Ma trận đề kiểm tra Học kỳ II - Địa lí Khối 10

Câu 1: (3 điểm)

a. Hãy cho biết vai trò của ngành công nghiệp? (2,0đ)

b. Nêu những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ trung tâm công nghiệp (1,0đ)

Câu 2: (4 điểm)

a. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. (3.0đ)

b. Nêu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ (1.0đ)

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 31/12/2014 | Lượt xem: 3870 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra Học kỳ II - Địa lí Khối 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ QUÝ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí Khối: 10
Chương trình: Hệ THPT
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
I. Mục tiêu
- Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở chương trình HKII
- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng phân tích, vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ
II. Hình thức:
Tự luận: 100%
Chủ đề /Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Địa lý công nghiệp 
- Vai trò ngành công nghiệp
- Đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ trung tâm công nghiệp 
3,0 điểm
30 % 
3,0 điểm
30 % 
3 điểm
Địa lý ngành dịch vụ
Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
Vẽ, nhận xét biểu 
đồ các nước dẫn đầu về du lịch
70 % TSĐ 
= 7,0 điểm
1,0 điểm
10 % 
3,0 điểm
30 % 
3,0 điểm
30 % 
7 điểm
TSĐ 
% TSĐ
4,0 điểm
40 % 
3,0 điểm
30 % 
3,0 điểm
30% 
10 điểm
100% 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ QUÝ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí Khối: 10
Chương trình: Hệ THPT
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể phát đề)
Câu 1: (3 điểm)
a. Hãy cho biết vai trò của ngành công nghiệp? (2,0đ)
b. Nêu những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ trung tâm công nghiệp (1,0đ)
Câu 2: (4 điểm)
a. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. (3.0đ)
b. Nêu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ (1.0đ)
Câu 3: (3 điểm)
Cho bảng số liệu:
CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004
Quốc gia
Pháp
Tây Ban Nha
Hoa Kì
Doanh thu (tỉ USD)
40.8
45.2
74.5
a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện doanh thu du lịch của các quốc gia trên thế giới năm 2004. (2,0đ)
b. Nhận xét và giải thích. (1,0đ)
----------Hết---------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ QUÝ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Địa lí Khối: 10
Chương trình: Hệ THPT
Câu 1: (3,0đ)
a. Vai trò của ngành công nghiệp (2,0đ)
- Chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân (0.5đ)
- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển (0.5đ)
- Khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên (0.5đ)
- Sản xuất ra nhiều sản phẩm mới (0.5đ)
b. Đặc điểm công nghiệp (1,0đ)
- Gắn với đô thị vừa và lớn (0.25đ)
- Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp có quan hệ chặt chẽ (0.25đ)
- Có các xí nghiệp nồng cốt (0.25đ)
- Có các xí nghiệp dịch vụ, bổ trợ (0.25đ)
Câu 2: (4,0đ)
a. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành GTVT (3.0đ)
Điều kiện tự nhiên 
- Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải. (0.5đ)
- Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải. (0.5đ)
- Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện vận tải (0.5đ)
Các điều kiện kinh tế - xã hội 
- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định (0.5đ) đối với sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải. (0.5đ)
- Sự phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn hình thành một loại hình vận tải đặc biệt là giao thông vận tải thành phố. (0.5đ)
b. Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ (1.0đ)
- Các nước phát triển, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. (0.5đ)
- Các thành phố lớn là các trung tam dịch vụ lớn, có vai trò to lớn trong nền kinh tế toàn cầu. ( New York, Tô-ky-ô, London.) (0.5đ)
Câu 3: (3,0đ)
a. Vẽ biểu đồ: hình cột, chính xác, thẩm mĩ (2,0 điểm)
- Thiếu tên biểu đồ, chú thích, đơn vị (mỗi yếu tố trừ 0,25đ)
- Không ghi số liệu đầu cột (trừ mỗi cột 0.25đ)
- Chia tỉ lệ trục tung sai không chấm điểm biểu đồ
b. Nhận xét và giải thích (1.0đ)
- Doanh thu du lịch cao nhất là Hoa kì (74.5 tỉ USD) (0.5đ)
- Thấp nhất trong 3 nước trên là Pháp (40.8 tỉ USD) (0.5đ)

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HOC KI II NAM HOC 20132014(1).doc
Giáo án liên quan