Nhật kí dạy học - Lớp 4 Tuần 6

ÔN Luyện TLV: Luyện viết chữ đẹp : D

I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:

- Biết viết chữ hoa cái thường D theo cỡ nhỏ và chữ hoa D.

- Biết viết từ ứng dụng của bài

- Chữ viết đúng mẫu, đều nét, đúng QT- KT

II. Đồ Dùng dạy học:

Bảng phụ, vở, chữ mẫu:

 III.Các HĐDH chủ yếu:

 

doc11 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhật kí dạy học - Lớp 4 Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 6
 Ngày dạy: Thứ hai 23/9/2013
Toán : bài 14: EM ễN LẠI NHỮNG Gè ĐÃ HỌC
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, bảng phụ
II. Điều chỉnh hoạt động:
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền:
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Giỳp đỡ BT5
HSKG : Một cửa hàng ngày đầu bỏn được 47 m vải, ngày đầu bỏn ớt hơn ngày thứ hai 28 m vải. Hỏi ngày thứ hai bỏn được bao nhiờu m vải ?
 V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
 Như SHDH
Tiếng việt:Bài 6A : MỘT BUỔI HỌC VUI (HĐCB 1,2,3,4)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, tranh, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động:
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY : - GV tới các nhóm giúp đỡ, hướng dẫn HS yếu trao đổi với các bạn theo các ý ở mục 1.
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Tiếng việt:Bài 6A : MỘT BUỔI HỌC VUI (HĐCB 5, 6+ HĐTH 1)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HĐ5: Bỡnh chọn bạn trong nhúm đọc hay
 HSY: GV đến giúp đỡ các em khi luyện đọc nối tiếp đoạn
 HSG: Đọc hay bài tập 
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Ô.L Toán: LUYỆN 38+25; 28+5
 I.Mục tiêu: 
Giúp HS củng cố về:
Củng cố cách đặt và thực hiện tính dạng 38 + 5 và 28 + 5
Vận dụng và làm các bài tập có liên quan
Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
II. Đồ Dùng: 
Bảng phụ, vở
 III.Các HĐDH chủ yếu:
ND- TG- Đ D
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. GTB ( 1p)
2. Ôn luyện: (35p) 
- Đ D: Bảng phụ, vở
3. Củng cố - dặn dò: (3p)
- Ghi bảng
Yêu cầu HS làm bài tập sau:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính biết các số hạng là:
78 và 2 40 và 8 38 và 28
88 và 8 8 và 33 18 và 45.
GV theo dõi, giúp đỡ HS Yếu
Huy động kết quả, chữa bài, chốt kiến thức
* Bài 2:a Nối phép tính với kết quả đúng.
a. 28 + 36 	83
 57 + 18 	87
 45 + 38 	64
 68 + 19	75
B. Tìm các phép tính có kết quả là 83
GV theo dõi, nhân xét, giúp đỡ HS yếu
* Bài 3: Giải toán:
a. Long có 28 hòn bi, Long mua thêm 6 hòn bi nữa. Hỏi Long có tất cả bao nhiêu hòn bi?
b. Đoạn thẳng AB dài 18 dm, Đoạn thẳng CD dài hơn 7 dm
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy dm?
GV theo dõi Giúp đỡ HS yếu
 nhận xét, chốt KT
 Nhận xét gìơ học
 Ôn lại bài tập
Nghe
Nắm cách tính tổng, đặt tính, làm bài ,nêu cách làm
HS đọc, suy nghĩ, làm bài, nhận xét.
HS làm bài vở
HS đọc bài, tìm hiểu, nắm dạng toán, làm bài, nhận xét, chữa bài
Nghe, ghi nhớ
 Ô.L TIếNG VIệT: luyện đọc bài:mẩu giấy vụn
I.Mục tiêu: 
Giúp HS
- Rèn KN đọc thành tiếng cho HS: đọc to rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, thể hiện được giọng đọc, tốc độ đọc đạt chuẩn, vượt chuẩn.
- Rèn kĩ năng đọc hiểu: hiểu từ mới trong bài.. Hiểu ý nghĩa bài: Phải giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 SGK.
III. Các Hoạt Động dạy học:
ND- TG- pt
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài, ghi bảng( 3 p)
