Ngân hàng câu hỏi Sinh 7

 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .

MÔN HỌC: Sinh học

Thông tin chung

* Lớp 7 : Học kì II

* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG

* Chuẩn cần đánh giá:

 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .

* Mức độ tư duy: Nhận biết.

KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI

CÂU 5 : cho biết hệ thần kinh và giác quan ?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ Não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng.Cả não trước(đại não)não giữa(thùy thị giác)và não sau(tiểu não)đều phát triển hơn bò sát.

- Mats tinh,mi thứ ba rất mỏng nên bảo vệ đươc mắt mà chim vẫn nhìn được khi bay,tai có ống tai ngoài,chưa có vành tai.

 

doc76 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/05/2016 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Ngân hàng câu hỏi Sinh 7, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T QUẢ
- xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước,nước tiểu đặc - chống mất nước. . . . . 
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG “ LỚP BÒ SÁT ,,.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Sự đa dạng vàđặc điểm cấu tạo ngoài 
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BÀI 40 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SAT 
CÂU 1 ;Cho biết sự đa dạng của lớp bò sát ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
 - sự đa dạng thể hiện ở số lượng loài lớn chia làm 4 bộ 
- có lỗi sống và môi trường phong phú.
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II
* Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG “ LỚP BÒ SÁT ,,.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Sự đa dạng vàđặc điểm cấu tạo ngoài .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 2 :Cho biết sự ra đời của các loài khủng long ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
 Bò sát được hình thành cách đây khoảng 280 triệu năm,sau đó gặp điều kiện thuận lợi chúng đã phát triển rất nhanhthời kì . phồn thịnh của bò sát gọi là thời đại bò sát .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II
* Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG “ LỚP BÒ SÁT ,,.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Sự đa dạng và đặc điểm cấu tạo ngoài .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3 : Nguyên nhân khủng long diệt vong ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
 - Do cành tranh với chim thú,do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai ,khủng long bị tiêu diệt hàng loạt .......
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II
* Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG “ LỚP BÒ SÁT ,,.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Sự đa dạng vàđặc điểm cấu tạo ngoài 
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 4 : nêu đặc điểm chung của bò sát?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn ở cạn
- Da khô có vẩy sừng
- chi yếu có vuốt sắc
- phổi có nhiều vắch ngăn
- tim có vắch hụt ,máu pha đi nuôi cơ thể
- thụ tinh trong ,trứng có vỏ bao bọc
-là động vật biến nhiệt .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II
* Chủ đề: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG “ LỚP BÒ SÁT ,,.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Sự đa dạng vàđặc điểm cấu tạo ngoài .
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
C ÂU 5 : nêu lợi ích và tác hại của bò sát ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
lợi ích :
- có ích cho nông nghiệp
- có giá trị thực phẩm
- làm dược liệu
- sản phẩm mĩ nghệ 
Tác hại ; 
- Gây độc cho người .
Lớp Chim: 
Tiết 46 Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Câu 1: 
 Mức độ nhận thức: nhận biết kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Tác dụng của lông vũ.
thời gian 1 phút:
Số điểm:1điểm 
Câu hỏi: Lông vũ của chim có tác dụng:
A. Bảo vệ	B .Chống rét
C .Làm cho thân chim nhẹ	 D.Cả A,B,C đều đúng
- Đáp án: D
Câu 2: 
 Mức độ nhận thức: nhận biết kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Cấu tạo của tim
thời gian 1 phút:
Số điểm:1điểm 
 Câu hỏi: Tim của chim bồ câu có : 
A Hai ngăn	B. Ba ngăn
C. Bốn ngăn	 	D. Ba ngăn và một vách hụt
- Đáp án: C
Câu 3: 
 Mức độ nhận thức: nhận biết kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: sự trao đổi khí ở chim
thời gian 1 phút:
Số điểm:1điểm 
Câu hỏi: Bề mặt trao đổi khí ở phổi chim bồ câu rất rộng là do:
A Có mạng ống khí	B Có hệ thống túi khí hỗ trợ
C Có nhiều phế quản	D Cả A,B,C đều sai
- Đáp án: D
Câu 4: Mức độ nhận thức: nhận biết kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Đặc điểm chung của lớp chim 
thời gian 1 phút:
Số điểm:1điểm 
Câu hỏi: Đặc điểm chung của lớp chim?
