Kiểm tra 45 phút: Môn Ngữ văn lớp 6

 Câu 2: (2 điểm)

 Đọc đoạn văn sau:

 " Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của bố mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất . Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc và đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi:"Em muốn cả anh cùng đi nhận giải".

 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tóm tắt văn bản đó khỏang 8 - 10 dòng.

Câu 3: (5 điểm).

 Cảm nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương trong truyện "Bức tranh của em gái tôi" của nhà văn Tạ Duy Anh

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 527 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 45 phút: Môn Ngữ văn lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thø ...ngµy...th¸ng.....n¨m 2014.
 Hä vµ tªn: ..............................................Líp 6A.
 KiÓm tra: 45 phót : M«n Ng÷ v¨n
 §iÓm
 Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
 ĐỀ 1
I-Câu 1(3 điểm) Nối kí hiệu cột A với các cột B , C, cho phù hợp theo mẫu: ( A1 + B1.....+ C1.... ......)
A-Tên văn bản
( đoạn trích)
B-Tác giả
C- Ý nghiã văn bản
( đoạn trích)
A1-Bài học đường đời đầu tiên
B1-Minh Huệ
C1-Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh nhưng tính nết kiêu căng xốc nổi đã gây ra cái chết cho Dế Choắt. Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời cho mình.
A2- Sông nước Cà Mau.
B2-Võ Quảng
C2-Bài thơ thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ với lãnh tụ.
A3- Bức tranh của em gái tôi
B3-Tô Hoài
C3- Bài văn miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ đẹp hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.
A4- Vượt thác
B4-Đoàn Giỏi
D4-Truyện Bức tranh của em gái tôi cho thấy: Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế của chính mình.
A4- Đêm nay Bác không ngủ
B4-Tạ Duy Anh
D4-Cảnh sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ đầy sức sống hoang dã. Chự Năm Căn là hình ảnh cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo của vùng đất tận cùng phía nam tổ quốc.
 Câu 2: (2 điểm) 
 Đọc đoạn văn sau:
 "Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy cào hang thì cũng chết toi rồi".
 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tóm tắt văn bản đó khỏang 6 - 8 dòng.
Câu 3: (5 điểm). 
 Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích "Bài học đường đời đầu tiên" trích tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Thø ...ngµy...th¸ng.....n¨m 2014.
 Hä vµ tªn: ..............................................Líp 6A.
 KiÓm tra: 45 phót : M«n Ng÷ v¨n
 §iÓm
 Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
 ĐỀ 2
I-Câu 1(3 điểm) Nối kí hiệu cột A với các cột B , C, cho phù hợp theo mẫu: ( A1 + B1.....+ C1.... ......)
A-Tên văn bản
( đoạn trích)
B-Tác giả
C- Ý nghiã văn bản
( đoạn trích)
A1-Bức tranh của em gái tôi
B1-Minh Huệ
C1-Bài văn miêu tả Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh nhưng tính nết kiêu căng xốc nổi đã gây ra cái chết cho Dế Choắt. Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời cho mình.
A2- Đêm nay Bác không ngủ
B2-Võ Quảng
C2-Truyện Bức tranh của em gái tôi cho thấy: Tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế của chính mình.
A3- Bài học đường đời đầu tiên
B3-Đoàn Giỏi
C3- Bài văn miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, làm nổi bật vẻ đẹp hùng dũng và sức mạnh của con người lao động trên cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.
A4- Sông nước Cà Mau.
B4-Tô Hoài
D4-Bài thơ thể hiện tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ với lãnh tụ.
A4- Vượt thác
B4-Tạ Duy Anh
D4-Cảnh sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ đầy sức sống hoang dã. Chợ Năm Căn là hình ảnh cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo của vùng đất tận cùng phía nam tổ quốc.
 Câu 2: (2 điểm) 
 Đọc đoạn văn sau:
 " Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của bố mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất . Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc và đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi:"Em muốn cả anh cùng đi nhận giải".
 Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tóm tắt văn bản đó khỏang 8 - 10 dòng.
Câu 3: (5 điểm). 
 Cảm nghĩ của em về nhân vật Kiều Phương trong truyện "Bức tranh của em gái tôi" của nhà văn Tạ Duy Anh.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................Thø ...ngµy...th¸ng.....n¨m 2014.
 Hä vµ tªn: ..............................................Líp 6A.
 KiÓm tra: 45 phót : M«n Ng÷ v¨n
 §iÓm
 Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn
 ĐỀ 1
I-Câu 1( 2 điểm) Nối kí hiệu cột A với các cột B , C, cho phù hợp theo mẫu: ( A1 + B1.....+ C1.... ......)
A-Tên văn bản
( đoạn trích)
B-Tác giả
C- Ý nghiã văn bản
( đoạn trích)
A1-Ba 
B1-Nguyễn Đình ChiÓu
C1-Hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta và hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ trong chiến thắng mùa xuân năm Kỉ Dậu
A2-Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt nga
B2-Nguyễn Du
C2-Quan niệm về hạnh phúc ,phê phán thói ghen tuông mù quáng và ngợi ca vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
A3- Hoàng Lê nhất thống chí
(Hồi thứ 14)
B3-Nguyễn Dữ
C3-Thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của Thúy Kiều.
A4- Kiều ở lầu Ngưng Bích 
( Truyện Kiều)
B4-Ngô Gia Văn Phái
D4-Ca ngợi phẩm chất đạo đức cao đẹp của hai nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga và khát vọng hành đạo cứu đời của tác giả.
 Câu 2: (3 điểm) 
 a, Chép lại theo trí nhớ 8 câu thơ miêu tả vÎ đẹp Thuý vân và Thúy Kiều trong đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều ( B¾t ®Çu tõ c©u: Vân xem trang träng kh¸c vêi)(1đ)
 b, Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong những câu thơ trên ?(2đ)
Câu 3: (5 điểm). 
 C¶m nhËn bèn c©u th¬ ®Çu trong ®o¹n trÝch C¶nh ngµy xu©n- trÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockiem_tra_van_6_20150726_090215.doc
Giáo án liên quan