Phân phối chương trình cấp trung học cơ sở môn Thể dục chi tiết lớp 6

Ôn tập kiểm tra

Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra

(Chạy nhanh hay bật nhảy)

 Kiểm tra

Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra

(Chạy nhanh hay bật nhảy)

Đá cầu (tiết 1): Học tâng cầu bằng đùi

Trò chơi (gv chọn)

Đá cầu (tiết 2):

- Ôn tâng cầu bằng đùi

- Học tâng cầu bằng má trong bàn chân

Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên

Đá cầu (tiết 3):

- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân

- Học chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người .

Trò chơi (gv chọn)

 

doc7 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình cấp trung học cơ sở môn Thể dục chi tiết lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN THỂ DỤC CHI TIẾT
LỚP 6
 Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết 
 Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết 
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG BÀI DẠY
HỌC KỲ I
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1
1
Chủ đề: Lý thuyết (2 tiết)
Lý thuyết 1: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)
2
Lý thuyết 2: Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)
2
3
Chủ đề: ĐHĐN: (8 tiết)
ĐHĐN 1:
 Học Tập hợp hàng dọc, Dóng hàng, Điểm số (từ 1 đến hết và 1 - 2, 1 - 2 đến hết) Đứng nghiêm, Đứng nghỉ, Báo cáo xin phép ra vào lớp.
Trò chơi: (do GV chọn).
4
ĐHĐN 2:
- Ôn ĐHĐN 1
- Học Quay trái, phải, đằng sau 
Chạy bền: Chạy vòng số 8 (chạy trên địa hình tự nhiên).
3
5
ĐHĐN 3:
 - Ôn ĐHĐN 2
 - Học Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.
Trò chơi: (do GV chọn).
6
 ĐHĐN 4:
Ôn ĐHĐN 3
Chạy bền: Chạy vòng số 8 (chạy trên địa hình tự nhiên). 
4
7
ĐHĐN 5:
Ôn ĐHĐN 4
Trò chơi: (do GV chọn).
8
ĐHĐN 6:
- Ôn ĐHĐN 5
- Học Giậm chân, Đi đều – đứng lại. 
Chạy bền: Chạy vòng số 8 (chạy trên địa hình tự nhiên).
5
9
ĐHĐN 7:
Ôn ĐHĐN 6
Trò chơi: (do GV chọn).
10
ĐHĐN 8:
Ôn ĐHĐN 7
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên).
6
11
Ôn tập kiểm tra 
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
 ( Chủ đề ĐHĐN hay Chủ đề Lý thuyết )
12
Kiểm tra 
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
 ( Chủ đề ĐHĐN hay Chủ đề Lý thuyết )
7
13
Chủ đề: Bài Thể dục tay không (6 tiết)
Thể dục 1: Học 3 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
14
Thể dục 2:
- Ôn Thể dục 1
- Học 3 động tác: Bụng, Chân, Vặn mình.
Trò chơi: (do GV chọn).
8
15
Thể dục 3:- Ôn Thể dục 2
- Học 3 động tác: Phối hợp, Nhảy, Điều hoà .
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
8
16
Thể dục 4:
- Ôn Thể dục 3 
- Học 3 động tác: Phối hợp, Nhảy, Điều hoà .
Trò chơi: (do GV chọn).
9 
17
Thể dục 5:
- Ôn Thể dục 4
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
18
Thể dục 6:
Ôn Thể dục 5
Trò chơi: (do GV chọn).
10 - 15
19
-
30
 Chủ đề Thể thao tự chọn (12 tiết)
Tùy theo tình hình, đặc điểm của trường chọn chủ đề dạy cho phù hợp, phải lập kế hoạch cụ thể. 
16
31
Ôn tập chủ đề kiểm tra : 
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
 ( Chủ đề Thể dục hay Chủ đề TTTC )
32
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
 ( Chủ đề Thể dục hay Chủ đề TTTC )
17
33
Ôn kiểm tra HKI
34
Kiểm tra HKI
18
35
Ôn Kiểm tra RLTT
36
Kiểm tra RLTT
19
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
TUẦN
TIẾT
NỘI DUNG BÀI DẠY
HỌC KỲ I
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
CHẠY NHANH
(8 tiết)
20
37
Chạy nhanh (tiết 1) 
- Học chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 
- Trò chơi (gv chọn)
38
Chạy nhanh (tiết 2)- Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. 
- Học tại chỗ đánh tay.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
21
39
Chạy nhanh (tiết 3)
Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tại chỗ đánh tay.
 Học đứng mặt hướng chạy xuất phát.
