Bài dạy Địa lí Lớp 7 - Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Câu: 1 “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?

 A. Châu Âu.

 B. Châu Mĩ.

 C. Châu Đại Dương.

 D. Châu Phi.

Hiển thị đáp án

Câu: 2 Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?

 A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.

 B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.

 C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.

 D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.

Hiển thị đáp án

Câu: 3 Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:

 A. Cri- xtop Cô-lôm-bô.

 B. Ma-gien-lăng.

 C. David.

 D. Michel Owen.

Hiển thị đáp án

 

docx6 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 08/03/2024 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Địa lí Lớp 7 - Bài 35: Khái quát châu Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 35: Khái quát châu Mĩ
A. Lý thuyết
1. Một lãnh thổ rộng lớn
- Phạm vi lãnh thổ:
   + Diện tích 42 triệu Km2.
   + Lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam.
- Vị trí địa lí:
   + Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.
   + Tiếp giáp với các đại dương Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
Hình 35.1 - Lược đồ tự nhiên châu Mĩ
2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng
- Thành phần nhập cư: Người châu Á, châu Âu, châu Phi.
- Người bản địa: Người Anh-điêng và các tộc người.
- Các chủng tộc: Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô –it, Nê – grô – it. Các chủng tộc đã hòa huyết với nhau tạo nên thành phần người lai.
Hình 35.2 - Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mĩ
B. Trắc nghiệm
Câu: 1 “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
   A. Châu Âu.
   B. Châu Mĩ.
   C. Châu Đại Dương.
   D. Châu Phi.
Hiển thị đáp án
Câu: 2 Vai trò của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ?
   A. Đa dạng các chủng tộc và xuất hiện thành phần người lai.
   B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách mạnh mẽ.
   C. Mang lại bức tranh mới trong phân bố dân cư trên thế giới.
   D. Tàn sát, diệt chủng nhiều bộ tộc bản địa.
Hiển thị đáp án
Câu: 3 Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên:
   A. Cri- xtop Cô-lôm-bô.
   B. Ma-gien-lăng.
   C. David.
   D. Michel Owen.
Hiển thị đáp án
Câu: 4 Khi mới phát hiện ra châu Mĩ thì chủ nhân của châu lục này là người thuộc chủng tộc nào?
   A. Ơ-rô-pê-ô-ít
   B. Nê-grô-ít
   C. Môn-gô-lô-ít
   D. Ôt-xtra-lo-it
Hiển thị đáp án
Câu: 5 Sau khi tìm ra châu Mĩ, người da đen châu Phi nhập cư vào châu Mĩ như thế nào?
   A. Sang xâm chiếm thuộc địa
   B. Bị đưa sang làm nô lệ
   C. Sang buôn bán
   D. Đi thăm quan du lịch
Hiển thị đáp án
Câu: 6 Người Anh-điêng sống chủ yếu bằng nghề:
   A. Săn bắn và trồng trọt.
   B. Săn bắt và chăn nuôi.
   C. Chăn nuôi và trồng trọt.
   D. Chăn nuôi và trồng cây lương thực.
Hiển thị đáp án
Câu: 7 Châu Mĩ có những nền văn minh cổ đại:
   A. Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.
   B. Mai-a, sông Nin, Đông Sơn.
   C. In-ca, Mai-an, sông Nin.
   D. Hoàng Hà, A-xơ-tếch, sông Nin.
Hiển thị đáp án
Câu: 8 Dòng sông được mệnh danh “Vua của các dòng sông” nằm ở châu Mĩ là:
   A. Sông Mixixipi.
   B. Sông Amadon.
   C. Sông Panama.
   D. Sông Orrinoco.
Hiển thị đáp án
Câu: 9 Địa hình núi cao và các dãy núi phân bố chủ yếu ở:
   A. Phía Đông Bắc của châu Mĩ.
   B. Dọc ven biển phía Tây, kéo dài từ Bắc xuống đến Nam Mĩ.
   C. Phía Nam và dọc ven biển phía Đông của châu Mĩ.
   D. Phía Tây Bắc và Tây Nam của châu Mĩ.
Hiển thị đáp án
Câu: 10 Người châu Phi bị bán sang châu Mĩ nhằm mục đích:
   A. Tham gia các hoạt động kinh doanh.
   B. Tham gia các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.
   C. Khai khẩn đất hoang, lập đồn điền trồng bông, mía, cà phê.
   D. Làm ô xin trong các gia đình người châu Âu khá giả.
Hiển thị đáp án

File đính kèm:

  • docxbai_day_dia_li_lop_7_bai_35_khai_quat_chau_mi.docx