Tách tên bằng Hàm MID trong Excel

Minh họa bằng hình:

b/Giải thích Công thức:

+ SUBSTITUTE(B3," ","*") : tại ô B3 (Phạm Ngọc Chương), tôi thay “ ”(khoảng trắng), thành “*” (hoa thị)

 Kết quả: Phạm*Ngọc*Chương

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tách tên bằng Hàm MID trong Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tách tên bằng Hàm MID
	Bài trước chúng tôi đã chia sẻ “Tách tên bằng Hàm Right”. Bài này chia sẻ : Tách tên bằng Hàm MID
1.Minh họa:
2. Giải thích cột hàng:
-Cột A, B, C, D
-Hàng 	1,2,3,4,5,... của Máy khác với STT của Bảng biểu
*Địa chỉ Ô (cell): B3 (cột B hàng 3) chứa tên Phạm Ngọc Chương; 
 C3 (cột C hàng 3) chứa tên: Chương
3.Công thức:
a/Tại C3 bạn gõ:
	=MID(B3,FIND("*",SUBSTITUTE(B3," ","*",LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3," ",""))))+1,10)
Minh họa bằng hình:
b/Giải thích Công thức: 
+ SUBSTITUTE(B3," ","*") : tại ô B3 (Phạm Ngọc Chương), tôi thay “ ”(khoảng trắng), thành “*” (hoa thị)
	Kết quả: Phạm*Ngọc*Chương
+ SUBSTITUTE(B3," ","") : tại ô B3 (Phạm Ngọc Chương), tôi thay “ ”(khoảng trắng), thành “” (họ và tên dính liền)
	Kết quả: PhạmNgọcChương
+ LEN(B3): Đếm Phạm Ngọc Chương có bao nhiêu ký tự kể cả khoảng trắng:
Kết quả: 16 ký tự ( gồm 14 chữ và 2 khoảng trắng)
+ LEN(SUBSTITUTE(B3," ","")) : tức là đếm PhạmNgọcChương
Có mấy ký tự? 
Kết quả: 14 ký tự
+ LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3," ","")): Lấy 16 -14
	Kết quả: 2 (tức là Phạm*Ngọc*Chương có 2 * (hoa thị)
+ FIND("*",SUBSTITUTE(B3," ","*",LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3," ",""))))
Tức là tôi tìm * (hoa thị) thứ hai trong Phạm*Ngọc*Chương là ký tự thứ mấy? bắt đầu đếm từ ký tự thứ nhất (P)
Kết quả: 10 (thứ 10)
+ MID(B3,FIND("*",SUBSTITUTE(B3," ","*",LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3," ",""))))+1,10)
	Cộng 1 có nghĩa là tôi muốn chọn Ký tự thứ 11 (10+1)
Cụ thể: 
*Hàm MID có nghĩa là tôi lọc các ký tự của Phạm Ngọc Chương bắt đầu từ ký tự thứ 11 (tức là C)
*Số 10 là tôi dự trù Tên có 10 ký tự. (thực tế Chương có 6 ký tự)
Như vậy: Bạn gõ 7, 8, 9, 11, ... 50, 100, 100000000 cũng được!???
*Ví dụ thêm về Hàm MID trong Excel: 
1.Tại ô nào cũng được bạn gõ:
=MID(Trần Bảng,6,4) = Bảng
2.
	Xin Chia sẻ!
Pet Trần
	(Nếu chưa rõ, các bạn gửi Email cho chúng tôi theo địa chỉ của Giáo xứ : gxvinhan@gmail.com)

File đính kèm:

  • docTACH_TEN_BANG_HAM_MID_trong_Excel_20150727_121429.doc
Giáo án liên quan