Ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào trong giờ học cầu lông của môn Thể dục khối 11

Đánh cầu cao tay có thể chia thành các loại: Đánh cầu cao xa thuận tay, đánh cầu

cao xa trái tay, đánh cầu cao xa trên đầu, đánh cầu cao xa bị động trái tay, đánh cầu cao xa

trước lưới, treo cầu thuận tay, trái tay và trên đầu.

* Yếu lĩnh động tác chuẩn bị: Trước tiên phải phán đoán chính xác hướng bay và

điểm rơi của cầu. Ở tư thế này trọng tâm dồn vào chân phải, chân sau hơi kiển gót, hai tay

nâng lên gần ngang vai, mắt nhìn theo cầu, đồng thời cầm vợt chính xác để mặt vợt hướng

về phía lưới.

* Yếu lĩnh động tác giơ vợt: Giơ vợt lên hướng về phía sau, khiến thân người hơi

cong lại hình cung, đồng thời thân người xoay sang trái, mặt vợt hướng về lưới cầu. Lúc

đó khuỷu tay co lại để khung vợt ở phía sau người, hình thành khoảng cách lớn nhất vung

vợt.

* Yếu lĩnh động tác vung vợt: Động tác vung vợt phải, điểm tiếp xúc giữa cầu và

vợt ở chính diện.

Khi đánh cầu vai nghiêng về sau, nâng khủy tay (cùi chỏ) lên, tay đưa nhanh lên

duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng lên trên, cổ tay nhanh chóng gập xuống cho điểm tiếp xúc

giữa vợt và cầu ở vị trí cao nhất. Trong thời điểm đánh cầu chủ yếu dựa vào lòng bàn tay

hướng lên trước, cổ tay cổ tay nhanh chóng gập xuống cho điểm tiếp xúc ở vị trí cao nhất.

Lực bột phát của cổ tay là tốc độ vung vợt sản sinh trong quá trình vung vợt. Lúc đó cổ tay

trong trạng thái gập xuống, đồng thời nắm chặc cán vợt, vận dụng ngón tay cái và ngón tay

trỏ ép với nhau để sản sing ra lực bột phát lớn nhất.