2.Luyện đọc
( 15p)
SGK
3.Tìm hiểu bài: 
( 15p)
SGK
4. Luyện đọc lại: (5p)
5.Củng cố, dặn dò: ( 2p)
GV đọc mẫu bài, nêu giọng đọc
Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn, chỉnh sữa cho HS yếu
Cho HS luyện đọc nhóm, giúp đỡ HS yếu.
Tổ chức cho các nhóm đọc trước lớp, nhận xét, đánh giá, khen các nhóm đọc tốt, động viên HS yếu
Yêu cầu các nhóm đọc bài thảo luận các câu hỏi SGK. 
Huy động kết quả chốt nội dung bài học: Phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 
Liên hệ ở lớp, khen HS
Tổ chức cho Hs thi đọc lại, phân vai, nhận xét, khen HS
GV nhận xét, đánh giá.
Hệ thống nội dung bài học, 
Nhận xét giờ học
Đọc lại bài, dặn dò bài tập về nhà.
Nghe
Nghe, nắm
HS đọc nhận xét
HS đọc nhóm
Các nhóm thi đọc, nhận xét
HS thảo luận
Nêu ý kiến bổ sung
Nắm nội dung bài học
Liên hệ
HS phân vai
Nhận xét
Nghe, ghi nhớ
Ngày dạy: Thứ ba 24//9/2013
toán : bài 15: BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN (hđCB)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở, que tính, bảng nỉ, BP
II. Điều chỉnh hoạt động:
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền:
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 2 : Hướng dẫn HS ớt hơn em phải làm phộp tớnh gỡ?
Bài 3 : Hướng dẫn HS phần túm tắt.
HSKG : Khuyến khớch cỏc em viết những lời giải khỏc nhau
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Tiếng việt : Bài 6A : MỘT BUỔI HỌC VUI (HĐth 2,3,4)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền : Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
 HSY: Nờu được từ chỉ đồ dựng học tập trong tranh , dựng để làm gỡ?
 HSG: Kể được nhiều từ chỉ đồ dựng học tập và tỏc dụng khỏc.
 V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
 - Về nhà thực hiện phần ứng dụng trong sách
Tiếng việt : Bài 6B: ĐẸP TRƯỜNG, ĐẸP LỚP (HĐcb)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 2 : GV gợi ý giỳp đừ, khụng phải mỗi tranh là một đoạn
HSG: Kể toàn bộ câu chuyện 
 Bài 3: Thờm vai người dẫn chuyện. Bỡnh chọn bạn kể hay nhất trong nhúm . Thi kể giữa cỏc bạn trong nhúm
 V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Về nhà kể lại câu chuyện.
 Ngày dạy : Thứ tư 25/9/2013
Toán : bài 15: BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN (hđTh)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở, que tính, bảng nỉ, BP
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 1: Muốn biết trong hộp cú mấy bỳt chỡ , em làm phộp tớnh nào?
 HSG: Chị cú 18 hộp bỳt chỡ. Số hộp bỳt chỡ của chị nhiều hơn em 8 hộp, Hỏi em cú bao nhiờu hộp bỳt chỡ?
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về thực hiện phần ứng dụng trong sách 
Tiếng việt : Bài 6B: ĐẸP TRƯỜNG, ĐẸP LỚP (HĐth)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở , mẫu chữ
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: 
- HĐ 2 phần HĐTH: chọn phần b
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: - Mục 5: Giúp đỡ uốn nắn HS khi viết chữ hoa Đ - Chữ Đ gồm mấy nét? nét đầu tiên viết bắt đầu dòng kẻ nào? nét thứ hai viết bắt đầu dòng kẻ nào?
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Về nhà viết chữ Đ
Tiếng việt: Bài 6B: ĐẸP TRƯỜNG, ĐẸP LỚP (HĐth)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 3 : Hướng dẫn HS nhận biết với từ là để giới thiệu
 HSG: Đặt được nhiều câu thích hợp. Đặt được cõu hỏi cho bộ phận in đậm cõu đó đặt
 Bài 4: Theo dừi giỳp đỡ HSY
