Xóa bỏ comment trong excel

Thực ra đó là Comment (Chú thích) của người soạn tài liệu. Vì của người ta thì người ta có quyền mà.

I.Cách viết Comment:

-Bạn chọn một ô cần Chú thích --> nhấp phải --> một bảng xuất hiện --> Bạn nhấp Insert Comment --> bảng chú thích xuất hiện!

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xóa bỏ comment trong excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÓA BỎ COMMENT TRONG EXCEL
	Đôi khi chúng ta tải một File Excel trên Internet hoặc bạn bè gửi đến mà mỗi lần nhấp chuột vào một Ô (cell) để nhập thêm dữ liệu thì xuất hiện một hộp thoại bên cạnh rất khó chịu ??????
Minh họa:
	Thực ra đó là Comment (Chú thích) của người soạn tài liệu. Vì của người ta thì người ta có quyền mà.
I.Cách viết Comment:
-Bạn chọn một ô cần Chú thích --> nhấp phải --> một bảng xuất hiện --> Bạn nhấp Insert Comment --> bảng chú thích xuất hiện!
-Bạn gõ gì tùy ý ; Ví dụ: như minh họa
2.Copy Comment:
-Bạn nhấp phải vào Ô vừa làm Comment --> chọn Copy ; nhấp chọn các ô muốn làm Comment tương tự rồi nhấp phải --> chọn Paste Special
-Bạn chọn Comment như minh họa.
3.Show/Hide Comments : Hiện/ẩn:
-Bạn nhấp phải vào ô muốn hiện hoặc ẩn chọn Show hoặc Hide
4.Xóa Comment: 
-Bạn chọn ô, các ô, cả Sheet muốn xóa Comment --> nhấp phải --> chọn Delete Comment.
5. Lưu ý: Comment chỉ là Chú thích không ảnh hưởng tính toán hoặc in ấn.
	Xin chia sẻ.
	LGB

File đính kèm:

  • docLAM_VA_XOA_COMMENT_TRONG_EXCEL_20150727_121433.doc