Mẫu Đánh giá thực hiện chủ đề - Chủ đề: Ngành nghề (Lớp Lá)

 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

-Trường: MNSM - Lớp: Lá 1 -Nhóm: 1

-Chủ đề: Ngành nghề

-Thời gian: 5 tuần . Từ ngày 28/11 đến 30/ 12/2011

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1/Về mục tiêu chủ đề:

 -Mức độ phù hợp của mục tiêu đặt ra với trẻ: Phù hợp

 +Các mục tiêu đều phù hợp: Phù hợp : .

 +Có một số mục tiêu chưa phù hợp: .

 -Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp:

doc9 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 03/04/2017 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đánh giá thực hiện chủ đề - Chủ đề: Ngành nghề (Lớp Lá), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
-Trường: MNSM	 - Lớp: Lá 3	-Nhóm: 
-Chủ đề: Ngành nghề
-Thời gian: 5 tuần . Từ ngày 28/11 đến 30/ 12/2011 
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
 1/Về mục tiêu chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của mục tiêu đặt ra với trẻ: Phù hợp  
	+Các mục tiêu đều phù hợp: Phù hợp :..
	+Có một số mục tiêu chưa phù hợp: .
	-Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp: ..
	..
	-Nên thay đổi các mục tiêu chưa phù hợp như thế nào?
	..	
	2/Về nội dung của chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của nội dung đưa ra: Phù hợp 
	+Các nội dung đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số nội dung chưa phù hợp.
	-Các nội dung đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	..
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) nội dung nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn . 
	..
	3/Về các hoạt động của chủ đề: 
-Mức độ phù hợp của các hoạt động đưa ra: Phù hợp 
	+Các hoạt động đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số hoạt động chưa phù hợp: 
	-Các hoạt động đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	.
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) hoạt động nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn. 
	..
4/Những trẻ nào chưa đạt được các mục tiêu cần có biện pháp giáo dục thêm: 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 1: 
*Vận động :, 
 còn chậm trong vận động, Ném xa, trườn – trèo chưa được mạnh dạn 
*Dinh dưỡng: ( Tấn tài, Thảo Như ) còn ăn chậm hay ngậm cơm chưa nhận biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 2: 
-1số cháu chưa biết được đặc điểm nổi bật về chủ đề ( Thông , Huyền ) còn chậm, hình học chưa mạnh dạn trong trò chơi có luật như: Thi xem ai nhanh ( Tâm, Mai ..)
-Chưa mạnh dạn phát biểu, hoạt động cùng bạn ( Tiến, Nhi )
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 3: 
-Rèn cháu đọc thuộc thơ – diễn cảm ( Minh, Lan Anh.)
-Cháu còn chậm về kể chuyện theo tranh, chuyện sáng tạo, chưa mạnh dạn phát biểu : 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 4:
-1số cháu chưa vận động nhịp nhàng theo nhạc bài hát múa , vỗ tay ( Như, Yến) )
-Rèn cháu yếu biết cách vẽ –tô màu –chọn màù cùng bạn ( Huỳnh Như) )
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 5: 
 -GD cháu tập trung tham gia hoạt động cùng bạn không nghịch phá tranh giành 
 1số cháu còn gọi bạn bằng mày –tao ( Tài, Đạt ..)
5/ Những vấn đề khác cần lưu ý: 
-Dạy cháu đọc thuộc thơ, diễn cảm biết thể hiện minh họa theo bài thơ 
 -Rèn cháu phát âm chuẩn rõ ràng mạch lạc
	-Rèn cháu kỷ năng giao tiếp, nói rõ lời, mạnh dạn hơn .
-Rèn cháu vận động mạnh dạn nhanh nhẹn các bài hát đã học.
-Chú ý những cháu còn ăn chậm , khuyến khích cháu tự múc ăn 
-Liên hệ phụ huynh dạy cháu thêm ở nhà về các môn học trong chủ đề. 
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
-Trường: MNSM	 - Lớp: Lá 1	-Nhóm: 1
-Chủ đề: Ngành nghề
-Thời gian: 5 tuần . Từ ngày 28/11 đến 30/ 12/2011 
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
 1/Về mục tiêu chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của mục tiêu đặt ra với trẻ: Phù hợp  
	+Các mục tiêu đều phù hợp: Phù hợp :..
	+Có một số mục tiêu chưa phù hợp: .
	-Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp: ..
	..
	-Nên thay đổi các mục tiêu chưa phù hợp như thế nào?
	..	