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Về thực hiện phần ứng dụng trong sách 
 Ngày dạy: Thứ năm 26/9/2013 
Toán : bài 16: KI- Lễ- GAM ( HĐCB)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở, cõn, cỏc tỳi đũ vật, BP
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 2 : GV hướng dẫn HS nhỡn trờn cõn để biết nặng nhẹ. Biết được 1 kg được ghi trờn cõn 
HSG: Nờu và viết được cõn nặng của bản thõn
 V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Tiếng việt : bài 6C: EM YấU TRƯỜNG EM (hđcb)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động: 
HĐ 4: logo cỏ nhõn chuyển thành logo nhúm lớn
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Cử nhúm trưởng giỳp đỡ
 HSG: Đọc hay toàn bài
 Thi đọc giữa cỏc nhúm
V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
ễN Luyện TLV: Luyện viết chữ đẹp : D
I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
Biết viết chữ hoa cái thường D theo cỡ nhỏ và chữ hoa D.
Biết viết từ ứng dụng của bài
Chữ viết đúng mẫu, đều nét, đúng QT- KT
II. Đồ Dùng dạy học: 
Bảng phụ, vở, chữ mẫu:
 III.Các HĐDH chủ yếu:
ND- TG- pt
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Bài mới
2'
II. HĐ1: Hướng dẫn viết chữ a
 CM, BP,Bcon
12'
HĐ2: Hướng dẫn viết từ ứng dụng
 CM, BP,BCon
HĐ 3: Viết vở:
18'
3.Củng cố -dặn dò. 2'
-Giới thiệu bài
- GV ghi bảng
GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét con chữ hoa D
 GV viết mẫu, nêu QT viết: D
 Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sữa
 -Giới thiệu các từ ứng dụng của bài:
 - Giải thích nghĩa từ vựng
 - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ yêu cầu HS viết theo mẫu chữ nghiêng
 GV viết mẫu, nêu QT viết
 Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
 Nêu yêu cầu bài viết. 
 Cho học sinh viết lần lượt -
 GV uốn nắn thu một số bài chấm, nhận xét
Nhận xét.
Dặn dò HS chuẩn bị bài sau
Nghe
Nghe
HS quan sát, nhận xét
Theo dõi, nắm các nét cơ bản con chữ B
Viết, nhận xét
Đọc từ, nghe hiểu
Quan sát, nhận xét QT viết, theo dõi, nắm cách viết
Viết, nhận xét
Nắm yêu cầu bài
Viết bài
Nghe, ghi nhớ
 Ngày dạy: Thứ 6 27/9/2013
Toán : bài 16: KI- Lễ- GAM ( HĐ TH)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở, BP, cõn
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 3 : Muốn biết cả hai bao cõn nặng bao nhiờu kg , em làm phộp tớnh gỡ?
b, Đõy là dạng toỏn gỡ? Muốn biết con ngỗng cõn nặng mấy kg , em làm phộp tớnh gỡ?. 
HSG: Tự đặt một bài toỏn về cõn nặng của em và một bạn sau đú giải
 V. Hướng dẫn phần ứng dụng:
 - Như TLHD
Tiếng việt : bài 6C: EM YấU TRƯỜNG EM (Hđth)
I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, thẻ, vở 
II. Điều chỉnh hoạt động:
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: 
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: HĐ 1, 2:Trả lời được cỏc cõu hỏi
HĐ 3: Nhắc nhở viết hoa những chữ đầu cõu
HSG: HĐ 1, 2: Em cảm nhận được điều gỡ sau bài đọc này?
V. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
Tiếng việt : bài 6C: EM YấU TRƯỜNG EM (Hđth)
 I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, vở , tranh
II. Điều chỉnh hoạt động:
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: 
HĐ 5: Thực hiện theo 6 nhúm của lớp
HĐ6: Chọn bài b
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Bài 6 : Viết được cỏc từ cú hỡnh minh họa ở sỏch
HSG: Bài 6 : Viết thờm được nhiều từ
V. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Thực hiện phần ứng dụng
Ô.L Toán : giải bài toán về ít hơn 
I.Mục tiêu: Giúp HS :
Rèn kĩ năng giải toán về ít hơn
HSY: Làm được các bài tập dạng cơ bản.
 II. Đồ Dùng dạy hoc: 
Bảng phụ, vở, phiếu
 III.Các hoạt động dạy học:
ND- TG- Đ D
Hoạt động của GV
Hoạt động củaHS
1. Giới thiệu bài: (3p)
2. Bài mới:
( 30p)
a.HĐ1: Hướng dẫn thực hành.
 Bp, vở, SGK
.
3. Củng cố - dặn dò: 
(2 phút)
- GV GTB, ghi bảng
* Bài 1: Ôn bảng cộng 8( HS yếu)
Cho HS yếu đọc bảng cộng 8
GV theo dõi, giúp đỡ HS , nhận xét.
 * Bài 2: Tính nhẩm ( HS yếu)
8+ 5 = 8 + 4 = 8 + 8 =
8 + 3 = 8 + 6 = 8 + 9=
GV theo dõi, nhân xét, chốt KT
 * Bài 3: - GV nêu bài toán: Con ốc sên bò được đoạn đường dài 28 dm. Con kiến bò được đoạn đường ngắn hơn đoạn đường ốc sên đã bò là 5 dm.Hỏi đoạn đường con kiến đã bò dài bao nhiêu dm?
- GV hướng dẫn để HS tìm ra cách giải bài toán. 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS, nhận xét, chữa bài, chốt dạng toán.
* Bài 4: Giải toán:
 Hoa 18 tuổi, em của Hoa ít hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi em của Hoa bao nhiêu tuổi?
? Bài toán cho biết gì? hỏi gì? Đây là dạng gì? 
 ( HSY)
HSG: Tự đọc, làm bài, nhận xét.
- GV thu một số bài, chẫm chữa và nhận xét bài làm của HS nhất là HS yếu. 
- Giáo viên nhận xét tiết học.
-Dặn dò học sinh về nhà làm lại bài tập chuẩn bị bài sau.
Nghe
HS đọc, HS khác nhận xét
Làm BT, 1 HS lên bảng làm, nhận xét
HS yếu nêu cách tính, lời giải, cách trình bày.
HSG tự làm
Nhận xét, chữa bài.
HS đọc, phân tích bài toán, nhận xét, làm bài, chữa bài.
Nghe, ghi nhớ
TNXH : bài 2 : LÀM Gè ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN(Hđth)
 I. Đồ dùng dạy học:
- SHDH, cặp sỏch, vật nặng
II. Điều chỉnh hoạt động: Không
III. Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: Không
IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh :
HSY: Hướng dẫn HS trả lời cỏc cõu hỏi
V. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Thực hiện phần ứng dụng
Ô.L.Việt: Luyện chữ đẹp bài 4
I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
Biết viết chữ cái thường C theo cỡ nhỏ ( kiểu chữ nghiêng ) và chữ hoa.
Biết viết từ ứng dụng của bài
Chữ viết đúng mẫu, đều nét, đúng QT- KT
II. Đồ Dùng dạy học: 
Bảng phụ, vở, chữ mẫu
III.Các HĐDH chủ yếu:
ND- TG- pt
Hoạt động GV
Hoạt động HS
I. HĐTH: a) Hướng dẫn viết chữ B
 CM, BP,Bcon
12'
b) Hướng dẫn viết từ ứng dụng
 CM, BP, BCon
c) Viết vở:
20-22'
3.HDƯD
 1-2p
1. Giới thiệu chương trình: Luyện chữ viết lớp 2
GV ghi bảng
GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét con chữ a, C
- Gv chốt lại cấu tạo chữ hoa C
- GV viết mẫu, nêu QT viết: C
- Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa
 - Giới thiệu các từ ứng dụng của bài:
+ Giải thích nghĩa từ vựng
+ Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ
+ GV viết mẫu, nêu QT viết
+ Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài viết. 
- Cho học sinh viết lần lượt 
- GV uốn nắn thu một số bài chấm, nhận xét
- Nhận xét.
Nghe
- Nhóm trưởng lấy đồ dùng
- HS đọc mục tiêu
- Ghi đề bài
- Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát TLCH
- HS quan sát, nhận xét, theo dõi
- Theo dõi, nắm các nét cơ bản con chữ C
- Viết, nhận xét
- Đọc từ, nghe hiểu
- Quan sát, nhận xét QT viết, theo dõi, nắm cách viết
- Nắm yêu cầu bài
- Viết bài
- Nghe, ghi nhớ

File đính kèm:

  • docLOP_4_DAY_THEO_VNEN.doc