3 Đề kiểm tra giữa kì I môn Công nghệ Khối 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1 (3,0 điểm):

 - Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

Bước 1: Khung tên.

Bước 2: Hình biểu diễn.

Bước 3: Kích thước.

Bước 4: Yêu cầu kĩ thuật.

Bước 5: Tổng hợp.

- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.

 

doc9 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 3 Đề kiểm tra giữa kì I môn Công nghệ Khối 8 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO 
Lớp: .../.
Họ và tên:...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Công nghệ – Khối 8
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ:...
Lời phê
........
Giám khảo
Đề 1:
Câu 1 (3,0 điểm): Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
..
Câu 2 (2,5 điểm): Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? .........
Câu 3(3,0 điểm): Cho vật thể bên dưới, em hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể theo đúng vị trí trên bản vẽ với kích thước tùy chọn?	
............Câu 4 (1,5 điểm): Hình chiếu của hình chóp đều đáy là hình vuông có hình dạng như thế nào gì?
Hết
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Đề 1:
Câu
Nội Dung
Điểm
Câu 1 (3,0 điểm):
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
Bước 1: Khung tên.
Bước 2: Hình biểu diễn.
Bước 3: Kích thước.
Bước 4: Yêu cầu kĩ thuật.
Bước 5: Tổng hợp.
Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 2 (2,5 điểm):
Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta được hình trụ.
Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với hình chiếu đứng thì :
Hình chiếu đứng là hình tròn.
Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật. 	
1,0 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
Câu 3 (3,0 điểm):
Học sinh vẽ hình chiếu đúng theo quy ước, mỗi hình chiếu đúng 1 điểm	
1,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
Câu 4 (1,5 điểm):
Hình chóp đều đáy là hình vuông có:
Hai hình chiếu là hình tam giác cân.
Hình chiếu còn lại là hình vuông có 2 đường chéo.
0,75 điểm
0,75 điểm
Hết 
UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO 
Lớp: .../.
Họ và tên:...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Công nghệ – Khối 8
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ:...
Lời phê
........
Giám khảo
Đề 2:
Câu 1 (3,0 điểm): Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ lắp? Công dụng của bản vẽ lắp?
..
Câu 2 (2,5 điểm): Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì? .........
C
Câu 3(3,0 điểm): Cho vật thể bên dưới, em hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể theo đúng vị trí trên bản vẽ với kích thước tùy chọn?
AAA
B
............Câu 4 (1,5 điểm): Nêu vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ?
Hết
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Đề 2:
Câu
Nội Dung
Điểm
Câu 1 (3,0 điểm):
Trình tự đọc bản vẽ lắp:
Bước 1: Khung tên.
Bước 2: Bảng kê.
Bước 3: Hình biểu diễn.
Bước 4: Kích thước.
Bước 5: Phân tích chi tiết.
Bước 6: Tổng hợp.
Bản vẽ lắp dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 2 (2,5 điểm):
Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón.
Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì :
Hình chiếu cạnh là hình tròn.
Hình chiếu đứng là hình chữ nhật. 	
1,0 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
Câu 3 (3,0 điểm):
Học sinh vẽ hình chiếu đúng theo quy ước, mỗi hình chiếu đúng 1 điểm 
1,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
Câu 4 (1,5 điểm):
Vị trí các hình chiếu:
Hình chiếu đứng nằm ở góc trên bên trái bản vẽ. Lấy hình chiếu đứng làm chuẩn.
Hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng.
Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Hết 
UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO 
Lớp: .../.
Họ và tên:...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Công nghệ – Khối 8
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ:...
Lời phê
........
Giám khảo
Đề 3:
Câu 1 (3,0 điểm): Thế nào là hình chiếu; mặt phẳng chiếu? Nêu vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ?
..
.
Câu 2 (3,0 điểm): Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
...........
Câu 3(2,5 điểm): Hình cầu được tạo thành như thế nào? Nêu đặc điểm hình chiếu của hình cầu?	
............Câu 4 (1,5 điểm): Hình chiếu của hình chóp đều đáy là hình vuông có hình dạng như thế nào?
Hết
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020 - 2021
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Đề 3:
Câu
Nội Dung
Điểm
Câu 1 (3,0 điểm):
Khi chiếu một vật lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó là hình chiếu.
Mặt phẳng chiếu là mặt phẳng chúa hình chiếu.
Vị trí các hình chiếu:
Hình chiếu đứng nằm ở góc trên bên trái bản vẽ. Lấy hình chiếu đứng làm chuẩn.
Hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng.
Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng.
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 2 (3,0 điểm):
Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:
Bước 1: Khung tên.
Bước 2: Hình biểu diễn.
Bước 3: Kích thước.
Bước 4: Yêu cầu kĩ thuật.
Bước 5: Tổng hợp.
Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3 (2,5 điểm):
Hình cầu được tạo thành khi ta quay nửa hình tròn một vòng quanh 1 đường kính cố định.
Đặc điểm hình chiếu của hình cầu:
Tất cả hình chiếu của hình cầu đều là hình tròn.
Kích thước các hình chiếu đều bằng nhau.
1,0 điểm
0,75 điểm
0,75 điểm
Câu 4 (1,5 điểm):
Hình chóp đều đáy là hình vuông có:
Hai hình chiếu là hình tam giác cân.
Hình chiếu còn lại là hình vuông có 2 đường chéo.
0,75 điểm
0,75 điểm
Hết 

File đính kèm:

  • doc3_de_kiem_tra_giua_ki_i_mon_cong_nghe_khoi_8_nam_hoc_2020_20.doc
Giáo án liên quan