Một số đề violimpic lớp 4

Hãy điền số thích hợp vào chỗ . nhé !

Câu 1:

Người ta mở cho một vòi nước chảy vào bể. Biết rằng trong 45 phút đầu, mỗi phút vòi chảy được 84 lít và 45 phút sau mỗi phút vòi chảy được 100 lít nước. Hỏi trung bình mỗi phút vòi chảy được bao nhiêu lít?

Trả lời: Trung bình mỗi phút vòi chảy được lít.

Câu 2:

Cho hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2014. Vậy số bé là

Câu 3:

Một khu đất chữ nhật có diện tích , chiều dài là Vậy chiều rộng của khu đất đó dài m.

Câu 4:

Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 2015. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là .

 

docx4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đề violimpic lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 1 VIOLIMPIC lớp 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Tìm chữ số thich hợp thay vào dấu * để số 543* chia hết cho cả 2 và 9.
Trả lời : Chữ số đó là .
Câu 2:
Tính chu vi một hình vuông biết diện tích hình vuông đó là  .
Trả lời: Chu vi hình vuông đó là cm.
Câu 3:
Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết a = 15cm, b = 2dm.
Trả lời : Chu vi hình bình hành là cm.
Câu 4:
Một hình bình hành có diện tích là . Chiều cao của hình là 6cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.
Trả lời : Độ dài đáy của hình bình hành đó là cm.
Câu 5:
Tìm số  biết số đó chia hết cho cả 2 ; 5 và 9. 
Trả lời:
Số cần tìm là 
Câu 6:
Một thửa vườn hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao bằng  độ dài đáy. Người ta trồng bắp cải trên thửa vườn đó, cứ  trồng được 5 cây. Tính số cây băp cải trồng được trên thửa vườn đó.
Trả lời : Số cây băp cải trồng được là  cây.
Câu 7:
Một cửa hàng có 298 l nước mắm đựng trong hai thùng. Nếu chuyển 15 l ở thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai sẽ hơn thùng thứ nhất 8l. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít nước mắm ?
Trả lời : Thùng thứ hai chứa  lít nước mắm.
Câu 8:
Tìm số lẻ thứ 30 kể từ số 2015.
Trả lời: Số đó là .
Câu 9:
Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 10cm, chiều rộng BC = 6cm. M là điểm trên cạnh AB sao cho AM = 2cm, N là điểm trên cạnh CD sao cho NC = 2cm. Nối M với D, nối B với N. Tính diện tích tứ giác BNDM.
Trả lời : Diện tích tứ giác BNDM là  
Câu 10:
Tính trung bình cộng tất cả các số chia cho 5 dư 1 nhỏ hơn 2015.
Trả lời: Trung bình cộng các số đó bằng 
ĐỀ 2 VIOLIMPIC lớp 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Người ta mở cho một vòi nước chảy vào bể. Biết rằng trong 45 phút đầu, mỗi phút vòi chảy được 84 lít và 45 phút sau mỗi phút vòi chảy được 100 lít nước. Hỏi trung bình mỗi phút vòi chảy được bao nhiêu lít?
Trả lời: Trung bình mỗi phút vòi chảy được lít.
Câu 2:
Cho hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2014. Vậy số bé là 
Câu 3:
Một khu đất chữ nhật có diện tích , chiều dài là  Vậy chiều rộng của khu đất đó dài m.
Câu 4:
Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 2015. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là .
Câu 5:
Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số ; ; ;  là 
Câu 6:
Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 35 là 
Câu 7:
Tìm số tự nhiên y biết:  <  < 
Trả lời : y = .
Câu 8:
Tìm số tự nhiên y biết:   < y < 
 Trả lời: y = 
Câu 9:
Để rút gọn phân số    thành phân số tối giản, ta phải cùng chia cả tử số và mẫu số cho .
Câu 10:
Cho hai số lẻ có trung bình cộng bằng 327 và biết  giữa chúng có tất cả 28 số chẵn. Tìm số bé.
Trả lời:Số bé là .
ĐỀ 3 VIOLIMPIC lớp 4
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Câu 2:
 giây   phút
Câu 3:
Khi quy đồng mẫu số ba phân số ;  và , mẫu số chung nhỏ nhất của ba phân số là 
Câu 4:
Tìm số tự nhiên  biết: 
Trả lời: 
Câu 5:
Tìm số tự nhiên  biết: 
Trả lời: Giá trị của  là 
Câu 6:
Cửa hàng có  gói kẹo và  gói bánh. Biết mỗi gói kẹo nặng , mỗi gói bánh nặng . Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam bánh và kẹo ? 
 Trả lời : Cửa hàng có tất cả   bánh và kẹo.
Câu 7:
Câu 8:
Năm nay bố hơn con 32 tuổi, sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai người là 54 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?
Trả lời : Năm nay bố  tuổi.
Câu 9:
Có  số có ba chữ số mà mỗi số chỉ có một chữ số .
Câu 10:
 gói bánh nhẹ hơn gói kẹo  nhưng  gói bánh lại nặng hơn gói kẹo . Hỏi mỗi gói kẹo nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 
 Trả lời : Mỗi gói kẹo nặng  .

File đính kèm:

  • docxDe_thi.docx