pdf19 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào trong giờ học cầu lông của môn Thể dục khối 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y 
trỏ ép với nhau để sản sing ra lực bột phát lớn nhất. 
 Điểm cầu rơi ở trên vai, cánh tay cầm vợt hầu như duỗi thẳng, dùng mặt vợt chính 
diện đánh vào dưới đế cầu để cầu bay đi. Tay trái phối hợp đưa xuống bên mình giúp cho 
động tác xoay người. 
 * Yếu lĩnh động tác kết thúc: Sau khi đánh cầu, tay phải thuận thế hướng xuống 
dưới, giảm tốc độ, cuối cùng đưa về trước người, trọng tâm thân thể từ trái chuyển tới trước 
chân phải bước lên trước, chuẩn bị cho bước sau trở về trung tâm. 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
2./ Các bài tập đánh cầu cao sâu: 
a/. Các Quy ước tập luyện: 
STT Hình Vẽ Mô Tả Quy Ước 
1.  Các số tự nhiên (1, 2, 3, 4) 
Thứ tự đánh cầu mà 
người tập luyện phải thực 
hiện 
2. 
Hình tia chớp 
Thực hiện động tác 
nhanh tốc độ. 
3. 
Đoạn thẳng được uốn lượn 
Tập với dây đàn hồi (dây 
cao su) 
4.  Hình ngôi sao 3 cánh Tập luyện với dụng cụ bổ trợ 
5. 
Hình mũi tên đoạn thẳng hoặc đường 
cong ngăt quãng 
Người phục vụ thực hiện 
động tác đánh cầu 
6. Hình đoạn thẳng đơn có mũi tên 
Người tập luyện đánh cầu 
7. Hình đoạn thẳng kép 1 đầu có mũi tên Người tập luyện di 
chuyển 
8. Hình đoạn thẳng kép 2 đầu có mũi tên Người tập luyện thực 
hiện di chuyển tịnh tiến 
b/. Hệ thống các bài tập liên quan đến đánh cầu cao sâu (cầu lông). 
NỘI DUNG MÔ TẢ BÀI TẬP HÌNH MINH HỌA Ghi chú 
1. Di chuyển 
đánh cầu 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân 
từ nửa 
phần sân 
bên phải 
(thuận 
tay) 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1 
bước, sau đó nhanh chóng lùi 
nhanh về phía cuối sân bên phải 
(bên thuận tay) thực hiện luân 
phiên đánh cầu thẳng cuối sân và 
đánh cầu chéo cuối sân, sau khi 
thực hiện xong nhanh chóng về vị 
trí ban đầu để thực hiện nội dung 
tiếp theo. 
20 lần tịnh tiến đánh cầu thuận tay hoặc 
thực hiện động tác tốc độ trong 30s tính số 
lần (cường độ TB) 
Giáo viên 
thị phạm 
làm mẫu 
diễn giải 
phân tích 
các yếu 
lĩnh kỹ 
thuật 
2. Di chuyển 
đánh cầu 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân 
từ nửa 
phần sân 
bên phải 
(trái tay) 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
20 lần tịnh tiến đánh cầu trái tay hoặc thực 
hiện động tác tốc độ trong 30s tính số lần 
(cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
3. Đứng tại 
chỗ gập 
duỗi cao 
tay về 
trước với 
dây đàn 
hồi (dây 
cao su) 
() 
Người tập luyện đứng tạy chỗ 
chân trước chân sau (tay nào cầm 
dây cao su thì chân đó đứng sau, 
dây cao su có một đầu được nối cố 
định). Thực hiện giơ tay cao đồng 
thời mở vai gập duỗi tay liên tục. 
20 lần gập duỗi thuận tay hoặc thực hiện 
gập duỗi tay tốc độ trong 30s tính số lần 
(cường độ TB) 
Bài tập ở 
nhà 
4. Cầm vợt 
nặng di 
chuyển 
tịnh tiến 
gập duỗi 
tay () 
Di chuyển tịnh tiến cầm vợt tennis 
hoặc vợt cầu lông có vỏ bọc bằng 
da (bỏ thêm một quyển sách nhỏ 
vào trong để tăng thêm độ nặng 
của vợt_ hình) đánh cầu liên tục 
20 lần hoặc thực hiện tốc độ 
nhanh trong 30s 
(cường độ TB) 
 Bài tập ở 
nhà 
5. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
thuận tay 
cao sâu, 
khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
cao phía 
sau theo 
đường 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 20 lần đánh cầu mỗi lần đánh 2 
quả, hoặc tập đánh tốc độ trong 30s tính số 
lần (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
6. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
cao sâu ở 
vị trí cầu 
cao/thấp 
thuận tay 
(khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
20 lần đánh trên (thuận tay) phía trước, 20 
lần đánh phía sau hoặc tập tốc độ trong 30s 
tính số lần (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
Bỏ thêm một quyển sách nhỏ vào bao 
vợt để tăng thêm sức nặng của vợt 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
cao phía 
sau) theo 
đường 
thẳng và 
chéo sân. 
7. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
cao sâu ở 
vị trí cầu 
cao/thấp 
trái tay 
(khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
cao phía 
sau) theo 
đường 
thẳng và 
chéo sân. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
20 lần đánh trên (trái tay)phía trước, 20 lần 