Đáp án: 
Mình có lông vũ bao phủ
Chi trước biến đổi thành cánh
Có mỏ sừng
Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp.
Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.
Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.
Là ĐV hằng nhiệt
Câu 5: Mức độ nhận thức: Thông hiểu kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Sự đa dạng của lớp chim
thời gian 1 phút:
Số điểm:1điểm 
Câu hỏi: Vì sao nói lớp Chim rất đa dạng?
Đáp án: 
- nói lớp Chim rất đa dạng vì: số loài nhiều, chia làm 3 nhóm: Chim chạy, bay, bơi
- Lối sống và môi trường sống phong phú.
Tiết 47 Bài 45 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Chim
Câu 1 : Mức độ nhận thức: Nhận biết kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Mục tiêu cần đạt của bài thực hành
thời gian 2 phút:
Số điểm:1điểm 
Câu hỏi: Mục tiêu cần đạt của bài thực hành là gì?
- Đáp án: Củng cố bài học qua băng hình về đời sống và tập tính của chim bồ câu và những loài chim khác
+ Biết cách tóm tắt những nội dung trên băng hình.
 Câu 2 : Mức độ nhận thức: Thông hiểu kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Tìm hiểu sự di chuyển của chim ?
thời gian 4 phút:
Số điểm:2điểm 
Câu hỏi: Sự di chuyển của lớp chim ? 
- Đáp án: kiểu bay và lượn; di chuyển bằng cách di chuyển leo trèo, đi , chạy, nhảy, bơi...
Câu 3 : Mức độ nhận thức: thông hiểu kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: tập tính kiếm ăn của chim
thời gian 4 phút:
Số điểm:2điểm 
Câu hỏi: Trình bày tập tính kiếm ăn của chim? 
- Đáp án: Nhóm chim ăn tạp và nhóm chim ăn chuyên:....
Câu 4: 
Mức độ nhận thức: thông hiểu kiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Các giai đoạn trong quá trình sinh sản và nuôi con 
thời gian 5 phút:
Số điểm:2điểm 
Câu hỏi: Các giai đoạn trong quá trình sinh sản và nuôi con? 
- Đáp án: Các giai đoạn trong quá trình sinh sản và nuôi con: Giao hoan, giao phối, làm tổ, đẻ trứng, ấm trứng, nuôi con.
Câu 5: 
Mức độ nhận thức: vận dụngkiến thức
Chuẩn kiến thức kĩ năng: Số ngón chân của nhóm chim chạy .
thời gian 4 phút:
Số điểm:2điểm 
Câu hỏi: Số ngón chân của nhóm chim chạy giảm vì sao? 
Đáp án: giúp chúng chạy nhanh trên sa mạc thích nghi với khí hậu khô, nóng. 
Câu 10: Mức độ nhận biết kiến thức tuần 22 – thời gian 5 phút:
Nêu những điểm tiến hóa trong sinh sản của chim bồ câu so với thằn lằn?
Đáp án: 
- thụ tinh trong, đẻ ít trứng và trứng giàu noãn hoàng hơn, chim bố và mẹ thay nhau ấp trứng để bảo vệ trứng tốt hơn, con nôn được nuôi dưỡng bàng sữa diều...
Câu 11: Mức độ thông hiểu kiến thức tuần 22 – thời gian 5 phút:
Phân biệt kiểu bay vỗ cánh và bay lượn?
Đáp án: 
Bay vỗ cánh
Bay lượn
Đập cánh liên tục
Cánh đập chậm rãi và không liên tục ; cánh dang rộng mà không đập
Sự bay chủ yếu dựa vào sự vỗ cánh
Sự bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của luồng gió
Câu 12: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 22 – thời gian 15 phút:
Giải thích đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?
Đáp án: 
Thân: Hình thoi
Giảm sức cản không khí khi bay
Chi trước: Cánh chim
Quạt gió, cản không khí khi hạ cánh
Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau.
Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh
Lông ống: Có các sợi lông làm thành phiến mỏng
Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng
Lông bông: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp
Giữ nhiệt, làm cho cơ thể nhẹ
Mỏ: Mỏ sừng, bao lấy hàm không có răng.
Làm đầu chim nhẹ
Cổ: Dài khớp đầu với thân
Phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, rỉa lông
Câu 13: Mức độ nhận biết kiến thức tuần 23 – thời gian 2 phút:
Đặc điểm quan trọng nhất của bộ xương giúp chim thích nghi cao với đời sống bay là gì?
Đáp án:
 Bộ xương xốp nhẹ, xương cánh và xương đùi rỗng không chứa tủy mà chứa các nhánh của túi khí
Câu 14: Mức độ thông hiểu kiến thức tuần 23 – thời gian 1 phút:
Hệ tiêu hóa của chim bồ câu có gì khác so với những ĐV đã học? 
Đáp án : Hệ tiêu hóa của chim bồ câu có điểm khác là có diều, dạ dày tuyến và dạ dày cơ.
Câu 15: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 23 – thời gian 3 phút:
Vì sao chim có tốc độ tiêu hoá cao hơn bò sát?
Đáp án: Thực quản có diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ à tốc độ tiêu hóa thức ăn cao hơn.
 Câu 16: Mức độ nhận biết kiến thức tuần 24 – thời gian 2 phút:
Tim của chim có gì khác so với bò sát?
Đáp án: 
+ Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
Câu 17: Mức độ thông hiểu kiến thức tuần 24 – thời gian 2 phút:
Hệ tiêu hoá của chim hoàn thiện hơn bò sát ở những điểm nào?
Đáp án: 
+Ống tiêu hóa phân hóa, chuyên hóa với chức năng .
+ Tốc đô tiêu hoá cao
Câu 18: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 24 – thời gian 4 phút:
Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn có ý nghĩa gì đối với đời sống của chim bồ câu?
Đáp án: 
Máu nuôi cơ thể giàu oxi (máu đỏ tươi) " sự trao đổi chất mạnh.
Câu 19: Mức độ nhận biết kiến thức tuần 25 – thời gian 2 phút:
Đặc điểm chung của lớp chim?
Đáp án: 
Mình có lông vũ bao phủ
Chi trước biến đổi thành cánh
Có mỏ sừng
Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp.
Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.
Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.
Là ĐV hằng nhiệt
Câu 20: Mức độ thông hiểu kiến thức tuần 25 – thời gian 2 phút:
Vì sao nói lớp Chim rất đa dạng? 
Đáp án: 
- nói lớp Chim rất đa dạng vì: số loài nhiều, chia làm 3 nhóm: Chim chạy, bay, bơi
- Lối sống và môi trường sống phong phú.
Câu 21: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 25 – thời gian 4 phút:
 Số ngón chân của nhóm chim chạy giảm vì sao? 
Đáp án: giúp chúng chạy nhanh trên sa mạc thích nghi với khí hậu khô, nóng. 
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG “LỚP CHIM ,,
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BAI 41 : CHIM BỒ CÂU
CÂU 1 : Đặc điểm đời sống cúa chim bồ câu ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Đời sồng : sống trên cây, bay giỏi tập tính làm tổ
- là động vật hằng nhiệt . .. ....
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 2 : Cho biết Đặc điểm sinh sản ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Thụ tinh trong
- trứng có nhiều noãn hoàng ,có vỏ đá vôi 
- có hiện tượng ấp chứng nuôi con bằng sữa diều
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- chim có mỏ sừng,thiếu răng nên đầu chim nhẹ,cổ dài.
- thân : hình thoi
- chi trước : cánh chim
- chi sau : 3 ngón ,lông ống,lông bông ,mỏ , cổ .
- Da khô được phủ bởi lông mao
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 4 : cho biết cách di chuyển chim bồ câu ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Di chủyển bay theo kiểu vổ cách . .cánh đập liên tục
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Đặc điểm đời sống cấu tạo ngoài chim và kiêu bay .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 5 : cho biết hệ thần kinh và giác quan ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Não chim phát triển liên quan đến đời sống phức tạp và phạm vi hoạt động rộng.Cả não trước(đại não)não giữa(thùy thị giác)và não sau(tiểu não)đều phát triển hơn bò sát.
- Mats tinh,mi thứ ba rất mỏng nên bảo vệ đươc mắt mà chim vẫn nhìn được khi bay,tai có ống tai ngoài,chưa có vành tai.
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận . chim va
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Xác định được các hệ cơ quan .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BÀI 42 : THỰC HÀNH
CÂU 1 : Nêu các đặc điểm của bộ xương thích nghi với sự bay ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Xương đâu ,xương thân : cột sống ,lồng ngực
Xương chi :xương đai ,các xương chi .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Xác định được các hệ cơ quan .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 2 : cho học sinh quan sát mẫu vật cho biết các hệ cơ quan ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Tiêu hoá : ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá
- hô hhấp : khí quản ,phổi túi khí
- Tuần hoàn : tim hệ mạch
- Bài tiết : thận ,xoang huyệt
.
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung 
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Xác định được các hệ cơ quan .
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3 : Hệ tiêu hoá của chim bồ câu có j khác với các động vật khác đã học ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Ở chim thực quản co diều ,dạ dày cơ và dạ dày tuyến .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được hoạt động của cơ quan dinh dưỡng và cấu tạo của chim so với thằn lằn
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BÀI 43 ; CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU
CÂU 1 : Vì sao chim có tốc độ tiêu hóa cao hơn bò sát ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- do có tuỳen tiêu hoá lớn,dạ dày cơ nghiền thức ăn dạ dày tuyến tiết dịch
- ống tiêu hoá phân hoá cao về chức năng - tốc độ tiêu hoá cao.Sau miệng là thực quản,diều ,dạ dày tuyến .trong qus trình tiêu hó TĂ diều tiết dịch làm mềm TĂ – dạ dày tuyến – Dạ dày cơ rất khỏe nghiền thúc ăn sau đó chuyển vào ruột non .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được hoạt động của cơ quan dinh dưỡngvà cấu tạo của chim so với thằn lằn