- Trò chơi (gv chọn)
40
Chạy nhanh (tiết 4)
Ôn đứng mặt hướng chạy xuất phát.
- Học di chuyển nhanh sang chạy nhanh 20 - 30m. 
- Học vai hướng chạy xuất phát
- Học lưng hướng chạy xuất phát.
 Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
22
41
Chạy nhanh (tiết 5)
 Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tại chỗ đánh tay.
- Ôn di chuyển nhanh sang chạy nhanh 20 - 30m. 
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy xuất phát. 
Trò chơi (gv chọn)
42
Chạy nhanh (tiết 6)
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy xuất phát. 
- Học xuất phát cao – chạy nhanh 20m – 30m.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
23
43
Chạy nhanh (tiết 7)
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy - xuất phát. 
- Ôn xuất phát cao – chạy nhanh 20m – 30m.
 -Trò chơi (gv chọn)
44
Chạy nhanh (tiết 8)
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy xuất phát. 
- Ôn xuất phát cao – chạy nhanh 20m – 30m.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
24
45
Chạy nhanh (tiết 9)
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy - xuất phát. 
- Ôn xuất phát cao – chạy nhanh 20m – 30m.
 -Trò chơi (gv chọn)
46
Chạy nhanh (tiết 9)
- Ôn mặt hướng chạy, vai hướng chạy, lưng hướng chạy xuất phát. 
- Ôn xuất phát cao – chạy nhanh 20m – 30m.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
BẬT NHẢY
25
47
Bật nhảy (tiết 1) 
- Học đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
Trò chơi (gv chọn)
10 tiết
48
Bật nhảy (tiết 2) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
26
49
Bật nhảy (tiết 3) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
-Học đà tự do nhảy xa.
Trò chơi (gv chọn)
50
Bật nhảy (tiết 4) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
- Ôn đà tự do nhảy xa.
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
27
51
Bật nhảy (tiết 5) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
- Học bật xa .
Trò chơi (gv chọn)
52
Bật nhảy (tiết 6) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
- Ôn bật xa .
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
28
53
Bật nhảy (tiết 7) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
- Ôn đà tự do nhảy xa.
- Ôn bật xa .
Trò chơi (gv chọn)
54
Bật nhảy (tiết 8) 
- Ôn đá lăng trước, đá lăng trước - sau, xác định chân giậm nhảy, đà một bước đá lăng, đà 3 bước bước giậm nhảy đá lăng.
- Ôn đà tự do nhảy xa.
- Ôn bật xa .
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
29
55
Ôn tập kiểm tra
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
(Chạy nhanh hay bật nhảy)
(sở 2 tiết)
56
 Kiểm tra
Học sinh chọn một trong hai chủ đề đã học để kiểm tra
(Chạy nhanh hay bật nhảy)
30
57
Đá cầu (tiết 1): Học tâng cầu bằng đùi 
Trò chơi (gv chọn)
8 tiết
58
Đá cầu (tiết 2): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi 
- Học tâng cầu bằng má trong bàn chân 
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
31
59
Đá cầu (tiết 3): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Học chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Trò chơi (gv chọn)
60
Đá cầu (tiết 4): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
32
61
Đá cầu (tiết 5): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Trò chơi (gv chọn)
62
Đá cầu (tiết 6): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
33
63
Đá cầu (tiết 7): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Trò chơi (gv chọn)
64
Đá cầu (tiết 8): 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân 
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người . 
Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên
34
65
Ôn tập kiểm tra: Đá cầu
(sở 2 tiết)
66
Kiểm tra: Đá cầu
35
67
Ôn kiểm tra HKII ( 1 trong 3 chủ đề đã học )
68
Kiểm tra HKII
36
69
Ôn Kiểm tra RLTT
70
Kiểm tra RLTT
37

File đính kèm:

  • docPPCT the duc lop theo chuyen de 2014 2015.doc