đánh phía sau (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
30s tính số lần (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
8. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái tay 
thẳng, khi 
quả cầu 
được treo 
cao ở giữa 
sân. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
40 lần đánh cầu cao sâu trên cao thẳng sân 
(thuận tay), 40 lần đánh cầu cao sâu trên cao 
thẳng sân (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
1phút tính số lần (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
9. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay chéo 
sân, khi 
quả cầu 
được treo 
cao ở giữa 
sân. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
40 lần đánh cầu cao sâu trên cao chéo sân 
(thuận tay), 40 lần đánh cầu cao sâu trên cao 
chéo sân (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
1phút tính số lần (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
10. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay thẳng 
sân, khi 
quả cầu 
được bỏ 
thấp gần 
lưới. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
40 lần bung cầu cao sâu thẳng sân (thuận 
tay), 40 lần bung cầu cao sâu thẳng sân (trái 
tay) hoặc tập tốc độ trong 1phút tính số lần 
(cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
11. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay chéo 
sân, khi 
quả cầu 
được bỏ 
thấp gần 
lưới. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
40 lần bung cầu cao sâu chéo sân (thuận 
tay), 40 lần bung cầu cao sâu chéo sân (trái 
tay) hoặc tập tốc độ trong 1phút tính số lần 
(cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
12. Đứng 
đánh cầu 
vào tường. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 50 lần đánh 
cầu vào tường hoặc đánh 
tốc độ vào tường trong 1 
phút tính số lần (cường độ 
TB) 
CÁC BÀI TẬP PHỐI HỢP ĐÁNH CẦU VÀO ĐIỂM ĐỊNH TRƯỚC 
1. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
3 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
một vị trí 
bên phải 
người 
đánh. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 20 lần đánh (mỗi lần đánh 3 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
2. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
3 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
một vị trí 
bên trái 
người 
đánh. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 20 lần đánh (mỗi lần đánh 3 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
3. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
3 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
3 vị trí đã 
được định 
trước. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả Thực hiện 20 lần đánh (mỗi lần đánh 3 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
4. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
4 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
1 vị trí đã 
được định 
trước bên 
phải người 
đánh. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 15 lần đánh (mỗi lần đánh 4 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
5. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
4 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
1 vị trí đã 
được định 
trước bên 
trái người 
đánh. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 15 lần đánh (mỗi lần đánh 4 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
6. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
4 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
2 vị trí 
thẳng sân 
đã được 
định trước 
(bên phải 
và bên trái 
người 
đánh). 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 15 lần đánh (mỗi lần đánh 4 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
7. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
4 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
2 vị trí đã 
được định 
trước chéo 
sân. 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Thực hiện 15 lần đánh (mỗi lần đánh 4 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
8. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
4 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
3 vị trí 
bên phải 
người 
đánh và 1 
vị trí bên 
trái người 
đánh 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả Thực hiện 15 lần đánh (mỗi lần đánh 4 
quả) hoặc tập liên tục trong 1 phút tính số 