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 2 : Tim của chim có j khác tim bò sát ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Tim có dung tích lớn .tim 4 ngăn,nửa trái chứa máu đỏ tươi – nuôi cơ thể ,nửa phải chữa máu đỏ thấm ,van giữ cho máu chảy theo một chiều . đảm bảo cho sự trao đổi chất mạnh .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
. * Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được hoạt động của cơ quan dinh dưỡngvà cấu tạo của chim so với thằn lằn
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3 : so sánh hô hấp của chim với bò sát ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- phổi là mạng ống khí co bề măt trao đổi khí rộng,sự thông khí ở phổi nhờ hệ thống túi khí len lỏi vào các hệ cơ quan, túi khí bung và túi khí ngực làm trong phổi có khí đọng tận dụng được o xi trong không khí,khi bay khi đậu .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được hoạt động của cơ quan dinh dưỡng và cấu tạo của chim so với thằn lằn
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 4 : Nêu đặc điểm của hệ bài tiết và hệ sinh dục?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Bài tiết : thận sau không có bóng đái nước tiểu đặc thải ra ngoài cùng phân
- Sinh dục : con đực một đôi tinh hoàn ,con cái buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển
- Thụ tinh trong .
 .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được hoạt động của cơ quan dinh dưỡng và cấu tạo của chim so với thằn lằn
 * Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 5 : cho biết thần kinh và giác quan ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- bộ não phát triển
- não trược lớn
- tiểu não có nhiều nếp nhăn
-Não giữa có thuỳ thị giác
Giác quan : mắt tinh có mĩ thư 3 mỏng .tai có ống tai ngoài .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
- Đời sống của chim bồ câu và những loàichim khác
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BÀI 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM
CÂU 1: Nêu sự đa dạng của lớp chim ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Hiện biết khoảng 9600 loài chim (VN có khoảng 830 loài )
- Chia làm 3 nhóm
- Chim chay : Không biét bay,cánh ngắn ,yếu ,chân cao và khỏe,có 2-3ngón,
,Chim bơi : Không biết bay,cánh dài và khỏe,lông nhỏ ,ngắn,dày,lông không thấm nước,chân ngắn có 4 ngón có màng bơi
,Chim bay : Biết bay ở mức độ khác nhau, Cánh phát triển,chân có 4 ngón
- lối sống và môi trường phong phú .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
- Đời sống của chim bồ câu và những loàichim khác
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3 : Nêu lợi ích và tác hại của chim ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Lợi ich : ăn sâu bọ động vật gặm nhấm, cung cấp thực phẩm,làm chăn đệm đồ trang trí, làm cảnh .
- Tác hại ; ăn hạt ,quả, cá . là động vật trung gian truyền bệnh .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
- Đời sống của chim bồ câu và những loài chim khác
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 4 : Lấy VD tác hại và lợi ích của chim ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- vẹt ,khuyên , sáo .....làm cảnh ,thực phẩm
- sẻ , ăn thóc phá hoại mùa màng . . . . .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
 - Nêu được đặc điểm chung của lớp chim
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 5 : Những câu nào dưới đây là đúng :
A ,vịt trời được xếp vao nhóm chim bơi
B ,chim bồ câu có cấu tạo thích nghi với ,đời sống bay
C ,chim cánh cụt có bộ lông dày để giữ nhiệt 
D ,tất cả các ý trên đúng ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
D 
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
- Đời sống của chim bồ câu và những loàichim khác
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
BAI 45 : THỰC HÀNH
CÂU 1 : Kể tên những động vật quan sát được ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- đà điểu ,bồ câu ,chim ưng , đại bàng ,ngỗng ,vịt ,gà ngan,sáo sẻ ,. . . . .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 	
- Đời sống của chim bồ câu và những loài chim khác
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 2 : Nêu hình thức di chuyển của chim ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- di chuyển theo hai kiểu : vỗ cánh và lượn.
 BIÊN SOẠN CÂU HỎỈ
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tư luận .
MÔN HỌC: Sinh học
Thông tin chung
* Lớp 7 : Học kì II	
* Chủ đề: NGÀNH ĐÔNG VÂT CÓ XƯƠNG SÔNG
* Chuẩn cần đánh giá: 
- Đời sống của chim bồ câu và những loàichim khác 	
* Mức độ tư duy: Nhận biết.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
CÂU 3 : Nêu đặc điểm khác giữa chim cái và chống của chim ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- con đực có đôi tinh hoàn và ống dẩn trứng.
 - con cái có ống 

File đính kèm:

  • docNgan hang Sinh 7.13-14.doc
Giáo án liên quan