Phân phối chương trình đã giảm tải môn: Thể dục THCS

Tiết 12 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35)

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích

Tiết 13 - Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35), có thể kiểm tra thử

- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao giữa quãng; chạy về đích và đánh đích (cự li 60m)

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc20 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 11/05/2016 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình đã giảm tải môn: Thể dục THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - xuất phát.
- Chạy bền: Học cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ; chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 10
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); học: biến đổi đội hình 0- 3- 6- 9.
- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy – xuất phát, Ngồi - xuất phát. Học tư thế sẵn sàng - xuất phát.
Tiết 11
- ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu ( do GV chọn). Biến đổi đội hình 0- 3- 6- 9. Biến đổi đội hình 0- 2- 4
- Chạy nhanh: Ôn Đứng vai hướng chạy – xuất phát, Ngồi - xuất phát. Học tư thế sẵn sàng - xuất phát.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 12
- ĐHĐN: Ôn biến đổi đội hình 0-3-6-9, biến đổi đội hình 0-2-4.
- Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, tư thế sẵn sàng xuất phát; Học: Chạy đạp sau.
Tiết 13
- ĐHĐN: Ôn đi đều- đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp hoặc một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu ( do GV chọn).
- Chạy nhanh: Ôn tư thế sẵn sàng - xuất phát; Chạy đạp sau; Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 40m 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 14
- ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng đã học hoặc kiểm tra thử (do GV chọn).
- Chạy nhanh: Ôn trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn). Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
Tiết 15
- ĐHĐN: Kiểm tra 
Tiết 16
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau; Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- TTTC: Ném bóng
Tiết 17
- Chạy nhanh: Trò chơi bài tập phát triển sức nhanh 
- TTTC: - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 18
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m-40m
- TTTC: Ném bóng
Tiết 19
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m-40m
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 20
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m-40m
- TTTC: Ném bóng
Tiết 21
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, trò chơi “Ai nhanh hơn” hoặc do GV chọn.
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 22
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m-50m
- TTTC: Ném bóng
Tiết 23
- Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh 30m-60m hoặc có thể kiểm tra thử do GV chọn
- TTTC: Ném bóng
Tiết 24
- Chạy nhanh: Kiểm tra
Tiết 25-31
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 32
- TTTC: Kiểm tra
Tiết 33-34
- Ôn tập: học kỳ
Tiết 35
- Kiểm tra: học kỳ I, Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
Tiết 36
-Ôn tập và kiểm tra: học kỳ I, Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
HỌC KỲ II
Tiết 37
- Bài TD: Học 2 động tác: Vươn thở, Tay.
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, trò chơi “Nhảy cừu”.
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 38
- Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay; Học 2 động tác: Chân, Lườn
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, Đá lăng ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
Tiết 39
- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn 
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, Đá lăng ngang; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 40
- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn (chú ý biên độ nhịp điệu).
- Bật nhảy: Ôn động tác đá lăng trước - sau, Đá lăng ngang; Đà một bước giậm nhẩy vào hố cát
Tiết 41
- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; 
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhẩy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 42
- Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, phối hợp
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhẩy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; trò chơi do GV chọn.
Tiết 43
- Bài TD: Ôn 6 động tác đã học
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Học: trò chơi “khéo vướng chân” 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 44
- Bài TD: Ôn 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, phối hợp; Học 2 động tác: Thăng bằng, nhẩy.
- Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Học: trò chơi “khéo vướng chân” 
Tiết 45
- Bài TD: Ôn 8 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, phối hợp, Thăng bằng, nhẩy; Học động tác: Điều hòa
- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác Nhảy “bước bộ” trên không. 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. 
Tiết 46
- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, phối hợp, Thăng bằng, nhẩy, Điều hòa.
- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”
Tiết 47
- Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng bài thể dục (9 động tác) có thể kiểm tra thử do GV chọn
- Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do); Nhảy xa kiểu “ngồi”
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 48
- Bài TD: Kiểm tra
Tiết 49
- Bật nhảy: Trò chơi “nhảy vào vòng tròn tiếp sức” do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân(cá nhân hoặc theo nhóm)
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 50
- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. Trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn.
