Ma trận đề kiểm tra chương 3, Hình học lớp 9

Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn,

dộ dài cung tròn; diện tích hình tròn, diện tích hình

quạt tròn để giải bài tập.

doc2 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra chương 3, Hình học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3, HÌNH HỌC LỚP 9
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Liên hệ giữa cung và dây 
Nhận biết được mối dây để so sánh được theo hai dây tương 
liên hệ giữa cung và 
độ lớn của hai cung
ứng và ngược lại.
Vận dụng được định lí để giải bài tập.
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
1
0,5
1
0,5
2
1,5 điểm= 15% 
2. Các loại góc trong đường tròn 
Nhận biết được: góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn.
Hiểu khái niệm góc ở tâm, góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.
Vận dụng được định lí, hệ quả để giải bài tập.
Số câu :
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
1
1,0
2
2,0
3
3,0 điểm= 30% 
3. Tứ giác nội tiếp 
Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.
Vận dụng được các dịnh lí để giải bài tập liên quan đến tứ giác nội tiếp.
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
2
2,0
1
0,5
3
2,5 điểm= 25% 
4. Các công thức tính độ dài đường tròn, dộ dài cung tròn; diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn.
Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, dộ dài cung tròn; diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
1
1,0
1
1,0
2
2,0 điểm= 20% 
Tổng số câu: 
Tổng số điểm: 
%
1
1,0 10%
2
2,0 20 % 
8
 7,0 70 %
11
10 điểm

File đính kèm:

  • docvd1.doc
Giáo án liên quan