quả vào ô ở cuối sân (cường độ TB) 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
9. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu 
trái tay ở 3 
vị trí khác 
nhau trên 
sân về 1 vị 
trí bên trái 
người 
đánh 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP ĐÁNH CẦU CAO SÂU 
10. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu 
trái tay ở 3 
vị trí khác 
nhau trên 
sân về 1 vị 
trí bên trái 
người 
đánh 
Các nhóm thông qua hình ảnh 
minh họa và nội dung mô tả mẫu 
của giáo viên (nội dung 1 ở trên) 
tiến hành thảo luận và viết mô 
tả 
Gần cuối 
tiết học 
đại diện 
nhóm 
trình bày 
và thị 
phạm 
PHỤ LỤC PHẦN ĐÁP ÁN 
(Phạm Quốc Đạt _ GV TD) 
Đây là phần các đáp án giải thích các kỹ thuật của các hình vẽ bài tập đánh cầu cao sâu 
mà giáo viên giao cho học sinh thảo luận và học tập. Mỗi đáp án mô tả bài tập sẽ được tổng hợp 
và chuyển cho các nhóm vào cuối mỗi tiết học (sau khi các nhóm đã thảo luận xong) để các cá 
nhân, các nhóm làm tư liệu học tập. 
NỘI DUNG MÔ TẢ BÀI TẬP HÌNH MINH HỌA 
Ghi 
chú 
1. Di chuyển 
đánh cầu 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân 
từ nửa 
phần sân 
bên phải 
(thuận 
tay) 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1 
bước, sau đó nhanh chóng lùi 
nhanh về phía cuối sân bên phải 
(bên thuận tay) thực hiện luân 
phiên đánh cầu thẳng cuối sân và 
đánh cầu chéo cuối sân, sau khi 
thực hiện xong nhanh chóng về vị 
trí ban đầu để thực hiện nội dung 
tiếp theo. 
20 lần tịnh tiến đánh cầu thuận tay hoặc 
thực hiện động tác tốc độ trong 30s tính số 
lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
2. Di chuyển 
đánh cầu 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân 
từ nửa 
phần sân 
bên phải 
(trái tay) 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1 
bước, sau đó nhanh chóng lùi 
nhanh về phía cuối sân trái (trái 
tay) thực hiện luân phiên đánh cầu 
thẳng cuối sân và đánh cầu chéo 
cuối sân, sau khi thực hiện xong 
nhanh chóng về vị trí ban đầu để 
thực hiện nội dung tiếp theo. 
20 lần tịnh tiến đánh cầu trái tay hoặc thực 
hiện động tác tốc độ trong 30s tính số lần 
(cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
3. Đứng tại 
chỗ gập 
duỗi cao 
tay về 
trước với 
dây đàn 
hồi (dây 
cao su) 
() 
Người tập luyện đứng tạy chỗ 
chân trước chân sau (tay nào cầm 
dây cao su thì chân đó đứng sau, 
dây cao su có một đầu được nối cố 
định). Thực hiện giơ tay cao đồng 
thời mở vai gập duỗi tay liên tục. 
20 lần gập duỗi thuận tay hoặc thực hiện 
gập duỗi tay tốc độ trong 30s tính số lần 
(cường độ TB) 
Bài 
tập ở 
nhà 
PHỤ LỤC PHẦN ĐÁP ÁN 
(Phạm Quốc Đạt _ GV TD) 
4. Cầm vợt 
nặng di 
chuyển 
tịnh tiến 
gập duỗi 
tay () 
Di chuyển tịnh tiến cầm vợt tennis 
hoặc vợt cầu lông có vỏ bọc bằng 
da (bỏ thêm một quyển sách nhỏ 
vào trong để tăng thêm độ nặng 
của vợt_ hình) đánh cầu liên tục 
20 lần hoặc thực hiện tốc độ 
nhanh trong 30s 
(cường độ TB) 
Bài 
tập ở 
nhà 
5. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
thuận tay 
cao sâu, 
khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
cao phía 
sau theo 
đường 
thẳng và 
đánh cầu 
chéo sân. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1  2 
bước đánh thuận tay cao sâu quả cầu 
được bỏ ở phía trước, sau đó nhanh 
chóng lùi nhanh về phía cuối sân bên 
phải (bên thuận tay) thực hiện đánh 
quả cầu cao sâu về phía sau. Cứ luân 
phiên đánh cầu thẳng cuối sân và 
đánh cầu chéo cuối sân, sau khi thực 
hiện xong nhanh chóng về vị trí ban 
đầu để thực hiện nội dung tiếp theo. 
Thực hiện 20 lần đánh cầu mỗi lần đánh 2 
quả, hoặc tập đánh tốc độ trong 30s tính số 
lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
6. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
cao sâu ở 
vị trí cầu 
cao/thấp 
thuận tay 
(khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
cao phía 
sau) theo 
đường 
thẳng và 
chéo sân. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1  
2 bước đánh thuận tay cao sâu quả 
cầu được bỏ ở phía trước, sau đó 
nhanh chóng lùi nhanh về phía 
cuối sân bên phải (bên thuận tay) 
thực hiện đánh quả cầu cao sâu về 
phía sau. Cứ luân phiên đánh cầu 
thẳng cuối sân và đánh cầu chéo 
cuối sân, sau khi thực hiện xong 
nhanh chóng về vị trí ban đầu để 
thực hiện nội dung tiếp theo. 
20 lần đánh trên (thuận tay) phía trước, 20 
