂM TRA NĂNG SUẤT 
ƯU ĐIỂM 
NHƯỢC ĐIỂM 
Đơn giản, dễ làm, ít tốn thời gian, công suất, không đòi hỏi trình độ kĩ thuật. 
Độ chính xác cao 
Độ chính xác không cao 
Đòi hỏi trình độ 
kĩ thuật cao 
0:00 
0:01 
0:02 
0:03 
0:04 
0:05 
0:06 
0:07 
0:08 
0:09 
0:11 
0:10 
0:11 
0:12 
0:13 
0:14 
0:15 
0:16 
0:17 
0:18 
0:19 
0:20 
0:21 
0:22 
0:23 
0:24 
0:25 
0:26 
0:27 
0:28 
0:29 
0:30 
0:31 
0:32 
0:33 
0:34 
0:35 
0:36 
0:37 
0:38 
0:39 
0:40 
0:41 
0:42 
0:43 
0:44 
0:45 
0:46 
0:47 
0:48 
0:49 
0:50 
0:51 
0:52 
0:53 
0:54 
0:55 
0:56 
0:57 
0:58 
0:59 
1:00 
1:01 
1:02 
1:03 
1:04 
1:05 
1:06 
1:07 
1:08 
1:09 
1:10 
1:11 
1:12 
1:13 
1:14 
1:15 
1:16 
1:17 
1:18 
1:19 
1:20 
1:21 
1:22 
1:23 
1:24 
1:25 
1:26 
1:27 
1:28 
1:29 
1:30 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI 1. Chọn lọc hàng loạt Dựa vào tiêu chuẩn đã định trước để chọn vật nuôi tốt làm giống.2. Kiểm tra năng suất hay kiểm tra cá thể - Các vật nuôi đã chọn lọc được nuôi dưỡng trong điều kiện chuẩn.- Xác định kết quả của từng con so với tiêu chuẩn đã định trước để chọn vật nuôi tốt nhất làm giống. 
III. QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI 
	- Bao gồm việc tổ chức và sử dụng giống vật nuôi. 
	- Mục đích: duy trì và nâng cao phẩm chất của giống. 
Quản lí giống vật nuôi là gì ? Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì ? 
Một số hình ảnh. 
Khu nuôi heo đực giống. 
Hình : l ợn mang thai 
Hình : l ợn sau khi cai sữa 
Hình : l ợn con 
 Chọn giống vật nuôi là căn cứ vào ..chăn nuôi để chọn ..và .. giữ lại làm giống. 
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỔ TRỐNG: 
mục đích 
con đực 
con cái tốt 
CỦNG CỐ 
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỔ TRỐNG: 
 Các em hãy xác định các ví dụ sau bằng cách đánh dấu(+) phương pháp chọn lọc hàng loạt , và dấu (-) phương pháp kiểm tra năng xuất vào ô trống: 
 Chọn những con gà trống trong đàn to, khỏe mạnh giữ lại làm giống 
 Phương pháp chọn lọc đơn giản phù hợp với trình độ kĩ thuật làm giống thấp, có độ chính xác kém. 
 Phương pháp chọn lọc đòi hỏi kĩ thuật cao. 
+ 
+ 
 - 
C©u 1 : ThÕ nµo lµ chän gièng vËt nu«i? 
C¨n cø vµo môc ®Ých ®Ó chän 
nh÷ng con c¸i gi÷ l¹i lµm gièng 
B. C¨n cø vµo môc ®Ých ®Ó chän 
nh÷ng con ®ùc gi÷ l¹i lµm gièng 
C. C¨n cø vµo môc ®Ých ch¨n nu«i ®Ó chän 
nh÷ng vËt nu«i ®ùc vµ c¸i gi÷ l¹i lµm gièng 
D. Chän con ®ùc vµ con c¸i gi÷ l¹i ®Ó lµm gièng 
A. Chän läc gia ®×nh 
B. Chän läc hµng lo¹t 
C. Chän läc kiÓm tra n¨ng suÊt 
D. Chän läc ®êi sau 
C©u 2 . Khi chän vËt nu«i ®Ó lµm gièng ng­­uêi ta dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ®· ®Þnh tr­uíc, råi c¨n cø vµo søc s¶n xuÊt cña tõng vËt nu«i ®Ó chän lùa tõ trong ®µn vËt nu«i nh÷ng c¸ thÓ tèt nhÊt ®Ó lµm gièng gäi lµ ph­¬ng ph¸p? 
A. Chän läc gia ®×nh 
B. Chän läc hµng lo¹t 
C. KiÓm tra n¨ng suÊt 
D. Chän läc ®êi sau 
C©u 3: C¸c vËt nu«i tham gia chän läc ( thu­êng lµ con cña nh÷ng nh÷ng vËt nu«i tèt) ®­uîc nu«i trong cïng mét ®iÒu kiÖn chuÈn, trong cïng mét thêi gian råi dùa vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­uîc ®em so s¸nh víi nh÷ng tiªu chuÈn ®· ®Þnh tru­íc ®Ó lùa chän nh÷ng con tèt nhÊt ®Ó gi÷ l¹i lµm gièng lµ phu­¬ng ph¸p chän gièng? 
C©u 4 : Chän läc hµng lo¹t cã ­u­u ®iÓm lµ? 
A. §é chÝnh x¸c cao 
B. Nhanh, ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn 
C. KiÓm tra ®­uoc chÝnh x¸c gièng 
D. §ßi hái tr×nh ®é cao cña ngu­êi chän gièng 
C©u 5 : KiÓm tra nang suÊt th­uêng ®­uîc ¸p dông? 
A. Chän ®­uîc nhiÒu gièng cïng mét lóc 
B. Chän con ®ùc, c¸i gièng ®¹t yªu cÇu cao 
C. Chän ®­uîc cho mét sè gièng n¨ng suÊt thÊp 
D. Cho gµ lÊy trøng 
	DẶNDÒ- Học bài 33: một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. - Xem bài 34: nhân giống vật nuôi, trang 91,92 sách giáo khoa. 
KÍNH CHÚC THẦY CÔ,CÁC EM HỌC SINH 
NHIỀU SỨC KHOẺ, THÀNH CÔNG 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_bai_33_mot_so_phuong_phap_chon_loc.ppt
Giáo án liên quan