	2/Về nội dung của chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của nội dung đưa ra: Phù hợp 
	+Các nội dung đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số nội dung chưa phù hợp.
	-Các nội dung đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	..
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) nội dung nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn . 
	..
	3/Về các hoạt động của chủ đề: 
-Mức độ phù hợp của các hoạt động đưa ra: Phù hợp 
	+Các hoạt động đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số hoạt động chưa phù hợp: 
	-Các hoạt động đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	.
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) hoạt động nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn. 
	..
4/Những trẻ nào chưa đạt được các mục tiêu cần có biện pháp giáo dục thêm: 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 1: 
*Vận động :, 
 còn chậm trong vận động, Ném xa, trườn – trèo chưa được mạnh dạn 
*Dinh dưỡng: ( Chí Hiếu ) còn ăn chậm hay ngậm cơm chưa nhận biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 2: 
-1số cháu chưa biết được đặc điểm nổi bật về chủ đề ( Diễm, Quỳnh) còn chậm, hình học chưa mạnh dạn trong trò chơi có luật như: Thi xem ai nhanh ( Đạt, Phú)
-Chưa mạnh dạn phát biểu, hoạt động cùng bạn ( Bảo Ngọc, Ngân )
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 3: 
-Rèn cháu đọc thuộc thơ – diễn cảm ( Nhi, An.)
-Cháu còn chậm về kể chuyện theo tranh, chuyện sáng tạo, chưa mạnh dạn phát biểu : 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 4:
-1số cháu chưa vận động nhịp nhàng theo nhạc bài hát múa,vỗ tay (Kim Anh, Mỹ Linh)
-Rèn cháu yếu biết cách vẽ –tô màu –chọn màù cùng bạn ( Phú, Công Danh)
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 5: 
 -GD cháu tập trung tham gia hoạt động cùng bạn không nghịch phá tranh giành 
 1số cháu còn gọi bạn bằng mày –tao ( Hưng, Chí Hiếu)
5/ Những vấn đề khác cần lưu ý: 
-Dạy cháu đọc thuộc thơ, diễn cảm biết thể hiện minh họa theo bài thơ 
 -Rèn cháu phát âm chuẩn rõ ràng mạch lạc
	-Rèn cháu kỷ năng giao tiếp, nói rõ lời, mạnh dạn hơn .
-Rèn cháu vận động mạnh dạn nhanh nhẹn các bài hát đã học.
-Chú ý những cháu còn ăn chậm , khuyến khích cháu tự múc ăn 
-Liên hệ phụ huynh dạy cháu thêm ở nhà về các môn học trong chủ đề. 
	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
-Trường: MNSM	 - Lớp: Lá 1	-Nhóm: 1
-Chủ đề: Ngành nghề
-Thời gian: 5 tuần . Từ ngày 28/11 đến 30/ 12/2011 
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
 1/Về mục tiêu chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của mục tiêu đặt ra với trẻ: Phù hợp  
	+Các mục tiêu đều phù hợp: Phù hợp :..
	+Có một số mục tiêu chưa phù hợp: .
	-Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp: ..
	..
	-Nên thay đổi các mục tiêu chưa phù hợp như thế nào?
	..	
	2/Về nội dung của chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của nội dung đưa ra: Phù hợp 
	+Các nội dung đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số nội dung chưa phù hợp.
	-Các nội dung đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	..
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) nội dung nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn . 
	..
	3/Về các hoạt động của chủ đề: 
-Mức độ phù hợp của các hoạt động đưa ra: Phù hợp 
	+Các hoạt động đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số hoạt động chưa phù hợp: 
	-Các hoạt động đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	.
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) hoạt động nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn. 
	..
4/Những trẻ nào chưa đạt được các mục tiêu cần có biện pháp giáo dục thêm: 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 1: 
*Vận động :,
 còn chậm trong vận động, Ném xa, trườn – trèo chưa được mạnh dạn 
*Dinh dưỡng: ( Tấn tài, Thảo Như ) còn ăn chậm hay ngậm cơm chưa nhận biết các chất dinh dưỡng có trong món ăn 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 2: 	
-1số cháu chưa biết được đặc điểm nổi bật về chủ đề ( Thanh)ình học chưa mạnh dạn trong trò chơi có luật như: Thi xem ai nhanh ( Thi,Hải)