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân(cá nhân hoặc theo nhóm). Học tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
Tiết 51
- Bật nhảy: Ôn Đà ba bước nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân(cá nhân hoặc theo nhóm). Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 52
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, Trò chơi “trò chơi nhảy vượt rào tiếp sức” 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Tâng cầu bằng mu bàn chân
Tiết 53
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. 
; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). Tâng cầu bằng mu bàn chân. Học: Chuyền cầu bằng mu bàn chân 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 54
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. Hoặc do GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật Đá cầu (sân, lưới, nội dung thi đấu) 
Tiết 55
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. Hoặc do GV chọn; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân ; Học: Một số điểm trong luật đá cầu (thời gian cho cuộc thi) Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 56
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân qua xà. Hoặc do GV chọn; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập. 
Tiết 57
- Bật nhảy: Ôn nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân ; Đấu tập. 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 58
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hoặc do GV chọn 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn; Đấu tập. 
Tiết 59
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm chân nhảy co chân lăng duỗi thẳng qua xà. Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật ở trên cao, 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyển cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân ; Đấu tập. 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 60
- Bật nhảy: Ôn chạy đà (tự do) Nhảy xa; Nhẩy “bước bộ” trên không Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” 
- Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chính diện bằng mu bàn chân Đấu tập. 
Tiết 61
- Đá cầu: Kiểm tra
Tiết 62
- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 63
- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Lò cò chọi gà” Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 64
- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” . Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 65
- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” GV . Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 65
- Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” . Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử 
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 66
- Bật nhảy: Kiểm tra 
Tiết 67-70
- Kiểm tra: Chạy bền
- Ôn tập, kiểm tra học kỳ II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2014 – 2015 ĐÃ GIẢM TẢI
MÔN: THỂ DỤC 
LỚP 8
Tiết 1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)
Tiết 2
- Bài TD: Học từ nhịp 1- 8 ( Nam và Nữ).
- Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau. Trò chơI phát triển sức mạnh hoặc do GV chọn. Học: khái niện về cự ly ngắn.
Tiết 3
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 8 
- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật: Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau. Trò chơi do GV chọn. 
- Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.
Tiết 4
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 8; Học từ nhịp 9 – 17 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn).
Tiết 5
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 17 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe.
Tiết 6
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 17 ; Học từ nhịp 18 – 25 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m
Tiết 7
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 25 
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật (do GV chọn), Trò chơi “chạy tốc độ cao”, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m
- Chạy bền: Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn).
Tiết 8
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1à25; học từ nhịp 26à35.
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật(do GV chọn); trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Học: Cách đo và đóng bàn đạp, xuất phát thấp – chạy lao
Tiết 9
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1à35.
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật(do GV chọn); trò chơi “Chạy đuổi”; Xuất phát thấp – chạy lao
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
Tiết 10
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy thoi tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao; Học: chạy giữa quãng (60m).
Tiết 11
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Chạy đuổi” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao; Học : chạy giữa quãng (60m).
- Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
Tiết 12
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35)
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao giữa quãng (60m); Học chạy về đích và đánh đích
Tiết 13
- Bài TD: Ôn và hoàn thiện (từ nhịp 1 – 35), có thể kiểm tra thử
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Xuất phát thấp – chạy lao giữa quãng; chạy về đích và đánh đích (cự li 60m)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 14
- Bài TD: Kiểm tra
Tiết 15
Lí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)
Tiết 16
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 – 2 – 4; Học: chạy đều - đứng lại.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 17
- Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đội hình 0–2– 4, chạy đều - đứng lại.
Tiết 18
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn) Đội hình 0 – 3 – 6 – 9. Chạy đều - đứng lại, đội hình 0–2– 4, chạy đều - đứng lại hoặc do GV chọn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 19
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN ôn một số kỹ năng đã họcvà học nội dung chạy đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp
Tiết 20
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 – 3 – 6 – 9 , cách điều khiển, đi đều, chạy đều - đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu (do GV chọn)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 21
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
- ĐHĐN: Ôn đội hình 0 – 3 – 6 – 9 , cách điều khiển, đi đều, chạy đều - đứng lại. Một số kĩ năng HS còn yếu, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Tiết 22
ĐHĐN: Kiểm tra
Tiết 23
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh (do GV chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật của chạy ngắn.
-Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển; Học: Đỡ cầu bằng ngực
Tiết 24
- Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
Tiết 25
Chạy ngắn: Kiểm tra
Tiết 26
- Đá cầu:. Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, Đỡ cầu bằng ngực; Một số điểm trong Luật đá cầu (phát cầu)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 27
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực, Học: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm trong Luật đá cầu; Đấu tập.
Tiết 28
- Đá cầu: Ôn tâng cầu (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 29
- Đá cầu: Ôn tâng cầu (do GV chọn). Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân ; Một số chiến thuật thi đấu đơn; giới thiệu về đấu tập và đấu tập. Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn.
Tiết 30
- Đá cầu: Ôn Đỡ cầu bằng ngực, Đá cầu . giới thiệu về đấu tập theo luật . Làm quen với một số chiến thuật thi đấu đơn
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 31
- Đá cầu: Ôn hoàn thiện các kĩ thuật đã học , kiểm tra thử (do GV chọn)
Tiết 32
- Đá cầu:; Đá cầu cao chân , Đỡ cầu bằng ngực (GV chọn 2 nội dung kiểm tra hoặc cho HS bốc thăm)
Tiết 
33-36
- Ôn tập và kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
Tiết 37
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn)
- TTTC: Ném bóng
Tiết 38
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà (cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3 – 5 bước vào ván giậm nhảy)
-TTTC: Ném bóng
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 39
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy(đi hoặc chạy đà 3 – 5 – 7 bước giậm nhảy)
- TTTC: Ném bóng
Tiết 40
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn; chạy đà 3-5–7 bước giậm nhảy bước bộ trên không
- TTTC: Ném bóng
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 41
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoặc do GV chọn. Chạy đà 5 – 7 bước bước bộ trên không; Học kĩ thuật trên không và tiếp đất (Hố cát hoặc đệm)
- TTTC: Ném bóng
Tiết 42
- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Ném bóng
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 43
- Nhảy xa: Như nội dung tiết 42 (trọng tâm là giai đoạn chạy đà - giậm nhảy)
- TTTC: Ném bóng
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 44
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Ném bóng
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 45
- Nh¶y xa: LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y ®Çu ch¹m vËt trªn cao, ch¹y ®µ - giËm nh¶y v­ît ch­íng ng¹i vËt 
- TTTC: NÐm bãng
TiÕt 46
- Nh¶y xa: LuyÖn tËp ch¹y ®µ - giËm nh¶y ®Çu ch¹m vËt trªn cao, ch¹y ®µ - giËm nh¶y v­ît ch­íng ng¹i vËt 
- TTTC: NÐm bãng
- Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
Tiết 47
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” 
- TTTC: Ném bóng
Tiết 48
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”
- TTTC: Ném bóng
- Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
TiÕt 49
- Nh¶y xa: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n (do GV chän). LuyÖn tËp hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”
- TTTC: NÐm bãng
Tiết 50
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”.
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 51
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn). Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi”, có thể kiểm tra thử (do GV chọn)
- TTTC: Ném bóng
Tiết 52
- Nhảy xa: Kiểm tra
Tiết 53
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 54
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 55
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (do GV chọn); Học kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 56
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) đã học ở lớp 6,7 (do GV chọn), kĩ thuật Chạy đà (xác định điểm giậm nhảy hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 57
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Học kĩ thuật giậm nhảy (xác định điểm giậm nhảy), Đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV 
Tiết 58
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy cao) do GV chọn; Chạy đà - đặt chân vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đá lăng. Học giai đoạn qua xà và tiếp đất (Nhảy cao kiểu “bước qua”)
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 59
- Nhảy cao: Ôn đà 3 – 5 bước giậm nhảy đá lăng – qua xà và tiếp đất.
- TTTC: Ném bóng
Tiết 60
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” và nâng cao thành tích
- TTTC: Ném bóng
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự

File đính kèm:

  • docPhan_phoi_chuong_trinh_da_giam_tai_nam_hoc_2012__2013_20150727_082319.doc
Giáo án liên quan