lần đánh phía sau hoặc tập tốc độ trong 30s 
tính số lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
Bỏ thêm một quyển sách nhỏ vào bao 
vợt để tăng thêm sức nặng của vợt 
PHỤ LỤC PHẦN ĐÁP ÁN 
(Phạm Quốc Đạt _ GV TD) 
7. Di chuyển 
tịnh tiến 
đánh cầu 
cao sâu ở 
vị trí cầu 
cao/thấp 
trái tay 
(khi quả 
cầu được 
bỏ thấp 
phía trước 
và quả cầu 
được treo 
cao phía 
sau) theo 
đường 
thẳng và 
chéo sân. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện bước về phía trước 1  
2 bước đánh trái tay cao sâu quả 
cầu được bỏ ở phía trước, sau đó 
nhanh chóng lùi nhanh về phía 
cuối sân bên phải (bên trái tay) 
thực hiện đánh quả cầu cao sâu về 
phía sau. Cứ luân phiên đánh cầu 
thẳng cuối sân và đánh cầu chéo 
cuối sân, sau khi thực hiện xong 
nhanh chóng về vị trí ban đầu để 
thực hiện nội dung tiếp theo. 
20 lần đánh trên (trái tay)phía trước, 20 lần 
đánh phía sau (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
30s tính số lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
8. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái tay 
thẳng, khi 
quả cầu 
được treo 
cao ở giữa 
sân. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện di chuyển về phía trái 1 
 2 bước sau đó nhanh chóng di 
chuyển về phía phải 1  2 bước 
đánh trái tay cao sâu thuận tay và 
trái tay thẳng sân khi quả cầu được 
treo ở giữa hoặc cuối sân. 
40 lần đánh cầu cao sâu trên cao thẳng sân 
(thuận tay), 40 lần đánh cầu cao sâu trên cao 
thẳng sân (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
1phút tính số lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
9. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay chéo 
sân, khi 
quả cầu 
được treo 
cao ở giữa 
sân. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện di chuyển về phía trái 1 
 2 bước sau đó nhanh chóng di 
chuyển về phía phải 1  2 bước 
đánh trái tay cao sâu thuận tay và 
trái tay chéo sân khi quả cầu được 
treo ở giữa hoặc cuối sân. 
40 lần đánh cầu cao sâu trên cao chéo sân 
(thuận tay), 40 lần đánh cầu cao sâu trên cao 
chéo sân (trái tay) hoặc tập tốc độ trong 
1phút tính số lần (cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
10. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay thẳng 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện di chuyển về phía trái 1 
 2 bước sau đó nhanh chóng di 
chuyển về phía phải 1  2 bước 
bung cầu trái tay cao sâu thuận tay 
và trái tay ra sau theo đường thẳng 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
PHỤ LỤC PHẦN ĐÁP ÁN 
(Phạm Quốc Đạt _ GV TD) 
sân, khi 
quả cầu 
được bỏ 
thấp gần 
lưới. 
sân khi quả cầu được bỏ thấp gần 
lưới 
40 lần bung cầu cao sâu thẳng sân (thuận 
tay), 40 lần bung cầu cao sâu thẳng sân (trái 
tay) hoặc tập tốc độ trong 1phút tính số lần 
(cường độ TB) 
thị 
phạm 
11. Di chuyển 
tịnh tiến 
ngang sân 
đánh cầu 
thuận tay 
và đánh 
cầu trái 
tay chéo 
sân, khi 
quả cầu 
được bỏ 
thấp gần 
lưới. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện di chuyển về phía trái 1 
 2 bước sau đó nhanh chóng di 
chuyển về phía phải 1  2 bước 
bung cầu trái tay cao sâu thuận tay 
và trái tay ra sau theo đường thẳng 
sân khi quả cầu được bỏ thấp gần 
lưới 
40 lần bung cầu cao sâu chéo sân (thuận 
tay), 40 lần bung cầu cao sâu chéo sân (trái 
tay) hoặc tập tốc độ trong 1phút tính số lần 
(cường độ TB) 
Đáp 
án của 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
12. Đứng 
đánh cầu 
vào tường. 
Người tập luyện đứng cách bờ 
tường 1.5m  2m thực hiện đánh 
cầu cao liên tục vào tường 
Thực hiện 50 lần đánh 
cầu vào tường hoặc đánh 
tốc độ vào tường trong 1 
phút tính số lần (cường độ 
TB) 
Đáp 
án 
giáo 
viên 
kèm 
theo 
thị 
phạm 
CÁC BÀI TẬP PHỐI HỢP ĐÁNH CẦU VÀO ĐIỂM ĐỊNH 
TRƯỚC 
1. Bài tập 
phối hợp 
đánh cầu 
cao sâu ở 
3 vị trí 
khác nhau 
trên sân về 
một vị trí 
bên phải 
người 
đánh. 
Người tập luyện đứng từ giữa sân 
thực hiện di chuyển về phía sau 
bên phải thực hiện đánh cầu cao 
sâu, sau đó nhanh chóng di chuyển 
ngang bên trái sân đánh cầu cao 
sâu chéo sân, sau đó nhanh chóng 
lao lên trước đánh quả cầu thấp 
gần phía lưới cao sâu chéo sân về 
phía sau. Sau khi thực hiện xong 
nhanh chóng lui về thực hiện tiếp

File đính kèm:

  • pdfDAY_HOC_THEO_DU_AN_TD_TU_CHON_11.pdf
Giáo án liên quan