-Chưa mạnh dạn phát biểu, hoạt động cùng bạn ( Tuyết Nhi, Đăng)
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 
-Rèn cháu đọc thuộc thơ – diễn cảm ( Thúy An, Diệu Như)
-Cháu còn chậm về kể chuyện theo tranh, chuyện sáng tạo, chưa mạnh dạn phát biểu : 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 4:
-1số cháu chưa vận động nhịp nhàng theo nhạc bài hát múa , vỗ tay ( Bảo Ngọc)
-Rèn cháu yếu biết cách vẽ –tô màu –chọn màù cùng bạn ( Như ) 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 5: 
 -GD cháu tập trung tham gia hoạt động cùng bạn không nghịch phá tranh giành 
 1số cháu còn gọi bạn bằng mày –tao ( Tài, Đạt ..)
5/ Những vấn đề khác cần lưu ý: 
-Dạy cháu đọc thuộc thơ, diễn cảm biết thể hiện minh họa theo bài thơ 
 -Rèn cháu phát âm chuẩn rõ ràng mạch lạc
	-Rèn cháu kỷ năng giao tiếp, nói rõ lời, mạnh dạn hơn .
-Rèn cháu vận động mạnh dạn nhanh nhẹn các bài hát đã học.
-Chú ý những cháu còn ăn chậm , khuyến khích cháu tự múc ăn 
-Liên hệ phụ huynh dạy cháu thêm ở nhà về các môn học trong chủ đề
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
-Trường: 	 - Lớp: 	-Nhóm: 
-Chủ đề: Ngành nghề
-Thời gian: 5 tuần . Từ ngày: 28/11 – 30/12/2011
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
1/Về mục tiêu chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của mục tiêu đặt ra với trẻ: Phù hợp 
	+Các mục tiêu đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số mục tiêu chưa phù hợp: 
	-Các mục tiêu đặt ra chưa phù hợp:.
	-Nên thay đổi các mục tiêu chưa phù hợp như thế nào?
2/Về nội dung của chủ đề:
	-Mức độ phù hợp của nội dung đưa ra: Phù hợp 
	+Các nội dung đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số nội dung chưa phù hợp.
	-Các nội dung đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	.
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) nội dung nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn . 
	 3/Về các hoạt động của chủ đề: 
-Mức độ phù hợp của các hoạt động đưa ra: Phù hợp 
	+Các hoạt động đều phù hợp: Phù hợp 
	+Có một số hoạt động chưa phù hợp: 
	-Các hoạt động đưa ra chưa phù hợp, lý do: 
	.............................................................................................................................
	-Nên thay đổi (hoặc thêm bớt ) hoạt động nào để việc triển khai chủ đề được tốt hơn. 
	.............................................................................................................
4/Những trẻ nào chưa đạt được các mục tiêu cần có biện pháp giáo dục thêm: 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 1: 
*Vận động:- ( ...) Cháu nhảy bật, trườn trèo chưa mạnh dạn 
*Dinh dưỡng: -( ..) còn ăn chậm, còn bỏ thịt Chưa nhận đúng các nhóm rau, củ, quả trong thực phẩm ( ) 
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 2: 
-1số cháu chưa biết về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, quê hương, đất nước của mình chưa tích cực phát biểu ( ..)
 -Cháu chưa tập trung hoạt động cùng bạn ( .)
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 3: 
-Rèn cháu đọc thơ rõ ràng diễn cảm .)
-Trẻ còn chậm về kể chuyện theo tranh, chuyện sáng tạo, mạnh dạn phát biểu cùng bạn : ( )
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 4:
-Cháu thuộc biết biểu diễn tự nhiên .Rèn cháu vận động theo nhạc qua các động tác múa, vỗ tay, ( ..)
-Dạy cháu thêm cách vẽ –tô màu đậm nét đúng kỷ năng Xé dãi, xé vụn tạo ra sản phẩm ( , .. )
	+Những trẻ chưa đạt mục tiêu 5: 
-1số cháu tính còn bướng cá biệt nhiều chơi chưa biết nhường bạn ( ..) Hay nghịch phá hái hoa, lá, còn gọi bạn bằng mày tao .. ( , ... ) 
5/ Những vấn đề khác cần lưu ý: 
	-Rèn cháu phát âm rõ ràng, đọc thơ diễn cảm, vận động đúng nhịp theo bài hát,biết cầm viết tô màu, vẽ ở các hoạt động .
	-Rèn cháu kỷ năng giao tiếp, nói rõ lời, mạnh dạn với người lớn 
-GD cháu bướng bỉnh ,cá biệt chơi tốt với bạn , biết quan tâm nhường nhịn bạn 
- Chú ý nhắc nhở động viên cháu còn ăn chậm 
	-Liên hệ PH dạy cháu thêm ở nhà về các môn học trong chủ đề 

File đính kèm:

  • docD.GIA-T.HIEN-CHU DE.doc